KINHTEVADUBAO.VN - TTX và BVMT 2018-05-28 14:48:14 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Yêu cầu Formosa tuân thủ tuyệt đối mọi yêu cầu về kiểm soát môi trường ]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu này lại buổi làm việc với lãnh đạo Nhà máy Formosa Hà Tĩnh ngày 16/5/2018. ]]>
2018-05-16 22:43:00 2018-05-16 22:43:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11401-yeu-cau-formosa-tuan-thu-tuyet-doi-moi-yeu-cau-ve-kiem-soat-moi-truong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đức cấp 5 triệu Euro cho Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo]]>
Khoản ODA không hoàn lại trị giá 5 triệu Euro của Chính phủ Đức sẽ giúp Việt Nam xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ phát triển lưới điện thông minh kết hợp với năng lượng tái tạo. ]]>
2018-05-14 20:50:44 2018-05-14 20:50:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11376-duc-cap-5-trieu-euro-cho-viet-nam-phat-trien-nang-luong-tai-tao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 491/QĐ-TTg, ngày 07/05/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. ]]>
2018-05-11 11:57:42 2018-05-11 11:57:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11349-chinh-phu-dieu-chinh-chien-luoc-quoc-gia-ve-quan-ly-tong-hop-chat-thai-ran.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2030, năng lượng tái tạo có thể chiếm 1/3 tổng nguồn cung ở Việt Nam]]>
Dự báo này được đưa ra bởi Công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey&Co tại buổi tọa đàm “Một số giải pháp cho tương lai năng lượng Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay (24/4) tại Hà Nội. ]]>
2018-04-24 17:30:31 2018-04-24 17:30:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11240-nam-2030-nang-luong-tai-tao-co-the-chiem-13-tong-nguon-cung-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các địa phương cần chủ động phòng, chống cháy rừng]]>
Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp vừa ban hành Công điện khẩn số 453/CĐ-TCLN-KL về việc phòng, chống cháy rừng. ]]>
2018-04-10 11:04:39 2018-04-10 11:04:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11135-cac-dia-phuong-can-chu-dong-phong-chong-chay-rung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hợp tác để sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong]]>
Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ ba Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC), các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết và quyết tâm thúc đẩy tiến trình hợp tác Mekong mạnh mẽ hơn nữa nhằm sử dụng nguồn nước một cách bền vững, hợp lý và công bằng. ]]>
2018-04-05 20:19:13 2018-04-05 20:19:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11103-hop-tac-de-su-dung-ben-vung-nguon-nuoc-song-mekong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam đặc biệt ưu tiên tăng trưởng xanh]]>
Đây là thông điệp từ Diễn đàn cấp cao Tăng trưởng xanh hiệu quả: Triển vọng từ Việt Nam và Thụy Sỹ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quan Thụy Sỹ tại Việt Nam tổ chức vào ngày 04/04 tại Hà Nội. ]]>
2018-04-04 22:17:30 2018-04-04 22:17:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11094-viet-nam-dac-biet-uu-tien-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu]]>
Là tên gọi của dự án mới được ký kết hợp tác tư vấn chiến lược và triển khai giữa UBND TP. Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn tư vấn BCG (The Boston Consulting Group) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) ngày 27/3 tại TP. Cần Thơ. ]]>
2018-03-28 00:09:10 2018-03-28 00:09:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11010-phat-trien-du-lich-dong-bang-song-cuu-long-thich-ung-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển bền vững: Năm 2018, phải tạo chuyển biến rõ nét ]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan được giao chủ trì các nhiệm vụ phát triển bền vững cần tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Kế hoạch quốc gia đã được ban hành. ]]>
2018-03-21 23:45:31 2018-03-21 23:45:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10945-phat-trien-ben-vung--nam-2018-phai-tao-chuyen-bien-ro-net--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trái phiếu xanh - Giải pháp huy động vốn cho các dự án sạch]]>
Việc Indonesia trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phát hành trái phiếu xanh hôm 22/2 đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về việc các nước ngày càng quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. ]]>
2018-02-23 10:31:22 2018-02-23 10:31:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10732-trai-phieu-xanhgiai-phap-huy-dong-von-cho-cac-du-an-sach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ADB ký hiệp định vay vốn cho dự án xử lý rác thành năng lượng ở Việt Nam]]>
Hiệp định vay vốn trị giá 100 triệu USD với Tập đoàn China Everbright International Limited (CEIL) để hỗ trợ một loạt nhà máy chuyển hóa rác thành năng lượng (WTE) tại các đô thị loại 1 và 2 ở Đồng bằng sông Cửu Long. ]]>
2018-02-02 17:15:31 2018-02-02 17:15:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10592-adb-ky-hiep-dinh-vay-von-cho-du-an-xu-ly-rac-thanh-nang-luong-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần giải pháp đồng bộ để thúc đẩy Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh]]>
Sáng 24/01/2018 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam nhằm lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam. ]]>
2018-01-24 22:37:09 2018-01-24 22:37:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10518-can-giai-phap-dong-bo-de-thuc-day-chien-luoc-quoc-gia-ve-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam cần trở thành mô hình của các quốc gia khác về năng lượng tái tạo]]>
“Giải pháp chống biến đổi khí hậu là sử dụng năng lượng thông minh bằng việc đưa ra các quyết định phù hợp đắn trong đầu tư cho tương lai", nguyên Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry nhấn mạnh. ]]>
2018-01-11 23:03:55 2018-01-11 23:03:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10382-viet-nam-can-tro-thanh-mo-hinh-cua-cac-quoc-gia-khac-ve-nang-luong-tai-tao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư công cho tăng trưởng xanh mới chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu ]]>
Theo TS. Phạm Hoàng Mai, đầu tư cho tăng trưởng xanh đòi hỏi nguồn tài chính lớn (khoảng 30 tỷ USD đến năm 2020), trong khi đầu tư công cho tăng trưởng xanh được Quốc hội phê duyệt khá hạn hẹp (khoảng 10-10,7 tỷ USD, tương đương với việc chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu). ]]>
2017-12-11 22:18:22 2017-12-11 22:18:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10044-dau-tu-cong-cho-tang-truong-xanh-moi-chi-dap-ung-13-nhu-cau-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Châu Á đi đầu trong phát triển kinh tế theo hướng giảm thải carbon]]>
Theo, ông Ron Benioff, Giám đốc LEDS Toàn cầu, những nỗ lực này phù hợp với các mục tiêu phát triển và thực hiện thành công Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của quốc gia theo Thoả thuận khí hậu ở Paris. ]]>
2017-12-06 14:53:43 2017-12-06 14:53:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9987-chau-a-di-dau-trong-phat-trien-kinh-te-theo-huong-giam-thai-carbon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lồng ghép chiến lược TTX vào KHPT địa phương: “Chỉ mang tính chất chữa cháy tạm thời”!]]>
Đó là nhận định chung của các chuyên gia tham gia Hội thảo “Lồng ghép chiến lược tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh”, ngày 01/12 . ]]>
2017-12-01 20:20:12 2017-12-01 20:20:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9956-long-ghep-chien-luoc-ttx-vao-khpt-dia-phuong--chi-mang-tinh-chat-chua-chay-tam-thoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thụy Điển-Việt Nam hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu]]>
Trong bối cảnh quan hệ hai nước đã chuyển từ hợp tác phát triển sang đối tác cùng có lợi, Thụy Điển mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam về khoa học-công nghệ, công nghệ xanh, xây dựng đô thị thông minh… thích ứng với biến đổi khí hậu. ]]>
2017-11-23 09:40:37 2017-11-23 09:40:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9863-thuy-dien-viet-nam-hop-tac-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017, thu hút thêm 1,5 triệu người tham gia bảo vệ môi trường]]>
Số liệu này được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện “Tháng hành động vì Môi trường” năm 2017 vừa được tổ chức vào ngày 21/11 tại Hà Nội. ]]>
2017-11-22 11:27:45 2017-11-22 11:27:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9849-nam-2017-thu-hut-them-15-trieu-nguoi-tham-gia-bao-ve-moi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[1 năm sau sự cố Formosa: Chất lượng môi trường biển 4 tỉnh miền Trung đã ổn định]]>
Kết quả quan trắc, giám sát cho thấy chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 04 tỉnh miền Trung đã ổn định, đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. ]]>
2017-11-21 05:40:30 2017-11-21 05:40:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9832-1-nam-sau-su-co-formosa--chat-luong-moi-truong-bien-4-tỉnh-mièn-trung-da-on-dinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ĐBSCL: Quy hoạch mới cần chuyển sang “chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn”]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. ]]>
2017-11-18 22:14:45 2017-11-18 22:14:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9817-dbscl--quy-hoach-moi-can-chuyen-sang-chu-dong-song-chung-voi-lu-ngap-nuoc-lo-nuoc-man.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ra mắt Trung tâm Khoáng hóa các - bon giảm thiểu biến đổi khí hậu tại Việt Nam]]>
Mới đây, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Hàn Quốc vừa cho mắt Trung tâm Khoáng hóa các - bon giảm thiểu biến đổi khí hậu. ]]>
2017-11-14 22:27:43 2017-11-14 22:27:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9754-ra-mat-trung-tam-khoang-hoa-cacbon-giam-thieu-bien-doi-khi-hau-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam: Vì sao vẫn hạn chế?]]>
Trở ngại lớn nhất khiến các dự án năng lượng tái tạo chưa hấp dẫn các nhà đầu tư là do giá mua điện gió của Việt Nam hiện thấp hơn rất nhiều so với giá thành đầu tư. ]]>
2017-11-07 09:03:27 2017-11-07 09:03:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9681-phat-trien-nang-luong-tai-tao-o-viet-nam--vi-sao-van-han-che.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phải lồng ghép phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch]]>
Đây là quan điểm được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra trong báo cáo về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trong phiên thảo luận của Quốc hội sáng nay (02/11/2017). ]]>
2017-11-02 17:12:49 2017-11-02 17:12:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9645-phai-long-ghep-phong-chong-thien-tai-trong-quy-hoach-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần kiểm tra lại thực trạng bảo vệ môi trường tại các KCN, KCX]]>
Tại Hội trường, phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 01/11, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự băn khoăn về chỉ tiêu môi trường trong kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018. ]]>
2017-11-02 07:05:06 2017-11-02 07:05:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9648-can-kiem-tra-lai-thuc-trang-bao-ve-moi-truong-tai-cac-kcn-kcx.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1670/QĐ-TTg, ngày 31/10/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016- 2020. ]]>
2017-11-01 18:47:06 2017-11-01 18:47:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9642-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-va-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Định giá carbon: “Công cụ” kiểm soát ô nhiễm môi trường]]>
Trong bối cảnh thế giới ngày càng nhận thức sâu sắc về tác hại của biến đổi khí hậu, định giá khí thải carbon sẽ là hướng đi của tương lai. ]]>
2017-10-25 21:05:01 2017-10-25 21:05:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9574-dinh-gia-carbon--cong-cu-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sắp lắp thêm 70 trạm đo chất lượng không khí ở Hà Nội]]>
Mới đây, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cùng chung tay tìm các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, tiến tới xây dựng một thành phố xanh, thông minh. ]]>
2017-10-24 23:37:19 2017-10-24 23:37:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9564-sap-lap-them-70-tram-do-chat-luong-khong-khi-o-ha-noi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải theo Công ước Stockholm]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. ]]>
2017-10-22 21:23:20 2017-10-22 21:23:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9525-kiem-soat-o-nhiem-giam-phat-thai-theo-cong-uoc-stockholm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngôi nhà xanh – Biểu tượng cho quan hệ hợp tác Việt Nam và Liên hợp quốc]]>
Việt Nam rất tự hào là một trong những nước đi đầu trong sáng kiến “Thống nhất hành động” của Liên hợp quốc (LHQ) và nơi có Ngôi nhà xanh LHQ thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới. ]]>
2017-10-17 16:46:30 2017-10-17 16:46:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9493-ngoi-nha-xanhbieu-tuong-cho-quan-he-hop-tac-viet-nam-va-lien-hop-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không phải có dự án du lịch vào làm sân golf, chúng ta phá hết rừng]]>
“Chúng ta cần thiết phát triển du lịch nhưng việc chuyển mục đích phải được xem xét rất kỹ, được duyệt hết sức chặt chẽ, chứ không phải có dự án du lịch vào làm sân golf, chúng ta phá hết rừng trồng bao đời nay”, Thủ tướng nói. ]]>
2017-10-14 23:19:32 2017-10-14 23:19:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9475-khong-phai-co-du-an-du-lich-vao-lam-san-golf-chung-ta-pha-het-rung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/