KINHTEVADUBAO.VN - Môi trường và Phát triển bền vững 2021-01-20 17:29:45 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[ADB hỗ trợ nâng cấp nhà máy nước ở Bình Dương]]>
Việc nâng cấp này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về nước đang gia tăng của khách hàng hộ gia đình và doanh nghiệp ở thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, thành phố mới Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ]]>
2020-11-17 11:24:48 2020-11-17 11:24:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-17498-adb-ho-tro-nang-cap-nha-may-nuoc-o-binh-duong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ADB viện trợ 2,5 triệu USD cho Việt Nam ứng phó thiên tai]]>
Hỗ trợ của ADB nhằm mục tiêu bảo đảm rằng người dân sống trong các vùng bị thiên tai được tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội cơ bản, cũng như các nguồn lực để tái thiết đời sống và sinh kế của họ. ]]>
2020-11-09 20:53:07 2020-11-09 20:53:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-17464-adb-vien-tro-25-trieu-usd-cho-viet-nam-ung-pho-thien-tai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tetra Pak: Thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam]]>
Trong hơn 12 năm qua, Tetra Pak - Nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp (KCN) Việt Nam – Singapore II-A (tỉnh Bình Dương) đã tích cực phối hợp với nhiều đối tác, địa phương của Việt Nam triển khai thành công nhiều chương trình, dự án, sáng kiến thiết thực góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển bền vững tại Việt Nam nói chung và trong các KCN nói riêng. ]]>
2020-06-22 11:52:31 2020-06-22 11:52:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-16756-tetra-pak--thuc-day-phat-trien-ben-vung-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Thế giới phê duyệt gói hỗ trợ 84,4 triệu USD giúp Việt Nam ứng phó BĐKH]]>
Khoản vay này hỗ trợ các chính sách tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, thực hành tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh giảm phát thải từ các phương tiện giao thông và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. ]]>
2020-06-07 14:50:28 2020-06-07 14:50:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-16686-ngan-hang-the-gioi-phe-duyet-goi-ho-tro-844-trieu-usd-giup-viet-nam-ung-pho-bdkh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng]]>
Đây là một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành mới đây. ]]>
2020-02-24 10:36:53 2020-02-24 10:36:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-16000-giam-phat-thai-khi-nha-kinh-tu-hoat-dong-nang-luong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Thành tựu và những cơ hội xanh hóa nền kinh tế]]>
Với phương châm tận dụng triệt để những thành tựu nhảy vọt của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, tại Việt Nam, tăng trưởng xanh (TTX) trong những năm qua được xem là cách tiếp cận chiến lược để tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là sự bảo đảm quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững (PTBV). ]]>
2020-01-24 09:41:16 2020-01-24 09:41:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15790--thanh-tuu-va-nhung-co-hoi-xanh-hoa-nen-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam nhận tài trợ 1,5 triệu USD cho Chương trình thí điểm đấu giá điện mặt trời]]>
Chương trình này giúp Việt Nam giải quyết bài toán năng lượng và thúc đẩy phát triển bao trùm bằng việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia. ]]>
2019-12-18 21:02:13 2019-12-18 21:02:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15561-viet-nam-nhan-tài-trọ-15-trieu-usd-cho-chuong-trinh-thi-diem-dau-gia-diẹn-mat-troi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[4 khuyến nghị chiến lược để phát triển kinh tế bền vững]]>
Đó là tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng giáo dục bậc cao của Việt Nam; hướng tới một nền kinh tế carbon thấp… ]]>
2019-12-18 20:19:53 2019-12-18 20:19:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15559-4-khuyen-nghi-chien-luoc-de-phat-trien-kinh-te-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ứng dụng sản xuất thông minh nâng cao năng suất cho doanh nghiệp]]>
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và làm thay đổi toàn diện trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, để thích nghi vả phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương thức sản xuất mới phù hợp. ]]>
2019-12-18 09:52:12 2019-12-18 09:52:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15556-ung-dung-san-xuat-thong-minh-nang-cao-nang-suat-cho-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng nền nông nghiệp xanh: Hướng đi đúng của Việt Nam!]]>
Để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững nhất thiết phải đi theo con đường phát triển nông nghiệp xanh. ]]>
2019-12-15 22:53:31 2019-12-15 22:53:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15534-xay-dung-nen-nong-nghiep-xanh--huong-di-dung-cua-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khái niệm việc làm xanh cần được luật hóa trong các văn bản chính thức]]>
Thực tế, khái niệm việc làm xanh chưa được nêu ở bất kỳ một văn bản chính thức có tính pháp lý nào ở Việt Nam. ]]>
2019-12-13 23:45:06 2019-12-13 23:45:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15532-khai-niem-viec-lam-xanh-can-duoc-luat-hoa-trong-cac-van-ban-chinh-thuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2021-2030: Việt Nam cần tăng trưởng bao trùm để phát triển bền vững]]>
Tại văn bản góp ý cho xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, Nhóm công tác Các Đối tác Phát triển (DPG) đã chỉ rõ, Việt Nam cần tăng trưởng bao trùm, không để tình trạng bất bình đẳng và chênh lệch xã hội để phát triển bền vững. ]]>
2019-12-11 21:05:25 2019-12-11 21:05:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15557-2021-2030--viet-nam-can-tang-truong-bao-trum-de-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Ninh thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Hạ Long]]>
Trọng tâm của dự án hướng đến xanh hóa nền công nghiệp nâu và xanh hóa cơ cấu tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững, tăng cường giảm ô nhiễm và kiểm soát thải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh Hạ Long. ]]>
2019-12-09 10:37:57 2019-12-09 10:37:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15503-quang-ninh-thuc-day-tang-truong-xanh-khu-vuc-ha-long.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]>
Sáng 6/12, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện chính sách “Tăng trưởng xanh” cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức của Bộ tại Đà Nẵng. ]]>
2019-12-06 22:21:48 2019-12-06 22:21:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15494-nang-cao-nhan-thuc-ve-tang-truong-xanh-cho-can-bo-dang-vien-bo-ke-hoach-va-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính]]>
Để giảm phát thải khí nhà kính, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh triển khai nội dung tuyên truyền về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại 11 khu công nghiệp trên địa bàn; bước đầu quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới. ]]>
2019-12-04 23:09:53 2019-12-04 23:09:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15528-tp--ho-chi-minh--no-luc-giam-phat-thai-khi-nha-kinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành ngân hàng nỗ lực thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh]]>
Ngân hàng đóng vai trò thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh, năng lượng và năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh… ]]>
2019-12-04 17:11:09 2019-12-04 17:11:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15514-nganh-ngan-hang-no-luc-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chung tay đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam]]>
Trong hơn 12 năm qua, Tetra Pak -Nhà đầu tư thứ cấp trong KCN Việt Nam – Singapore II-A đã bền bỉ hợp tác với nhiều đối tác địa phương của Việt Nam thông qua nhiều sáng kiến về môi trường để thúc đẩy việc thu gom và tái chế vỏ hộp giấy đã qua sử dụng tại Việt Nam. Qua đó đã góp phần đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế -xã hội của các địa phương và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam. ]]>
2019-12-03 14:20:25 2019-12-03 14:20:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15466-chung-tay-dong-hanh-cung-su-phat-trien-ben-vung-cua-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mua sắm công xanh: Cần có khung pháp lý rõ ràng thay vì khuyến khích như hiện nay]]>
Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai mua sắm công xanh. Cho đến nay, việc thực hiện các quy định này mới chỉ dừng ở mức độ thí điểm và chỉ tập trung mua sắm một số sản phẩm như thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, điện tử... ]]>
2019-12-02 23:01:25 2019-12-02 23:01:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15496-mua-sam-cong-xanh--can-co-khung-phap-ly-ro-rang-thay-vi-khuyen-khich-nhu-hien-nay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy phát triển trái phiếu xanh ở Việt Nam]]>
Trái phiếu sẽ là công cụ vay dài hạn vừa đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án năng lượng sạch, vừa đáp ứng nhu cầu sinh lời cho nhà đầu tư… ]]>
2019-11-30 23:23:44 2019-11-30 23:23:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15529-thuc-day-phat-trien-trai-phieu-xanh-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng bao trùm để… không ai bị bỏ lại phía sau!]]>
Chiều 8/11, tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về “tăng trưởng bao trùm”. ]]>
2019-11-29 15:43:19 2019-11-29 15:43:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15551-tang-truong-bao-trum--de…-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam: Thống nhất từ chủ trương tới hành động!]]>
Chính sách của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xanh được xác định rõ trong các văn bản ban hành và đang được tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp độ. ]]>
2019-11-28 21:43:18 2019-11-28 21:43:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15493-phat-trien-kinh-te-xanh-o-viet-nam--thong-nhat-tu-chu-truong-toi-hanh-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định mới về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất]]>
Theo Thông tư số 27/2019/TT-BCT, danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu bao gồm: giấy loại hoặc bìa loại thu hồi; phế liệu và mảnh vụn của đồng; phế liệu và mảnh vụn nhôm; thủy tinh vụn… ]]>
2019-11-19 08:29:56 2019-11-19 08:29:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15342-quy-dinh-moi-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng chuỗi cung ứng du lịch xanh: Nhìn từ thế giới và một vài đề xuất với Việt Nam]]>
Chuỗi cung ứng du lịch xanh gắn với phát triển bền vững trở thành xu hướng cần thiết. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đây là một khái niệm mới cần được nghiên cứu và tìm cách áp dụng. ]]>
2019-11-18 16:38:55 2019-11-18 16:38:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15492-xay-dung-chuoi-cung-ung-du-lich-xanh--nhin-tu-the-gioi-va-mot-vai-de-xuat-voi-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho cán bộ, Đảng viên Bộ KH&ĐT]]>
Là cơ quan tham mưu tổng hợp trong phát triển kinh tế, xã hội, Bộ cần xây dựng các giải pháp bảo đảm các nguồn lực cho thực hiện mô hình tăng trưởng xanh, sạch, thân thiện với môi trường (bao gồm các nguồn nhân lực, tài lực, trí lực...) đủ để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh nhanh và hiệu quả... ]]>
2019-11-11 22:28:13 2019-11-11 22:28:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15495-de-nang-cao-nhan-thuc-ve-tang-truong-xanh-cho-can-bo-dang-vien-bo-khdt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hạch toán quản lý môi trường trong doanh nghiệp cần được áp dụng trong thực hiện kinh tế xanh ở Việt Nam]]>
Trong xu hướng xây dựng nền kinh tế xanh do Liên hợp quốc phát động năm 2010, Việt Nam cần có một cách nhìn, tư duy mới trong lộ trình phát triển kinh tế đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định và thân thiện với môi trường. Việc tăng cường áp dụng hạch toán quản lý môi trường (EMA) trong doanh nghiệp (DN) là công cụ hữu ích trước mắt và lâu dài cho lộ trình thực hiện nền kinh tế xanh ở Việt Nam. ]]>
2019-11-07 14:04:32 2019-11-07 14:04:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15443-hach-toan-quan-ly-moi-truong-trong-doanh-nghiep-can-duoc-ap-dung-trong-thuc-hien-kinh-te-xanh-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo cơ chế “mở” để tư nhân đóng góp nhiều hơn cho phát triển bền vững]]>
“Mọi doanh nghiệp đều có vai trò quan trọng trong PTBV, việc đảm bảo không gây hại đến môi trường và xã hội trong quá trình hoạt động của mình thì đã góp phần PTBV”, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định. ]]>
2019-10-26 10:02:54 2019-10-26 10:02:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15187-tao-co-che-mo-de-tu-nhan-dong-gop-nhieu-hon-cho-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuẩn bị các phương án phát triển điện hạt nhân]]>
“Điện tái tạo rất giàu có, nhưng hiệu quả thấp và không ổn định. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo an ninh năng lượng, về lâu dài vẫn phải quay trở lại với điện hạt nhân”, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh tại Diễn đàn Năng lượng Việt Nam: “Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam phát triển bền vững”, tổ chức sáng nay (21/8). ]]>
2019-08-21 21:09:48 2019-08-21 21:09:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14690-chuan-bi-cac-phuong-an-phat-trien-dien-hat-nhan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam mong muốn IFC hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng sạch]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam vẫn có nguy cơ thiếu năng lượng, nhất là điện năng vì kinh tế đang phát triển nhanh. Việc phát triển năng lượng điện mặt trời, điện gió là hướng đi đúng và cần thiết. Do đó, Thủ tướng mong muốn IFC đóng vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo. ]]>
2019-08-16 08:24:36 2019-08-16 08:24:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14654-viet-nam-mong-muon-ifc-ho-tro-trong-linh-vuc-nang-luong-sach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bổ sung thông tin về việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2020. ]]>
2019-07-26 15:07:43 2019-07-26 15:07:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14503-danh-gia-giua-ky-thuc-hien-chien-luoc-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Liên hợp quốc]]>
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung làm Trưởng đoàn đã tham dự Kỳ họp cấp cao năm 2019 của Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc. ]]>
2019-07-20 13:35:36 2019-07-20 13:35:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14475-viet-nam-chia-se-kinh-nghiem-thuc-hien-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-tai-lien-hop-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/