KINHTEVADUBAO.VN - Khu Công nghiệp Việt Nam 2019-09-16 19:31:11 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng: Tăng tốc phát triển các KCN]]>
Tính đến tháng 8 năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 51 dự án đầu tư trong KCN An Nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 5.151,7 tỷ đồng. ]]>
2019-09-12 14:26:28 2019-09-12 14:26:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14845-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-soc-trang--tang-toc-phat-trien-cac-kcn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040]]>
Ngày 04/9/2019 tại tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040”. ]]>
2019-09-06 09:13:23 2019-09-06 09:13:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14789-cong-bo-dieu-chinh-tong-the-quy-hoach-chung-xay-dung-kkt-nhon-hoi-tinh-binh-dinh-den-nam-2040.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ấn tượng Hội thao Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung]]>
Ngày 22-24/8/2019, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Khối Thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (viết tắt là Khối Thi đua) đã tổ chức Hội thao - Giao lưu văn nghệ lần thứ I năm 2019. ]]>
2019-08-26 13:31:10 2019-08-26 13:31:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14715-an-tuong-hoi-thao-khoi-thi-dua-ban-quan-ly-kcn-kkt-kcnc-cac-tinh-tay-nguyen-va-duyen-hai-mien-trung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Đắk Lắk]]>
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đắk Lắk đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án. ]]>
2019-08-21 09:28:10 2019-08-21 09:28:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14688-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-trong-cac-kcn-tinh-dak-lak.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo sức lan tỏa trong thu hút đầu tư vào các KCN, KKT cửa khẩu ở tỉnh Kiên Giang]]>
Kiên Giang có 05 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 763ha. Hiện nay Tỉnh đang tập trung triển khai đầu tư xây dựng 02 KCN là Thạnh Lộc và Thuận Yên. Tính đến tháng 06/2019, tại 02 KCN này có 25 dự án đăng ký đầu tư, với tổng diện tích đăng ký đạt 151,79ha. ]]>
2019-08-14 21:07:37 2019-08-14 21:07:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14634-tao-suc-lan-toa-trong-thu-hut-dau-tu-vao-cac-kcn-kkt-cua-khau-o-tinh-kien-giang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thái Bình đón nhà đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất đèn quy mô 5 triệu USD ]]>
Dự án “Nhà máy sản xuất đèn Led chiếu sáng và trang trí, đèn sân khấu và đèn mini truyền thống” có tổng vốn đầu tư 115,750 tỷ đồng, tương đương 5.000.000 USD, với năng lực sản xuất 2.500.000 sản phẩm/năm, tương đương 1.000 tấn/năm. ]]>
2019-08-11 09:25:19 2019-08-11 09:25:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14615-thai-binh-don-nha-dau-tu-moi-trong-linh-vuc-san-xuat-den-quy-mo-5-trieu-usd-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Các KCN và KKT tỉnh Thái Bình tiếp tục đà tăng trưởng và phát triển]]>
Lũy kế đến cuối tháng 5/2019, có 189 dự án đầu tư vào các KCN và KKT tỉnh Thái Bình, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 31.475,591 tỷ đồng. ]]>
2019-08-09 08:34:40 2019-08-09 08:34:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14601--cac-kcn-va-kkt-tinh-thai-binh-tiep-tuc-da-tang-truong-va-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao]]>
6 tháng đầu năm 2019, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, qua đó tạo đòn bẩy quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. ]]>
2019-07-15 09:40:47 2019-07-15 09:40:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14422-trien-khai-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-gan-voi-nhiem-vu-chinh-tri-duoc-giao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khánh thành nhà máy sản xuất vật liệu hộp giấy quy mô 120 triệu Euro tại Bình Dương]]>
Trong giai đoạn đầu, Nhà máy sẽ sản xuất các dòng hộp giấy đang phổ biến tại Việt Nam là Tetra Brik Aseptic và Tetra Fino, cùng nhiều loại hộp giấy khác trong tương lai. ]]>
2019-07-08 08:59:11 2019-07-08 08:59:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14369-khanh-thanh-nha-may-san-xuat-vat-lieu-hop-giay-quy-mo-120-trieu-euro-tai-binh-duong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khu công nghiệp sinh thái - Hướng phát triển bền vững cho công nghiệp Việt Nam]]>
Trong 5 năm triển khai thực, hiện Dự án “Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình phát triển bền vững tại Việt Nam” đã đạt được nhiều kết quả tích cực ở cả 3 cấp độ: Thể chế, chính sách; cấp KCN và cấp doanh nghiệp. ]]>
2019-06-13 14:58:52 2019-06-13 14:58:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14197-khu-cong-nghiep-sinh-thaihuong-phat-trien-ben-vung-cho-cong-nghiep-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nghiệp Dệt may Nam Định: Điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài]]>
Là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI cũng như phát triển khu công nghiệp (KCN), tỉnh Nam Định được dự báo công nghiệp dệt may sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài. ]]>
2019-05-14 23:13:40 2019-05-14 23:13:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14014-cong-nghiep-dẹt-may-nam-dinh--diẻm-dén-của-các-nhà-dàu-tu-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy thu hút đầu tư tại các KCN, KKT tỉnh Cà Mau]]>
Đến nay, tỉnh Cà Mau đã quy hoạch và phát triển 1 khu kinh tế (KKT) và 3 khu công nghiệp (KCN). Hiện các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh thu hút được 34 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 15.601,48 tỷ đồng. ]]>
2019-05-13 10:37:06 2019-05-13 10:37:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-14004-thuc-day-thu-hut-dau-tu-tai-cac-kcn-kkt-tinh-ca-mau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần triển khai hiệu quả Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN và KKT]]>
Ngày 05/04/2019 tại tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh, thành phố phía Nam phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị giao ban với chủ đề “Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT”. ]]>
2019-04-08 09:53:28 2019-04-08 09:53:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13808-can-trien-khai-hieu-qua-nghi-dinh-so-822018nd-cp-ve-quan-ly-kcn-va-kkt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT tỉnh Lào Cai: Phát triển tăng tốc năm 2018]]>
Năm 2018, Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tốt công tác công tác quản lý nhà nước về khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu. Đặc biệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh của nhà đầu tư và doanh nghiệp; đáp ứng tốt yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh. ]]>
2019-03-29 10:12:12 2019-03-29 10:12:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13741-cac-kcn-kkt-tinh-lao-cai--phat-trien-tang-toc-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bức tranh đầy triển vọng tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa]]>
Lũy kế đến nay, KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa thu hút được 511 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký là 130.782 tỷ đồng và 44 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 13.227,4 triệu USD. ]]>
2019-03-23 15:26:52 2019-03-23 15:26:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13706-buc-tranh-day-trien-vong-tai-khu-kinh-te-nghi-son-va-cac-khu-cong-nghiep-tinh-thanh-hoa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[BQL các KCN tỉnh Ninh Bình: Nhìn lại chặng đường 15 năm ]]>
Qua 15 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN), đến nay, tỉnh Ninh Bình đã có 7 KCN với tổng diện tích 1.472ha, các doanh nghiệp trong KCN thu hút được 109 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 55.757 tỷ đồng. ]]>
2019-03-18 09:50:48 2019-03-18 09:50:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13676-bql-cac-kcn-tinh-ninh-binh--nhin-lai-chang-duong-15-nam-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai –Dấu ấn 10 năm xây dựng và phát triển]]>
Đến nay Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) đã thu hút được 51 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 581,9 triệu USD và 4579 tỷ đồng. Các khu công nghiệp do Công ty làm chủ đầu tư đã có những đóng góp đáng kể vào sự thành công chung của khu kinh tế mở Chu Lai và thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Quảng Nam. ]]>
2019-03-14 08:03:16 2019-03-14 08:03:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13657-cong-ty-tnhh-mtv-phat-trien-ha-tang-kcn-chu-lai-–dau-an-10-nam-xay-dung-va-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình: Bước tiến mới trong thu hút đầu tư]]>
Tính đến hết ngày 31/12/2018, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thu hút được 87 dự án, trong đó có 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 605,4 triệu USD và 64 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký 7.250,14 tỷ đồng; riêng trong năm 2018, các KCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thu hút được 20 dự án đầu tư. ]]>
2019-02-20 16:33:45 2019-02-20 16:33:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13548-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-hoa-binh--buoc-tien-moi-trong-thu-hut-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh: Một năm hoạt động thành công ]]>
Năm 2018, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp mới 125 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 521,62 triệu USD; cấp 385 lượt dự án điều chỉnh. ]]>
2019-01-23 10:32:54 2019-01-23 10:32:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13400-ban-quan-ly-cac-kcn-bac-ninh--mot-nam-hoat-dong-thanh-cong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bước “chuyển mình” ấn tượng qua 15 năm xây dựng và phát triển các KCN, KKT tỉnh Thái Bình]]>
Qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay tỉnh Thái Bình có 01 khu kinh tế (KKT) và 07 khu công nghiệp (KCN) với quy mô KKT là 30.583ha và tổng diện tích đất quy hoạch KCN là 1.411,2ha; trong đó, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 463,94 ha, tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 90% đất công nghiệp có thể cho thuê. ]]>
2019-01-21 11:49:12 2019-01-21 11:49:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13393-buoc-chuyen-minh-an-tuong-qua-15-nam-xay-dung-va-phat-trien-cac-kcn-kkt-tinh-thai-binh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng: Phát triển theo hướng KCN sinh thái]]>
Đến nay, tổ hợp KCN DEEP C đã trở thành một ngôi nhà rộng 1700 ha thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải; thu hút được gần 90 dự án đầu tư đến từ các quốc gia lớn, có thương hiệu trên thế giới; đóng góp hơn 20% tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng; góp phần tạo ra trên 10.000 việc làm trực tiếp và 50.000 việc làm gián tiếp cho người lao động tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. ]]>
2019-01-15 10:10:51 2019-01-15 10:10:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13344-to-hop-kcn-deep-c-hai-phong--phat-trien-theo-huong-kcn-sinh-thai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khối thi đua BQL các KCN, KKT các tỉnh ĐBSH: Triển khai hiệu quả phong trào thi đua năm 2018 ]]>
Năm 2018, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực của ngành và địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. ]]>
2019-01-15 09:45:49 2019-01-15 09:45:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13341-khoi-thi-dua-bql-cac-kcn-kkt-cac-tinh-dbsh--trien-khai-hieu-qua-phong-trao-thi-dua-nam-2018-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT Việt Nam – Dấu ấn thành công năm 2018]]>
Tính đến hết tháng 11/2018, trên địa bàn cả nước có 17 KKT ven biển với tổng diện tích khoảng 846 nghìn ha và 328 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 94 nghìn ha. Đến nay, các KCN, KKT thu hút được khoảng 8.810 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư đạt 187,3 tỷ USD và 8.990 dự án đầu tư trong nước (DDI), với tổng mức đầu tư đạt 1.889.500 nghìn tỷ đồng. ]]>
2019-01-10 13:32:30 2019-01-10 13:32:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13322-cac-kcn-kkt-viet-namdau-an-thanh-cong-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Một năm hoạt động thành công]]>
Ngày 27/12/2018 tại Hà Nội, Đảng bộ các Khu công nghiệp (KCN) và Chế xuất (CX) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. ]]>
2018-12-28 16:43:28 2018-12-28 16:43:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13258-dang-uy-cac-khu-cong-nghiep-va-che-xuat-ha-noi--mot-nam-hoat-dong-thanh-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên: Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua]]>
Năm 2018, các đơn vị thành viên trong Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và địa phương phát động, tạo động lực quan trọng để các đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. ]]>
2018-12-19 16:51:31 2018-12-19 16:51:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13191-khoi-thi-dua-ban-quan-ly-kcn-kkt-cac-tinh-tay-nguyen--suc-lan-toa-tu-cac-phong-trao-thi-dua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý KKT Quảng Bình: Đẩy mạnh phát triển các KCN, KKT cửa khẩu]]>
Trong 10 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý KKT Quảng Bình đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 dự án vào các KCN, KKT trên địa bàn, với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng. ]]>
2018-12-18 10:29:48 2018-12-18 10:29:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13182-ban-quan-ly-kkt-quang-binh--day-manh-phat-trien-cac-kcn-kkt-cua-khau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[KCN Hòa Phú - Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk]]>
Đến nay, KCN Hòa Phú đã thu hút được 47 dự án đầu tư (của 44 doanh nghiệp); trong đó các doanh nghiệp đang hoạt động chiếm 92,69ha, các doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng chiếm 20ha. ]]>
2018-12-05 17:36:23 2018-12-05 17:36:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13093-kcn-hoa-phudon-bay-phat-trien-kinh-texa-hoi-tinh-dak-lak.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảng bộ Các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Những điểm nhấn năm 2018 ]]>
Đến nay, Đảng bộ Các Khu công nghiệp (KCN) và chế xuất (CX) Hà Nội có 68 tổ chức đảng, với 941 đảng viên (trong đó có 04 đảng bộ cơ sở và 64 chi bộ cơ sở). ]]>
2018-11-26 15:09:37 2018-11-26 15:09:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-13020-dang-bo-cac-khu-cong-nghiep-va-che-xuat-ha-noi--nhung-diem-nhan-nam-2018-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và rào cản phát triển"]]>
Đó là chủ đề của Hội thảo chuyên gia quốc tế lần thứ hai vừa diễn ra trong 2 ngày 08-09/2018, tại TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức, với sự tham gia của 120 chuyên gia quốc tế về lĩnh vực môi trường, sinh thái. ]]>
2018-11-09 21:09:01 2018-11-09 21:09:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-12912--khu-cong-nghiep-sinh-thai-o-viet-nam--co-hoi-thach-thuc-va-rao-can-phat-trien-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định: Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển]]>
Đến tháng 9/2018, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 09 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích gần 2.000 ha; trong đó có 04 KCN đã đi vào hoạt động. ]]>
2018-11-07 11:36:00 2018-11-07 11:36:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/228-12873-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-nam-dinh--nhin-lai-chang-duong-15-nam-xay-dung-va-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/