KINHTEVADUBAO.VN - An toàn lao động 2018-11-20 07:00:47 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu]]>
Ngày 14/11/2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam tổ chức Lễ công bố chương trình Nâng cao nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm quản lý về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. ]]>
2018-11-16 13:53:29 2018-11-16 13:53:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12951-nang-cao-nhan-thuc-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tai-doanh-nghiep-tinh-ba-riavung-tau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để các chính sách về an toàn, vệ sinh lao động đi vào cuộc sống]]>
Trong những năm qua, việc ban hành các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đã được chú trọng, đặc biệt là trong năm 2015, Luật An toàn, vệ sinh lao động đã được ban hành. Tuy nhiên, quá trình triển khai các chính sách vẫn đang đặt ra một số vướng mắc, cần có giải pháp để khắc phục. ]]>
2018-11-09 17:00:15 2018-11-09 17:00:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12907-de-cac-chinh-sach-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-di-vao-cuoc-song.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động]]>
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn lao động là do, tại các doanh nghiệp, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động chưa đảm bảo theo yêu cầu, thậm chí làm theo hình thức. ]]>
2018-11-05 16:04:35 2018-11-05 16:04:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12882-tang-cuong-cong-tac-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao nhận thức về an toàn lao động tại các làng nghề Việt Nam]]>
Thời gian qua, các làng nghề ở Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Song, vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại đây lại chưa được quan tâm đúng mức. ]]>
2018-10-31 16:13:20 2018-10-31 16:13:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12841-nang-cao-nhan-thuc-ve-an-toan-lao-dong-tai-cac-lang-nghe-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Người lao động cần chủ động bảo vệ bản thân, phòng ngừa tai nạn lao động]]>
Mặc dù công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đã được đẩy mạnh, tuy nhiên, số vụ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp vẫn tiếp tục diễn biến. Một trong số các nguyên nhân là do, người lao động vẫn còn chủ quan đối với việc phòng ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. ]]>
2018-10-28 10:03:09 2018-10-28 10:03:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12836-nguoi-lao-dong-can-chu-dong-bao-ve-ban-than-phong-ngua-tai-nan-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội: Gần 700 kiến nghị liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động]]>
Qua công tác kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động của TP. Hà Nội, đã có 695 kiến nghị liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 doanh nghiệp với số tiền xử phạt 175,5 triệu đồng. ]]>
2018-10-23 14:43:33 2018-10-23 14:43:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12733-hà-nọi--gàn-700-kien-nghi-lien-quan-den-an-toan-ve-sinh-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về chế độ BHXH tai nạn lao động đối với người lao động nước ngoài]]>
Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 45 của Luật An toàn, vệ sinh lao động. ]]>
2018-10-18 22:22:09 2018-10-18 22:22:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12690-quy-dinh-ve-che-do-bhxh-tai-nan-lao-dong-doi-voi-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Siết chặt an toàn lao động tại các công trình xây dựng]]>
Việc xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng từ những công trình thi công trên cả nước đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. ]]>
2018-10-16 14:49:33 2018-10-16 14:49:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12661-siet-chat-an-toan-lao-dong-tai-cac-cong-trinh-xay-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cải thiện an toàn lao động trong các khu công nghiệp]]>
Một trong những giải pháp cấp bách hiện nay là chú trọng tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về an toàn lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong khu công nghiệp. ]]>
2018-10-01 11:45:39 2018-10-01 11:45:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12730-cai-thien-an-toan-lao-dong-trong-cac-khu-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DN vẫn chưa chú trọng đến an toàn, vệ sinh lao động ]]>
Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã triển khai tuyên truyền, tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động, song nhận thức của các doanh nghiệp về vấn đề này còn khá hạn chế. ]]>
2018-09-27 10:57:58 2018-09-27 10:57:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12728-dn-van-chua-chu-trong-den-an-toan-ve-sinh-lao-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là 48 giờ]]>
Đó là một trong những nội dung trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến đóng góp. ]]>
2018-08-24 11:14:42 2018-08-24 11:14:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12716-thoi-gian-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-la-48-gio.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động hàng hải]]>
Khi nhận được tin báo có tai nạn xảy ra đối với thuyền viên của mình, người sử dụng lao động phải thành lập ngay đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp cơ sở để tiến hành điều tra vụ tai nạn đó. ]]>
2018-06-12 14:13:23 2018-06-12 14:13:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-12717-quy-dinh-ve-khai-báo-dièu-tra-tai-nạn-lao-dọng-hàng-hải.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắt buộc chủ đầu tư xây dựng phải mua bảo hiểm]]>
Sau hơn 10 năm thả nổi, thì từ 10/02/2016, việc mua bảo hiểm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng là bắt buộc. ]]>
2015-12-09 23:09:29 2015-12-09 23:09:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4758-bat-buoc-chu-dau-tu-xay-dung-phai-mua-bao-hiem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nỗi lo thiếu an toàn lao động trong ngành nông nghiệp]]>
Theo thống kê của Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), so với các ngành khác, lao động trong nông nghiệp là một trong số những đối tượng có nguy cơ mắc tai nạn lao động cao nhất và đang ở mức báo động, chỉ đứng sau ngành xây dựng, hóa chất và khai thác mỏ. ]]>
2015-11-29 17:20:54 2015-11-29 17:20:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4676-noi-lo-thieu-an-toan-lao-dong-trong-nganh-nong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh nỗ lực trong công tác bảo đảm an toàn lao động]]>
Nhằm xây dựng môi trường lao động an toàn trong các doanh nghiệp, làng nghề, nhiều năm qua Bắc Ninh cố gắng, nỗ lực về công tác an toàn lao động, tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi doanh nghiệp. ]]>
2015-11-27 22:12:09 2015-11-27 22:12:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4681-bac-ninh-no-luc-trong-cong-tac-bao-dam-an-toan-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thiếu quan tâm đến ATVSLĐ, hệ lụy khôn lường]]>
Vẫn biết là công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là rất thiết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng vì lợi nhuận nhiều doanh nghiệp đã bỏ qua, hoặc thực hiện một cách đối phó, hình thức. ]]>
2015-11-26 21:17:54 2015-11-26 21:17:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4678-thieu-quan-tam-den-atvsld-he-luy-khon-luong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[An toàn lao động khu vực phi chính thức: Đã đến lúc cần hành động!]]>
Trên thực tế, những người lao động trong khu vực phi chính thức chưa được sự bảo về xứng đáng, làm việc không hợp đồng, không tham gia bảo hiểm xã hội và phần lớn không được trang bị kỹ năng về bảo hộ, an toàn lao động, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. ]]>
2015-11-25 17:10:19 2015-11-25 17:10:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4647-an-toan-lao-dong-khu-vuc-phi-chinh-thuc--da-den-luc-can-hanh-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội: Nan giải bài toán đảm bảo an toàn vệ sinh lao động]]>
Thực tế tại Hà Nội, trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động như Tổng thầu EPC lại không hiếm. Hà Nội đang là một trong những địa phương có tỷ lệ tai nạn lao động lớn nhất cả nước. ]]>
2015-11-25 08:14:13 2015-11-25 08:14:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4663-ha-noi--nan-giai-bai-toan-dam-bao-an-toan-ve-sinh-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhà máy Đạm Phú Mỹ: Coi ATLĐ là yếu tố hàng đầu]]>
Với đặc thù là một đơn vị sản xuất có nguy cơ độc hại và cháy nổ cao, mục tiêu an toàn, chất lượng đã trở thành tiêu chí sống còn của Nhà máy Đạm Phú Mỹ (thuộc Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí) trong quá trình phát triển. ]]>
2015-11-22 17:47:15 2015-11-22 17:47:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4677-nha-may-dam-phu-my--coi-atld-la-yeu-to-hang-dau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tai nạn sập hầm than ở Hòa Bình: 1 người tử vong, 2 người mất tích]]>
Vào khoảng 8 giờ sáng 18/11/2015 tại khu vực thăm dò mỏ than của Công ty TNHH Tân Sơn có trụ sở tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc xảy ra vụ sập hầm than khiến 1 người tử vong, 2 người mất tích trong quá trình làm việc dưới hầm. ]]>
2015-11-19 16:03:29 2015-11-19 16:03:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4588-tai-nan-sap-ham-than-o-hoa-binh--1-nguoi-tu-vong-2-nguoi-mat-tich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảm bảo ATVSLĐ trong DN: Nhìn từ Piaggio Việt Nam]]>
Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm có hại và tạo ra điều kiện làm việc thuận lợi nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nâng cao năng suất, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (KCN Bình Xuyên) đã luôn quan tâm tới công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại Công ty. ]]>
2015-11-17 21:55:26 2015-11-17 21:55:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4679-dam-bao-atvsld-trong-dn--nhin-tu-piaggio-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2: Điểm sáng trong công tác đảm bảo ATLĐ]]>
Sau 4 năm đi vào vận hành an toàn và hiệu quả, ngày 11/10/2015, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đã đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ KWh phát lên lưới điện quốc gia, điều mà rất ít nhà máy nhiệt điện của Việt Nam đạt được. Thành công đó, một phần không nhỏ đến từ công tác đảm bảo an toàn lao động của Nhà máy. ]]>
2015-11-09 22:48:59 2015-11-09 22:48:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4652-nha-may-nhiet-dien-nhon-trach-2--diem-sang-trong-cong-tac-dam-bao-atld.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Bí quyết Nam Định ]]>
Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Nam Định là 1 trong số 9 tỉnh có thống kê không có tai nạn lao động chết người. Đây là một trong những thành tích đáng để nhiều địa phương học hỏi, trong bối cảnh tai nạn lao động đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên cả nước. ]]>
2015-10-29 23:23:54 2015-10-29 23:23:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4662-bao-dam-an-toan-ve-sinh-lao-dong--bi-quyet-nam-dinh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường kiểm tra an toàn lao động tại các khu công nghiệp]]>
Mặc dù vấn đề an toàn lao động luôn được quan tâm triển khai tại các khu công nghiệp, nhưng số vụ tai nạn lao động vẫn không hề giảm. Hầu hết tai nạn lao động xảy ra là do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh an toàn lao động. ]]>
2015-10-24 21:03:28 2015-10-24 21:03:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4376-tang-cuong-kiem-tra-an-toan-lao-dong-tai-cac-khu-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Siết" an toàn lao động trong khai thác khoáng sản]]>
Khai thác khoáng sản là một trong những ngành có nguy cơ cao về tai nạn lao động. Ước tính, số vụ tai nạn lao động xảy ra trong lĩnh vực này chiếm khoảng 18-20% tổng số vụ tai nạn lao động. ]]>
2015-10-22 21:14:55 2015-10-22 21:14:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4345--siet--an-toan-lao-dong-trong-khai-thac-khoang-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lần đầu tiên an toàn lao động trên công trường được đưa vào đào tạo]]>
Dự án Dạy nghề tại Hà Nội cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vừa được khởi động tại Trường Cao đẳng nghề Hà Nội (HIVC) và Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị Hà Nội (CUWC). Theo đó, lần đầu tiên chương trình đào tạo an toàn lao động trên công trường và an toàn trong công nghiệp được đưa vào đào tạo chính thức. ]]>
2015-10-21 21:31:19 2015-10-21 21:31:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4331-lan-dau-tien-an-toan-lao-dong-tren-cong-truong-duoc-dua-vao-dao-tao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm 25% tần suất tai nạn lao động trong giai đoạn 2016-2020]]>
Đó là mục tiêu được đề ra trong Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2016- 2020. ]]>
2015-10-15 11:20:33 2015-10-15 11:20:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4287-giam-25-tan-suat-tai-nan-lao-dong-trong-giai-doan-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Hồ Chí Minh: Sai phạm về ATLĐ trong xây dựng vẫn phổ biến]]>
]]>
2015-09-29 21:44:47 2015-09-29 21:44:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4140-tp--ho-chi-minh--sai-pham-ve-atld-trong-xay-dung-van-pho-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[An toàn lao động làng nghề: Vẫn còn đó nhiều nỗi lo]]>
Làng nghề thu hút được lực lượng lao động đông đảo, tuy nhiên, vấn đề đảm bảo an toàn cho các lao động làng nghề hiện nay vẫn chưa được chú trọng. ]]>
2015-09-28 11:42:16 2015-09-28 11:42:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4133-an-toan-lao-dong-lang-nghe--van-con-do-nhieu-noi-lo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cảnh báo nguy cơ tai nạn lao động vì mất an toàn thang máy]]>
Mặc dù là phương tiện di chuyển thuận lợi không chỉ cho người dân, mà còn tại các công trình, nhưng thang máy cũng tồn tại nhiều hiểm họa đối với an toàn của người lao động. ]]>
2015-09-27 17:26:21 2015-09-27 17:26:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4139-canh-bao-nguy-co-tai-nan-lao-dong-vi-mat-an-toan-thang-may.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/