KINHTEVADUBAO.VN - Khu Công nghiệp Việt Nam 2021-04-12 10:41:29 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN tỉnh Hải Dương]]>
Tính đến nay, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã thu hút được khoảng 300 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 4,7 tỷ USD và trên 17.062 tỷ đồng. ]]>
2021-03-22 15:00:59 2021-03-22 15:00:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-18367-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-trong-cac-kcn-tinh-hai-duong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy thu hút đầu tư vào KKT và KCN tỉnh Thừa Thiên Huế]]>
Năm 2020 KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế thu hút được 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.161 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế có 150 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 106.005 tỷ đồng. ]]>
2021-03-16 16:14:18 2021-03-16 16:14:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-18321-thuc-day-thu-hut-dau-tu-vao-kkt-va-kcn-tinh-thua-thien-hue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT: Phát huy vai trò “đầu tàu” của nền kinh tế Việt Nam]]>
Tính đến cuối năm 2020, cả nước có 369 KCN và 44 KKT (cửa khẩu và ven biển) được thành lập. Các KCN, KKT thu hút được khoảng gần 10.000 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và gần 9.800 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 200 tỷ USD và gần 2,4 triệu tỷ đồng. ]]>
2021-03-11 10:33:14 2021-03-11 10:33:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-18271-cac-kcn-kkt--phat-huy-vai-tro-dau-tau-cua-nen-kinh-te-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT Hải Phòng: Điểm sáng trong thu hút đầu tư]]>
Năm 2020, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) Hải Phòng thu hút được 49 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư đạt 1.531,598 triệu USD và 1.800,962 tỷ đồng. ]]>
2021-03-06 20:41:32 2021-03-06 20:41:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-18238-cac-kcn-kkt-hai-phong--diem-sang-trong-thu-hut-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[BQL các KCN Vĩnh Phúc: Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát triển KCN]]>
Năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 38 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.351,11 tỷ đồng và 422,05 triệu USD. ]]>
2021-03-06 20:28:19 2021-03-06 20:28:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-18237-bql-cac-kcn-vinh-phuc--thuc-hien-nhieu-giai-phap-dong-bo-phat-trien-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chủ động vượt khó, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020]]>
Năm 2020 Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án với số vốn đăng ký là 1.012,9 tỷ đồng và 1,5 triệu USD. ]]>
2021-03-01 13:26:30 2021-03-01 13:26:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-18194-chu-dong-vuot-kho-hoan-thanh-toan-dien-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh]]>
Trong năm 2020, các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 09 dự án đầu tư mới và 03 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư thu hút đạt 50,66 triệu USD. ]]>
2021-02-22 11:09:47 2021-02-22 11:09:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-18127-tich-cuc-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khu công nghiệp Rạch Bắp: Chiếm trọn niềm tin của nhà đầu tư]]>
Tính đến nay, khu công nghiệp (KCN) Rạch Bắp giai đoạn 1 đã thu hút được 83 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5.683 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100% diện tích đất xây dựng nhà máy trong KCN. ]]>
2021-02-08 16:20:14 2021-02-08 16:20:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-18055-khu-cong-nghiep-rach-bap--chiem-tron-niem-tin-cua-nha-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sức bật của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2020]]>
Năm 2020 vượt qua mọi khó khăn thách thức do tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã kiên trì vượt khó, triển khai hiệu quả các các phong trào thi đua yêu nước và đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT tại địa phương. ]]>
2021-01-18 16:55:32 2021-01-18 16:55:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17873-suc-bat-cua-khoi-thi-dua-ban-quan-ly-cac-kcn-kcx-kkt-cac-tinh-dong-bang-song-hong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN]]>
Tỉnh Bạc Liêu hiện có 02 khu công nghiệp (KCN) nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp của cả nước đến năm 2020; trong đó KCN Trà Kha thu hút được 23 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.679,33 tỷ đồng; KCN Láng Trâm thu hút được 01 dự án đầu tư. ]]>
2020-12-28 09:11:52 2020-12-28 09:11:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17757-day-manh-thu-hut-dau-tu-va-phat-trien-cac-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Trung Bộ: Bứt phá về đích ]]>
Năm 2020, vượt qua khó khăn lớn do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, bão lũ, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Trung Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực Trung Bộ. ]]>
2020-12-21 14:25:26 2020-12-21 14:25:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17709-khoi-thi-dua-ban-quan-ly-kcn-kkt-cac-tinh-trung-bo--but-pha-ve-dich-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT: Động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh]]>
Lũy kế đến ngày 30/10/2020, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thu hút được 360 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.045,91 triệu USD và 18.557,88 tỷ đồng. ]]>
2020-12-16 09:17:29 2020-12-16 09:17:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17687-cac-kcn-kkt--dong-luc-cho-tang-truong-va-phat-trien-kinh-te-tinh-tay-ninh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Hòa Bình]]>
Tính đến hết tháng 10/2020, các KCN của tỉnh Hòa Bình thu hút được 99 dự án với tổng vốn đăng ký là 518,05 triệu USD và 10.752,27 tỷ đồng. ]]>
2020-12-16 09:03:53 2020-12-16 09:03:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17686-tang-cuong-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-trong-cac-kcn-tinh-hoa-binh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những kết quả bước đầu triển khai KCN sinh thái tại thành phố Đà Nẵng]]>
Đến nay thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và phát triển 06 khu công nghiệp (KCN) tập trung 1 khu công nghệ cao (KCNC); thu hút 489 dự án với tổng vốn đầu tư là 24.747,8 tỷ đồng và 1.598,7 triệu USD. ]]>
2020-12-11 15:55:05 2020-12-11 15:55:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17663-nhung-ket-qua-buoc-dau-trien-khai-kcn-sinh-thai-tai-thanh-pho-da-nang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN Vĩnh Phúc: Phát triển hiệu quả và bền vững]]>
Tính đến ngày 15/11/2020, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 377 dự án với tổng vốn đầu tư là 4.451,19 triệu USD và 13.766,1 tỷ đồng. ]]>
2020-12-07 12:48:35 2020-12-07 12:48:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17631-cac-kcn-vinh-phuc--phat-trien-hieu-qua-va-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển vọng phát triển của bất động sản công nghiệp khu vực ven biển]]>
Tính đến quý 3/2020, tổng diện tích đất công nghiệp tại 5 tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm của miền Bắc đạt 13.800 ha, với 9.600 ha đất công nghiệp cho thuê; tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp (KCN) duy trì ở mức tích cực 79%. ]]>
2020-12-03 13:18:41 2020-12-03 13:18:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17617-trien-vong-phat-trien-cua-bat-dong-san-cong-nghiep-khu-vuc-ven-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[16 KCN ở Bắc Ninh đóng góp 51,7% ngân sách nội địa Tỉnh]]>
Bên cạnh đó, các KCN còn chiếm trên 70% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 90% giá trị xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh. ]]>
2020-12-03 13:08:00 2020-12-03 13:08:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17616-16-kcn-o-bac-ninh-dong-gop-517-ngan-sach-noi-dia-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nam sắp có thêm nhà máy xử lý nước thải công suất 7.600 m3/ngày đêm]]>
Nhà máy xử lý nước thải được đầu tư tại khu công nghiệp (KCN) Thanh Liêm giai đoạn 2 (tỉnh Hà Nam) có tổng công suất thiết kế 7.600 m3/ngày đêm. Dự kiến Nhà máy được hoàn thành trong quý 2 năm 2021, khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo nhu cầu xử lý nước thải tập trung cho toàn KCN. ]]>
2020-11-25 10:15:54 2020-11-25 10:15:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17544-ha-nam-sap-co-them-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-cong-suat-7-600-m3ngay-dem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu]]>
Đây là Dự án có tổng kinh phí là 1.821.800 USD, có mục tiêu thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của ngành công nghiệp và lồng ghép quy định để phát triển mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái trong các cơ chế, chính sách có liên quan. ]]>
2020-11-21 20:59:47 2020-11-21 20:59:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17527-trien-khai-kcn-sinh-thai-tai-viet-nam-theo-huong-tiep-can-tu-chuong-trinh-kcn-sinh-thai-toan-cau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiếp tục khẳng định vai trò của các KCN, KKT đối với xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước]]>
Ngày 20/11/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT). Thứ trưởng Trần Duy Đông tham dự và chủ trì Hội thảo. ]]>
2020-11-21 20:53:56 2020-11-21 20:53:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17526-tiep-tuc-khang-dinh-vai-tro-cua-cac-kcn-kkt-doi-voi-xay-dung-va-phat-trien-kinh-texa-hoi-dat-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hiến kế phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tại Việt Nam]]>
Sáng 20/11/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện “Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT)”. Sự kiện nhằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển Khu chế xuất (KCX), KCN, KKT. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông sẽ chủ trì Hội thảo. ]]>
2020-11-19 13:08:31 2020-11-19 13:08:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17517-hien-ke-phat-trien-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN tỉnh Thái Nguyên: Hành trình 20 năm xây dựng và phát triển]]>
Qua 20 năm xây dựng và phát triển, tính đến tháng 10/2020, tỉnh Thái Nguyên có 06 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích là 1.420 ha. Các KCN của Tỉnh thu hút được 239 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 8,662 tỷ USD và trên 16.000 tỷ đồng. ]]>
2020-11-16 16:26:58 2020-11-16 16:26:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17496-cac-kcn-tinh-thai-nguyen--hanh-trinh-20-nam-xay-dung-va-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[KCN Dệt May Rạng Đông – Aurora IP: Hướng đến KCN xanh và phát triển bền vững]]>
Với tầm vóc một đại dự án phát triển công nghiệp theo hướng sinh thái bền vững, Khu công nghiệp (KCN) Dệt May Rạng Đông – Aurora IP đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may. ]]>
2020-11-12 16:06:38 2020-11-12 16:06:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17482-kcn-det-may-rang-dongaurora-ip--huong-den-kcn-xanh-va-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý KKT tỉnh Cao Bằng: Dấu ấn chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển]]>
Lũy kế đến nay các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đã thu hút được 76 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 36,8 triệu USD và 14.543 tỷ đồng. ]]>
2020-11-10 17:48:44 2020-11-10 17:48:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17470-ban-quan-ly-kkt-tinh-cao-bang--dau-an-chang-duong-10-nam-xay-dung-va-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bất động sản công nghiệp ‘xanh’: Xu thế mới hậu Covid-19]]>
Đại dịch Covid-19 không chỉ tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia trên thế giới, mà còn đặt ra câu hỏi về sự phát triển bền vững của các nền kinh tế. Trong xu thế đó, bất động sản công nghiệp đã tìm ra hướng đi mới hậu Covid-19. ]]>
2020-10-14 15:58:29 2020-10-14 15:58:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17332-bat-dong-san-cong-nghiep-‘xanh’--xu-the-moi-hau-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[KKT Quảng Yên – “lực kéo” quan trọng cho kinh tế Quảng Ninh phát triển ]]>
Ngày 24/09 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg về việc thành lập khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh. Quyết định thành lập sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. ]]>
2020-10-05 15:56:47 2020-10-05 15:56:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17283-kkt-quang-yenluc-keo-quan-trong-cho-kinh-te-quang-ninh-phat-trien-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tetra Pak mở rộng chương trình tái chế học đường cho 1.600 trường học tại Hà Nội]]>
Tetra Pak- Nhà đầu tư trong khu công nghiệp (KCN) Việt Nam – Singapore II-A (tỉnh Bình Dương) trong 13 năm qua đã nỗ lực triển khai thành công nhiều chương trình, sáng kiến thiết thực góp phần phát triển bền vững kinh tế, môi trường, văn hóa, xã hội tại Việt Nam. ]]>
2020-10-02 14:10:34 2020-10-02 14:10:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17271-tetra-pak-mo-rong-chuong-trinh-tai-che-hoc-duong-cho-1-600-truong-hoc-tai-ha-noi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý các KCN, KKT tỉnh Cà Mau]]>
Lũy kế đến nay, các KCN, KKT tỉnh Cà Mau đã thu hút được 35 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 16.929,7 tỷ đồng. ]]>
2020-08-26 08:36:05 2020-08-26 08:36:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17094-nang-cao-vai-tro-va-hieu-luc-quan-ly-cac-kcn-kkt-tinh-ca-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Lớn mạnh cùng sự phát triển của Thủ đô]]>
Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, chiều ngày 01/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ các Khu công nghiệp (KCN) và Chế xuất Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2020–2025 đã thành công tốt đẹp. ]]>
2020-08-04 10:07:01 2020-08-04 10:07:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-17002-dang-bo-cac-khu-cong-nghiep-va-che-xuat-ha-noi--lon-manh-cung-su-phat-trien-cua-thu-do.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[KCN DEEP C: Tăng tốc phát triển toàn diện và bền vững]]>
Đến nay, DEEP C đã đầu tư thành công 05 khu công nghiệp (KCN) tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3.500ha, thu hút hơn 120 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ USD. ]]>
2020-07-31 16:35:55 2020-07-31 16:35:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-16980-kcn-deep-c--tang-toc-phat-trien-toan-dien-va-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/