KINHTEVADUBAO.VN - TTX và BVMT 2018-09-21 10:41:59 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Tăng tổng vốn ODA không hoàn lại với Dự án hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu]]>
Tổng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức tăng từ 4 triệu Euro lên 4,6 triệu Euro. ]]>
2018-09-04 21:38:29 2018-09-04 21:38:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12339-tang-tong-von-oda-khong-hoan-lai-voi-du-an-ho-tro-cac-hoat-dong-giam-nhe-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phân bổ 61 tỷ đồng trong năm 2018 ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1052/QĐ-TTg, ngày 21/08/2018 về phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. ]]>
2018-08-23 08:22:25 2018-08-23 08:22:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12240-phan-bo-61-ty-dong-trong-nam-2018-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-va-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Rà soát lại toàn bộ giấy phép nhập khẩu phế liệu]]>
Trong thời gian tới, không cấp mới giấy phép nhập khẩu phế liệu đối với hoạt động ủy thác nhập khẩu; chỉ xem xét cấp mới giấy phép nhập khẩu phế liệu cho doanh nghiệp khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất. ]]>
2018-08-08 21:06:36 2018-08-08 21:06:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12133-ra-soat-lai-toan-bo-giay-phep-nhap-khau-phe-lieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tìm giải pháp thu hút vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh]]>
Thu hút vốn đầu tư đang là bài toán đặt ra cho các dự án tăng trưởng xanh, bởi các dự án này thường có chi phí vốn lớn đi kèm nhiều rủi ro, cũng như thiếu cơ chế chính sách phù hợp đi kèm… ]]>
2018-07-26 15:58:36 2018-07-26 15:58:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-12004-tim-giai-phap-thu-hut-von-dau-tu-cho-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai các phương án ứng phó với thiên tai trong thời gian tới]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung kiểm tra các phương án phòng chống thiên tai của các địa phương; phương án sơ tán người dân tại các vùng có nguy cơ thiệt hại; kiểm tra các phương tiện tìm kiếm cứu nạn... ]]>
2018-07-16 22:54:48 2018-07-16 22:54:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11909-trien-khai-cac-phuong-an-ung-pho-voi-thien-tai-trong-thoi-gian-toi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[535 tỷ đồng để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020. ]]>
2018-07-04 22:23:36 2018-07-04 22:23:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11818-535-ty-dong-de-xu-ly-cac-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam là địa điểm thuận lợi để GEF thực hiện các dự án mới về bảo vệ môi trường ]]>
Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) sáng ngày 27/6, tại Đà Nẵng, ]]>
2018-06-27 20:46:39 2018-06-27 20:46:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11761-viet-nam-la-dia-diem-thuan-loi-de-gef-thuc-hien-cac-du-an-moi-ve-bao-ve-moi-truong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra]]>
Nghị quyết 76/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 18/6/2018 về công tác phòng, chống thiên tai đã nêu rõ các giải pháp để nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước... ]]>
2018-06-20 10:26:42 2018-06-20 10:26:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11688-de-giam-thiet-hai-do-thien-tai-gay-ra.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luxembourg mời Việt Nam đến tham khảo mô hình trái phiếu xanh]]>
Đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng mới đây liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Jean Asselborn mời phía Việt Nam tham khảo kinh nghiệm về mô hình trái phiếu xanh của Luxembourg để nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam. ]]>
2018-06-14 20:59:16 2018-06-14 20:59:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11648-luxembourg-moi-viet-nam-den-tham-khao-mo-hinh-trai-phieu-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng xanh: Nhận thức chưa chuyển biến thành hành động cụ thể!]]>
Thời gian qua, nhận thức của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về tăng trưởng xanh đã nâng lên một bước. Tuy nhiên, nhận thức chưa chuyển biến thành hành động cụ thể, nên số doanh nghiệp tham gia đầu tư vào tăng trưởng xanh vẫn còn hạn chế so với kỳ vọng. ]]>
2018-06-01 17:37:59 2018-06-01 17:37:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11448-tang-truong-xanh--nhan-thuc-chua-chuyen-bien-thanh-hanh-dong-cu-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam mong muốn GEF hỗ trợ giải quyết các vấn đề môi trường]]>
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam luôn quan tâm đến trụ cột môi trường và mong muốn Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước... ]]>
2018-05-30 16:58:24 2018-05-30 16:58:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11526-viet-nam-mong-muon-gef-ho-tro-giai-quyet-cac-van-de-moi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu Formosa tuân thủ tuyệt đối mọi yêu cầu về kiểm soát môi trường ]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu này lại buổi làm việc với lãnh đạo Nhà máy Formosa Hà Tĩnh ngày 16/5/2018. ]]>
2018-05-16 22:43:00 2018-05-16 22:43:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11401-yeu-cau-formosa-tuan-thu-tuyet-doi-moi-yeu-cau-ve-kiem-soat-moi-truong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đức cấp 5 triệu Euro cho Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo]]>
Khoản ODA không hoàn lại trị giá 5 triệu Euro của Chính phủ Đức sẽ giúp Việt Nam xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ phát triển lưới điện thông minh kết hợp với năng lượng tái tạo. ]]>
2018-05-14 20:50:44 2018-05-14 20:50:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11376-duc-cap-5-trieu-euro-cho-viet-nam-phat-trien-nang-luong-tai-tao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 491/QĐ-TTg, ngày 07/05/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. ]]>
2018-05-11 11:57:42 2018-05-11 11:57:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11349-chinh-phu-dieu-chinh-chien-luoc-quoc-gia-ve-quan-ly-tong-hop-chat-thai-ran.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2030, năng lượng tái tạo có thể chiếm 1/3 tổng nguồn cung ở Việt Nam]]>
Dự báo này được đưa ra bởi Công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey&Co tại buổi tọa đàm “Một số giải pháp cho tương lai năng lượng Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay (24/4) tại Hà Nội. ]]>
2018-04-24 17:30:31 2018-04-24 17:30:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11240-nam-2030-nang-luong-tai-tao-co-the-chiem-13-tong-nguon-cung-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các địa phương cần chủ động phòng, chống cháy rừng]]>
Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp vừa ban hành Công điện khẩn số 453/CĐ-TCLN-KL về việc phòng, chống cháy rừng. ]]>
2018-04-10 11:04:39 2018-04-10 11:04:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11135-cac-dia-phuong-can-chu-dong-phong-chong-chay-rung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hợp tác để sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong]]>
Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ ba Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC), các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết và quyết tâm thúc đẩy tiến trình hợp tác Mekong mạnh mẽ hơn nữa nhằm sử dụng nguồn nước một cách bền vững, hợp lý và công bằng. ]]>
2018-04-05 20:19:13 2018-04-05 20:19:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11103-hop-tac-de-su-dung-ben-vung-nguon-nuoc-song-mekong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam đặc biệt ưu tiên tăng trưởng xanh]]>
Đây là thông điệp từ Diễn đàn cấp cao Tăng trưởng xanh hiệu quả: Triển vọng từ Việt Nam và Thụy Sỹ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quan Thụy Sỹ tại Việt Nam tổ chức vào ngày 04/04 tại Hà Nội. ]]>
2018-04-04 22:17:30 2018-04-04 22:17:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11094-viet-nam-dac-biet-uu-tien-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu]]>
Là tên gọi của dự án mới được ký kết hợp tác tư vấn chiến lược và triển khai giữa UBND TP. Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn tư vấn BCG (The Boston Consulting Group) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) ngày 27/3 tại TP. Cần Thơ. ]]>
2018-03-28 00:09:10 2018-03-28 00:09:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-11010-phat-trien-du-lich-dong-bang-song-cuu-long-thich-ung-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển bền vững: Năm 2018, phải tạo chuyển biến rõ nét ]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan được giao chủ trì các nhiệm vụ phát triển bền vững cần tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Kế hoạch quốc gia đã được ban hành. ]]>
2018-03-21 23:45:31 2018-03-21 23:45:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10945-phat-trien-ben-vung--nam-2018-phai-tao-chuyen-bien-ro-net--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trái phiếu xanh - Giải pháp huy động vốn cho các dự án sạch]]>
Việc Indonesia trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phát hành trái phiếu xanh hôm 22/2 đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về việc các nước ngày càng quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. ]]>
2018-02-23 10:31:22 2018-02-23 10:31:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10732-trai-phieu-xanhgiai-phap-huy-dong-von-cho-cac-du-an-sach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ADB ký hiệp định vay vốn cho dự án xử lý rác thành năng lượng ở Việt Nam]]>
Hiệp định vay vốn trị giá 100 triệu USD với Tập đoàn China Everbright International Limited (CEIL) để hỗ trợ một loạt nhà máy chuyển hóa rác thành năng lượng (WTE) tại các đô thị loại 1 và 2 ở Đồng bằng sông Cửu Long. ]]>
2018-02-02 17:15:31 2018-02-02 17:15:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10592-adb-ky-hiep-dinh-vay-von-cho-du-an-xu-ly-rac-thanh-nang-luong-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần giải pháp đồng bộ để thúc đẩy Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh]]>
Sáng 24/01/2018 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam nhằm lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam. ]]>
2018-01-24 22:37:09 2018-01-24 22:37:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10518-can-giai-phap-dong-bo-de-thuc-day-chien-luoc-quoc-gia-ve-tang-truong-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam cần trở thành mô hình của các quốc gia khác về năng lượng tái tạo]]>
“Giải pháp chống biến đổi khí hậu là sử dụng năng lượng thông minh bằng việc đưa ra các quyết định phù hợp đắn trong đầu tư cho tương lai", nguyên Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry nhấn mạnh. ]]>
2018-01-11 23:03:55 2018-01-11 23:03:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10382-viet-nam-can-tro-thanh-mo-hinh-cua-cac-quoc-gia-khac-ve-nang-luong-tai-tao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư công cho tăng trưởng xanh mới chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu ]]>
Theo TS. Phạm Hoàng Mai, đầu tư cho tăng trưởng xanh đòi hỏi nguồn tài chính lớn (khoảng 30 tỷ USD đến năm 2020), trong khi đầu tư công cho tăng trưởng xanh được Quốc hội phê duyệt khá hạn hẹp (khoảng 10-10,7 tỷ USD, tương đương với việc chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu). ]]>
2017-12-11 22:18:22 2017-12-11 22:18:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-10044-dau-tu-cong-cho-tang-truong-xanh-moi-chi-dap-ung-13-nhu-cau-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Châu Á đi đầu trong phát triển kinh tế theo hướng giảm thải carbon]]>
Theo, ông Ron Benioff, Giám đốc LEDS Toàn cầu, những nỗ lực này phù hợp với các mục tiêu phát triển và thực hiện thành công Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của quốc gia theo Thoả thuận khí hậu ở Paris. ]]>
2017-12-06 14:53:43 2017-12-06 14:53:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9987-chau-a-di-dau-trong-phat-trien-kinh-te-theo-huong-giam-thai-carbon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lồng ghép chiến lược TTX vào KHPT địa phương: “Chỉ mang tính chất chữa cháy tạm thời”!]]>
Đó là nhận định chung của các chuyên gia tham gia Hội thảo “Lồng ghép chiến lược tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh”, ngày 01/12 . ]]>
2017-12-01 20:20:12 2017-12-01 20:20:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9956-long-ghep-chien-luoc-ttx-vao-khpt-dia-phuong--chi-mang-tinh-chat-chua-chay-tam-thoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thụy Điển-Việt Nam hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu]]>
Trong bối cảnh quan hệ hai nước đã chuyển từ hợp tác phát triển sang đối tác cùng có lợi, Thụy Điển mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam về khoa học-công nghệ, công nghệ xanh, xây dựng đô thị thông minh… thích ứng với biến đổi khí hậu. ]]>
2017-11-23 09:40:37 2017-11-23 09:40:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9863-thuy-dien-viet-nam-hop-tac-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017, thu hút thêm 1,5 triệu người tham gia bảo vệ môi trường]]>
Số liệu này được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện “Tháng hành động vì Môi trường” năm 2017 vừa được tổ chức vào ngày 21/11 tại Hà Nội. ]]>
2017-11-22 11:27:45 2017-11-22 11:27:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9849-nam-2017-thu-hut-them-15-trieu-nguoi-tham-gia-bao-ve-moi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[1 năm sau sự cố Formosa: Chất lượng môi trường biển 4 tỉnh miền Trung đã ổn định]]>
Kết quả quan trắc, giám sát cho thấy chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 04 tỉnh miền Trung đã ổn định, đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. ]]>
2017-11-21 05:40:30 2017-11-21 05:40:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/221-9832-1-nam-sau-su-co-formosa--chat-luong-moi-truong-bien-4-tỉnh-mièn-trung-da-on-dinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/