KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2020-02-19 14:23:31 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Sẽ có Chỉ thị của Thủ tướng về ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19]]>
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19. ]]>
2020-02-18 10:22:57 2020-02-18 10:22:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15951-se-co-chi-thi-cua-thu-tuong-ve-ung-pho-voi-dien-bien-cua-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ông Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định). ]]>
2020-02-15 21:18:19 2020-02-15 21:18:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15939-ong-trinh-dinh-dung-lam-chu-tich-hoi-dong-tham-dinh-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tong-the-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020]]>
Vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. ]]>
2020-02-15 20:53:19 2020-02-15 20:53:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15938-nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-012020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phân công lại công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 235/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 1/8/2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. ]]>
2020-02-15 20:37:05 2020-02-15 20:37:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15937-phan-cong-lai-cong-tac-cua-thu-tuong-va-cac-pho-thu-tuong-chinh-phu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định có thể bị phạt lên tới 7 triệu đồng]]>
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định. ]]>
2020-02-15 20:20:57 2020-02-15 20:20:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15935-vut-bo-khau-trang-khong-dung-noi-quy-dinh-co-the-bi-phat-len-toi-7-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Bộ Tư pháp được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác rà soát VBQPPL]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng Tổ công tác. ]]>
2020-02-14 10:13:55 2020-02-14 10:13:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15925-bo-truong-bo-tu-phap-duoc-giao-lam-to-truong-to-cong-tac-ra-soat-vbqppl.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 5/2020, các bộ phải hoàn thành rà soát VBQPPL]]>
Thủ tướng yêu cầu, tháng 6/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành và gửi Báo cáo kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ về Bộ Tư pháp. ]]>
2020-02-12 10:33:49 2020-02-12 10:33:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15910-thang-52020-cac-bo-phai-hoan-thanh-ra-soat-vbqppl.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. ]]>
2020-02-06 16:32:00 2020-02-06 16:32:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15881-quy-dinh-muc-nuoc-tuong-ung-voi-cac-cap-bao-dong-lu-tren-cac-song.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng]]>
Ngày 03/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. ]]>
2020-02-05 14:39:05 2020-02-05 14:39:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15868-tung-tin-gia-mao-sai-su-that-tren-mang-xa-hoi-bi-phat-den-20-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động]]>
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào "Năng suất lao động quốc gia". ]]>
2020-02-04 23:05:01 2020-02-04 23:05:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15859-thi-diem-chuong-trinh-thuc-day-tang-nang-suat-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[16 nhiệm vụ cần triển khai sau kỳ nghỉ Tết]]>
Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 122a/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. ]]>
2020-02-01 14:47:23 2020-02-01 14:47:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15847-16-nhiem-vu-can-trien-khai-sau-ky-nghi-tet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi Luật Doanh nghiệp năm 2014: Cổ đông nhỏ sẽ được bảo vệ ở mức độ tốt ]]>
Bảo vệ cổ đông là một nội dung quan trọng nhất của khung pháp luật về quản trị công ty. Quy định về bảo vệ cổ đông tốt sẽ đóng góp quan trọng làm cho doanh nghiệp trở thành một công cụ kinh doanh an toàn và thông qua đó sẽ thúc đẩy và huy động vốn đầu tư. ]]>
2020-01-26 15:21:31 2020-01-26 15:21:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15801-sua-doi-luat-doanh-nghiep-nam-2014--co-dong-nho-se-duoc-bao-ve-o-muc-do-tot-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiêu chí ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. ]]>
2020-01-24 15:02:46 2020-01-24 15:02:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15820-tieu-chi-nganh-linh-vuc-chuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-cong-ty-co-phan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những thay đổi chính sách tiền lương sau năm 2021]]>
Tính từ năm 2014 đến nay,Chính phủ đã công bố mức lương tối thiểu vùng hằng năm tăng tổng cộng 66,4% (năm 2014 tăng 15,2%; năm 2015 tăng 14,2%; năm 2016 tăng 12,4%; năm 2017 tăng 7,3%; năm 2018 tăng 6,5%; năm 2019 tăng 5,3% và năm 2020 tăng 5,5%). ]]>
2020-01-23 10:41:39 2020-01-23 10:41:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15791-nhung-thay-doi-chinh-sach-tien-luong-sau-nam-2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV]]>
Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả và tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để sớm đưa các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống. ]]>
2020-01-22 14:07:30 2020-01-22 14:07:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15814-thu-tuong-yeu-cau-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi phải có phù hiệu “XE TAXI”]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. ]]>
2020-01-20 09:07:18 2020-01-20 09:07:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15785-xe-o-to-kinh-doanh-van-tai-hanh-khach-bang-taxi-phai-co-phu-hieu-xe-taxi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam]]>
Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2020. ]]>
2020-01-16 10:16:44 2020-01-16 10:16:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15775-12-giai-phap-thuc-day-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng]]>
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Trong đó, nâng mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng lên 500 tỷ đồng. ]]>
2020-01-14 23:14:00 2020-01-14 23:14:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15765-nang-muc-von-dieu-le-toi-thieu-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-tro-choi-dien-tu-co-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phí quản lý đối với một số doanh nghiệp bảo hiểm là 0,03%]]>
Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTC, ngày 03/01/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm. ]]>
2020-01-14 16:04:07 2020-01-14 16:04:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15764-phi-quan-ly-doi-voi-mot-so-doanh-nghiep-bao-hiem-la-003.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2030, diện tích cây trồng cạn được tưới đạt 70%]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 33/QĐ-TTg, ngày 07/01/2020 phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. ]]>
2020-01-10 09:45:34 2020-01-10 09:45:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15738-den-nam-2030-dien-tich-cay-trong-can-duoc-tuoi-dat-70.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung quy định về phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công]]>
Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Mức độ đạt được mục tiêu đầu tư dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt; chỉ số khai thác, vận hành thực tế của dự án so với các chỉ số khai thác, vận hành của dự án đã được phê duyệt; tỷ suất hoàn vốn nội bộ (EIRR)... ]]>
2020-01-08 11:01:39 2020-01-08 11:01:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15716-bo-sung-quy-dinh-ve-phuong-phap-tieu-chi-danh-gia-hieu-qua-du-an-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có gì mới?]]>
Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. ]]>
2020-01-08 10:55:27 2020-01-08 10:55:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15713-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 01/07/2020, 9 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương cơ sở]]>
Từ ngày 01/07/2020, khi mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng thì 9 nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ đồng loạt được tăng các khoản thu nhập, như: lương, phụ cấp… tính theo mức lương cơ sở. ]]>
2020-01-08 10:37:41 2020-01-08 10:37:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15712-tu-ngay-01072020-9-doi-tuong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-duoc-tang-luong-co-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ ]]>
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị định, quyết định bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật. ]]>
2020-01-07 20:56:49 2020-01-07 20:56:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15714-hang-loat-van-ban-quy-pham-phap-luat-bi-bai-bo-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải đạt 6 tiêu chí]]>
Trong 3 năm gần nhất, cơ sở giáo dục đại học công bố trung bình mỗi năm từ 100 bài báo trở lên và đạt tỷ lệ trung bình một giảng viên cơ hữu công bố mỗi năm từ 0,3 bài trở lên trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới. ]]>
2020-01-02 09:04:37 2020-01-02 09:04:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15681-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-dinh-huong-nghien-cuu-phai-dat-6-tieu-chi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cán bộ, công chức, viên chức tố cáo được bảo vệ vị trí công tác]]>
Tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ. ]]>
2020-01-02 09:00:19 2020-01-02 09:00:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15679-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-to-cao-duoc-bao-ve-vi-tri-cong-tac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý dứt điểm các vướng mắc trong triển khai chính sách phát triển thủy sản]]>
Đó là một trong những nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. ]]>
2019-12-30 16:40:23 2019-12-30 16:40:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15666-xu-ly-dut-diem-cac-vuong-mac-trong-trien-khai-chinh-sach-phat-trien-thuy-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất, buôn bán giống cây trồng cần những điều kiện gì?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. ]]>
2019-12-25 09:39:57 2019-12-25 09:39:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15612-san-xuat-buon-ban-giong-cay-trong-can-nhung-dieu-kien-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không để “cài cắm” lợi ích trong ban hành văn bản pháp luật]]>
Việc xây dựng thể chế phải được quan tâm hơn nữa, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp trong kinh doanh và đời sống. ]]>
2019-12-24 23:52:01 2019-12-24 23:52:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15620-khong-de-cai-cam-loi-ich-trong-ban-hanh-van-ban-phap-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khung giá đất mới được quy định như thế nào?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Theo đó, mức giá tối đa đối với đất ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 162 triệu đồng/m2. ]]>
2019-12-23 09:29:59 2019-12-23 09:29:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15596-khung-gia-dat-moi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/