KINHTEVADUBAO.VN - Xây dựng Nông thôn mới 2018-03-18 08:56:44 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Năm 2018, phấn đấu cả nước có 3.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Đây là mục tiêu phấn đấu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra trong năm 2018. Theo đó, cả nước sẽ có khoảng 39% số xã (khoảng 3.500 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5% so với năm 2017. ]]>
2018-02-07 10:46:00 2018-02-07 10:46:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10638-nam-2018-phan-dau-ca-nuoc-co-3-500-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, Bình Phước sẽ đạt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Đây là mục tiêu được HĐND tỉnh Bình Phước thông qua trong kỳ họp thứ 5 vừa qua. ]]>
2017-12-25 13:46:16 2017-12-25 13:46:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10217-nam-2020-binh-phuoc-se-dat-muc-tieu-50-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện chính sách thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong NTM]]>
Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, nói rõ là phát triển kinh tế họp tác được xác định là một nội dung hết sức quan trọng. Bởi đây là mô hình hỗ trợ đắc lực cho người dân phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. ]]>
2017-12-25 11:52:29 2017-12-25 11:52:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10216-hoan-thien-chinh-sach-thuc-hien-tieu-chi-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-trong-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuyên Quang có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay Tuyên Quang đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số tiêu chí bình quân lên 12 tiêu chí/xã. ]]>
2017-12-25 11:07:23 2017-12-25 11:07:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10215-tuyen-quang-co-23-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phú Yên phấn đấu đạt 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Tính đến hết tháng 11/2017, Phú Yên có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2017, sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã lên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2017-12-18 14:43:09 2017-12-18 14:43:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10210-phu-yen-phan-dau-dat-36-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ KH&ĐT đồng hành với 02 xã xây dựng nông thôn mới]]>
Triển khai các hoạt động thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 2 ngày 16-17/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hoạt động trao quà, trồng cây... tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị) và xã Điền Hòa, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế). ]]>
2017-12-18 10:14:29 2017-12-18 10:14:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10143-bo-khdt-dong-hanh-voi-02-xa-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thừa Thiên Huế thông qua cơ chế huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới ]]>
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế mới thông qua chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở để các địa phương áp dụng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. ]]>
2017-12-18 09:29:57 2017-12-18 09:29:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10142-thua-thien-hue-thong-qua-co-che-huy-dong-nguon-luc-xay-dung-nong-thon-moi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành phố cấp huyện đầu tiên của khu vực miền Bắc hoàn thành xây dựng NTM]]>
Đó là TP. Tam Điệp là đơn vị cấp huyện thứ 43 của cả nước, là đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2017. ]]>
2017-12-17 23:16:19 2017-12-17 23:16:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10133-thanh-pho-cap-huyen-dau-tien-cua-khu-vuc-mien-bac-hoan-thanh-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Ninh Bình hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu]]>
Được đánh giá là tỉnh trong Top đầu toàn quốc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thành công này, trong năm 2018, Ninh Bình phần đấu có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2017-12-17 10:07:14 2017-12-17 10:07:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10117--ninh-binh-huong-toi-xay-dung-nong-thon-moi-kieu-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sơn La có xã thứ 12 đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Ngày 16/12, tỉnh Sơn La công bố xã Gia Phù, huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là địa phương có cánh đồng Mường Tấc rộng thứ 4 vùng Tây Bắc, nổi tiếng với câu ca “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”. ]]>
2017-12-16 18:04:35 2017-12-16 18:04:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10110-son-la-co-xa-thu-12-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thêm 33 xã của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thẩm định, bỏ phiếu các đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Theo kết quả thẩm định, Hà Tĩnh có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2017-12-16 17:37:10 2017-12-16 17:37:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10109-them-33-xa-cua-ha-tinh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh: 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Theo số liệu của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh, đến nay Tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện là thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 75% tổng số xã trong Tỉnh. ]]>
2017-12-16 16:58:51 2017-12-16 16:58:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10107-bac-ninh--75-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu]]>
Là 1 trong 6 huyện điểm của cả nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) đã và đang phấn đấu để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. ]]>
2017-12-15 22:59:03 2017-12-15 22:59:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10100-xay-dung-nam-dan-thanh-huyen-nong-thon-moi-kieu-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công an triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới]]>
Sáng ngày 14/12, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của đại diện 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. ]]>
2017-12-14 23:09:14 2017-12-14 23:09:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10123-bo-cong-an-trien-khai-co-hieu-qua-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có hiệu quả]]>
Năm 2017 sắp kết thúc, đây là năm thứ hai các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều bất cập đã nảy sinh, đòi hỏi những biện pháp đồng bộ. ]]>
2017-12-13 17:25:16 2017-12-13 17:25:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10094-de-thuc-hien-chuong-trinh-nong-thon-moi-giai-doan-2016-2020-co-hieu-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi chỉ tiêu bình đẳng giới trong xây dựng NTM phù hợp với thực tế địa phương]]>
Ngày 11/12/2017, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 5180/LĐTBXH-BĐG đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp sửa đổi, bổ sung tiêu chí 18.6 trong xây dựng nông thôn mới (NTM). ]]>
2017-12-12 23:01:59 2017-12-12 23:01:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10132-sua-doi-chi-tieu-binh-dang-gioi-trong-xay-dung-ntm-phu-hop-voi-thuc-te-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng NTM: Để rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương, vùng, miền]]>
Thực tế, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền của cả nước vẫn còn khá lớn. Để xóa khoảng cách chênh lệch này không hề dễ dàng. ]]>
2017-12-11 22:24:06 2017-12-11 22:24:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10131-xay-dung-ntm--de-rut-ngan-khoang-cach-giua-cac-dia-phuong-vung-mien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh niên vừa là nòng cốt, vừa là chủ thể tham gia tích cực chương trình nông thôn mới]]>
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường tại “Diễn đàn thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới” diễn ra chiều ngày 10/12 tại Hà Nội. ]]>
2017-12-11 08:45:07 2017-12-11 08:45:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10122-thanh-nien-vua-la-nong-cot-vua-la-chu-the-tham-gia-tich-cuc-chuong-trinh-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỉnh Bắc Giang có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Lũy kế đến ngày 08/12/2017, tỉnh Bắc Giang đã có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2017-12-10 19:37:19 2017-12-10 19:37:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10112-tinh-bac-giang-co-63-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, Quảng Ninh phấn đấu có thêm ít nhất 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Đồng thời, phấn đấu có thêm ít nhất 100 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; toàn tỉnh Quảng Ninh có thêm 1.000 hộ tham gia xây dựng “vườn mẫu”. ]]>
2017-12-10 09:05:16 2017-12-10 09:05:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10086-nam-2018-quang-ninh-phan-dau-co-them-it-nhat-12-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, Kiên Giang phấn đấu có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Kiên Giang, mỗi năm Tỉnh sẽ phấn đấu tăng ít nhất từ 9-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2017-12-09 17:38:58 2017-12-09 17:38:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10108-nam-2020-kien-giang-phan-dau-co-61-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhân rộng mô hình OCOP: Nhìn từ thành công của tỉnh Quảng Ninh]]>
Quảng Ninh được coi là hình mẫu trong thực hiện chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (OCOP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khởi xướng và triển khai thí điểm từ năm 2008. ]]>
2017-12-08 21:21:08 2017-12-08 21:21:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10098-nhan-rong-mo-hinh-ocop--nhin-tu-thanh-cong-cua-tinh-quang-ninh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kinh nghiệm quốc tế trong đổi mới nông thôn qua phát triển sản phẩm địa phương]]>
Việc học tập kinh nghiệm triển khai chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (OCOP) không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất, mà còn giải quyết những vấn đề quan trọng của nông thôn, như: giảm nghèo, tạo việc làm, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của người dân… ]]>
2017-12-05 22:10:42 2017-12-05 22:10:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10099-kinh-nghiem-quoc-te-trong-doi-moi-nong-thon-qua-phat-trien-san-pham-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2020, Quảng Bình phấn đấu xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng nông thôn mới]]>
UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2263/UBND-KTTH, ngày 30/11/2017 về việc tiếp tục các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công. ]]>
2017-12-04 10:59:11 2017-12-04 10:59:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10118-den-nam-2020-quang-binh-phan-dau-xu-ly-dut-diem-no-dong-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nông thôn mới đang đem lại kết quả tích cực]]>
Tính đến hết tháng 9/2017, cả nước đã có 2.815 xã (tương đương 31,54% tổng số xã của cả nước) đạt chuẩn nông thôn mới; 36 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân cả nước đạt 13,23 tiêu chí/xã. ]]>
2017-12-03 08:50:54 2017-12-03 08:50:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10140-nong-thon-moi-dang-dem-lai-ket-qua-tich-cuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo hướng nào?]]>
Bắt đầu từ mô hình nông thôn kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu của Hà Tĩnh, hiện nay sức lan tỏa của mô hình này là sâu rộng trên toàn quốc. ]]>
2017-12-01 23:33:02 2017-12-01 23:33:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10134-xay-dung-cac-tieu-chi-ntm-kieu-mau-theo-huong-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những điều chỉnh bổ sung của Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020]]>
Khắc phục những bất cập của giai đoạn 2011-2015, Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 đã có những điều chỉnh bổ sung kịp thời phù hợp với điều kiện thức tế ]]>
2017-11-30 09:11:03 2017-11-30 09:11:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10141-nhung-dieu-chinh-bo-sung-cua-chuong-trinh-ntm-giai-doan-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thi đua trong xây dựng nông thôn mới của ngành kế hoạch]]>
Được khởi động từ năm 2012, phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” được hưởng ứng, tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan. ]]>
2017-11-28 08:20:38 2017-11-28 08:20:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10137-thi-dua-trong-xay-dung-nong-thon-moi-cua-nganh-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nam Định có huyện thứ 2 đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. ]]>
2017-11-28 00:06:20 2017-11-28 00:06:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-9895-nam-dinh-co-huyen-thu-2-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải pháp huy động vốn xây dựng nông thôn mới]]>
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên, trong bối cảnh, ngân sách nhà nước hạn hẹp, chính vì vậy làm thế nào để thu hút nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp là việc làm cần thiết và cấp bách. ]]>
2017-11-26 15:27:22 2017-11-26 15:27:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-10106-giai-phap-huy-dong-von-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/