KINHTEVADUBAO.VN - Xây dựng Nông thôn mới 2019-07-21 07:29:45 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Quan trọng là xây dựng khung khổ chính sách cho xây dựng nông thôn mới sau năm 2020]]>
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cuộc họp Thường trực của các Ban chỉ đạo liên quan chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương về kinh tế tập thể, sơ kết 5 năm Nghị quyết số 30-NQ/TW của Trung ương, Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp và tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. ]]>
2019-07-16 14:42:42 2019-07-16 14:42:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14435-quan-trong-la-xay-dung-khung-kho-chinh-sach-cho-xay-dung-nong-thon-moi-sau-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Mỹ Lộc, Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 875/QĐ-TTg, ngày 12/07/2019 công nhận huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. ]]>
2019-07-16 09:46:47 2019-07-16 09:46:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14431-huyen-my-loc-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Xương chính thức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018]]>
Như vậy, Quảng Xương trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa về đích nông thôn mới. ]]>
2019-07-15 11:43:41 2019-07-15 11:43:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14423-quang-xuong-chinh-thuc-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Ngãi có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 869/QĐ-TTg công nhận huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-07-13 12:01:22 2019-07-13 12:01:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14413-quang-ngai-co-huyen-dau-tien-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tham khảo kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của Hàn Quốc]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi tập đoàn KRC tăng cường phát triển các dự án nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và chia sẻ những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong xây dựng nông thôn mới. ]]>
2019-07-13 11:31:12 2019-07-13 11:31:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14411-tham-khao-kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-cua-han-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phú Yên có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 799/QĐ-TTg công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-07-05 10:32:22 2019-07-05 10:32:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14362-phu-yen-co-huyen-dau-tien-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cuối năm 2019, Bắc Kạn phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao]]>
UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019. ]]>
2019-07-05 09:47:09 2019-07-05 09:47:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14360-cuoi-nam-2019-bac-kan-phan-dau-co-2-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thành tiêu chí môi trường để được đạt chuẩn nông thôn mới: Không dễ!]]>
Bộ tiêu chí huyện, xã nông thôn mới được ban hành có nhiều điều chỉnh so với giai đoạn trước, trong đó tiêu chí môi trường từ 5 chỉ tiêu tăng lên là 8 chỉ tiêu. ]]>
2019-07-01 17:41:39 2019-07-01 17:41:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14462-hoan-thanh-tieu-chi-moi-truong-de-duoc-dat-chuan-nong-thon-moi--khong-de.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hải Dương phấn đấu hết năm 2019 đạt bình quân 18,6 tiêu chí/xã]]>
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1385/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019. ]]>
2019-06-28 09:18:37 2019-06-28 09:18:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14287-hai-duong-phan-dau-het-nam-2019-dat-binh-quan-186-tieu-chixa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng kết phong trào thi đua "Ngành KHĐT và Thống kê chung sức xây dựng NTM" ]]>
Sáng 25/06/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020. ]]>
2019-06-25 22:08:03 2019-06-25 22:08:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14275-tong-ket-phong-trao-thi-dua--nganh-khdt-va-thong-ke-chung-suc-xay-dung-ntm--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nửa đầu năm 2019, 84,2% tổng số xã trên địa bàn Hà Nội đạt chuẩn NTM]]>
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 325 xã (chiếm 84,2% tổng số xã trên địa bàn Thành phố) đạt chuẩn NTM, về đích trước 02 năm so với kế hoạch đề ra (mục tiêu đề ra là hết năm 2020, có 80% số xã đạt chuẩn NTM). ]]>
2019-06-25 16:46:23 2019-06-25 16:46:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14274-nua-dau-nam-2019-842-tong-so-xa-tren-dia-ban-ha-noi-dat-chuan-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuẩn bị tổng kết phong trào "Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng NTM"]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3427/BKHĐT-TĐKT&TT, ngày 24/05/2019 về việc tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020”. ]]>
2019-06-03 08:51:37 2019-06-03 08:51:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14121-chuan-bi-tong-ket-phong-trao--nganh-ke-hoach-dau-tu-va-thong-ke-chung-suc-xay-dung-ntm-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ĐBQH hiến kế để hoàn thành sớm mục tiêu Chương trình xây dựng NTM]]>
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng ngày 30/5/2019, đại biểu Dương Xuân Hòa - Lạng Sơn đã tập trung phát biểu về nội dung chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. ]]>
2019-05-31 00:31:27 2019-05-31 00:31:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14101-dbqh-hien-ke-de-hoan-thanh-som-muc-tieu-chuong-trinh-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 630/QĐ-TTg công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-05-28 15:42:01 2019-05-28 15:42:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14086-huyen-y-yen-tinh-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm]]>
Ban Chỉ đạo mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có chức năng giúp UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn Hà Nội. ]]>
2019-05-24 08:35:17 2019-05-24 08:35:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14076-ha-noi-thanh-lap-ban-chi-dao-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 600/QĐ-TTg công nhận thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-05-22 16:58:59 2019-05-22 16:58:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14064-phu-ly-tinh-ha-nam-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-ntm-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh cùng lúc có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký 2 quyết định công nhận huyện Gia Bình và huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 ]]>
2019-05-22 16:41:58 2019-05-22 16:41:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14063-bac-ninh-cung-luc-co-2-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kết thúc năm 2019, Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt trên 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Năm 2019, toàn Thừa Thiên Huế phấn đấu tăng thêm ít nhất 10 -14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn Tỉnh lên 54-58 xã/104 xã, tương đương tỷ lệ 51,9%-55,7%. ]]>
2019-05-22 09:52:55 2019-05-22 09:52:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14059-ket-thuc-nam-2019-thua-thien-hue-phan-dau-dat-tren-55-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gia Lai phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trong năm 2019]]>
Theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017, đến năm 2020, Gia Lai có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 70 xã đạt chuẩn nông thôn; bình quân mỗi xã đạt 15,14 tiêu chí xây dựng nông thôn. Với nỗ lực cao, Gia Lai phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu này trong năm 2019. ]]>
2019-05-16 09:27:01 2019-05-16 09:27:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14058-gia-lai-phan-dau-hoan-thanh-muc-tieu-nong-thon-moi-giai-doan-2016-2020-trong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia]]>
Chiều 08/05/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018. ]]>
2019-05-13 14:03:56 2019-05-13 14:03:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14005-10-su-kien-noi-bat-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngày 12/05/2019 diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về NTM năm 2018]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp bàn về công tác tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới năm 2018, Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của các chương trình mục tiêu quốc gia và Phát động cuộc thi báo chí “Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN”. ]]>
2019-05-06 10:13:33 2019-05-06 10:13:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13959-ngay-12052019-dien-ra-le-trao-giai-cuoc-thi-bao-chi-viet-ve-ntm-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Cẩm Phả đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 407/QĐ-TTg công nhận thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-04-23 15:28:35 2019-04-23 15:28:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13893-tp--cam-pha-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, Hà Nội phấn đấu 3 huyện và 1 thị xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Năm 2019, Thành phố phấn đấu hoàn thiện hồ sơ công nhận 3 huyện (Quốc Oai, Gia Lâm, Phúc Thọ) và thị xã Sơn Tây đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. ]]>
2019-04-22 14:36:18 2019-04-22 14:36:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13885-nam-2019-ha-noi-phan-dau-3-huyen-va-1-thi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 420/QĐ-TTg công nhận thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-04-20 17:12:55 2019-04-20 17:12:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13872-thanh-pho-ba-ria-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ô nhiễm nước thải nông thôn: “Rào cản” đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Tiêu chí môi trường hiện đang là một “rào cản” ngăn nhiều xã, huyện vươn tới việc hoàn thiện chuẩn nông thôn mới. Trong đó, chỉ tiêu về nước thải thực sự khiến nhiều địa phương đau đầu. ]]>
2019-04-15 18:04:34 2019-04-15 18:04:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14463-o-nhiem-nuoc-thai-nong-thon--rao-can-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận TP. Vĩnh Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 376/QĐ-TTg, ngày 08/04/2019 công nhận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-04-13 08:04:59 2019-04-13 08:04:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13844-cong-nhan-tp--vinh-yen-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới]]>
Ngày 07/04/2019, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định số 269/QĐ-TTg, ngày 08/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-04-08 10:10:18 2019-04-08 10:10:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13809-thanh-pho-hoa-binh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng dự lễ đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới tại Quảng Nam]]>
Sáng ngày 23/03/2019, trong chuyến công tác tại Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công nhận xã Quế Phú, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2019-03-24 17:24:06 2019-03-24 17:24:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13718-thu-tuong-du-le-don-nhan-danh-hieu-xa-nong-thon-moi-tai-quang-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 12/2019, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 vừa ký ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. ]]>
2019-03-08 14:28:22 2019-03-08 14:28:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13626-thang-122019-to-chuc-tong-ket-10-nam-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định đạt chuẩn huyện nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định số 236/QĐ-TTg, ngày 27/02/2019 công nhận huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-03-05 10:20:51 2019-03-05 10:20:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13615-huyen-vu-bantinh-nam-dinh-dat-chuan-huyen-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/