KINHTEVADUBAO.VN - Xây dựng Nông thôn mới 2018-11-20 02:57:42 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[TP. Châu Đốc hoàn thành xây dựng NTM]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1552/QĐ-TTg, ngày 14/11/2018 công nhận TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. ]]>
2018-11-16 21:32:16 2018-11-16 21:32:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12956-tp--chau-doc-hoan-thanh-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết năm 2019, 50% số xã sẽ về đích xây dựng nông thôn mới]]>
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. ]]>
2018-10-28 10:10:05 2018-10-28 10:10:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12787-het-nam-2019-50-so-xa-se-ve-dich-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Trị huy động 21.000 tỷ đồng cho xây dựng NTM]]>
Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ… ]]>
2018-10-25 14:06:19 2018-10-25 14:06:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12753-quang-tri-huy-dong-21-000-ty-dong-cho-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 3.500 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng NTM]]>
Đó là một trong những nội dung của Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. ]]>
2018-10-23 08:38:50 2018-10-23 08:38:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12725-hon-3-500-thon-thuoc-cac-xa-dac-biet-kho-khan-duoc-ho-tro-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, Đồng Nai phấn đầu 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Cho đến nay, Đồng Nai là luôn là một trong những tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, thì rất nhiều việc phải triển khai. ]]>
2018-10-19 09:58:54 2018-10-19 09:58:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12699-nam-2020-dong-nai-phan-dau-100-don-vi-cap-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[An Giang phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới]]>
Sau 7 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, mặc dù kết quả chưa thực sự cao, song đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đến năm 2020, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong thời gian tới, Tỉnh cần thực hiện nhiều giải pháp mang tính đồng bộ và quyết liệt. ]]>
2018-10-19 08:51:30 2018-10-19 08:51:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12695-an-giang-phan-dau-hoan-thanh-tot-muc-tieu-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Kim Bảng (Hà Nam) đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1069/QĐ-TTg, ngày 24/08/2018 công nhận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. ]]>
2018-08-27 17:55:45 2018-08-27 17:55:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12270-huyen-kim-bang-ha-nam-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải bài toán huy động vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới]]>
Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước song còn hạn chế; cơ chế lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và chưa quan tâm tới đặc thù của từng địa phương… ]]>
2018-08-25 16:13:02 2018-08-25 16:13:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12256-giai-bai-toan-huy-dong-von-dau-tu-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3.513 thôn, bản, ấp khó khăn sẽ được hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án hỗ trợ cho các thôn, bản khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. ]]>
2018-08-15 10:42:17 2018-08-15 10:42:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12185-3-513-thon-ban-ap-kho-khan-se-duoc-ho-tro-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hưng Yên chính thức có huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới năm 2017”. ]]>
2018-08-10 17:07:29 2018-08-10 17:07:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12160-hung-yen-chinh-thuc-co-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu nhập của nông dân tăng lên 25% khi ứng dụng KHCN]]>
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020 tổ chức vào sáng hôm nay (6/8). ]]>
2018-08-06 17:27:32 2018-08-06 17:27:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12105-thu-nhap-cua-nong-dan-tang-len-25-khi-ung-dung-khcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đổi mới tư duy về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Thông báo số 276/TB-VPCP, ngày 03/08/2018 về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã. ]]>
2018-08-04 11:53:01 2018-08-04 11:53:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12097-doi-moi-tu-duy-ve-phat-trien-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hàng ngàn sản phẩm nông nghiệp đã đăng ký tiêu chuẩn OCOP]]>
Hiện cả nước có hơn 5.000 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, thuộc 5 nhóm sản phẩm, trong đó nhóm thực phẩm có hơn 2.500 sản phẩm, hơn 1.000 sản phẩm đồ uống, 230 sản phẩm thảo dược, gần 600 sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ du lịch nông thôn đã đăng ký tiêu chuẩn mỗi xã một sản phẩm (OCOP). ]]>
2018-07-31 22:48:10 2018-07-31 22:48:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12062-hang-ngan-san-pham-nong-nghiep-da-dang-ky-tieu-chuan-ocop.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội - “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới]]>
Với ý chí, quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng sự tham gia tích cực của Nhân dân, từ khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô đến nay, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu của cả nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. ]]>
2018-07-30 11:11:31 2018-07-30 11:11:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12037-ha-noi-la-co-dau-cua-ca-nuoc-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2020, xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn cần được triển khai trên toàn quốc]]>
Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững do Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức vào ngày hôm nay (27/07). ]]>
2018-07-27 22:38:54 2018-07-27 22:38:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12020-den-nam-2020-xay-dung-ntm--tai-cac-thon-ban-kho-khan-can-duoc-trien-khai-tren-toan-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Tĩnh cần nhân rộng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu]]>
Đó là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm, kiểm tra khu dân cư mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ vào sáng nay (ngày 21/07). ]]>
2018-07-21 15:34:53 2018-07-21 15:34:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11956-ha-tinh-can-nhan-rong-mo-hinh-khu-dan-cu-kieu-mau-vuon-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng kết Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối tháng 7/2018]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng ý tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 và định hướng triển khai giai đoạn 2018-2020. ]]>
2018-07-15 09:01:01 2018-07-15 09:01:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11904-tong-ket-chuong-trinh-khoa-hoc-cong-nghe-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi-vao-cuoi-thang-72018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Sông Công (Thái Nguyên) đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. ]]>
2018-06-19 20:38:23 2018-06-19 20:38:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11676-tp--song-cong-thai-nguyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đáp ứng 4 tiêu chí để được công nhận là xã NTM kiểu mẫu]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. ]]>
2018-06-08 20:20:08 2018-06-08 20:20:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11607-dap-ung-4-tieu-chi-de-duoc-cong-nhan-la-xa-ntm-kieu-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM năm 2018]]>
Để Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa xây dựng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. ]]>
2018-05-18 16:26:03 2018-05-18 16:26:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11419-6-nhom-giai-phap-trong-tam-de-thuc-hien-muc-tieu-xay-dung-ntm-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017, số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt kế hoạch 31% ]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo trình Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. ]]>
2018-05-18 08:38:20 2018-05-18 08:38:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11414-nam-2017-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-vuot-ke-hoach-31-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nam Định phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019]]>
Năm 2017, toàn Tỉnh đã có 200/209 (96%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, có 06 huyện và TP. Nam Định đạt 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2018-05-14 21:53:23 2018-05-14 21:53:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11377-nam-dinh-phan-dau-dat-chuan-nong-thon-moi-vao-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2018-05-11 22:55:24 2018-05-11 22:55:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11353-cong-nhan-2-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến tháng 4/2018, cả nước có 3.289 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ]]>
Đó là thông tin được nêu tại Thông báo số 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. ]]>
2018-05-11 22:44:30 2018-05-11 22:44:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11352-den-thang-42018-ca-nuoc-co-3-289-xa-da-duoc-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[45.000 tỷ đồng cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020]]>
Cơ cấu vốn huy động để thực hiện Chương trình chủ yếu là nguồn xã hội hóa. ]]>
2018-05-07 22:13:45 2018-05-07 22:13:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11315-45-000-ty-dong-cho-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-giai-doan-2018-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, phấn đấu cả nước có ít nhất 3.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 10 đơn vị so với năm 2017. ]]>
2018-04-24 12:51:55 2018-04-24 12:51:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11238-nam-2018-phan-dau-ca-nuoc-co-it-nhat-3-500-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng Chính phủ cùng lúc công nhận 4 huyện của tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Tới nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 200/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (96%). ]]>
2018-04-21 15:15:20 2018-04-21 15:15:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11224-thu-tuong-chinh-phu-cung-luc-cong-nhan-4-huyen-cua-tinh-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao Thủy – Nam Định: Huyện thứ 50 đạt chuẩn huyện nông thôn mới]]>
Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Giao Thuỷ của tỉnh Nam Định đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017. Đây là huyện thứ 50 của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2018-04-18 11:08:19 2018-04-18 11:08:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11200-giao-thuynam-dinh--huyen-thu-50-dat-chuan-huyen-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vĩnh Long có huyện đầu tiên được công nhận huyện nông thôn mới ]]>
Chiều 27/3, Thủ tướng đã tới dự lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. ]]>
2018-03-27 23:48:03 2018-03-27 23:48:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11008-vinh-long-co-huyen-dau-tien-duoc-cong-nhan-huyen-nong-thon-moi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017, đã huy động được khoảng 259.561 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới]]>
Bao gồm: 8.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương; 33.887 tỷ đồng từ vốn ngân sách địa phương; 38.076 tỷ đồng từ lồng ghép các chương trình dự án khác; 158.420 tỷ đồng là vốn tín dụng; 12.218 tỷ đồng từ vốn doanh nghiệp; và 18.959 tỷ đồng huy động từ nhân dân và cộng đồng. ]]>
2018-02-07 10:46:00 2018-02-07 10:46:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10638-nam-2017-da-huy-dong-duoc-khoang-259-561-ty-dong-cho-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/