KINHTEVADUBAO.VN - Xây dựng Nông thôn mới 2017-11-21 05:38:07 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Phấn đấu 3.300 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018]]>
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mục tiêu năm 2018 cả nước có ít nhất 37% số xã (khoảng 3.302 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017. ]]>
2017-11-18 17:37:12 2017-11-18 17:37:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9806-phan-dau-3-300-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-vao-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội dẫn đầu cả nước về phong trào nông thôn mới]]>
Tính đến hết quý III/2017, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và huyện Hoài Đức. ]]>
2017-11-16 17:22:38 2017-11-16 17:22:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9779-ha-noi-dan-dau-ca-nuoc-ve-phong-trao-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bình Định phấn đấu đến năm 2020 có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Tính đến tháng 10/2017, tỉnh Bình Định đã có 38/122 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 31,1% tổng số xã ở khu vực nông thôn. Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến năm 2020, Bình Định đặt mục tiêu 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 62,3 % tổng số xã trên địa bàn Tỉnh. ]]>
2017-11-16 09:36:28 2017-11-16 09:36:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9771-binh-dinh-phan-dau-den-nam-2020-co-76-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội phân bổ thêm 250 tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới]]>
Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7502/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2017. ]]>
2017-11-14 22:09:40 2017-11-14 22:09:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9753-ha-noi-phan-bo-them-250-ty-dong-cho-phat-trien-nong-nghiep-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. ]]>
2017-11-14 09:16:58 2017-11-14 09:16:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9744-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Nút thắt” nợ đọng nông thôn mới tại Nghệ An]]>
Mặc dù nông thôn mới đã và đang mang lại diện mạo mới cho nhiều làng quê tại Nghệ An, song nợ đọng xây dựng cơ bản quá lớn vẫn là bài toán đau đầu đối với chính quyền các cấp nơi đây. ]]>
2017-11-13 17:18:11 2017-11-13 17:18:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9735-nut-that-no-dong-nong-thon-moi-tai-nghe-an.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng nông thôn mới tại các xã biên giới: Khó khăn chồng chất]]>
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau hơn 06 năm triển khai thực hiện đã có những chuyển biến rõ rệt. Tuy vậy, tại các xã biên giới, công cuộc xây dựng nông thôn mới vẫn còn muôn vàn khó khăn... ]]>
2017-11-13 15:41:49 2017-11-13 15:41:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9732-xay-dung-nong-thon-moi-tai-cac-xa-bien-gioi--kho-khan-chong-chat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1760/QĐ-TTg, ngày 10/11/2017 điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg, ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. ]]>
2017-11-13 08:24:51 2017-11-13 08:24:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9756-dieu-chinh-bo-sung-mot-so-noi-dung-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cả nước có 34 huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, tính đến hết tháng 09/2017, cả nước đã có gần 2.750 xã (30,75%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 13,87 tiêu chí/xã; có 34 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 19 huyện so với cuối năm 2015)… ]]>
2017-11-08 15:12:11 2017-11-08 15:12:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9692-ca-nuoc-co-34-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hải Dương đã có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Ngày 07/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã ký quyết định công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017. ]]>
2017-11-07 14:50:40 2017-11-07 14:50:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9687-hai-duong-da-co-huyen-dau-tien-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/