KINHTEVADUBAO.VN - Xây dựng Nông thôn mới 2018-07-22 23:23:59 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Hà Tĩnh cần nhân rộng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu]]>
Đó là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm, kiểm tra khu dân cư mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ vào sáng nay (ngày 21/07). ]]>
2018-07-21 15:34:53 2018-07-21 15:34:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11956-ha-tinh-can-nhan-rong-mo-hinh-khu-dan-cu-kieu-mau-vuon-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng kết Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối tháng 7/2018]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng ý tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 và định hướng triển khai giai đoạn 2018-2020. ]]>
2018-07-15 09:01:01 2018-07-15 09:01:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11904-tong-ket-chuong-trinh-khoa-hoc-cong-nghe-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi-vao-cuoi-thang-72018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Sông Công (Thái Nguyên) đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. ]]>
2018-06-19 20:38:23 2018-06-19 20:38:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11676-tp--song-cong-thai-nguyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đáp ứng 4 tiêu chí để được công nhận là xã NTM kiểu mẫu]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. ]]>
2018-06-08 20:20:08 2018-06-08 20:20:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11607-dap-ung-4-tieu-chi-de-duoc-cong-nhan-la-xa-ntm-kieu-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM năm 2018]]>
Để Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa xây dựng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. ]]>
2018-05-18 16:26:03 2018-05-18 16:26:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11419-6-nhom-giai-phap-trong-tam-de-thuc-hien-muc-tieu-xay-dung-ntm-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017, số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt kế hoạch 31% ]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo trình Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. ]]>
2018-05-18 08:38:20 2018-05-18 08:38:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11414-nam-2017-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-vuot-ke-hoach-31-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nam Định phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019]]>
Năm 2017, toàn Tỉnh đã có 200/209 (96%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, có 06 huyện và TP. Nam Định đạt 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2018-05-14 21:53:23 2018-05-14 21:53:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11377-nam-dinh-phan-dau-dat-chuan-nong-thon-moi-vao-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2018-05-11 22:55:24 2018-05-11 22:55:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11353-cong-nhan-2-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến tháng 4/2018, cả nước có 3.289 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ]]>
Đó là thông tin được nêu tại Thông báo số 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. ]]>
2018-05-11 22:44:30 2018-05-11 22:44:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11352-den-thang-42018-ca-nuoc-co-3-289-xa-da-duoc-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[45.000 tỷ đồng cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020]]>
Cơ cấu vốn huy động để thực hiện Chương trình chủ yếu là nguồn xã hội hóa. ]]>
2018-05-07 22:13:45 2018-05-07 22:13:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11315-45-000-ty-dong-cho-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-giai-doan-2018-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, phấn đấu cả nước có ít nhất 3.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 10 đơn vị so với năm 2017. ]]>
2018-04-24 12:51:55 2018-04-24 12:51:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11238-nam-2018-phan-dau-ca-nuoc-co-it-nhat-3-500-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng Chính phủ cùng lúc công nhận 4 huyện của tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Tới nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 200/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (96%). ]]>
2018-04-21 15:15:20 2018-04-21 15:15:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11224-thu-tuong-chinh-phu-cung-luc-cong-nhan-4-huyen-cua-tinh-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao Thủy – Nam Định: Huyện thứ 50 đạt chuẩn huyện nông thôn mới]]>
Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Giao Thuỷ của tỉnh Nam Định đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017. Đây là huyện thứ 50 của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2018-04-18 11:08:19 2018-04-18 11:08:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11200-giao-thuynam-dinh--huyen-thu-50-dat-chuan-huyen-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vĩnh Long có huyện đầu tiên được công nhận huyện nông thôn mới ]]>
Chiều 27/3, Thủ tướng đã tới dự lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. ]]>
2018-03-27 23:48:03 2018-03-27 23:48:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11008-vinh-long-co-huyen-dau-tien-duoc-cong-nhan-huyen-nong-thon-moi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017, đã huy động được khoảng 259.561 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới]]>
Bao gồm: 8.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương; 33.887 tỷ đồng từ vốn ngân sách địa phương; 38.076 tỷ đồng từ lồng ghép các chương trình dự án khác; 158.420 tỷ đồng là vốn tín dụng; 12.218 tỷ đồng từ vốn doanh nghiệp; và 18.959 tỷ đồng huy động từ nhân dân và cộng đồng. ]]>
2018-02-07 10:46:00 2018-02-07 10:46:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10638-nam-2017-da-huy-dong-duoc-khoang-259-561-ty-dong-cho-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, Bình Phước sẽ đạt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Đây là mục tiêu được HĐND tỉnh Bình Phước thông qua trong kỳ họp thứ 5 vừa qua. ]]>
2017-12-25 13:46:16 2017-12-25 13:46:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10217-nam-2020-binh-phuoc-se-dat-muc-tieu-50-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện chính sách thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong NTM]]>
Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, nói rõ là phát triển kinh tế họp tác được xác định là một nội dung hết sức quan trọng. Bởi đây là mô hình hỗ trợ đắc lực cho người dân phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. ]]>
2017-12-25 11:52:29 2017-12-25 11:52:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10216-hoan-thien-chinh-sach-thuc-hien-tieu-chi-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-trong-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuyên Quang có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay Tuyên Quang đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số tiêu chí bình quân lên 12 tiêu chí/xã. ]]>
2017-12-25 11:07:23 2017-12-25 11:07:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10215-tuyen-quang-co-23-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phú Yên phấn đấu đạt 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Tính đến hết tháng 11/2017, Phú Yên có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2017, sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã lên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2017-12-18 14:43:09 2017-12-18 14:43:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10210-phu-yen-phan-dau-dat-36-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ KH&ĐT đồng hành với 02 xã xây dựng nông thôn mới]]>
Triển khai các hoạt động thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 2 ngày 16-17/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hoạt động trao quà, trồng cây... tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị) và xã Điền Hòa, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế). ]]>
2017-12-18 10:14:29 2017-12-18 10:14:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10143-bo-khdt-dong-hanh-voi-02-xa-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thừa Thiên Huế thông qua cơ chế huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới ]]>
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế mới thông qua chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở để các địa phương áp dụng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. ]]>
2017-12-18 09:29:57 2017-12-18 09:29:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10142-thua-thien-hue-thong-qua-co-che-huy-dong-nguon-luc-xay-dung-nong-thon-moi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành phố cấp huyện đầu tiên của khu vực miền Bắc hoàn thành xây dựng NTM]]>
Đó là TP. Tam Điệp là đơn vị cấp huyện thứ 43 của cả nước, là đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2017. ]]>
2017-12-17 23:16:19 2017-12-17 23:16:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10133-thanh-pho-cap-huyen-dau-tien-cua-khu-vuc-mien-bac-hoan-thanh-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Ninh Bình hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu]]>
Được đánh giá là tỉnh trong Top đầu toàn quốc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thành công này, trong năm 2018, Ninh Bình phần đấu có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2017-12-17 10:07:14 2017-12-17 10:07:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10117--ninh-binh-huong-toi-xay-dung-nong-thon-moi-kieu-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sơn La có xã thứ 12 đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Ngày 16/12, tỉnh Sơn La công bố xã Gia Phù, huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là địa phương có cánh đồng Mường Tấc rộng thứ 4 vùng Tây Bắc, nổi tiếng với câu ca “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”. ]]>
2017-12-16 18:04:35 2017-12-16 18:04:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10110-son-la-co-xa-thu-12-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thêm 33 xã của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thẩm định, bỏ phiếu các đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Theo kết quả thẩm định, Hà Tĩnh có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2017-12-16 17:37:10 2017-12-16 17:37:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10109-them-33-xa-cua-ha-tinh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh: 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Theo số liệu của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh, đến nay Tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện là thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 75% tổng số xã trong Tỉnh. ]]>
2017-12-16 16:58:51 2017-12-16 16:58:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10107-bac-ninh--75-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu]]>
Là 1 trong 6 huyện điểm của cả nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) đã và đang phấn đấu để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. ]]>
2017-12-15 22:59:03 2017-12-15 22:59:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10100-xay-dung-nam-dan-thanh-huyen-nong-thon-moi-kieu-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công an triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới]]>
Sáng ngày 14/12, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của đại diện 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. ]]>
2017-12-14 23:09:14 2017-12-14 23:09:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10123-bo-cong-an-trien-khai-co-hieu-qua-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có hiệu quả]]>
Năm 2017 sắp kết thúc, đây là năm thứ hai các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều bất cập đã nảy sinh, đòi hỏi những biện pháp đồng bộ. ]]>
2017-12-13 17:25:16 2017-12-13 17:25:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10094-de-thuc-hien-chuong-trinh-nong-thon-moi-giai-doan-2016-2020-co-hieu-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi chỉ tiêu bình đẳng giới trong xây dựng NTM phù hợp với thực tế địa phương]]>
Ngày 11/12/2017, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 5180/LĐTBXH-BĐG đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp sửa đổi, bổ sung tiêu chí 18.6 trong xây dựng nông thôn mới (NTM). ]]>
2017-12-12 23:01:59 2017-12-12 23:01:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10132-sua-doi-chi-tieu-binh-dang-gioi-trong-xay-dung-ntm-phu-hop-voi-thuc-te-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/