KINHTEVADUBAO.VN - Khu Công nghiệp Việt Nam 2021-01-17 10:38:22 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN]]>
Tỉnh Bạc Liêu hiện có 02 khu công nghiệp (KCN) nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp của cả nước đến năm 2020; trong đó KCN Trà Kha thu hút được 23 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.679,33 tỷ đồng; KCN Láng Trâm thu hút được 01 dự án đầu tư. ]]>
2020-12-28 09:11:52 2020-12-28 09:11:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17757-day-manh-thu-hut-dau-tu-va-phat-trien-cac-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Trung Bộ: Bứt phá về đích ]]>
Năm 2020, vượt qua khó khăn lớn do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, bão lũ, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Trung Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực Trung Bộ. ]]>
2020-12-21 14:25:26 2020-12-21 14:25:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17709-khoi-thi-dua-ban-quan-ly-kcn-kkt-cac-tinh-trung-bo--but-pha-ve-dich-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT: Động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh]]>
Lũy kế đến ngày 30/10/2020, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thu hút được 360 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.045,91 triệu USD và 18.557,88 tỷ đồng. ]]>
2020-12-16 09:17:29 2020-12-16 09:17:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17687-cac-kcn-kkt--dong-luc-cho-tang-truong-va-phat-trien-kinh-te-tinh-tay-ninh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Hòa Bình]]>
Tính đến hết tháng 10/2020, các KCN của tỉnh Hòa Bình thu hút được 99 dự án với tổng vốn đăng ký là 518,05 triệu USD và 10.752,27 tỷ đồng. ]]>
2020-12-16 09:03:53 2020-12-16 09:03:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17686-tang-cuong-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-trong-cac-kcn-tinh-hoa-binh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những kết quả bước đầu triển khai KCN sinh thái tại thành phố Đà Nẵng]]>
Đến nay thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và phát triển 06 khu công nghiệp (KCN) tập trung 1 khu công nghệ cao (KCNC); thu hút 489 dự án với tổng vốn đầu tư là 24.747,8 tỷ đồng và 1.598,7 triệu USD. ]]>
2020-12-11 15:55:05 2020-12-11 15:55:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17663-nhung-ket-qua-buoc-dau-trien-khai-kcn-sinh-thai-tai-thanh-pho-da-nang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN Vĩnh Phúc: Phát triển hiệu quả và bền vững]]>
Tính đến ngày 15/11/2020, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 377 dự án với tổng vốn đầu tư là 4.451,19 triệu USD và 13.766,1 tỷ đồng. ]]>
2020-12-07 12:48:35 2020-12-07 12:48:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17631-cac-kcn-vinh-phuc--phat-trien-hieu-qua-va-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển vọng phát triển của bất động sản công nghiệp khu vực ven biển]]>
Tính đến quý 3/2020, tổng diện tích đất công nghiệp tại 5 tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm của miền Bắc đạt 13.800 ha, với 9.600 ha đất công nghiệp cho thuê; tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp (KCN) duy trì ở mức tích cực 79%. ]]>
2020-12-03 13:18:41 2020-12-03 13:18:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17617-trien-vong-phat-trien-cua-bat-dong-san-cong-nghiep-khu-vuc-ven-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[16 KCN ở Bắc Ninh đóng góp 51,7% ngân sách nội địa Tỉnh]]>
Bên cạnh đó, các KCN còn chiếm trên 70% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 90% giá trị xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh. ]]>
2020-12-03 13:08:00 2020-12-03 13:08:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17616-16-kcn-o-bac-ninh-dong-gop-517-ngan-sach-noi-dia-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nam sắp có thêm nhà máy xử lý nước thải công suất 7.600 m3/ngày đêm]]>
Nhà máy xử lý nước thải được đầu tư tại khu công nghiệp (KCN) Thanh Liêm giai đoạn 2 (tỉnh Hà Nam) có tổng công suất thiết kế 7.600 m3/ngày đêm. Dự kiến Nhà máy được hoàn thành trong quý 2 năm 2021, khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo nhu cầu xử lý nước thải tập trung cho toàn KCN. ]]>
2020-11-25 10:15:54 2020-11-25 10:15:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17544-ha-nam-sap-co-them-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-cong-suat-7-600-m3ngay-dem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu]]>
Đây là Dự án có tổng kinh phí là 1.821.800 USD, có mục tiêu thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của ngành công nghiệp và lồng ghép quy định để phát triển mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái trong các cơ chế, chính sách có liên quan. ]]>
2020-11-21 20:59:47 2020-11-21 20:59:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17527-trien-khai-kcn-sinh-thai-tai-viet-nam-theo-huong-tiep-can-tu-chuong-trinh-kcn-sinh-thai-toan-cau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiếp tục khẳng định vai trò của các KCN, KKT đối với xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước]]>
Ngày 20/11/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT). Thứ trưởng Trần Duy Đông tham dự và chủ trì Hội thảo. ]]>
2020-11-21 20:53:56 2020-11-21 20:53:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17526-tiep-tuc-khang-dinh-vai-tro-cua-cac-kcn-kkt-doi-voi-xay-dung-va-phat-trien-kinh-texa-hoi-dat-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hiến kế phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tại Việt Nam]]>
Sáng 20/11/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện “Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT)”. Sự kiện nhằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển Khu chế xuất (KCX), KCN, KKT. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông sẽ chủ trì Hội thảo. ]]>
2020-11-19 13:08:31 2020-11-19 13:08:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17517-hien-ke-phat-trien-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN tỉnh Thái Nguyên: Hành trình 20 năm xây dựng và phát triển]]>
Qua 20 năm xây dựng và phát triển, tính đến tháng 10/2020, tỉnh Thái Nguyên có 06 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích là 1.420 ha. Các KCN của Tỉnh thu hút được 239 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 8,662 tỷ USD và trên 16.000 tỷ đồng. ]]>
2020-11-16 16:26:58 2020-11-16 16:26:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17496-cac-kcn-tinh-thai-nguyen--hanh-trinh-20-nam-xay-dung-va-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[KCN Dệt May Rạng Đông – Aurora IP: Hướng đến KCN xanh và phát triển bền vững]]>
Với tầm vóc một đại dự án phát triển công nghiệp theo hướng sinh thái bền vững, Khu công nghiệp (KCN) Dệt May Rạng Đông – Aurora IP đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may. ]]>
2020-11-12 16:06:38 2020-11-12 16:06:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17482-kcn-det-may-rang-dongaurora-ip--huong-den-kcn-xanh-va-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý KKT tỉnh Cao Bằng: Dấu ấn chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển]]>
Lũy kế đến nay các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đã thu hút được 76 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 36,8 triệu USD và 14.543 tỷ đồng. ]]>
2020-11-10 17:48:44 2020-11-10 17:48:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17470-ban-quan-ly-kkt-tinh-cao-bang--dau-an-chang-duong-10-nam-xay-dung-va-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bất động sản công nghiệp ‘xanh’: Xu thế mới hậu Covid-19]]>
Đại dịch Covid-19 không chỉ tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia trên thế giới, mà còn đặt ra câu hỏi về sự phát triển bền vững của các nền kinh tế. Trong xu thế đó, bất động sản công nghiệp đã tìm ra hướng đi mới hậu Covid-19. ]]>
2020-10-14 15:58:29 2020-10-14 15:58:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17332-bat-dong-san-cong-nghiep-‘xanh’--xu-the-moi-hau-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[KKT Quảng Yên – “lực kéo” quan trọng cho kinh tế Quảng Ninh phát triển ]]>
Ngày 24/09 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg về việc thành lập khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh. Quyết định thành lập sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. ]]>
2020-10-05 15:56:47 2020-10-05 15:56:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17283-kkt-quang-yenluc-keo-quan-trong-cho-kinh-te-quang-ninh-phat-trien-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tetra Pak mở rộng chương trình tái chế học đường cho 1.600 trường học tại Hà Nội]]>
Tetra Pak- Nhà đầu tư trong khu công nghiệp (KCN) Việt Nam – Singapore II-A (tỉnh Bình Dương) trong 13 năm qua đã nỗ lực triển khai thành công nhiều chương trình, sáng kiến thiết thực góp phần phát triển bền vững kinh tế, môi trường, văn hóa, xã hội tại Việt Nam. ]]>
2020-10-02 14:10:34 2020-10-02 14:10:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17271-tetra-pak-mo-rong-chuong-trinh-tai-che-hoc-duong-cho-1-600-truong-hoc-tai-ha-noi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý các KCN, KKT tỉnh Cà Mau]]>
Lũy kế đến nay, các KCN, KKT tỉnh Cà Mau đã thu hút được 35 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 16.929,7 tỷ đồng. ]]>
2020-08-26 08:36:05 2020-08-26 08:36:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17094-nang-cao-vai-tro-va-hieu-luc-quan-ly-cac-kcn-kkt-tinh-ca-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Lớn mạnh cùng sự phát triển của Thủ đô]]>
Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, chiều ngày 01/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ các Khu công nghiệp (KCN) và Chế xuất Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2020–2025 đã thành công tốt đẹp. ]]>
2020-08-04 10:07:01 2020-08-04 10:07:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17002-dang-bo-cac-khu-cong-nghiep-va-che-xuat-ha-noi--lon-manh-cung-su-phat-trien-cua-thu-do.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[KCN DEEP C: Tăng tốc phát triển toàn diện và bền vững]]>
Đến nay, DEEP C đã đầu tư thành công 05 khu công nghiệp (KCN) tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3.500ha, thu hút hơn 120 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ USD. ]]>
2020-07-31 16:35:55 2020-07-31 16:35:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16980-kcn-deep-c--tang-toc-phat-trien-toan-dien-va-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh: Chủ động triển khai hiệu quả hoạt động phát triển KCN]]>
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong các KCN Bắc Ninh là 258,36 triệu USD; trong đó cấp mới 49 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 166,77 triệu USD. ]]>
2020-07-09 14:37:36 2020-07-09 14:37:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16850-ban-quan-ly-cac-kcn-bac-ninh--chu-dong-trien-khai-hieu-qua-hoat-dong-phat-trien-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư]]>
Các dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào khu kinh tế (KKT) cửa khẩu quốc tế Bờ Y có tổng vốn đăng ký đầu tư là 60,545 tỷ đồng, quy mô diện tích đất xây dựng 44.774 m2; thuộc lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ kết hợp điện năng lượng mặt trời áp mái. ]]>
2020-07-01 15:00:50 2020-07-01 15:00:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16804-kkt-cua-khau-quoc-te-bo-y--tiep-tuc-la-diem-den-hap-dan-cua-cac-nha-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, KKT tỉnh Kon Tum]]>
Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020, tỉnh Kon Tum tiếp tục có những bứt phá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội; trong đó thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và cụm công nghiệp Đăk La đã có những đóng góp không nhỏ vào sự đổi thay mạnh mẽ của Tỉnh. ]]>
2020-06-22 11:56:46 2020-06-22 11:56:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16757-ban-quan-ly-kkt-tinh-kon-tum--day-manh-thu-hut-dau-tu-vao-cac-kcn-kkt-tinh-kon-tum.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT Hải Phòng: Phấn đấu thu hút vốn FDI đạt 1.500 triệu USD trong năm 2020]]>
Năm 2019, các KCN, KKT thành phố Hải Phòng thu hút được 84 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 1.438 triệu USD và 15.424,129 tỷ đồng. ]]>
2020-05-14 10:19:07 2020-05-14 10:19:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16557-cac-kcn-kkt-hai-phong---phan-dau-thu-hut-von-fdi-dat-1-500-trieu-usd-trong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng: Phát huy tính tích cực, chủ động trong hoạt động quản lý nhà nước]]>
Năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng đã cấp mới 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 587,4 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2019, các KCN trên địa bàn đã thu hút được 71 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.817,1 tỷ đồng và 91,57 triệu USD. ]]>
2020-05-13 11:11:21 2020-05-13 11:11:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16550-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-lam-dong--phat-huy-tinh-tich-cuc-chu-dong-trong-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đột phá trong thu hút đầu tư: Điểm sáng trong phong trào thi đua của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam]]>
Năm 2019, các KCN tỉnh Hà Nam thu hút được 67 dự án đầu tư và điều chỉnh 119 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 753,85 triệu USD và 3.604,09 tỷ đồng. ]]>
2020-05-07 08:37:03 2020-05-07 08:37:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16486-dot-pha-trong-thu-hut-dau-tu--diem-sang-trong-phong-trao-thi-dua-cua-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-ha-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành công từ các phong trào thi đua yêu nước]]>
Năm 2019, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho toàn thể các thành viên trong đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động phát triển KKT, KCN trên địa bàn. ]]>
2020-04-27 13:08:07 2020-04-27 13:08:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16465-thanh-cong-tu-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng]]>
Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước do Ban Quản lý phát động và triển khai thực hiện đã phát huy sức mạnh và hiệu quả công tác, tạo động lực thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KKT, KCN tỉnh Quảng Bình. ]]>
2020-04-24 15:11:55 2020-04-24 15:11:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16448-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-thi-dua-khen-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KCN, KKT]]>
Năm 2019, KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 75 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 14.539 tỷ đồng. Lũy kế đến hết năm 2019, KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn Tỉnh đã thu hút được 616 dự án ở trong và ngoài nước. ]]>
2020-04-22 11:32:10 2020-04-22 11:32:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16431-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-phat-trien-kcn-kkt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/