KINHTEVADUBAO.VN - Xây dựng Nông thôn mới 2020-01-26 16:28:59 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Nhìn lại 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới]]>
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định thành tự của Chương trình xây dựng nông thôn mới là To lớn, Toàn diện và Lịch sử. ]]>
2020-01-26 10:58:42 2020-01-26 10:58:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15794-nhin-lai-10-nam-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 38/QĐ-TTg công nhận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2020-01-11 10:06:00 2020-01-11 10:06:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15748-huyen-tran-yen-tinh-yen-bai-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM giai đoạn mới]]>
Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. ]]>
2020-01-06 09:05:29 2020-01-06 09:05:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15698-hoan-thien-the-che-co-che-chinh-sach-ho-tro-xay-dung-ntm-giai-doan-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1892/QĐ-TTg công nhận huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2019-12-27 16:26:14 2019-12-27 16:26:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15645-huyen-lang-giang-bac-giang-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Sẽ tiếp tục thay đổi 19 nhóm tiêu chí xây dựng NTM]]>
Mặc dù đời sống của người dân vùng nông thôn đã được nâng lên 3,5 lần so với chỉ tiêu mục tiêu ban đầu chỉ 2,5 lần, nhưng so với thực tế, so với yêu cầu và với nguyện vọng vẫn còn thấp. Chỉ tiêu chất lượng chưa đảm bảo đó là về môi trường. ]]>
2019-11-06 17:32:54 2019-11-06 17:32:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15269-bo-truong-nguyen-xuan-cuong--se-tiep-tuc-thay-doi-19-nhom-tieu-chi-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình xây dựng nông thôn đã tạo nên thành tích to lớn, toàn diện, lịch sử]]>
Đây là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức tại tỉnh Nam Định ngày 19/10/2019. ]]>
2019-10-21 09:11:25 2019-10-21 09:11:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15143-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-da-tao-nen-thanh-tich-to-lon-toan-dien-lich-su.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nam Định và Đồng Nai chính thức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các Quyết định 1422/QĐ-TTg, 1423/QĐ-TTg công nhận tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 ]]>
2019-10-19 10:22:28 2019-10-19 10:22:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15130-nam-dinh-va-dong-nai-chinh-thuc-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các quyết định công nhận 4 huyện: Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam), Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), Thái Thụy, Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2019-10-18 10:26:47 2019-10-18 10:26:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15127-cong-nhan-4-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến cả về lượng và chất đối với Hải Phòng]]>
Chiều ngày 15/10/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của TP. Hải Phòng. ]]>
2019-10-16 09:22:25 2019-10-16 09:22:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15115-chuong-trinh-nong-thon-moi-da-tao-su-chuyen-bien-ca-ve-luong-va-chat-doi-voi-hai-phong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thái Nguyên đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa nông sản]]>
Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020, ngày 04/10/2019 diễn ra tại Thái Nguyên ngày. ]]>
2019-10-04 16:41:44 2019-10-04 16:41:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-15041-thai-nguyen-da-hinh-thanh-duoc-nhieu-vung-san-xuat-hang-hoa-nong-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước ngày 20/10/2019, tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Chương xây dựng nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại tại tỉnh Nam Định. ]]>
2019-09-23 21:16:19 2019-09-23 21:16:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14932-truoc-ngay-20102019-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-10-nam-chuong-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nông nghiệp Hà Nội phải trở thành một nền nông nghiệp hiện đại trong khu vực và trên thế giới]]>
Đây là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, ngày 21/09/2019. ]]>
2019-09-23 09:28:23 2019-09-23 09:28:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14930-nong-nghiep-ha-noi-phai-tro-thanh-mot-nen-nong-nghiep-hien-dai-trong-khu-vuc-va-tren-the-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Hà Nội có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các quyết định công nhận 2 huyện Quốc Oai và Gia Lâm (TP. Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-09-17 14:36:06 2019-09-17 14:36:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14876-tp--ha-noi-co-them-2-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh hoàn thành chương trình xây dựng NTM vượt mức đề ra ]]>
Sau hơn 9 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. ]]>
2019-09-15 16:43:39 2019-09-15 16:43:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14864-bac-ninh-hoan-thanh-chuong-trinh-xay-dung-ntm-vuot-muc-de-ra-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Lương Tài phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019]]>
Năm 2019, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) phấn đấu 2 xã Bình Định và Phú Lương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Huyện phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019. ]]>
2019-09-11 23:13:44 2019-09-11 23:13:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14843-huyen-luong-tai-phan-dau-ve-dich-nong-thon-moi-trong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vùng ĐBSH và Bắc Trung Bộ cần hướng tới mục tiêu cao trong xây dựng NTM]]>
Đến hết tháng 7/2019, toàn Vùng có 2.402/3.474 xã (69,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2019-09-11 09:23:56 2019-09-11 09:23:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14830-vung-dbsh-va-bac-trung-bo-can-huong-toi-muc-tieu-cao-trong-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình mỗi xã một sản phẩm chính thức có Bộ Tiêu chí đánh giá phân hạng]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP). ]]>
2019-08-25 11:10:38 2019-08-25 11:10:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14711-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-chinh-thuc-co-bo-tieu-chi-danh-gia-phan-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận TP. Hưng Yên và huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-08-25 11:04:33 2019-08-25 11:04:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14710-cong-nhan-tp--hung-yen-va-huyen-van-giang-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Đông Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1036/QĐ-TTg, ngày 16/08/2019 công nhận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. ]]>
2019-08-20 09:23:45 2019-08-20 09:23:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14680-huyen-dong-son-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bình Định có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định cộng nhận huyện huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-08-19 15:57:36 2019-08-19 15:57:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14670-binh-dinh-co-2-don-vi-cap-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ĐBSH và Bắc Trung Bộ - nơi hội tụ những điểm sáng nhất vê nông thôn mới]]>
Đây là đánh giá của Phó Thủ tưởng Vương Đình Huệ Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, tổ chức tại Nghệ An, ngày 17/08/2019. ]]>
2019-08-19 15:32:16 2019-08-19 15:32:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14669-dbsh-va-bac-trung-bonoi-hoi-tu-nhung-diem-sang-nhat-ve-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 956/QĐ-TTg, ngày 31/07/2019 công nhận huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-08-01 10:11:02 2019-08-01 10:11:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14542-huyen-thoai-son-tinh-an-giang-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhất cả nước]]>
Với 9/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, Nam Định phấn đấu năm 2019 trở thành tỉnh nông thôn mới. ]]>
2019-08-01 09:51:33 2019-08-01 09:51:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14541-tinh-nam-dinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-nhat-ca-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết năm 2019, khu vực miền núi phía Bắc đạt 28,0% số xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Chiều 29/07/2019, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức họp báo về Hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc. ]]>
2019-07-29 22:26:18 2019-07-29 22:26:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14520-het-nam-2019-khu-vuc-mien-nui-phia-bac-dat-280-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang chính thức đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Quyết định số 886/QĐ-TTg, công nhận TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-07-21 11:31:28 2019-07-21 11:31:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14479-thanh-pho-long-xuyen-tinh-an-giang-chinh-thuc-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 900/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đồng thời giao UBND thành phố Cần Thơ có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. ]]>
2019-07-21 11:17:46 2019-07-21 11:17:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14478-huyen-vinh-thanh-tp--can-tho-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trong 10 năm thực hiện xây dựng NTM, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt]]>
Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Xuân Cường tại hội thảo Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới, diễn ra ngày 17/7/2019. ]]>
2019-07-17 22:44:57 2019-07-17 22:44:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14482-trong-10-nam-thuc-hien-xay-dung-ntm-dien-mao-nong-thon-khoi-sac-ro-ret.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quan trọng là xây dựng khung khổ chính sách cho xây dựng NTM mới sau năm 2020]]>
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cuộc họp Thường trực của các Ban chỉ đạo liên quan chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương về kinh tế tập thể, sơ kết 5 năm Nghị quyết số 30-NQ/TW của Trung ương, Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp và tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. ]]>
2019-07-16 14:42:42 2019-07-16 14:42:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14435-quan-trong-la-xay-dung-khung-kho-chinh-sach-cho-xay-dung-ntm-moi-sau-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Mỹ Lộc, Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 875/QĐ-TTg, ngày 12/07/2019 công nhận huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. ]]>
2019-07-16 09:46:47 2019-07-16 09:46:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14431-huyen-my-loc-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Xương chính thức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018]]>
Như vậy, Quảng Xương trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa về đích nông thôn mới. ]]>
2019-07-15 11:43:41 2019-07-15 11:43:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14423-quang-xuong-chinh-thuc-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/