KINHTEVADUBAO.VN - Khu Công nghiệp Việt Nam 2020-03-30 12:17:16 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Tạo dựng điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư]]>
Năm 2019, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án với tổng vốn đăng ký là 20,9 tỷ đồng. Đến nay, KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã thu hút được 27 nhà đầu tư (thực hiện 33 dự án đầu tư) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 405,7 tỷ đồng. ]]>
2020-03-26 16:15:19 2020-03-26 16:15:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16252-tao-dung-diem-den-hap-dan-cho-cac-nha-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội: Tạo bứt phá, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng]]>
Năm 2019, Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng bám sát các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo “cú hích” lớn thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội thủ đô Hà Nội. ]]>
2020-03-26 15:55:25 2020-03-26 15:55:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16251-ban-quan-ly-cac-kcn-va-cx-ha-noi--tao-but-pha-hieu-qua-trong-cong-tac-thi-dua-khen-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình: Tạo đà phát triển từ các phong trào thi đua yêu nước]]>
Năm 2019, Ban Quản lý KCN tỉnh Ninh Bình đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6.350 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trong các KCN trên địa bàn Tỉnh có 112 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 60.613,7 tỷ đồng. ]]>
2020-03-20 11:11:47 2020-03-20 11:11:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16196-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-ninh-binh--tao-da-phat-trien-tu-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo sức lan tỏa trong các KKT, KCN]]>
Năm 2019, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 05 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 2.073 tỷ đồng và 6.806.473 USD. Tính đến thời điểm tại, trên địa bàn các KKT và KCN Tỉnh có 172 dự án đầu tư còn hiệu lực. ]]>
2020-03-20 09:32:01 2020-03-20 09:32:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16195-tao-suc-lan-toa-trong-cac-kkt-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các KCN]]>
Năm 2019, với sự cố gắng lớn của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông, hoạt động quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn Tỉnh ngày càng được tăng cường đẩy mạnh, tạo đà thúc đẩy hoạt động thu thu đầu tư và phát triển các KCN của Tỉnh có những bước tiến lớn, hứa hẹn nhiều triển vọng phát triển. ]]>
2020-03-18 13:57:19 2020-03-18 13:57:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16183-tang-cuong-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-trong-cac-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[BQL các KCN Bình Thuận: Phát huy vai trò “đòn bẩy” trong hoạt động phát triển các KCN]]>
Năm 2019, các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 08 dự án đầu tư ở trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư gần 571 tỷ đồng và 51,756 triệu USD, đạt 262% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 78 dự án đầu tư thứ cấp. ]]>
2020-03-16 21:56:05 2020-03-16 21:56:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16173-bql-cac-kcn-binh-thuan--phat-huy-vai-tro-don-bay-trong-hoat-dong-phat-trien-cac-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng: Nỗ lực mời gọi đầu tư]]>
Năm 2019, Khu công nghiệp (KCN) Tâm Thắng thu hút thêm được 08 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 86,5 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, KCN Tâm Thắng đã thu hút được 44 dự án đầu tư. ]]>
2020-03-13 09:41:46 2020-03-13 09:41:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16155-cong-ty-phat-trien-ha-tang-kcn-tam-thang--no-luc-moi-goi-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh: Dấu ấn phát triển các KCN, KKT năm 2019]]>
Năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng sức đồng lòng hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT. Qua đó đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế của Tỉnh tham gia hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và trên thế giới. ]]>
2020-02-24 10:50:17 2020-02-24 10:50:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16002-ban-quan-ly-kkt-tinh-quang-ninh--dau-an-phat-trien-cac-kcn-kkt-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[BQL các KCN tỉnh Hải Dương: Bước tiến lớn trong thu hút đầu tư và phát triển KCN]]>
Năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hải Dương đã tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý cũng như tại các doanh nghiệp KCN, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn. ]]>
2020-02-24 10:36:31 2020-02-24 10:36:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16001-bql-cac-kcn-tinh-hai-duong--buoc-tien-lon-trong-thu-hut-dau-tu-va-phat-trien-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019]]>
Năm 2019, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực của ngành và địa phương, tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. ]]>
2020-01-06 10:37:31 2020-01-06 10:37:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15700-trien-khai-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-hoan-thanh-toan-dien-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thành công từ các phong trào thi đua]]>
Năm 2019 công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua không ngừng được đổi mới và nâng cao. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác của đơn vị. ]]>
2019-12-30 14:42:13 2019-12-30 14:42:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15663-khoi-thi-dua-ban-quan-ly-kcn-kkt-cac-tinh-bac-trung-bo--thanh-cong-tu-cac-phong-trao-thi-dua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT Việt Nam: Phát triển vững mạnh năm 2019]]>
Tính đến tháng 11/2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) cả nước thu hút được khoảng 820 dự án đầu tư nước ngoài và 650 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn thu hút đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt khoảng 14,7 tỷ USD và 92.000 tỷ đồng. ]]>
2019-12-26 10:34:19 2019-12-26 10:34:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15627-cac-kcn-kkt-viet-nam--phat-trien-vung-manh-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh: Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển các KCN năm 2019]]>
Năm 2019 Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh đã cấp mới 134 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 731,15 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh (dự án thứ cấp) đạt 1.429,72 triệu USD. ]]>
2019-12-20 15:49:06 2019-12-20 15:49:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15582-ban-quan-ly-cac-kcn-bac-ninh--hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-cac-kcn-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỉnh Gia Lai có thêm KCN Nam Pleiku]]>
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku có quy mô gần 192 ha với tổng vốn đầu tư trên 517 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Công tác đầu tư xây dựng KCN dự kiến được chia làm 2 giai đoạn, thực hiện trong vòng 4 năm (2020-2024). ]]>
2019-12-10 10:03:49 2019-12-10 10:03:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15500-tinh-gia-lai-co-them-kcn-nam-pleiku.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhà máy chế tạo lốp xe ACTR quy mô 280 triệu USD đã đi vào hoạt động ]]>
Nhà máy chế tạo lốp xe radian toàn thép ACTR tại KCN Phước Đông, tỉnh Tây Ninh đã đi vào hoạt động sau 8 tháng triển khai xây dựng. Nhà máy có quy mô 280 triệu USD với sản lượng sản xuất hàng năm đạt 2,4 triệu bộ lốp xe; mở ra chuẩn mực mới cho nhà máy sản xuất lốp xe thông minh trên toàn thế giới. ]]>
2019-11-21 09:34:56 2019-11-21 09:34:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15358-nha-may-che-tao-lop-xe-actr-quy-mo-280-trieu-usd-da-di-vao-hoat-dong---.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Sức lan tỏa tại Hội thi giao lưu văn hóa - thể thao Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh miền Đông Nam Bộ mở rộng lần thứ XIII ]]>
Hội thi đã thu hút được 12 đoàn tham gia, với với 227 vận động viên thi đấu ở 9 bộ môn. Có 33 huy chương các loại (vàng, bạc, đồng) được Ban tổ chức trao cho các vận động viên xuất sắc. ]]>
2019-11-19 19:15:44 2019-11-19 19:15:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15348--suc-lan-toa-tai-hoi-thi-giao-luu-van-hoathe-thao-ban-quan-ly-kcn-kcx-kkt-cac-tinh-mien-dong-nam-bo-mo-rong-lan-thu-xiii-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Cần đẩy mạnh phát triển mô hình KCN sinh thái]]>
“Thời gian tới, các địa phương và các Ban Quản lý cần nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển các mô hình KCN (khu công nghiệp) sinh thái trên phạm vi toàn quốc” là chỉ đạo cuả Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung tại Hội nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KCX (khu chế xuất), KKT (khu kinh tế) các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII. ]]>
2019-11-11 15:40:27 2019-11-11 15:40:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15296--can-day-manh-phat-trien-mo-hinh-kcn-sinh-thai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VEPF hỗ trợ tài chính hiệu quả cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường tại Việt Nam]]>
Trong suốt 17 năm hoạt động và phát triển, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) đã hỗ trợ tài chính hiệu quả cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc. Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Thuận- Giám đốc VEPF về những kết quả mà Quỹ đã đạt được trong chặng đường 17 năm qua. ]]>
2019-11-05 10:41:55 2019-11-05 10:41:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15258-vepf-ho-tro-tai-chinh-hieu-qua-cho-cac-chuong-trinh-du-an-bao-ve-moi-truong-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nhân Trương Tú Phương: Người “thổi luồng gió mới” đến KCN]]>
Là một nữ doanh nhân quyền lực tại Việt Nam, doanh nhân Trương Tú Phương- Chủ tịch Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại An đã tạo nên bứt phá khi xây dựng thành công KCN Đại An với mô hình đặc biệt “KCN trong làng, làng trong KCN”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã có cuộc phỏng vấn nữ doanh nhân nhân dịp bà vinh dự được nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 do VCCI trao tặng. ]]>
2019-10-29 08:53:11 2019-10-29 08:53:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15203-doanh-nhan-truong-tu-phuong--nguoi-thoi-luong-gio-moi-den-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cơ hội thúc đẩy thu hút đầu tư vào thành phố Hải Phòng]]>
Ngày 16/10/2019 tại thành phố Hải Phòng, khu công nghiệp (KCN) DEEP C tổ chức buổi họp báo Lễ hội giao lưu văn hóa và kinh tế Việt – Bỉ. Lễ hội sẽ bao gồm chuỗi các sự kiện: B. Fest- Lễ hội văn hóa và âm thực Bỉ 2019; Hội nghị chuyên đề về Logistics và cảng Hải Phòng 2019; buổi hòa nhạc bán cổ điển với chủ đề “Về nhà”. KCN DEEP C vinh dự thay mặt Đại sứ quán Bỉ tổ chức Lễ hội. ]]>
2019-10-17 14:36:08 2019-10-17 14:36:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15122-co-hoi-thuc-day-thu-hut-dau-tu-vao-thanh-pho-hai-phong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cầu nối hữu hiệu của hệ thống các KCN, KKT các tỉnh phía Bắc ]]>
7 năm qua, Câu lạc bộ đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho các nhà quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong lĩnh vực chuyên ngành về KCN, KKT. Đồng thời còn là cầu nối hữu hiệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức liên quan với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. ]]>
2019-10-15 09:08:00 2019-10-15 09:08:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15107-cau-noi-huu-hieu-cua-he-thong-cac-kcn-kkt-cac-tinh-phia-bac-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ra mắt đường giao thông từ phế liệu nhựa đầu tiên tại Việt Nam]]>
Đoạn đường 200m đầu tiên sau thời gian ngắn thi công đã được hoàn tất tại KCN DEEP C. Đường nhựa tái chế đã mang lại những giải pháp đổi mới, sáng tạo để giải quyết vấn đề rác thải nhựa và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam. ]]>
2019-10-02 14:16:43 2019-10-02 14:16:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-15028-ra-mat-duong-giao-thong-tu-phe-lieu-nhua-dau-tien-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[GIZA E&C: Nhà tổng thầu hàng đầu tại các KCN, KKT Việt Nam]]>
GIZA E&C đã và đang có thị phần lớn nhất miền Bắc trong phân khúc các dự án FDI, đồng thời có bước “chuyển mình” quan trọng với vai trò là chủ đầu tư hạ tầng các KCN ở Việt Nam. ]]>
2019-09-26 13:27:52 2019-09-26 13:27:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14965-giza-ec--nha-tong-thau-hang-dau-tai-cac-kcn-kkt-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[BQL các KCN Bắc Ninh: Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát triển các KCN]]>
Trong 8 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh đã cấp mới 96 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 611,41 triệu USD. Lũy kế đến ngày 20/8/2019, Ban Quản lý đã cấp 1.423 chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 18.912,50 triệu USD. ]]>
2019-09-18 13:17:57 2019-09-18 13:17:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14888-bql-cac-kcn-bac-ninh--thuc-hien-nhieu-giai-phap-dong-bo-phat-trien-cac-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng: Tăng tốc phát triển các KCN]]>
Tính đến tháng 8 năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 51 dự án đầu tư trong KCN An Nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 5.151,7 tỷ đồng. ]]>
2019-09-12 14:26:28 2019-09-12 14:26:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14845-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-soc-trang--tang-toc-phat-trien-cac-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040]]>
Ngày 04/9/2019 tại tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040”. ]]>
2019-09-06 09:13:23 2019-09-06 09:13:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14789-cong-bo-dieu-chinh-tong-the-quy-hoach-chung-xay-dung-kkt-nhon-hoi-tinh-binh-dinh-den-nam-2040.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ấn tượng Hội thao Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung]]>
Ngày 22-24/8/2019, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Khối Thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (viết tắt là Khối Thi đua) đã tổ chức Hội thao - Giao lưu văn nghệ lần thứ I năm 2019. ]]>
2019-08-26 13:31:10 2019-08-26 13:31:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14715-an-tuong-hoi-thao-khoi-thi-dua-ban-quan-ly-kcn-kkt-kcnc-cac-tinh-tay-nguyen-va-duyen-hai-mien-trung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Đắk Lắk]]>
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đắk Lắk đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án. ]]>
2019-08-21 09:28:10 2019-08-21 09:28:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14688-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-trong-cac-kcn-tinh-dak-lak.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo sức lan tỏa trong thu hút đầu tư vào các KCN, KKT cửa khẩu ở tỉnh Kiên Giang]]>
Kiên Giang có 05 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 763ha. Hiện nay Tỉnh đang tập trung triển khai đầu tư xây dựng 02 KCN là Thạnh Lộc và Thuận Yên. Tính đến tháng 06/2019, tại 02 KCN này có 25 dự án đăng ký đầu tư, với tổng diện tích đăng ký đạt 151,79ha. ]]>
2019-08-14 21:07:37 2019-08-14 21:07:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14634-tao-suc-lan-toa-trong-thu-hut-dau-tu-vao-cac-kcn-kkt-cua-khau-o-tinh-kien-giang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thái Bình đón nhà đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất đèn quy mô 5 triệu USD ]]>
Dự án “Nhà máy sản xuất đèn Led chiếu sáng và trang trí, đèn sân khấu và đèn mini truyền thống” có tổng vốn đầu tư 115,750 tỷ đồng, tương đương 5.000.000 USD, với năng lực sản xuất 2.500.000 sản phẩm/năm, tương đương 1.000 tấn/năm. ]]>
2019-08-11 09:25:19 2019-08-11 09:25:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14615-thai-binh-don-nha-dau-tu-moi-trong-linh-vuc-san-xuat-den-quy-mo-5-trieu-usd-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/