KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2020-08-12 12:35:58 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Không được tuyên bố giãn cách xã hội, mà chưa tính toán phương án phù hợp]]>
“Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu không để đứt gãy nền kinh tế xã hội, cần tính toán rất chặt chẽ trước khi quyết định giãn cách xã hội với phạm vi và quy mô hợp lý. Không được tuyên bố giãn cách xã hội mà chưa tính toán phương án phù hợp, đặc biệt là khi chưa có ổ dịch, dẫn đến bế tắc các hoạt động kinh tế xã hội”. ]]>
2020-08-03 20:41:21 2020-08-03 20:41:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16996-khong-duoc-tuyen-bo-gian-cach-xa-hoi-ma-chua-tinh-toan-phuong-an-phu-hop.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2021]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. ]]>
2020-07-30 21:28:47 2020-07-30 21:28:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16971-xay-dung-ke-hoach-phat-trien-ktxh-va-du-toan-nsnn-nam-2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 nhiệm vụ trọng tâm triển khai lập các quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn 2050]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. ]]>
2020-07-28 18:19:39 2020-07-28 18:19:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16959-5-nhiem-vu-trong-tam-trien-khai-lap-cac-quy-hoach-2021-2030-tam-nhin-2050.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?]]>
Việc quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. ]]>
2020-07-24 09:08:22 2020-07-24 09:08:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16924-ma-dinh-danh-dien-tu-cua-cac-co-quan-to-chuc-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ năm 2021, giáo viên các cơ sở giáo dục được nghỉ hè 8 tuần]]>
Ngày 17/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. ]]>
2020-07-23 23:23:53 2020-07-23 23:23:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16923-tu-nam-2021-giao-vien-cac-co-so-giao-duc-duoc-nghi-he-8-tuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cấm sử dụng viện trợ để phục vụ mục đích rửa tiền]]>
Đó là một trong 3 hành vi bị cấm trong Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam mới được Chính phủ ban hành. ]]>
2020-07-14 18:20:24 2020-07-14 18:20:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16879-cam-su-dung-vien-tro-de-phuc-vu-muc-dich-rua-tien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu, khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ dự án luật chậm, muộn]]>
Tại Quyết định 999/QĐ-TTg, ngày 11/07/2020, Thủ tướng đã nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ dự án luật. ]]>
2020-07-14 15:53:57 2020-07-14 15:53:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16875-thu-tuong-yeu-cau-khac-phuc-triet-de-tinh-trang-gui-ho-so-du-an-luat-cham-muon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cung cấp thêm 6 dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm tối thiểu khoảng 1.686 tỷ đồng/năm]]>
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh điều này tại buổi họp báo giới thiệu việc tích hợp thêm 6 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sáng ngày 1/7/2020. ]]>
2020-07-01 23:41:27 2020-07-01 23:41:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16819-cung-cap-them-6-dich-vu-cong-truc-tuyen-giup-tiet-kiem-toi-thieu-khoang-1-686-ty-dongnam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vào Chương trình luật, pháp lệnh 2020]]>
Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, thì Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. ]]>
2020-07-01 22:32:25 2020-07-01 22:32:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16818-bo-sung-luat-giao-thong-duong-bo-sua-doi-vao-chuong-trinh-luat-phap-lenh-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng]]>
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. ]]>
2020-06-25 20:53:33 2020-06-25 20:53:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16771-quy-dinh-ve-quan-tri-cong-ty-ap-dung-doi-voi-cong-ty-dai-chung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam chính thức có Luật PPP]]>
Với kết quả 92,75% đại biểu tán thành, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) chính thức được thông qua chiều ngày 18/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. ]]>
2020-06-18 20:15:02 2020-06-18 20:15:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16741-viet-nam-chinh-thuc-co-luat-ppp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Với 92,34% đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi)]]>
Luật Đầu tư (sửa đổi) có 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục kèm theo. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. ]]>
2020-06-17 16:41:13 2020-06-17 16:41:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16737-voi-9234-dai-bieu-tan-thanh-quoc-hoi-chinh-thuc-thong-qua-luat-dau-tu-sua-doi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đại biểu Võ Thị Như Hoa: Sai phạm trong mua sắm trang thiết bị là do “lỗ hổng” pháp luật]]>
Phát biểu tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội chiều ngày 15/6/2020, đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đoàn TP. Đà Nẵng) cho rằng, những lỗ hổng trong quản lý nhà nước dẫn tới các sai phạm đáng tiếc vừa qua. ]]>
2020-06-16 11:15:26 2020-06-16 11:15:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16726-dai-bieu-vo-thi-nhu-hoa--sai-pham-trong-mua-sam-trang-thiet-bi-la-do-lo-hong-phap-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017: Còn nhiều thách thức và vướng mắc trong quá triển khai thực hiện]]>
Cho tới thời điểm này, đã có nhiều nghiên cứu kể cả lý thuyết và thực tiễn chứng minh những lợi ích khi thực hiện theo Luật Quy hoạch năm 2017, như: tích hợp quy hoạch, đảm bảo không có sự chồng chéo giữa các quy hoạch với nhau… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Luật đang bộc lộ nhiều vấn đề đối với quy hoạch về quy trình thực hiện và nội dung. Bài viết này chỉ trình bày những vấn đề liên quan đến quy hoạch tỉnh. ]]>
2020-06-05 07:54:23 2020-06-05 07:54:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16670-quy-hoach-tinh-theo-luat-quy-hoach-nam-2017--con-nhieu-thach-thuc-va-vuong-mac-trong-qua-trien-khai-thuc-hien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương phê duyệt vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý]]>
Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế công chức đối với từng bộ, ngành, địa phương sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. ]]>
2020-06-03 10:26:05 2020-06-03 10:26:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16665-nguoi-dung-dau-bo-nganh-dia-phuong-phe-duyet-vi-tri-viec-lam-tai-cac-don-vi-thuoc-tham-quyen-quan-ly.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm lệ phí trước bạ 50%: Sẽ sớm ban hành nghị định và không có chuyện hồi tố]]>
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 chiều tối ngày 02/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, để giảm lệ phí 50%, thì phải ban hành văn bản là nghị định của Chính phủ. ]]>
2020-06-03 10:01:43 2020-06-03 10:01:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16663-giam-le-phi-truoc-ba-50--se-som-ban-hanh-nghi-dinh-va-khong-co-chuyen-hoi-to.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 trường hợp người lao động được xác định đang đóng bảo hiểm thất nghiệp]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó quy định rõ 5 trường hợp được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. ]]>
2020-06-02 08:26:24 2020-06-02 08:26:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16658-5-truong-hop-nguoi-lao-dong-duoc-xac-dinh-dang-dong-bao-hiem-that-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật PPP như thế nào?]]>
Ngày 28/5/2020, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với Quốc hội. ]]>
2020-05-29 22:33:40 2020-05-29 22:33:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16649-ubtvqh-giai-trinh-tiep-thu-chinh-ly-du-an-luat-ppp-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công dân 80 nước được cấp thị thực điện tử xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam]]>
Theo đó, công dân của các nước như: Bỉ, Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc… được phép nhập cảnh, xuất cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử qua 8 cửa khẩu đường hàng không, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển. ]]>
2020-05-27 14:26:21 2020-05-27 14:26:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16633-cong-dan-80-nuoc-duoc-cap-thi-thuc-dien-tu-xuat-canh-nhap-canh-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần cơ chế phù hợp để các địa phương trong vùng KTTĐ không làm suy yếu nhau]]>
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm ]]>
2020-05-26 18:53:01 2020-05-26 18:53:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16626-can-co-che-phu-hop-de-cac-dia-phuong-trong-vung-kttd-khong-lam-suy-yeu-nhau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội bàn thảo về chính sách đặc thù giúp TP. Đà Nẵng phát triển]]>
Trong quá trình phát triển, sẽ phát hiện ra những vấn đề đang cản trở một số địa phương, một số vùng miền nên không tránh khỏi cần phải bổ sung những cơ chế, chính sách khác hơn, đặc thù hơn, vượt trội hơn để tạo cho các địa phương, các vùng, miền có điều kiện phát triển... ]]>
2020-05-24 16:36:18 2020-05-24 16:36:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16614-quoc-hoi-ban-thao-ve-chinh-sach-dac-thu-giup-tp--da-nang-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bài 4: Vài suy nghĩ về tích hợp quy hoạch đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia]]>
Thời gian tới, có ít nhất 30 hợp phần quy hoạch được lập để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể quốc gia. Ngoài ra, có thể có các hợp phần quy hoạch về định hướng phát triển lãnh thổ tùy theo ý tưởng lập quy hoạch và quyết định của Hội đồng quy hoạch quốc gia. ]]>
2020-05-15 15:00:25 2020-05-15 15:00:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16562-bai-4--vai-suy-nghi-ve-tich-hop-quy-hoach-doi-voi-quy-hoach-tong-the-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, đã xử lý 5.907 VBQPPL hết hiệu lực, chồng chéo]]>
Cả nước đã thực hiện rà soát 44.376 văn bản trong tổng số văn bản 44.447 văn bản cần phải rà soát. Trong đó, các cơ quan cấp bộ rà soát được 6.762/6.762 văn bản, đạt 100%; các địa phương rà soát được 37.614/37.685 văn bản, đạt 99,8%. ]]>
2020-05-13 22:04:22 2020-05-13 22:04:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16553-nam-2019-da-xu-ly-5-907-vbqppl-het-hieu-luc-chong-cheo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bài 3: Một số giải pháp cấp bách khắc phục các rào cản trong việc thực hiện tích hợp quy hoạch hiện nay]]>
Nhu cầu lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 hiện nay rất lớn. Việc lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp đang gặp phải ba rào cản chính. ]]>
2020-05-08 09:57:52 2020-05-08 09:57:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16524-bai-3--mot-so-giai-phap-cap-bach-khac-phuc-cac-rao-can-trong-viec-thuc-hien-tich-hop-quy-hoach-hien-nay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con]]>
Đối với các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội, ưu tiên cho con vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em… ]]>
2020-05-06 09:46:25 2020-05-06 09:46:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16514-khuyen-khich-cac-cap-vo-chong-sinh-du-2-con.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021]]>
Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam, và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ. ]]>
2020-05-05 11:01:07 2020-05-05 11:01:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16498-lo-trinh-cu-the-tang-tuoi-nghi-huu-tu-nam-2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài]]>
Chính phủ đã đề ra 8 giải pháp lớn nhằm khắc phục khó khăn, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư nước ngoài thời gian tới. ]]>
2020-05-02 10:28:05 2020-05-02 10:28:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16488-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-nang-cao-hieu-qua-hop-tac-dau-tu-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành 3 hình thức công bố hợp quy với thức ăn chăn nuôi truyền thống]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. ]]>
2020-04-24 10:56:17 2020-04-24 10:56:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16444-ban-hanh-3-hinh-thuc-cong-bo-hop-quy-voi-thuc-an-chan-nuoi-truyen-thong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư]]>
Đây là một trong tám nhiệm vụ được đưa ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. ]]>
2020-04-22 10:43:37 2020-04-22 10:43:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16430-hoan-thien-the-che-tao-thuan-loi-cho-chu-dong-tham-gia-cuoc-cmcn-lan-thu-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bài 2: Thực hiện tích hợp quy hoạch đối với quy hoạch tỉnh]]>
Bài viết này, dựa trên sự phân tích các quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 về nội dung quy hoạch tỉnh, quy trình lập quy hoạch tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan và UBND cấp huyện tham gia lập quy hoạch tỉnh để định hướng vận dụng tích hợp quy hoạch vào thực tiễn. ]]>
2020-04-21 15:22:49 2020-04-21 15:22:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16424-bai-2--thuc-hien-tich-hop-quy-hoach-doi-voi-quy-hoach-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/