KINHTEVADUBAO.VN - Thời sự 2018-12-19 00:45:09 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Ban Quản lý KKT Quảng Bình: Đẩy mạnh phát triển các KCN, KKT cửa khẩu]]>
Trong 10 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý KKT Quảng Bình đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 dự án vào các KCN, KKT trên địa bàn, với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng. ]]>
2018-12-18 10:29:48 2018-12-18 10:29:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13182-ban-quan-ly-kkt-quang-binh--day-manh-phat-trien-cac-kcn-kkt-cua-khau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019]]>
Từ ngày 1/1/2019, lương tối thiểu trên 4 vùng lương sẽ được tăng thêm từ 160.000-200.000 đồng/tháng so với mức của năm 2018. ]]>
2018-12-16 20:33:02 2018-12-16 20:33:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13174-chinh-thuc-tang-luong-toi-thieu-vung-tu-ngay-01012019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tạo ra cơ hội ngắn hạn cho Việt Nam]]>
Đây là chia sẻ của Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Sudhir Shetty tại buổi công bố báo cáo chủ đạo mới nhất cho khu vực với chủ đề “Một Đông Á phục hưng, điều hướng một thế giới đang thay đổi” diễn ra ngày 10/12/2018. ]]>
2018-12-11 08:05:50 2018-12-11 08:05:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13125-chien-tranh-thuong-mai-mytrung-tao-ra-co-hoi-ngan-han-cho-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều bộ bị "bêu tên" do chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê]]>
Các bộ chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê gồm: Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm Xã hội và Đài Truyền hình Việt Nam. ]]>
2018-12-10 15:38:10 2018-12-10 15:38:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13123-nhieu-bo-bi--beu-ten--do-chua-ban-hanh-che-do-bao-cao-thong-ke.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non theo hướng chuẩn quốc tế]]>
Đây là một trong những mục tiêu của Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03/12/2018 theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg. ]]>
2018-12-07 09:21:45 2018-12-07 09:21:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13105-nang-cao-chat-luong-giao-duc-mam-non-theo-huong-chuan-quoc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công bố Khung chính sách phát triển Việt Nam]]>
Mục tiêu của việc xây dựng Khung chính sách phát triển kinh tế Việt Nam là nhằm giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan và công chúng một cách khái quát, ngắn gọn những thông tin quan trọng, thiết thực về tình hình kinh tế Việt Nam hiện tại và chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm sắp tới, đưa ra thông điệp rõ ràng về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, huy động các nguồn lực cho phát triển. ]]>
2018-12-05 09:51:22 2018-12-05 09:51:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13090-cong-bo-khung-chinh-sach-phat-trien-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Diễn đàn Cải cách và Phát triển (VRDF) lần thứ nhất có gì đặc biệt?]]>
Thay vì hoạt động đối thoại đơn thuần giữa các đối tác phát triển với Chính phủ Việt Nam như trước đây, tại VRDF, không chỉ có các đối tác phát triển mà còn đại diện khu vực tư nhân, giới học giả, nghiên cứu, truyền thông… cùng học hỏi lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. ]]>
2018-12-04 23:30:25 2018-12-04 23:30:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13086-dien-dan-cai-cach-va-phat-trien-vrdf-lan-thu-nhat-co-gi-dac-biet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công bố phương án thi THPT quốc gia năm 2019]]>
Cụ thể, nội dung đề thi sẽ nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông (THPT), chủ yếu là chương trình lớp 12. Đặc biệt, công tác chấm thi được siết chặt với camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ. ]]>
2018-12-04 23:21:37 2018-12-04 23:21:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13085-cong-bo-phuong-an-thi-thpt-quoc-gia-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VBF 2018: Chia sẻ cơ hội trong xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu ]]>
Vấn đề đặt ra cho Việt Nam hiện nay là làm thế nào để thích nghi với những thay đổi thương mại đang diễn ra trên thế giới, cũng như để nắm bắt, tận dụng các cơ hội mà nó đem lại tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng nền kinh tế. ]]>
2018-12-04 16:35:07 2018-12-04 16:35:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13082-vbf-2018--chia-se-co-hoi-trong-xu-the-chuyen-dich-thuong-mai-toan-cau-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đang diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2018]]>
VBF 2018 gồm có 3 phiên: Phiên 1: Nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng; Phiên 2: Nâng cao kiến thức phục vụ ngành công nghiệp hiện đại; Phiên 3: Khắc phục những trở ngại đối với doanh nghiệp. ]]>
2018-12-04 08:22:53 2018-12-04 08:22:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13071-dang-dien-ra-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-thuong-nien-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8]]>
Ngày 29/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. ]]>
2018-11-29 15:23:16 2018-11-29 15:23:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13042-bo-ke-hoach-va-dau-tu-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-trung-uong-8.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng Chính phủ: Cần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, mạnh mún]]>
Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày 27/11/2018, tại Hà Nội. ]]>
2018-11-28 11:04:00 2018-11-28 11:04:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13036-thu-tuong-chinh-phu--can-khac-phuc-tinh-trang-san-xuat-nho-le-manh-mun.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảng bộ Các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Những điểm nhấn năm 2018 ]]>
Đến nay, Đảng bộ Các Khu công nghiệp (KCN) và chế xuất (CX) Hà Nội có 68 tổ chức đảng, với 941 đảng viên (trong đó có 04 đảng bộ cơ sở và 64 chi bộ cơ sở). ]]>
2018-11-26 15:09:37 2018-11-26 15:09:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13020-dang-bo-cac-khu-cong-nghiep-va-che-xuat-ha-noi--nhung-diem-nhan-nam-2018-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện chỉ chiếm khoảng 0,45%]]>
Việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là số đối tượng tham gia còn thấp, hiện mới chiếm khoảng 0,45% so với lực lượng lao động. ]]>
2018-11-22 09:56:09 2018-11-22 09:56:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12988-ty-le-nguoi-dan-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-chi-chiem-khoang-045.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bế mạc Kỳ họp họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV]]>
Ngày 20/11, Quốc hội khóa XIV tiến hành họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, sau gần một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm với nhiều nội dung quan trọng. ]]>
2018-11-20 10:55:58 2018-11-20 10:55:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12977-be-mac-ky-hop-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xiv.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học]]>
Với 408 đại biểu tán thành (84,12%), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học chiều ngày 19/11. ]]>
2018-11-20 08:39:01 2018-11-20 08:39:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12978-thong-qua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-giao-duc-dai-hoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các cơ sở khám, chữa bệnh phải có địa điểm cố định]]>
Đây là một trong những điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. ]]>
2018-11-16 14:31:16 2018-11-16 14:31:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12952-cac-co-so-kham-chua-benh-phai-co-dia-diem-co-dinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần cân nhắc việc có một hay nhiều bộ SGK]]>
Đây là góp ý của nhiều đại biểu trên nghị trường Quốc hội sáng ngày 15/11 khi bàn về vấn đề mỗi một môn học có một hoặc một số sách giáo khoa (SGK) trong dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). ]]>
2018-11-16 10:20:11 2018-11-16 10:20:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12949-can-can-nhac-viec-co-mot-hay-nhieu-bo-sgk.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm học 2017-2018, đã có 24.325 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ]]>
Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), được công bố hôm nay (14/11), số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 17 liên tiếp, với 24.325 sinh viên trong năm học 2017-2018. ]]>
2018-11-14 16:12:15 2018-11-14 16:12:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12941-nam-hoc-2017-2018-da-co-24-325-sinh-vien-viet-nam-du-hoc-tai-my.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Với sự đồng thuận cao nhất, Quốc hội bấm nút phê chuẩn CPTPP]]>
Chiều nay (12/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, với 469/496 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 96,70% tổng số đại biểu. Đây cũng là Nghị quyết nhận được sự đồng thuận cao nhất tại Nghị trường ở Kỳ họp lần này. ]]>
2018-11-12 16:36:55 2018-11-12 16:36:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12926-voi-su-dong-thuan-cao-nhat-quoc-hoi-bam-nut-phe-chuan-cptpp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phải coi doanh nghiệp là động lực chính cho phát triển nông nghiệp]]>
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình DŨng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp (2013-2018) diễn ra ngày 10/11/2018 tại Hà Nội. ]]>
2018-11-10 15:47:02 2018-11-10 15:47:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12917-phai-coi-doanh-nghiep-la-dong-luc-chinh-cho-phat-trien-nong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm 4 đầu mối trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo Quốc gia ]]>
Theo Quyết định số 44/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, thì cơ quan này sẽ giảm 4 đầu mối, từ 9 xuống còn 5 đơn vị trực thuộc. ]]>
2018-11-09 17:37:36 2018-11-09 17:37:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12909-giam-4-dau-moi-trong-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-thong-tin-va-du-bao-quoc-gia-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trong tháng 11, sẽ thành lập Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng]]>
Thủ tướng cho rằng, Tổ Biên tập là nơi tinh luyện, để “đưa vào dự thảo văn kiện cái hay nhất, cái tốt nhất sau quá trình nghiên cứu”. ]]>
2018-11-09 15:33:03 2018-11-09 15:33:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12908-trong-thang-11-se-thanh-lap-to-bien-tap-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021]]>
Đây là đối tượng bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. ]]>
2018-11-09 09:22:00 2018-11-09 09:22:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12895-chinh-phu-dieu-chinh-luong-huu-doi-voi-lao-dong-nu-nghi-huu-tu-2018-2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội bàn về sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục]]>
Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) được xây dựng nhằm thể chế hóa các quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. ]]>
2018-11-08 21:31:41 2018-11-08 21:31:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12887-quoc-hoi-ban-ve-sua-doi-toan-dien-luat-giao-duc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sắp diễn ra Hội thảo chuyên gia quốc tế lần thứ hai về phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam ]]>
Với chủ đề “Khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và rào cản phát triển”, Hội thảo chuyên gia quốc tế lần thứ hai sẽ được khai mạc vào ngày mai (8/11/2018) tại TP. Hồ Chí Minh. ]]>
2018-11-07 11:20:03 2018-11-07 11:20:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12872-sap-dien-ra-hoi-thao-chuyen-gia-quoc-te-lan-thu-hai-ve-phat-trien-kcn-sinh-thai-tai-viet-nam-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thi THPT quốc gia 2019 sẽ theo tinh thần giảm áp lực, khó khăn cho thí sinh]]>
Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 vào chiều ngày hôm nay (03/11). ]]>
2018-11-03 20:30:21 2018-11-03 20:30:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12851-thi-thpt-quoc-gia-2019-se-theo-tinh-than-giam-ap-luc-kho-khan-cho-thi-sinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ]]>
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. ]]>
2018-11-02 00:16:22 2018-11-02 00:16:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12830-quoc-hoi-ghi-nhan-su-nghiem-tuc-cau-thi-tinh-than-trach-nhiem-cua-cac-thanh-vien-chinh-phu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tình trạng lãng phí sách giáo khoa là có thật!]]>
Một trong những nguyên nhân của tình trạng lãng phí sách giáo khoa do thiết kế sách giáo khoa hiện hành có nhiều bài tập khiến học sinh viết, vẽ trực tiếp vào sách dẫn đến không sử dụng được nhiều lần, gây lãng phí. ]]>
2018-11-01 17:04:24 2018-11-01 17:04:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12827-tinh-trang-lang-phi-sach-giao-khoa-la-co-that.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gần 77% lực lượng lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật]]>
Việt Nam là quốc gia đang hội nhập quốc tế sâu rộng và nền kinh tế có độ mở cao, nhưng lao động nước ta chỉ “vàng” về số lượng, chứ chưa “vàng” về chất lượng bởi có gần 77% lực lượng lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. ]]>
2018-10-31 22:28:00 2018-10-31 22:28:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-12820-gan-77-luc-luong-lao-dong-khong-co-trinh-do-chuyen-mon-ky-thuat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/