KINHTEVADUBAO.VN - Môi trường và Phát triển bền vững 2021-04-17 18:33:12 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Tối 27/3/2021: Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất]]>
Nhằm lan tỏa hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 27/3. ]]>
2021-03-24 09:30:34 2021-03-24 09:30:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18390-toi-2732021--tat-den-huong-ung-gio-trai-dat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường]]>
Nội dung Kế hoạch triển khai gồm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường… ]]>
2021-03-15 21:20:20 2021-03-15 21:20:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18315-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-bao-ve-moi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển năng lượng ở Tiểu vùng sông Mekong mở rộng chưa bền vững]]>
Hiện nay, các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu hóa thạch, chậm chuyển đổi sang các nguồn năng lượng khác. ]]>
2021-03-15 16:05:44 2021-03-15 16:05:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18312-phat-trien-nang-luong-o-tieu-vung-song-mekong-mo-rong-chua-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam nhận hỗ trợ 86,3 triệu USD cho thực hiện tiết kiệm năng lượng]]>
Cụ thể, khoản tiền này được sử dụng nhằm giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng đề ra trong Chiến lược tăng trưởng xanh, cũng như các mục tiêu giảm phát thải đã cam kết trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). ]]>
2021-03-08 21:16:46 2021-03-08 21:16:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18243-viet-nam-nhan-ho-tro-863-trieu-usd-cho-thuc-hien-tiet-kiem-nang-luong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu]]>
Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề “Giải quyết các nguy cơ đối với hoà bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu” tối ngày 23/2/2021 (giờ Việt Nam). ]]>
2021-02-24 14:54:53 2021-02-24 14:54:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18148-viet-nam-no-luc-thuc-hien-cac-cam-ket-quoc-te-ve-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phối hợp triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020]]>
Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát nội dung dự thảo Quyết định đảm bảo số lượng, loại văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường… ]]>
2021-02-22 20:59:27 2021-02-22 20:59:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18132-phoi-hop-trien-khai-thi-hanh-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bảo vệ môi trường khi được giao khu vực biển]]>
Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển có nghĩa vụ không gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường biển; báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển được giao định kỳ một năm một lần cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển… ]]>
2021-02-18 09:09:07 2021-02-18 09:09:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18095-bao-ve-moi-truong-khi-duoc-giao-khu-vuc-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng xanh trong bối cảnh và xu thế mới]]>
Đại dịch Covid-19 đang làm thay đổi căn bản thế giới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những thay đổi mạnh mẽ trong chuyển dịch kinh tế số, thúc đẩy các quốc gia đánh giá lại mô hình phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức của cộng đồng về những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với các vấn đề môi trường và sức khỏe. Mặt khác, đại dịch Covid-19 cũng đem đến những nhìn nhận mới, rõ nét hơn về cơ hội phát triển, thúc đẩy quá trình chuyển đổi chiến lược, hướng tới một tương lai bền vững hơn. ]]>
2021-02-16 08:29:16 2021-02-16 08:29:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18045-tang-truong-xanh-trong-boi-canh-va-xu-the-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao nhận thức trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa]]>
Đây là một trong những mục tiêu của Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025, được ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. ]]>
2021-02-08 21:33:27 2021-02-08 21:33:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18063-nang-cao-nhan-thuc-trong-viec-su-dung-quan-ly-rac-thai-nhua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển vận tải tiết kiệm nhiên liệu góp phần xây dựng nền kinh tế xanh tại Việt Nam]]>
Diễn đàn “Sử dụng năng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông” diễn ra nhằm hưởng ứng và thực hiện đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả và sử dụng tiết kiệm năng lượng quốc gia theo Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị. ]]>
2021-02-08 14:55:22 2021-02-08 14:55:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-18050-phat-trien-van-tai-tiet-kiem-nhien-lieu-gop-phan-xay-dung-nen-kinh-te-xanh-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam tích cực tái cấu trúc nền kinh tế để thích ứng với biến đổi khí hậu]]>
Là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang tích cực tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng các-bon thấp, giảm phát thải khí nhà kính… ]]>
2021-01-27 11:04:02 2021-01-27 11:04:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-17936-viet-nam-tich-cuc-tai-cau-truc-nen-kinh-te-de-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiếp tục chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu]]>
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đạt một số mục tiêu như: giảm 7,3% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường; xử lý 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; bảo đảm độ che phủ rừng được duy trì ở mức 42%... ]]>
2021-01-25 09:55:22 2021-01-25 09:55:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-17916-tiep-tuc-chu-dong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ADB hỗ trợ nâng cấp nhà máy nước ở Bình Dương]]>
Việc nâng cấp này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về nước đang gia tăng của khách hàng hộ gia đình và doanh nghiệp ở thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, thành phố mới Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ]]>
2020-11-17 11:24:48 2020-11-17 11:24:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-17498-adb-ho-tro-nang-cap-nha-may-nuoc-o-binh-duong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ADB viện trợ 2,5 triệu USD cho Việt Nam ứng phó thiên tai]]>
Hỗ trợ của ADB nhằm mục tiêu bảo đảm rằng người dân sống trong các vùng bị thiên tai được tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội cơ bản, cũng như các nguồn lực để tái thiết đời sống và sinh kế của họ. ]]>
2020-11-09 20:53:07 2020-11-09 20:53:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-17464-adb-vien-tro-25-trieu-usd-cho-viet-nam-ung-pho-thien-tai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tetra Pak: Thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam]]>
Trong hơn 12 năm qua, Tetra Pak - Nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp (KCN) Việt Nam – Singapore II-A (tỉnh Bình Dương) đã tích cực phối hợp với nhiều đối tác, địa phương của Việt Nam triển khai thành công nhiều chương trình, dự án, sáng kiến thiết thực góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển bền vững tại Việt Nam nói chung và trong các KCN nói riêng. ]]>
2020-06-22 11:52:31 2020-06-22 11:52:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-16756-tetra-pak--thuc-day-phat-trien-ben-vung-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Thế giới phê duyệt gói hỗ trợ 84,4 triệu USD giúp Việt Nam ứng phó BĐKH]]>
Khoản vay này hỗ trợ các chính sách tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, thực hành tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh giảm phát thải từ các phương tiện giao thông và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. ]]>
2020-06-07 14:50:28 2020-06-07 14:50:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-16686-ngan-hang-the-gioi-phe-duyet-goi-ho-tro-844-trieu-usd-giup-viet-nam-ung-pho-bdkh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng]]>
Đây là một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành mới đây. ]]>
2020-02-24 10:36:53 2020-02-24 10:36:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-16000-giam-phat-thai-khi-nha-kinh-tu-hoat-dong-nang-luong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Thành tựu và những cơ hội xanh hóa nền kinh tế]]>
Với phương châm tận dụng triệt để những thành tựu nhảy vọt của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, tại Việt Nam, tăng trưởng xanh (TTX) trong những năm qua được xem là cách tiếp cận chiến lược để tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là sự bảo đảm quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững (PTBV). ]]>
2020-01-24 09:41:16 2020-01-24 09:41:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15790--thanh-tuu-va-nhung-co-hoi-xanh-hoa-nen-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam nhận tài trợ 1,5 triệu USD cho Chương trình thí điểm đấu giá điện mặt trời]]>
Chương trình này giúp Việt Nam giải quyết bài toán năng lượng và thúc đẩy phát triển bao trùm bằng việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia. ]]>
2019-12-18 21:02:13 2019-12-18 21:02:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15561-viet-nam-nhan-tài-trọ-15-trieu-usd-cho-chuong-trinh-thi-diem-dau-gia-diẹn-mat-troi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[4 khuyến nghị chiến lược để phát triển kinh tế bền vững]]>
Đó là tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng giáo dục bậc cao của Việt Nam; hướng tới một nền kinh tế carbon thấp… ]]>
2019-12-18 20:19:53 2019-12-18 20:19:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15559-4-khuyen-nghi-chien-luoc-de-phat-trien-kinh-te-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ứng dụng sản xuất thông minh nâng cao năng suất cho doanh nghiệp]]>
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và làm thay đổi toàn diện trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, để thích nghi vả phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương thức sản xuất mới phù hợp. ]]>
2019-12-18 09:52:12 2019-12-18 09:52:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15556-ung-dung-san-xuat-thong-minh-nang-cao-nang-suat-cho-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng nền nông nghiệp xanh: Hướng đi đúng của Việt Nam!]]>
Để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững nhất thiết phải đi theo con đường phát triển nông nghiệp xanh. ]]>
2019-12-15 22:53:31 2019-12-15 22:53:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15534-xay-dung-nen-nong-nghiep-xanh--huong-di-dung-cua-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khái niệm việc làm xanh cần được luật hóa trong các văn bản chính thức]]>
Thực tế, khái niệm việc làm xanh chưa được nêu ở bất kỳ một văn bản chính thức có tính pháp lý nào ở Việt Nam. ]]>
2019-12-13 23:45:06 2019-12-13 23:45:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15532-khai-niem-viec-lam-xanh-can-duoc-luat-hoa-trong-cac-van-ban-chinh-thuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2021-2030: Việt Nam cần tăng trưởng bao trùm để phát triển bền vững]]>
Tại văn bản góp ý cho xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, Nhóm công tác Các Đối tác Phát triển (DPG) đã chỉ rõ, Việt Nam cần tăng trưởng bao trùm, không để tình trạng bất bình đẳng và chênh lệch xã hội để phát triển bền vững. ]]>
2019-12-11 21:05:25 2019-12-11 21:05:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15557-2021-2030--viet-nam-can-tang-truong-bao-trum-de-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Ninh thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Hạ Long]]>
Trọng tâm của dự án hướng đến xanh hóa nền công nghiệp nâu và xanh hóa cơ cấu tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững, tăng cường giảm ô nhiễm và kiểm soát thải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh Hạ Long. ]]>
2019-12-09 10:37:57 2019-12-09 10:37:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15503-quang-ninh-thuc-day-tang-truong-xanh-khu-vuc-ha-long.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]>
Sáng 6/12, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện chính sách “Tăng trưởng xanh” cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức của Bộ tại Đà Nẵng. ]]>
2019-12-06 22:21:48 2019-12-06 22:21:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15494-nang-cao-nhan-thuc-ve-tang-truong-xanh-cho-can-bo-dang-vien-bo-ke-hoach-va-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính]]>
Để giảm phát thải khí nhà kính, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh triển khai nội dung tuyên truyền về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại 11 khu công nghiệp trên địa bàn; bước đầu quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới. ]]>
2019-12-04 23:09:53 2019-12-04 23:09:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15528-tp--ho-chi-minh--no-luc-giam-phat-thai-khi-nha-kinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành ngân hàng nỗ lực thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh]]>
Ngân hàng đóng vai trò thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh, năng lượng và năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh… ]]>
2019-12-04 17:11:09 2019-12-04 17:11:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15514-nganh-ngan-hang-no-luc-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chung tay đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam]]>
Trong hơn 12 năm qua, Tetra Pak -Nhà đầu tư thứ cấp trong KCN Việt Nam – Singapore II-A đã bền bỉ hợp tác với nhiều đối tác địa phương của Việt Nam thông qua nhiều sáng kiến về môi trường để thúc đẩy việc thu gom và tái chế vỏ hộp giấy đã qua sử dụng tại Việt Nam. Qua đó đã góp phần đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế -xã hội của các địa phương và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam. ]]>
2019-12-03 14:20:25 2019-12-03 14:20:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15466-chung-tay-dong-hanh-cung-su-phat-trien-ben-vung-cua-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mua sắm công xanh: Cần có khung pháp lý rõ ràng thay vì khuyến khích như hiện nay]]>
Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai mua sắm công xanh. Cho đến nay, việc thực hiện các quy định này mới chỉ dừng ở mức độ thí điểm và chỉ tập trung mua sắm một số sản phẩm như thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, điện tử... ]]>
2019-12-02 23:01:25 2019-12-02 23:01:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15496-mua-sam-cong-xanh--can-co-khung-phap-ly-ro-rang-thay-vi-khuyen-khich-nhu-hien-nay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/