KINHTEVADUBAO.VN - Phát triển bền vững Việt Nam 2019-11-16 02:10:32 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Tạo cơ chế “mở” để tư nhân đóng góp nhiều hơn cho phát triển bền vững]]>
“Mọi doanh nghiệp đều có vai trò quan trọng trong PTBV, việc đảm bảo không gây hại đến môi trường và xã hội trong quá trình hoạt động của mình thì đã góp phần PTBV”, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định. ]]>
2019-10-26 10:02:54 2019-10-26 10:02:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-15187-tao-co-che-mo-de-tu-nhan-dong-gop-nhieu-hon-cho-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuẩn bị các phương án phát triển điện hạt nhân]]>
“Điện tái tạo rất giàu có, nhưng hiệu quả thấp và không ổn định. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo an ninh năng lượng, về lâu dài vẫn phải quay trở lại với điện hạt nhân”, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh tại Diễn đàn Năng lượng Việt Nam: “Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam phát triển bền vững”, tổ chức sáng nay (21/8). ]]>
2019-08-21 21:09:48 2019-08-21 21:09:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14690-chuan-bi-cac-phuong-an-phat-trien-dien-hat-nhan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam mong muốn IFC hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng sạch]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam vẫn có nguy cơ thiếu năng lượng, nhất là điện năng vì kinh tế đang phát triển nhanh. Việc phát triển năng lượng điện mặt trời, điện gió là hướng đi đúng và cần thiết. Do đó, Thủ tướng mong muốn IFC đóng vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo. ]]>
2019-08-16 08:24:36 2019-08-16 08:24:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14654-viet-nam-mong-muon-ifc-ho-tro-trong-linh-vuc-nang-luong-sach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bổ sung thông tin về việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2020. ]]>
2019-07-26 15:07:43 2019-07-26 15:07:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14503-danh-gia-giua-ky-thuc-hien-chien-luoc-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Liên hợp quốc]]>
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung làm Trưởng đoàn đã tham dự Kỳ họp cấp cao năm 2019 của Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc. ]]>
2019-07-20 13:35:36 2019-07-20 13:35:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14475-viet-nam-chia-se-kinh-nghiem-thuc-hien-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-tai-lien-hop-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đoàn viên, thanh niên ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022”. ]]>
2019-07-19 22:00:51 2019-07-19 22:00:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14466-nhan-rong-cac-mo-hinh-ve-bao-ve-moi-truong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-trong-doan-vien-thanh-nien-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2025 không còn nạn đói ở Việt Nam]]>
Đó là một trong số những lộ trình được đề ra nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. ]]>
2019-06-05 20:41:53 2019-06-05 20:41:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14137-den-nam-2025-khong-con-nan-doi-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTg, ngày 30/05/2019 phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020. ]]>
2019-06-01 01:24:01 2019-06-01 01:24:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14114-phe-duyet-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-quoc-gia-den-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tài nguyên nước của Việt Nam đang đối mặt với những đe dọa ngày càng lớn]]>
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo công bố kết quả Nghiên cứu độc lập của Ngân hàng Thế giới (WB) “Việt Nam: Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn” do Bộ Tài nguyên và Môi trường và WB tổ chức, ngày 30/05 tại Hà Nội. ]]>
2019-05-31 10:45:22 2019-05-31 10:45:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14102-tai-nguyen-nuoc-cua-viet-nam-dang-doi-mat-voi-nhung-de-doa-ngay-cang-lon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ KHĐT xây dựng và ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu PTBV]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 20/05/2019 về phát triển bền vững. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. ]]>
2019-05-21 17:02:40 2019-05-21 17:02:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-14053-bo-khdt-xay-dung-va-ban-hanh-huong-dan-long-ghep-cac-muc-tieu-ptbv.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[4.400 tỷ đồng NSNN dành cho sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả]]>
Ngoài ra, kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn được huy động từ nguồn tín dụng trong nước, của các tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng... ]]>
2019-03-18 20:11:00 2019-03-18 20:11:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13680-4-400-ty-dong-nsnn-danh-cho-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 15-22/5 hàng năm sẽ tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai]]>
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15-22/5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. ]]>
2019-02-17 22:27:35 2019-02-17 22:27:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13536-tu-15-225-hang-nam-se-to-chuc-tuan-le-quoc-gia-phong-chong-thien-tai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng: Nhập khẩu phế liệu là nhu cầu thực tế]]>
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xuất phát từ thực tế do nguồn nguyên liệu, phế liệu trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu của một số ngành sản xuất nên việc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất là một nhu cầu thực tế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam. ]]>
2019-01-31 09:35:18 2019-01-31 09:35:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13457-thu-tuong--nhap-khau-phe-lieu-la-nhu-cau-thuc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu]]>
Khẩn trương hoàn thiện, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành, chuyên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. ]]>
2019-01-30 13:04:13 2019-01-30 13:04:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13446-phat-trien-ben-vung-dong-bang-song-cuu-long-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam]]>
Hoạt động tái chế chất thải còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, chưa phát triển thành quy mô, thiếu sự quản lý và kiểm soát của các cơ quan hữu quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường ở địa phương. ]]>
2018-12-23 00:19:50 2018-12-23 00:19:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13214-giam-thieu-tai-che-va-tai-su-dung-chat-thai-ran-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam nỗ lực thúc đẩy thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh]]>
Sau 4 năm triển khai Dự án đã hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại 6 địa phương, tổ chức hội thảo tập huấn chuyên đề về tăng trưởng xanh cho 1.728 cán bộ nhà nước. ]]>
2018-12-22 09:14:00 2018-12-22 09:14:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13203-viet-nam-no-luc-thuc-day-thuc-hien-chien-luoc-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đối với Việt Nam, PTBV là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước]]>
Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè quốc tế. ]]>
2018-12-19 10:16:12 2018-12-19 10:16:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13188-doi-voi-viet-nam-ptbv--la-yeu-cau-xuyen-suot-trong-qua-trinh-phat-trien-dat-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm tổn thất lương thực trong chuỗi sản xuất và cung ứng ở Việt Nam: Thế nào?]]>
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), hằng năm, thất thoát sau thu hoạch nông nghiệp ở Việt Nam lên tới 40 - 45%. ]]>
2018-12-18 23:01:46 2018-12-18 23:01:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13211-giam-ton-that-luong-thuc-trong-chuoi-san-xuat-va-cung-ung-o-viet-nam--the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VEPF góp phần tích cực bảo vệ môi trường bền vững tại Việt Nam ]]>
Qua 16 năm hoạt động và phát triển, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) đã từng bước thể hiện vai trò là một tổ chức tài chính nhà nước cung cấp nguồn vốn dài hạn, ổn định cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc cho vay vốn xây dựng các nhà máy xử lý nước thải và rác thải ở Việt Nam. ]]>
2018-12-13 21:00:00 2018-12-13 21:00:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13158-vepf-gop-phan-tich-cuc-bao-ve-moi-truong-ben-vung-tai-viet-nam---------.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và cách sống hài hòa với thiên nhiên]]>
Trong tiêu dùng hàng hóa, tình trạng sử dụng lãng phí tài nguyên cho một số nhu cầu không hợp lý đã bắt đầu phổ biến. Số lượng hàng xa xỉ được sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng tăng lên với tốc độ không tương xứng với mức sống còn thấp và khả năng thu nhập của dân cư. ]]>
2018-12-03 00:38:12 2018-12-03 00:38:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13219-nang-cao-nhan-thuc-ve-phat-trien-ben-vung-va-cach-song-hai-hoa-voi-thien-nhien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải pháp để quản lý hóa chất nhằm phát triển bền vững]]>
Ở Việt Nam, lượng hóa chất sử dụng hàng năm lên tới hơn 9 triệu tấn. Hầu như tất cả doanh nghiệp đều đang sử dụng ít nhất một loại hoá chất nào đó, doanh nghiệp nhiều có thể lên tới vài chục loại hoá chất khác nhau. ]]>
2018-11-26 00:10:08 2018-11-26 00:10:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13218-giai-phap-de-quan-ly-hoa-chat-nham-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các thông lệ bền vững]]>
...thực tế đáng buồn là, trong khi doanh nghiệp ở các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển vô cùng quan tâm đến phát triển bền vững, thì ở Việt Nam, đa số doanh nghiệp, với 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn rất thờ ơ với công cuộc phát triển bền vững. ]]>
2018-11-23 22:25:21 2018-11-23 22:25:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13217-de-thuc-day-doanh-nghiep-viet-nam-ap-dung-cac-thong-le-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm bớt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Việt Nam]]>
Sự phụ thuộc vào các nhiêu liệu hóa thạch, đặc biệt là than đang gây ra những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và môi trường. Song, để giảm bớt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch lại không hề đơn giản. ]]>
2018-11-22 11:17:27 2018-11-22 11:17:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13216-giam-bot-viec-su-dung-nhien-lieu-hoa-thach-cua-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vẫn còn nhiều bất cập trong khai thác khoáng sản]]>
Mặc dù Luật Khoáng sản quy định hạn chế khai thác xuất khẩu khoáng sản thô, song hầu hết các doanh nghiệp khai thác của Việt Nam hiện nay muốn thu lợi nhuận nhanh, nên chỉ chú trọng khai thác xuất khẩu ở mức quặng và tinh quặng. ]]>
2018-11-20 10:35:26 2018-11-20 10:35:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13215-van-con-nhieu-bat-cap-trong-khai-thac-khoang-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khuyến khích và thúc đẩy việc áp dụng mua sắm công xanh ở Việt Nam]]>
Đảm bảo các hoạt động mua sắm công bền vững là một trong những nội dung quan trọng của mục tiêu VSDG 12. Ở Việt Nam hiện nay đã có những quy định về khuyến khích thực hiện mua sắm công xanh/mua sắm công bền vững. ]]>
2018-11-14 23:55:59 2018-11-14 23:55:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13213-khuyen-khich-va-thuc-day-viec-ap-dung-mua-sam-cong-xanh-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tình hình triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Việt Nam]]>
Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai Kế hoạch hành động. ]]>
2018-11-12 14:43:32 2018-11-12 14:43:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13186-tinh-hinh-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-nghi-su-2030-cua-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế tại TP. Hồ Chí Minh]]>
Đó là một trong những mục tiêu chính được nêu bật tại Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. ]]>
2018-11-07 21:26:32 2018-11-07 21:26:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12875-giam-thieu-chat-thai-ran-phat-sinh-tai-nguon-tang-cuong-tai-su-dung-tai-che-tai-tp--ho-chi-minh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều thách thức trong thực hiện Khung chương trình 10 năm về sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam]]>
Với đà phát triển kinh tế mạnh mẽ trong hơn 10 năm gần đây, nhiều thói quen tiêu dùng, nhất là ở thế hệ trẻ, đã trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho các nguồn tài nguyên bị khai thác và môi trường bị ô nhiễm, gây mất cân bằng sinh thái và phát triển không bền vững. ]]>
2018-11-02 23:36:27 2018-11-02 23:36:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-13212-nhieu-thach-thuc-trong-thuc-hien-khung-chuong-trinh-10-nam-ve-san-xuat-va-tieu-dung-ben-vung-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khắc phục những bất cập trong quy định về Quỹ phòng, chống thiên tai]]>
Qua đó, giúp cho hoạt động chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. ]]>
2018-11-01 10:37:26 2018-11-01 10:37:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12826-khac-phuc-nhung-bat-cap-trong-quy-dinh-ve-quy-phong-chong-thien-tai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu tái xuất chất thải ra khỏi Việt Nam]]>
Trường hợp các hãng tàu không tái xuất rác thải có thể sẽ không được khai thác kinh doanh cho đến khi vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. ]]>
2018-10-25 10:53:42 2018-10-25 10:53:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12752-yeu-cau-tai-xuat-chat-thai-ra-khoi-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/