KINHTEVADUBAO.VN - Phát triển bền vững Việt Nam 2018-11-16 21:33:13 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế tại TP. Hồ Chí Minh]]>
Đó là một trong những mục tiêu chính được nêu bật tại Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. ]]>
2018-11-07 21:26:32 2018-11-07 21:26:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12875-giam-thieu-chat-thai-ran-phat-sinh-tai-nguon-tang-cuong-tai-su-dung-tai-che-tai-tp--ho-chi-minh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khắc phục những bất cập trong quy định về Quỹ phòng, chống thiên tai]]>
Qua đó, giúp cho hoạt động chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. ]]>
2018-11-01 10:37:26 2018-11-01 10:37:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12826-khac-phuc-nhung-bat-cap-trong-quy-dinh-ve-quy-phong-chong-thien-tai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu tái xuất chất thải ra khỏi Việt Nam]]>
Trường hợp các hãng tàu không tái xuất rác thải có thể sẽ không được khai thác kinh doanh cho đến khi vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. ]]>
2018-10-25 10:53:42 2018-10-25 10:53:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12752-yeu-cau-tai-xuat-chat-thai-ra-khoi-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ TNMT đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản]]>
Đề xuất này nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào công nghiệp khai khoáng; khuyến khích phát triển kinh tế cụm công nghiệp khai thác - chế biến khoáng sản tập trung... ]]>
2018-10-23 16:11:15 2018-10-23 16:11:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12737-bo-tnmt-de-xuat-mien-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam cam kết sẽ giảm ít nhất 8% phát thải biến đổi khí hậu ]]>
GS, TS. Trần Thục - Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu cho biết thêm, nếu được sự hỗ trợ của quốc tế, tỷ lệ này có thể lên tới 25%. ]]>
2018-10-10 21:33:22 2018-10-10 21:33:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12626-viet-nam-cam-ket-se-giam-it-nhat-8-phat-thai-bien-doi-khi-hau-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đức tài trợ 2 triệu Euro triển khai dự án tăng cường bảo vệ nước ngầm]]>
Dự án đảm bảo khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiệu quả và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, phòng tránh suy giảm mực nước, xâm nhập mặn và sụt lún đất do khai thác nước dưới đất tại các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long. ]]>
2018-10-05 10:26:48 2018-10-05 10:26:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12590-duc-tai-tro-2-trieu-euro-trien-khai-du-an-tang-cuong-bao-ve-nuoc-ngam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2016-2020, đã huy động 8.600 tỷ đồng vốn ODA cho Chương trình ứng phó BĐKH ]]>
Đến nay, kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã phân bổ cho các địa phương thực hiện các dự án chuyển tiếp là 4.478,21 tỷ đồng (bằng 30% tổng mức vốn của Chương trình). ]]>
2018-09-23 11:16:05 2018-09-23 11:16:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12485-2016-2020-da-huy-dong-8-600-ty-dong-von-oda-cho-chuong-trinh-ung-pho-bdkh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng tổng vốn ODA không hoàn lại với Dự án hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu]]>
Tổng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức tăng từ 4 triệu Euro lên 4,6 triệu Euro. ]]>
2018-09-04 21:38:29 2018-09-04 21:38:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12339-tang-tong-von-oda-khong-hoan-lai-voi-du-an-ho-tro-cac-hoat-dong-giam-nhe-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phân bổ 61 tỷ đồng trong năm 2018 ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1052/QĐ-TTg, ngày 21/08/2018 về phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. ]]>
2018-08-23 08:22:25 2018-08-23 08:22:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12240-phan-bo-61-ty-dong-trong-nam-2018-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-va-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Rà soát lại toàn bộ giấy phép nhập khẩu phế liệu]]>
Trong thời gian tới, không cấp mới giấy phép nhập khẩu phế liệu đối với hoạt động ủy thác nhập khẩu; chỉ xem xét cấp mới giấy phép nhập khẩu phế liệu cho doanh nghiệp khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất. ]]>
2018-08-08 21:06:36 2018-08-08 21:06:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12133-ra-soat-lai-toan-bo-giay-phep-nhap-khau-phe-lieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tìm giải pháp thu hút vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh]]>
Thu hút vốn đầu tư đang là bài toán đặt ra cho các dự án tăng trưởng xanh, bởi các dự án này thường có chi phí vốn lớn đi kèm nhiều rủi ro, cũng như thiếu cơ chế chính sách phù hợp đi kèm… ]]>
2018-07-26 15:58:36 2018-07-26 15:58:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12004-tim-giai-phap-thu-hut-von-dau-tu-cho-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai các phương án ứng phó với thiên tai trong thời gian tới]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung kiểm tra các phương án phòng chống thiên tai của các địa phương; phương án sơ tán người dân tại các vùng có nguy cơ thiệt hại; kiểm tra các phương tiện tìm kiếm cứu nạn... ]]>
2018-07-16 22:54:48 2018-07-16 22:54:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11909-trien-khai-cac-phuong-an-ung-pho-voi-thien-tai-trong-thoi-gian-toi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[535 tỷ đồng để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020. ]]>
2018-07-04 22:23:36 2018-07-04 22:23:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11818-535-ty-dong-de-xu-ly-cac-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam là địa điểm thuận lợi để GEF thực hiện các dự án mới về bảo vệ môi trường ]]>
Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) sáng ngày 27/6, tại Đà Nẵng, ]]>
2018-06-27 20:46:39 2018-06-27 20:46:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11761-viet-nam-la-dia-diem-thuan-loi-de-gef-thuc-hien-cac-du-an-moi-ve-bao-ve-moi-truong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra]]>
Nghị quyết 76/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 18/6/2018 về công tác phòng, chống thiên tai đã nêu rõ các giải pháp để nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước... ]]>
2018-06-20 10:26:42 2018-06-20 10:26:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11688-de-giam-thiet-hai-do-thien-tai-gay-ra.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luxembourg mời Việt Nam đến tham khảo mô hình trái phiếu xanh]]>
Đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng mới đây liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Jean Asselborn mời phía Việt Nam tham khảo kinh nghiệm về mô hình trái phiếu xanh của Luxembourg để nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam. ]]>
2018-06-14 20:59:16 2018-06-14 20:59:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11648-luxembourg-moi-viet-nam-den-tham-khao-mo-hinh-trai-phieu-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng xanh: Nhận thức chưa chuyển biến thành hành động cụ thể!]]>
Thời gian qua, nhận thức của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về tăng trưởng xanh đã nâng lên một bước. Tuy nhiên, nhận thức chưa chuyển biến thành hành động cụ thể, nên số doanh nghiệp tham gia đầu tư vào tăng trưởng xanh vẫn còn hạn chế so với kỳ vọng. ]]>
2018-06-01 17:37:59 2018-06-01 17:37:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11448-tang-truong-xanh--nhan-thuc-chua-chuyen-bien-thanh-hanh-dong-cu-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam mong muốn GEF hỗ trợ giải quyết các vấn đề môi trường]]>
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam luôn quan tâm đến trụ cột môi trường và mong muốn Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước... ]]>
2018-05-30 16:58:24 2018-05-30 16:58:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11526-viet-nam-mong-muon-gef-ho-tro-giai-quyet-cac-van-de-moi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu Formosa tuân thủ tuyệt đối mọi yêu cầu về kiểm soát môi trường ]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu này lại buổi làm việc với lãnh đạo Nhà máy Formosa Hà Tĩnh ngày 16/5/2018. ]]>
2018-05-16 22:43:00 2018-05-16 22:43:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11401-yeu-cau-formosa-tuan-thu-tuyet-doi-moi-yeu-cau-ve-kiem-soat-moi-truong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đức cấp 5 triệu Euro cho Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo]]>
Khoản ODA không hoàn lại trị giá 5 triệu Euro của Chính phủ Đức sẽ giúp Việt Nam xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ phát triển lưới điện thông minh kết hợp với năng lượng tái tạo. ]]>
2018-05-14 20:50:44 2018-05-14 20:50:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11376-duc-cap-5-trieu-euro-cho-viet-nam-phat-trien-nang-luong-tai-tao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 491/QĐ-TTg, ngày 07/05/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. ]]>
2018-05-11 11:57:42 2018-05-11 11:57:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11349-chinh-phu-dieu-chinh-chien-luoc-quoc-gia-ve-quan-ly-tong-hop-chat-thai-ran.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2030, năng lượng tái tạo có thể chiếm 1/3 tổng nguồn cung ở Việt Nam]]>
Dự báo này được đưa ra bởi Công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey&Co tại buổi tọa đàm “Một số giải pháp cho tương lai năng lượng Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay (24/4) tại Hà Nội. ]]>
2018-04-24 17:30:31 2018-04-24 17:30:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11240-nam-2030-nang-luong-tai-tao-co-the-chiem-13-tong-nguon-cung-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các địa phương cần chủ động phòng, chống cháy rừng]]>
Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp vừa ban hành Công điện khẩn số 453/CĐ-TCLN-KL về việc phòng, chống cháy rừng. ]]>
2018-04-10 11:04:39 2018-04-10 11:04:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11135-cac-dia-phuong-can-chu-dong-phong-chong-chay-rung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hợp tác để sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong]]>
Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ ba Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC), các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết và quyết tâm thúc đẩy tiến trình hợp tác Mekong mạnh mẽ hơn nữa nhằm sử dụng nguồn nước một cách bền vững, hợp lý và công bằng. ]]>
2018-04-05 20:19:13 2018-04-05 20:19:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11103-hop-tac-de-su-dung-ben-vung-nguon-nuoc-song-mekong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam đặc biệt ưu tiên tăng trưởng xanh]]>
Đây là thông điệp từ Diễn đàn cấp cao Tăng trưởng xanh hiệu quả: Triển vọng từ Việt Nam và Thụy Sỹ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quan Thụy Sỹ tại Việt Nam tổ chức vào ngày 04/04 tại Hà Nội. ]]>
2018-04-04 22:17:30 2018-04-04 22:17:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11094-viet-nam-dac-biet-uu-tien-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu]]>
Là tên gọi của dự án mới được ký kết hợp tác tư vấn chiến lược và triển khai giữa UBND TP. Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn tư vấn BCG (The Boston Consulting Group) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) ngày 27/3 tại TP. Cần Thơ. ]]>
2018-03-28 00:09:10 2018-03-28 00:09:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11010-phat-trien-du-lich-dong-bang-song-cuu-long-thich-ung-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển bền vững: Năm 2018, phải tạo chuyển biến rõ nét ]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan được giao chủ trì các nhiệm vụ phát triển bền vững cần tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Kế hoạch quốc gia đã được ban hành. ]]>
2018-03-21 23:45:31 2018-03-21 23:45:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10945-phat-trien-ben-vung--nam-2018-phai-tao-chuyen-bien-ro-net--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trái phiếu xanh - Giải pháp huy động vốn cho các dự án sạch]]>
Việc Indonesia trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phát hành trái phiếu xanh hôm 22/2 đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về việc các nước ngày càng quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. ]]>
2018-02-23 10:31:22 2018-02-23 10:31:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10732-trai-phieu-xanhgiai-phap-huy-dong-von-cho-cac-du-an-sach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ADB ký hiệp định vay vốn cho dự án xử lý rác thành năng lượng ở Việt Nam]]>
Hiệp định vay vốn trị giá 100 triệu USD với Tập đoàn China Everbright International Limited (CEIL) để hỗ trợ một loạt nhà máy chuyển hóa rác thành năng lượng (WTE) tại các đô thị loại 1 và 2 ở Đồng bằng sông Cửu Long. ]]>
2018-02-02 17:15:31 2018-02-02 17:15:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10592-adb-ky-hiep-dinh-vay-von-cho-du-an-xu-ly-rac-thanh-nang-luong-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần giải pháp đồng bộ để thúc đẩy Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh]]>
Sáng 24/01/2018 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam nhằm lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam. ]]>
2018-01-24 22:37:09 2018-01-24 22:37:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10518-can-giai-phap-dong-bo-de-thuc-day-chien-luoc-quoc-gia-ve-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/