KINHTEVADUBAO.VN - Xây dựng Nông thôn mới 2020-04-02 23:09:32 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Thái Bình có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 338/QĐ-TTg, Quyết định số 340/QĐ-TTg công nhận huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2020-03-05 17:12:18 2020-03-05 17:12:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-16099-thai-binh-co-them-2-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 317/QĐ-TTg công nhận TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ]]>
2020-03-04 11:20:28 2020-03-04 11:20:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-16085-tp--quy-nhon-tinh-binh-dinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 317/QĐ-TTg công nhận thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. ]]>
2020-03-04 11:08:49 2020-03-04 11:08:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-16084-thi-xa-nga-nam-tinh-soc-trang-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2020-02-24 09:23:11 2020-02-24 09:23:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15998-huyen-kien-xuong-tinh-thai-binh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Châu Thành, tỉnh Long An đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 256/QĐ-TTg công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Long An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2020-02-18 16:28:48 2020-02-18 16:28:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15953-huyen-chau-thanh-tinh-long-an-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trà Vinh có huyện thứ 2 đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 160/QĐ-TTg công nhận huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là huyện thứ 2 của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2020-02-04 10:02:25 2020-02-04 10:02:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15858-tra-vinh-co-huyen-thu-2-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng trao quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại Yên Bái]]>
Ngày 30/01/2020, tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao quyết định công nhận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2020-02-03 14:32:59 2020-02-03 14:32:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15853-thu-tuong-trao-quyet-dinh-cong-nhan-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-tai-yen-bai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhìn lại 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới]]>
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định thành tự của Chương trình xây dựng nông thôn mới là To lớn, Toàn diện và Lịch sử. ]]>
2020-01-26 10:58:42 2020-01-26 10:58:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15794-nhin-lai-10-nam-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 38/QĐ-TTg công nhận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2020-01-11 10:06:00 2020-01-11 10:06:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15748-huyen-tran-yen-tinh-yen-bai-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM giai đoạn mới]]>
Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. ]]>
2020-01-06 09:05:29 2020-01-06 09:05:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15698-hoan-thien-the-che-co-che-chinh-sach-ho-tro-xay-dung-ntm-giai-doan-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1892/QĐ-TTg công nhận huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2019-12-27 16:26:14 2019-12-27 16:26:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15645-huyen-lang-giang-bac-giang-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Sẽ tiếp tục thay đổi 19 nhóm tiêu chí xây dựng NTM]]>
Mặc dù đời sống của người dân vùng nông thôn đã được nâng lên 3,5 lần so với chỉ tiêu mục tiêu ban đầu chỉ 2,5 lần, nhưng so với thực tế, so với yêu cầu và với nguyện vọng vẫn còn thấp. Chỉ tiêu chất lượng chưa đảm bảo đó là về môi trường. ]]>
2019-11-06 17:32:54 2019-11-06 17:32:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15269-bo-truong-nguyen-xuan-cuong--se-tiep-tuc-thay-doi-19-nhom-tieu-chi-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình xây dựng nông thôn đã tạo nên thành tích to lớn, toàn diện, lịch sử]]>
Đây là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức tại tỉnh Nam Định ngày 19/10/2019. ]]>
2019-10-21 09:11:25 2019-10-21 09:11:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15143-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-da-tao-nen-thanh-tich-to-lon-toan-dien-lich-su.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nam Định và Đồng Nai chính thức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các Quyết định 1422/QĐ-TTg, 1423/QĐ-TTg công nhận tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 ]]>
2019-10-19 10:22:28 2019-10-19 10:22:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15130-nam-dinh-va-dong-nai-chinh-thuc-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các quyết định công nhận 4 huyện: Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam), Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), Thái Thụy, Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2019-10-18 10:26:47 2019-10-18 10:26:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15127-cong-nhan-4-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến cả về lượng và chất đối với Hải Phòng]]>
Chiều ngày 15/10/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của TP. Hải Phòng. ]]>
2019-10-16 09:22:25 2019-10-16 09:22:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15115-chuong-trinh-nong-thon-moi-da-tao-su-chuyen-bien-ca-ve-luong-va-chat-doi-voi-hai-phong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thái Nguyên đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa nông sản]]>
Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020, ngày 04/10/2019 diễn ra tại Thái Nguyên ngày. ]]>
2019-10-04 16:41:44 2019-10-04 16:41:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15041-thai-nguyen-da-hinh-thanh-duoc-nhieu-vung-san-xuat-hang-hoa-nong-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước ngày 20/10/2019, tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Chương xây dựng nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại tại tỉnh Nam Định. ]]>
2019-09-23 21:16:19 2019-09-23 21:16:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14932-truoc-ngay-20102019-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-10-nam-chuong-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nông nghiệp Hà Nội phải trở thành một nền nông nghiệp hiện đại trong khu vực và trên thế giới]]>
Đây là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, ngày 21/09/2019. ]]>
2019-09-23 09:28:23 2019-09-23 09:28:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14930-nong-nghiep-ha-noi-phai-tro-thanh-mot-nen-nong-nghiep-hien-dai-trong-khu-vuc-va-tren-the-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Hà Nội có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các quyết định công nhận 2 huyện Quốc Oai và Gia Lâm (TP. Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-09-17 14:36:06 2019-09-17 14:36:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14876-tp--ha-noi-co-them-2-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh hoàn thành chương trình xây dựng NTM vượt mức đề ra ]]>
Sau hơn 9 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. ]]>
2019-09-15 16:43:39 2019-09-15 16:43:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14864-bac-ninh-hoan-thanh-chuong-trinh-xay-dung-ntm-vuot-muc-de-ra-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Lương Tài phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019]]>
Năm 2019, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) phấn đấu 2 xã Bình Định và Phú Lương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Huyện phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019. ]]>
2019-09-11 23:13:44 2019-09-11 23:13:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14843-huyen-luong-tai-phan-dau-ve-dich-nong-thon-moi-trong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vùng ĐBSH và Bắc Trung Bộ cần hướng tới mục tiêu cao trong xây dựng NTM]]>
Đến hết tháng 7/2019, toàn Vùng có 2.402/3.474 xã (69,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2019-09-11 09:23:56 2019-09-11 09:23:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14830-vung-dbsh-va-bac-trung-bo-can-huong-toi-muc-tieu-cao-trong-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình mỗi xã một sản phẩm chính thức có Bộ Tiêu chí đánh giá phân hạng]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP). ]]>
2019-08-25 11:10:38 2019-08-25 11:10:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14711-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-chinh-thuc-co-bo-tieu-chi-danh-gia-phan-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận TP. Hưng Yên và huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-08-25 11:04:33 2019-08-25 11:04:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14710-cong-nhan-tp--hung-yen-va-huyen-van-giang-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Đông Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1036/QĐ-TTg, ngày 16/08/2019 công nhận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. ]]>
2019-08-20 09:23:45 2019-08-20 09:23:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14680-huyen-dong-son-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bình Định có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định cộng nhận huyện huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-08-19 15:57:36 2019-08-19 15:57:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14670-binh-dinh-co-2-don-vi-cap-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ĐBSH và Bắc Trung Bộ - nơi hội tụ những điểm sáng nhất vê nông thôn mới]]>
Đây là đánh giá của Phó Thủ tưởng Vương Đình Huệ Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, tổ chức tại Nghệ An, ngày 17/08/2019. ]]>
2019-08-19 15:32:16 2019-08-19 15:32:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14669-dbsh-va-bac-trung-bonoi-hoi-tu-nhung-diem-sang-nhat-ve-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 956/QĐ-TTg, ngày 31/07/2019 công nhận huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-08-01 10:11:02 2019-08-01 10:11:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14542-huyen-thoai-son-tinh-an-giang-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhất cả nước]]>
Với 9/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, Nam Định phấn đấu năm 2019 trở thành tỉnh nông thôn mới. ]]>
2019-08-01 09:51:33 2019-08-01 09:51:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14541-tinh-nam-dinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-nhat-ca-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/