KINHTEVADUBAO.VN - Xây dựng Nông thôn mới 2019-09-15 23:24:50 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Bắc Ninh hoàn thành chương trình xây dựng NTM vượt mức đề ra ]]>
Sau hơn 9 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. ]]>
2019-09-15 16:43:39 2019-09-15 16:43:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14864-bac-ninh-hoan-thanh-chuong-trinh-xay-dung-ntm-vuot-muc-de-ra-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Lương Tài phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019]]>
Năm 2019, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) phấn đấu 2 xã Bình Định và Phú Lương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Huyện phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019. ]]>
2019-09-11 23:13:44 2019-09-11 23:13:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14843-huyen-luong-tai-phan-dau-ve-dich-nong-thon-moi-trong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vùng ĐBSH và Bắc Trung Bộ cần hướng tới mục tiêu cao trong xây dựng NTM]]>
Đến hết tháng 7/2019, toàn Vùng có 2.402/3.474 xã (69,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. ]]>
2019-09-11 09:23:56 2019-09-11 09:23:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14830-vung-dbsh-va-bac-trung-bo-can-huong-toi-muc-tieu-cao-trong-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình mỗi xã một sản phẩm chính thức có Bộ Tiêu chí đánh giá phân hạng]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP). ]]>
2019-08-25 11:10:38 2019-08-25 11:10:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14711-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-chinh-thuc-co-bo-tieu-chi-danh-gia-phan-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận TP. Hưng Yên và huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-08-25 11:04:33 2019-08-25 11:04:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14710-cong-nhan-tp--hung-yen-va-huyen-van-giang-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Đông Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1036/QĐ-TTg, ngày 16/08/2019 công nhận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. ]]>
2019-08-20 09:23:45 2019-08-20 09:23:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14680-huyen-dong-son-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bình Định có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định cộng nhận huyện huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-08-19 15:57:36 2019-08-19 15:57:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14670-binh-dinh-co-2-don-vi-cap-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ĐBSH và Bắc Trung Bộ - nơi hội tụ những điểm sáng nhất vê nông thôn mới]]>
Đây là đánh giá của Phó Thủ tưởng Vương Đình Huệ Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, tổ chức tại Nghệ An, ngày 17/08/2019. ]]>
2019-08-19 15:32:16 2019-08-19 15:32:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14669-dbsh-va-bac-trung-bonoi-hoi-tu-nhung-diem-sang-nhat-ve-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 956/QĐ-TTg, ngày 31/07/2019 công nhận huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-08-01 10:11:02 2019-08-01 10:11:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14542-huyen-thoai-son-tinh-an-giang-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhất cả nước]]>
Với 9/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, Nam Định phấn đấu năm 2019 trở thành tỉnh nông thôn mới. ]]>
2019-08-01 09:51:33 2019-08-01 09:51:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14541-tinh-nam-dinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-nhat-ca-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết năm 2019, khu vực miền núi phía Bắc đạt 28,0% số xã đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Chiều 29/07/2019, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức họp báo về Hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc. ]]>
2019-07-29 22:26:18 2019-07-29 22:26:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14520-het-nam-2019-khu-vuc-mien-nui-phia-bac-dat-280-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang chính thức đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Quyết định số 886/QĐ-TTg, công nhận TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-07-21 11:31:28 2019-07-21 11:31:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14479-thanh-pho-long-xuyen-tinh-an-giang-chinh-thuc-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 900/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đồng thời giao UBND thành phố Cần Thơ có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. ]]>
2019-07-21 11:17:46 2019-07-21 11:17:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14478-huyen-vinh-thanh-tp--can-tho-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trong 10 năm thực hiện xây dựng NTM, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt]]>
Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Xuân Cường tại hội thảo Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới, diễn ra ngày 17/7/2019. ]]>
2019-07-17 22:44:57 2019-07-17 22:44:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14482-trong-10-nam-thuc-hien-xay-dung-ntm-dien-mao-nong-thon-khoi-sac-ro-ret.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quan trọng là xây dựng khung khổ chính sách cho xây dựng NTM mới sau năm 2020]]>
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cuộc họp Thường trực của các Ban chỉ đạo liên quan chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương về kinh tế tập thể, sơ kết 5 năm Nghị quyết số 30-NQ/TW của Trung ương, Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp và tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. ]]>
2019-07-16 14:42:42 2019-07-16 14:42:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14435-quan-trong-la-xay-dung-khung-kho-chinh-sach-cho-xay-dung-ntm-moi-sau-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Mỹ Lộc, Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 875/QĐ-TTg, ngày 12/07/2019 công nhận huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. ]]>
2019-07-16 09:46:47 2019-07-16 09:46:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14431-huyen-my-loc-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Xương chính thức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018]]>
Như vậy, Quảng Xương trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa về đích nông thôn mới. ]]>
2019-07-15 11:43:41 2019-07-15 11:43:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14423-quang-xuong-chinh-thuc-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Ngãi có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 869/QĐ-TTg công nhận huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-07-13 12:01:22 2019-07-13 12:01:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14413-quang-ngai-co-huyen-dau-tien-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tham khảo kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của Hàn Quốc]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi tập đoàn KRC tăng cường phát triển các dự án nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và chia sẻ những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong xây dựng nông thôn mới. ]]>
2019-07-13 11:31:12 2019-07-13 11:31:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14411-tham-khao-kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-cua-han-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phú Yên có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 799/QĐ-TTg công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-07-05 10:32:22 2019-07-05 10:32:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14362-phu-yen-co-huyen-dau-tien-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cuối năm 2019, Bắc Kạn phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao]]>
UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019. ]]>
2019-07-05 09:47:09 2019-07-05 09:47:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14360-cuoi-nam-2019-bac-kan-phan-dau-co-2-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khắc phục tâm lý tiểu nông trong xây dựng NTM: Chuyện cần làm ngày!]]>
Người nông dân với tâm lý tiểu nông hiện đã và trở thành rào cản đối với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. ]]>
2019-07-03 21:30:11 2019-07-03 21:30:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14480-khac-phuc-tam-ly-tieu-nong-trong-xay-dung-ntm--chuyen-can-lam-ngay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thành tiêu chí môi trường để được đạt chuẩn nông thôn mới: Không dễ!]]>
Bộ tiêu chí huyện, xã nông thôn mới được ban hành có nhiều điều chỉnh so với giai đoạn trước, trong đó tiêu chí môi trường từ 5 chỉ tiêu tăng lên là 8 chỉ tiêu. ]]>
2019-07-01 17:41:39 2019-07-01 17:41:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14462-hoan-thanh-tieu-chi-moi-truong-de-duoc-dat-chuan-nong-thon-moi--khong-de.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hải Dương phấn đấu hết năm 2019 đạt bình quân 18,6 tiêu chí/xã]]>
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1385/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019. ]]>
2019-06-28 09:18:37 2019-06-28 09:18:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14287-hai-duong-phan-dau-het-nam-2019-dat-binh-quan-186-tieu-chixa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng kết phong trào thi đua "Ngành KHĐT và Thống kê chung sức xây dựng NTM" ]]>
Sáng 25/06/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020. ]]>
2019-06-25 22:08:03 2019-06-25 22:08:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14275-tong-ket-phong-trao-thi-dua--nganh-khdt-va-thong-ke-chung-suc-xay-dung-ntm--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nửa đầu năm 2019, 84,2% tổng số xã trên địa bàn Hà Nội đạt chuẩn NTM]]>
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 325 xã (chiếm 84,2% tổng số xã trên địa bàn Thành phố) đạt chuẩn NTM, về đích trước 02 năm so với kế hoạch đề ra (mục tiêu đề ra là hết năm 2020, có 80% số xã đạt chuẩn NTM). ]]>
2019-06-24 20:46:23 2019-06-24 20:46:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14274-nua-dau-nam-2019-842-tong-so-xa-tren-dia-ban-ha-noi-dat-chuan-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong Chương trình xây dựng NTM]]>
Người dân là chủ thể quyết định sự thành công của quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, lại không dễ dàng phát huy sức dân… ]]>
2019-06-10 21:56:03 2019-06-10 21:56:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14481-phat-huy-vai-tro-chu-the-cua-nguoi-dan-trong-chuong-trinh-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuẩn bị tổng kết phong trào "Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng NTM"]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3427/BKHĐT-TĐKT&TT, ngày 24/05/2019 về việc tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020”. ]]>
2019-06-03 08:51:37 2019-06-03 08:51:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14121-chuan-bi-tong-ket-phong-trao--nganh-ke-hoach-dau-tu-va-thong-ke-chung-suc-xay-dung-ntm-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ĐBQH hiến kế để hoàn thành sớm mục tiêu Chương trình xây dựng NTM]]>
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng ngày 30/5/2019, đại biểu Dương Xuân Hòa - Lạng Sơn đã tập trung phát biểu về nội dung chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. ]]>
2019-05-31 00:31:27 2019-05-31 00:31:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14101-dbqh-hien-ke-de-hoan-thanh-som-muc-tieu-chuong-trinh-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 630/QĐ-TTg công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. ]]>
2019-05-28 15:42:01 2019-05-28 15:42:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/226-14086-huyen-y-yen-tinh-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/