KINHTEVADUBAO.VN - Xây dựng Nông thôn mới 2019-03-19 10:51:44 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Tháng 12/2019, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 vừa ký ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. ]]>
2019-03-08 14:28:22 2019-03-08 14:28:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13626-thang-122019-to-chuc-tong-ket-10-nam-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định đạt chuẩn huyện nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định số 236/QĐ-TTg, ngày 27/02/2019 công nhận huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-03-05 10:20:51 2019-03-05 10:20:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13615-huyen-vu-bantinh-nam-dinh-dat-chuan-huyen-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính thức triển khai xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu]]>
Sáng 24/02/2019, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025". ]]>
2019-02-25 08:13:48 2019-02-25 08:13:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13571-chinh-thuc-trien-khai-xay-dung-huyen-nong-thon-moi-kieu-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, phấn đấu đạt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019. ]]>
2019-01-30 11:34:08 2019-01-30 11:34:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13444-nam-2019-phan-dau-dat-muc-tieu-50-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng Nam Đàn thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 04/01/2019 phê duyệ Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025” ]]>
2019-01-08 08:25:35 2019-01-08 08:25:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13303-xay-dung-nam-dan-thanh-huyen-ntm-kieu-mau-theo-huong-phat-trien-van-hoa-gan-voi-du-lich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước ngày 10/01/2019, báo cáo về kết quả triển khai Chương trình OCOP]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Văn bản số 9654/BNN-VPĐP, ngày 12/12/2018 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP. ]]>
2018-12-16 22:15:59 2018-12-16 22:15:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13176-truoc-ngay-10012019-bao-cao-ve-ket-qua-trien-khai-chuong-trinh-ocop.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tiếp tục xác định phong trào NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong toàn Ngành]]>
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ngày 14/12/2018 tại Nghệ An. ]]>
2018-12-15 09:59:32 2018-12-15 09:59:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13162-nganh-ke-hoach-dau-tu-va-thong-ke-tiep-tuc-xac-dinh-phong-trao-ntm-la-nhiem-vu-trong-tam-trong-toan-nganh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ KHĐT triển khai phòng trào thi đua xây dựng NTM, trao học bổng “vì trẻ em Việt Nam năm 2018”]]>
Sáng nay, ngày 13/12/2018, nhằm triển khai phòng trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm và đã trao nhiều suất học bổng cho học sinh tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ]]>
2018-12-13 20:44:00 2018-12-13 20:44:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13157-bo-khdt-trien-khai-phong-trao-thi-dua-xay-dung-ntm-trao-hoc-bong-vi-tre-em-viet-nam-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1709/QĐ-TTg, ngày 10/12/2018 công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng thời là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2018-12-12 14:00:18 2018-12-12 14:00:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13136--nghi-xuan-tro-thanh-huyen-nong-thon-moi-dau-tien-cua-tinh-ha-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ninh Bình có huyện thứ ba đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo các chương trình MTQG vừa ký Quyết định số 1642/QĐ/-TTg, ngày 28/11/2018 công nhận Huyện Yên Khánh (Ninh Bình ) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2018-12-01 16:26:01 2018-12-01 16:26:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-13053-ninh-binh-co-huyen-thu-ba-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Châu Đốc hoàn thành xây dựng NTM]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1552/QĐ-TTg, ngày 14/11/2018 công nhận TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. ]]>
2018-11-16 21:32:16 2018-11-16 21:32:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12956-tp--chau-doc-hoan-thanh-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết năm 2019, 50% số xã sẽ về đích xây dựng nông thôn mới]]>
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. ]]>
2018-10-28 10:10:05 2018-10-28 10:10:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12787-het-nam-2019-50-so-xa-se-ve-dich-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Trị huy động 21.000 tỷ đồng cho xây dựng NTM]]>
Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ… ]]>
2018-10-25 14:06:19 2018-10-25 14:06:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12753-quang-tri-huy-dong-21-000-ty-dong-cho-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 3.500 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng NTM]]>
Đó là một trong những nội dung của Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. ]]>
2018-10-23 08:38:50 2018-10-23 08:38:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12725-hon-3-500-thon-thuoc-cac-xa-dac-biet-kho-khan-duoc-ho-tro-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, Đồng Nai phấn đầu 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Cho đến nay, Đồng Nai là luôn là một trong những tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, thì rất nhiều việc phải triển khai. ]]>
2018-10-19 09:58:54 2018-10-19 09:58:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12699-nam-2020-dong-nai-phan-dau-100-don-vi-cap-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[An Giang phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới]]>
Sau 7 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, mặc dù kết quả chưa thực sự cao, song đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đến năm 2020, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong thời gian tới, Tỉnh cần thực hiện nhiều giải pháp mang tính đồng bộ và quyết liệt. ]]>
2018-10-19 08:51:30 2018-10-19 08:51:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12695-an-giang-phan-dau-hoan-thanh-tot-muc-tieu-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Kim Bảng (Hà Nam) đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1069/QĐ-TTg, ngày 24/08/2018 công nhận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. ]]>
2018-08-27 17:55:45 2018-08-27 17:55:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12270-huyen-kim-bang-ha-nam-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải bài toán huy động vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới]]>
Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước song còn hạn chế; cơ chế lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và chưa quan tâm tới đặc thù của từng địa phương… ]]>
2018-08-25 16:13:02 2018-08-25 16:13:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12256-giai-bai-toan-huy-dong-von-dau-tu-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3.513 thôn, bản, ấp khó khăn sẽ được hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án hỗ trợ cho các thôn, bản khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. ]]>
2018-08-15 10:42:17 2018-08-15 10:42:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12185-3-513-thon-ban-ap-kho-khan-se-duoc-ho-tro-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hưng Yên chính thức có huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới năm 2017”. ]]>
2018-08-10 17:07:29 2018-08-10 17:07:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12160-hung-yen-chinh-thuc-co-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu nhập của nông dân tăng lên 25% khi ứng dụng KHCN]]>
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020 tổ chức vào sáng hôm nay (6/8). ]]>
2018-08-06 17:27:32 2018-08-06 17:27:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12105-thu-nhap-cua-nong-dan-tang-len-25-khi-ung-dung-khcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đổi mới tư duy về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Thông báo số 276/TB-VPCP, ngày 03/08/2018 về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã. ]]>
2018-08-04 11:53:01 2018-08-04 11:53:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12097-doi-moi-tu-duy-ve-phat-trien-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hàng ngàn sản phẩm nông nghiệp đã đăng ký tiêu chuẩn OCOP]]>
Hiện cả nước có hơn 5.000 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, thuộc 5 nhóm sản phẩm, trong đó nhóm thực phẩm có hơn 2.500 sản phẩm, hơn 1.000 sản phẩm đồ uống, 230 sản phẩm thảo dược, gần 600 sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ du lịch nông thôn đã đăng ký tiêu chuẩn mỗi xã một sản phẩm (OCOP). ]]>
2018-07-31 22:48:10 2018-07-31 22:48:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12062-hang-ngan-san-pham-nong-nghiep-da-dang-ky-tieu-chuan-ocop.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội - “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới]]>
Với ý chí, quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng sự tham gia tích cực của Nhân dân, từ khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô đến nay, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu của cả nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. ]]>
2018-07-30 11:11:31 2018-07-30 11:11:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12037-ha-noi-la-co-dau-cua-ca-nuoc-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2020, xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn cần được triển khai trên toàn quốc]]>
Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững do Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức vào ngày hôm nay (27/07). ]]>
2018-07-27 22:38:54 2018-07-27 22:38:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-12020-den-nam-2020-xay-dung-ntm--tai-cac-thon-ban-kho-khan-can-duoc-trien-khai-tren-toan-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Tĩnh cần nhân rộng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu]]>
Đó là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm, kiểm tra khu dân cư mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ vào sáng nay (ngày 21/07). ]]>
2018-07-21 15:34:53 2018-07-21 15:34:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11956-ha-tinh-can-nhan-rong-mo-hinh-khu-dan-cu-kieu-mau-vuon-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng kết Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối tháng 7/2018]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng ý tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 và định hướng triển khai giai đoạn 2018-2020. ]]>
2018-07-15 09:01:01 2018-07-15 09:01:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11904-tong-ket-chuong-trinh-khoa-hoc-cong-nghe-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi-vao-cuoi-thang-72018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Sông Công (Thái Nguyên) đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. ]]>
2018-06-19 20:38:23 2018-06-19 20:38:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11676-tp--song-cong-thai-nguyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đáp ứng 4 tiêu chí để được công nhận là xã NTM kiểu mẫu]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. ]]>
2018-06-08 20:20:08 2018-06-08 20:20:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11607-dap-ung-4-tieu-chi-de-duoc-cong-nhan-la-xa-ntm-kieu-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM năm 2018]]>
Để Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa xây dựng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. ]]>
2018-05-18 16:26:03 2018-05-18 16:26:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-11419-6-nhom-giai-phap-trong-tam-de-thuc-hien-muc-tieu-xay-dung-ntm-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/