KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2017-11-20 14:16:45 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Địa phương "hưởng" các khoản thuế của Vietlott theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn]]>
Vietlott có trách nhiệm kê khai, quyết toán các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính. ]]>
2017-11-16 23:26:44 2017-11-16 23:26:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9780-dia-phuong--huong--cac-khoan-thue-cua-vietlott-theo-ty-le-doanh-thu-thuc-te-phat-sinh-tren-dia-ban.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phải có ít nhất 1 cán bộ kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng trở lên về lĩnh vực trồng trọt]]>
Đây là đề suất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với cơ sở sản xuất giống cây trồng tại Dự thảo Luật Trồng trọt đang được lấy ý kiến góp ý. ]]>
2017-11-16 16:23:53 2017-11-16 16:23:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9776-phai-co-it-nhat-1-can-bo-ky-thuat-co-trinh-do-tu-cao-dang-tro-len-ve-linh-vuc-trong-trot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Lâm nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019]]>
Sáng ngày 15/11, với 431/447 đại biểu tán thành, chiếm 87,78% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Lâm nghiệp. ]]>
2017-11-15 23:24:40 2017-11-15 23:24:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9769-luat-lam-nghiep-se-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-112019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những thay đổi về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng từ ngày 01/01/2018]]>
Từ ngày 1/1/2018, hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân, thì không phải nộp tiền sử dụng đất. ]]>
2017-11-15 23:13:29 2017-11-15 23:13:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9767-nhung-thay-doi-ve-thu-tien-su-dung-dat-khi-chuyen-muc-dich-su-dung-tu-ngay-01012018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[PTT Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng]]>
Để giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1735/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. ]]>
2017-11-10 10:31:46 2017-11-10 10:31:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9710-ptt-trinh-dinh-dung-lam-truong-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-dau-thau-qua-mang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017]]>
Khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm ổn định đời sống; tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ cấp cao APEC; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp trong thực thi chính sách;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2017-11-09 22:14:30 2017-11-09 22:14:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9711-nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-102017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bỏ quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, chứng minh thư]]>
Theo Nghị quyết 112/NQ-CP, ngày 30/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, thì hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” sẽ được bãi bỏ và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. ]]>
2017-11-05 00:32:47 2017-11-05 00:32:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9667-bo-quan-ly-dan-cu-bang-so-ho-khau-chung-minh-thu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt: Tận dụng lợi thế của “người đi sau”]]>
Luật phải có những điểm mới đột phá tạo sự vượt trội so với trong nước và cạnh tranh so với quốc tế. ]]>
2017-11-03 18:32:38 2017-11-03 18:32:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9659-luat-don-vi-hanh-chinhkinh-te-dac-biet--tan-dung-loi-the-cua-nguoi-di-sau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VCCI lo ngại Luật an ninh mạng trái với thông lệ và các cam kết quốc tế]]>
Tại văn bản góp ý cho dự thảo Luật An ninh mạng, VCCI cho rằng, nhiều quy định trong dự thảo luật này trái với các cam kết trong WTO, EVFTA hay TPP. ]]>
2017-11-03 16:40:55 2017-11-03 16:40:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9658-vcci-lo-ngai-luat-an-ninh-mang-trai-voi-thong-le-va-cac-cam-ket-quoc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân]]>
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. ]]>
2017-11-02 15:38:51 2017-11-02 15:38:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9664--nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-6-ve-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-cham-soc-va-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng làm Trưởng ban BCĐQG về cơ cấu lại nền kinh tế]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. ]]>
2017-11-01 19:57:37 2017-11-01 19:57:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9643-thu-tuong-lam-truong-ban-bcdqg-ve-co-cau-lai-nen-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất xây dựng dự án Luật Chăn nuôi]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự án Luật Chăn nuôi. ]]>
2017-10-28 15:14:34 2017-10-28 15:14:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9596-de-xuat-xay-dung-du-an-luat-chan-nuoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn]]>
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. ]]>
2017-10-27 00:13:22 2017-10-27 00:13:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9666-nghi-quyet-ve-doi-moi-sap-xep-to-chuc-bo-may-he-thong-chinh-tri-tinh-gon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự thảo Luật Quy hoạch: Một luật khung rõ nét, phức tạp nhất từ trước đến nay]]>
Vấn đề cốt lõi ở đây vẫn chính là kỹ thuật công nghệ và chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia hệ thống đến năng lực của các thành viên Hội đồng thẩm định, thẩm tra và đặc biệt là do tích hợp đa ngành nên cơ chế làm việc, hợp tác, phản biện, giải quyết các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích địa phương trong quy hoạch ngành, vùng để lựa chọn phương án hình thành cơ sở dữ liệu tối ưu trong một khoảng thời gian không dài. ]]>
2017-10-25 23:56:56 2017-10-25 23:56:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9578-du-thao-luat-quy-hoach--mot-luat-khung-ro-net-phuc-tap-nhat-tu-truoc-den-nay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để Quỹ Bảo lãnh tín dụng thực sự trở thành “công cụ đắc lực” cho DNNVV!]]>
Trước những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định lần 3 về tổ chức và hoạt động Quỹ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ trong thời gian tới. ]]>
2017-10-25 16:43:24 2017-10-25 16:43:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9573-de-quy-bao-lanh-tin-dung-thuc-su-tro-thanh-cong-cu-dac-luc-cho-dnnvv.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt được thuê lực lượng bảo vệ trên tàu]]>
Đây là đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải trong dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu. ]]>
2017-10-25 09:19:55 2017-10-25 09:19:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9569-doanh-nghiep-kinh-doanh-van-tai-duong-sat-duoc-thue-luc-luong-bao-ve-tren-tau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính sách cho ngành thủy sản đang không phát triển kịp tiến trình hội nhập]]>
Theo WTO, sản phẩm thủy sản bị loại trừ khỏi khái niệm nông sản và nằm trong danh mục “hàng hóa khác” tức là “hàng hóa phi nông sản”. Tuy nhiên, ở nước ta, sản phẩm thủy sản được dùng chung chính sách nông nghiệp. ]]>
2017-10-24 16:01:17 2017-10-24 16:01:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9555-chinh-sach-cho-nganh-thuy-san-dang-khong-phat-trien-kip-tien-trinh-hoi-nhap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện mô hình Cơ quan cạnh tranh Quốc gia ]]>
Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) sẽ gồm 9 chương, 121 điều với nhiều điểm mới so với Luật Cạnh tranh năm 2004. ]]>
2017-10-23 22:59:59 2017-10-23 22:59:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9544-hoan-thien-mo-hinh-co-quan-canh-tranh-quoc-gia-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất, kinh doanh hóa chất an toàn cần đáp ứng yêu cầu gì?]]>
Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, đối với nhà xưởng, kho chứa, nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất. ]]>
2017-10-12 09:47:30 2017-10-12 09:47:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9462-san-xuat-kinh-doanh-hoa-chat-an-toan-can-dap-ung-yeu-cau-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đơn giản hóa thủ tục hành chính 7 lĩnh vực của Bộ Công Thương]]>
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực gồm: Điện lực; an toàn hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; xuất - nhập khẩu; sở giao dịch hành hóa; thi đua khen thưởng; thương mại quốc tế. ]]>
2017-10-11 14:48:59 2017-10-11 14:48:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9456-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-7-linh-vuc-cua-bo-cong-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính]]>
Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 71 thủ tục hành chính trong 3 lĩnh vực: Chứng khoán (32 thủ tục); hải quan (2 thủ tục); thuế (37 thủ tục). ]]>
2017-10-11 08:07:09 2017-10-11 08:07:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9484-don-gian-hoa-71-thu-tuc-hanh-chinh-cua-bo-tai-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 nhiệm vụ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn]]>
Một trong những nhiệm vụ Chính phủ đưa ra là đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch. ]]>
2017-10-10 09:12:50 2017-10-10 09:12:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9443-8-nhiem-vu-phat-trien-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 góp ý của VCCI về việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng]]>
Theo đó cơ quan này đề nghị cân nhắc tăng thuế này, hạn chế tối đa phạm vi những mặt hàng thuộc diện không chịu thuế, duy trì quy định chuyển quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng chịu thuế. ]]>
2017-10-06 09:00:06 2017-10-06 09:00:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9419-3-gop-y-cua-vcci-ve-viec-sua-doi-luat-thue-gia-tri-gia-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 12/2017: Trình Nghị định kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh ]]>
Đó là một nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Nghị quyết số 98/NQ-CP vừa được ban hành ngày 3/10. ]]>
2017-10-05 20:03:06 2017-10-05 20:03:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9417-thang-122017--trinh-nghi-dinh-kiem-soat-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế tư nhân]]>
Chương trình tập trung vào nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. ]]>
2017-10-05 09:52:03 2017-10-05 09:52:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9411-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trình-hành-dọng-phat-trien-kinh-te-tu-nhan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đơn giản hóa 46 TTHC trong 7 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ LĐ,TB&XH]]>
Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa được Chính phủ thông qua, thì sẽ có nhiều thủ tục hành chính được giảm bớt. ]]>
2017-09-28 09:56:40 2017-09-28 09:56:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9367-don-gian-hoa-46-tthc-trong-7-linh-vuc-thuoc-quan-ly-cua-bo-ldtbxh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bãi bỏ nộp Mẫu 06/GTGT khi kê khai thuế GTGT]]>
Việc này sẽ được thực hiện từ ngày 5/11/2017. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính. ]]>
2017-09-28 08:29:47 2017-09-28 08:29:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9603-bai-bo-nop-mau-06gtgt-khi-ke-khai-thue-gtgt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Rượu “tự nấu” phải có giấy phép]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Tại đó nhấn mạnh, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. ]]>
2017-09-18 22:41:19 2017-09-18 22:41:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9285-ruou-tu-nau-phai-co-giay-phep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gấp rút soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết]]>
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thông qua 13 luật, nghị quyết. Để đưa các luật và nghị quyết này đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết các luật đó. ]]>
2017-09-15 11:23:04 2017-09-15 11:23:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9262-gap-rut-soan-thao-89-van-ban-quy-dinh-chi-tiet-13-luat-nghi-quyet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10]]>
Đây là một trong 4 hội nghị quan trọng nhất của Chính phủ trong năm 2017, sẽ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì vào đầu tháng 10/2017, nhằm thống nhất các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tập thể nói riêng và chuỗi sản xuất kinh tế nói chung. ]]>
2017-09-14 01:01:03 2017-09-14 01:01:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9250-hoi-nghi-so-ket-5-nam-thuc-hien-luat-htx-du-kien-to-chuc-vao-dau-thang-10.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/