KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2017-04-27 23:52:04 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Những quy định cụ thể về lập kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm]]>
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan trung ương có liên quan lập kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định. ]]>
2017-04-27 00:31:46 2017-04-27 00:31:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8278-nhung-quy-dinh-cu-the-ve-lap-ke-hoach-tai-chinh-5-nam-ke-hoach-tai-chinhnsnn-3-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng yêu cầu, tiếp thu những ý kiến đóng góp một cách cầu thị]]>
Thời gian lấy ý kiến Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sẽ kéo dài đến hết ngày 20/5/2017 thay vì vào cuối tháng 4 như dự kiến. ]]>
2017-04-25 23:39:21 2017-04-25 23:39:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8265-pho-thu-tuong-yeu-cau-tiep-thu-nhung-y-kien-dong-gop-mot-cach-cau-thi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ngày 24/4/2017]]>
Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đảm bảo tương lai bền vững cho các cháu có mẹ hiến tạng; Áp dụng cơ chế đặc thù xây cầu Hàn, cầu Đăng (Hải Phòng); Tăng cường kiểm tra, giám sát tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Khắc phục sạt lở bờ sông Vàm Nao (An Giang) là những văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ngày 24/4/2017. ]]>
2017-04-24 22:04:25 2017-04-24 22:04:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8249-van-ban-chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-ngay-2442017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo điều hành của Chính phủ ngày 20/4/2017]]>
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu du lịch thác Bản Giốc; Văn phòng BCĐ Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân đặt tại Bộ Công an; Thay thành viên BCĐ Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính; Hỗ trợ Yên Bái hơn 460 tấn gạo; Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết kiến nghị của công dân, doanh nghiệp; Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ lâm tặc phá rừng nghiến cổ thụ; Quy chế BCĐ Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; Khẩn trương ban hành Kế hoạch hành động bảo vệ môi trường là những văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ ngày 20/4/2017. ]]>
2017-04-20 20:23:56 2017-04-20 20:23:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8221-chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-ngay-2042017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DN không cần tiền hỗ trợ, họ cần có hành lang pháp lý vững chắc]]>
Muốn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, thì Nhà nước phải có các giải pháp về cơ chế, pháp lý hỗ trợ cho đầu ra của sản phẩm bằng cách phát triển thị trường buôn bán, sàn giao dịch nông sản. ]]>
2017-04-19 23:33:21 2017-04-19 23:33:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8215-dn-khong-can-tien-ho-tro-ho-can-co-hanh-lang-phap-ly-vung-chac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sử dụng công cụ kích điện để khác thác thủy sản sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng]]>
So với Nghị định 103, Nghị định mới đã nâng mức phạt của một loạt hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản. ]]>
2017-04-13 08:18:14 2017-04-13 08:18:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8175-su-dung-cong-cu-kich-dien-de-khac-thac-thuy-san-se-bi-phat-toi-50-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Đề xuất Quốc hội sửa cùng lúc 32 luật liên quan tới dự án Luật Quy hoạch]]>
Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 11/4. ]]>
2017-04-12 09:48:29 2017-04-12 09:48:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8166--de-xuat-quoc-hoi-sua-cung-luc-32-luat-lien-quan-toi-du-an-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ được phép sử dụng tối đa 2 loại kháng sinh trong một sản phẩm TACN ]]>
Đó là nội dung tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2017-04-07 23:06:20 2017-04-07 23:06:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8143-chi-duoc-phep-su-dung-toi-da-2-loai-khang-sinh-trong-mot-san-pham-tacn-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 07/04/2017]]>
Triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp; Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án cao tốc Bắc – Nam; Kiện toàn 3 Phân ban, Ủy ban; Hỗ trợ Tuyên Quang gần 352 tấn gạo; Công nhận 11 xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh; Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh hình thức kinh doanh du lịch "tour 0 đồng"; Khẩn trương xây dựng Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 07/04/2017. ]]>
2017-04-07 22:46:01 2017-04-07 22:46:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8141-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-07042017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài nguyên và Môi trường có 23 đơn vị ]]>
Theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 04/04/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì Bộ này sẽ có 23 đơn vị trực thuộc. ]]>
2017-04-05 23:57:37 2017-04-05 23:57:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8131-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-co-23-don-vi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Giao thông vận tải là đầu mối quản lý nhà nước về cảng cạn]]>
Điều này được nêu rõ tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn tại Việt Nam. ]]>
2017-04-05 23:45:19 2017-04-05 23:45:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8130-bo-giao-thong-van-tai-la-dau-moi-quan-ly-nha-nuoc-ve-cang-can.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ gồm 22 đơn vị]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. ]]>
2017-04-04 23:13:33 2017-04-04 23:13:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8119-co-cau-to-chuc-cua-bo-noi-vu-gom-22-don-vi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đấu thầu quốc tế khi hàng hóa trong nước không sản xuất được]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước ]]>
2017-04-04 23:05:30 2017-04-04 23:05:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8118-chi-dau-thau-quoc-te-khi-hang-hoa-trong-nuoc-khong-san-xuat-duoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2 trường hợp được khởi công mới Dự án khu hành chính tập trung ]]>
Thủ tướng yêu cầu việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung phải gắn với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, công chức, công vụ; nâng cao hệ số cạnh tranh và hội nhập quốc tế. ]]>
2017-04-03 23:52:57 2017-04-03 23:52:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8107-2-truong-hop-duoc-khoi-cong-moi-du-an-khu-hanh-chinh-tap-trung-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VASEP “chê” dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 38]]>
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), nhiều quy định mới của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính là một bước lùi đáng kể so quy định hiện hành. ]]>
2017-03-31 09:15:50 2017-03-31 09:15:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8090-vasep-che-du-thao-sua-doi-bo-sung-thong-tu-38.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã ]]>
Theo Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, thì hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã sẽ được tổ chức vào tháng 9/2017 tại Hà Nội. ]]>
2017-03-30 23:01:17 2017-03-30 23:01:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8089-chuan-bi-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-thi-hanh-luat-hop-tac-xa-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy nhanh việc xây dựng dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt]]>
Một trong những lý do khiến mô hình đặc khu kinh tế ở Việt Nam chưa thể sớm hình thành là bởi vẫn còn những lấn cấn liên quan đến việc thông qua các thể chế đặc biệt cho các đặc khu này ]]>
2017-03-28 22:56:58 2017-03-28 22:56:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8072-thuc-day-nhanh-viec-xay-dung-du-an-luat-don-vi-hanh-chinhkinh-te-dac-biet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg, ngày 27/03/2017 về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. ]]>
2017-03-28 22:13:48 2017-03-28 22:13:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8068-thu-dịch-vụ-su-dung-duong-bo-diẹn-tủ-tu-dong-khong-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 thay đổi nổi bật về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử]]>
Đó là: Cho phép ủy quyền xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Cải tiến quy trình thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử; Miễn hoàn toàn lệ phí khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến ]]>
2017-03-28 14:18:47 2017-03-28 14:18:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8063-3-thay-doi-noi-bat-ve-dang-ky-doanh-nghiep-qua-mang-dien-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kỷ luật cá nhân vi phạm trong bổ nhiệm tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ]]>
Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về kết quả theo dõi, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của lãnh đạo tại một số địa phương, đơn vị. ]]>
2017-03-23 22:43:15 2017-03-23 22:43:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8028-ky-luat-ca-nhan-vi-pham-trong-bo-nhiem-tai-cuc-thue-tinh-ba-riavung-tau-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ngày 23/3/2017]]>
Kiểm tra, thu hồi trợ cấp sai đối tượng; Thành lập BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Thành viên Hội đồng thành viên không kiêm nhiệm Tổng giám đốc; Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ "biến đất công thành tư”; 13 cơ quan không báo cáo kết quả giám sát tài chính; 'Siết' chặt quản lý ô tô nhập khẩu theo diện biếu, tặng; Sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Hà Nội chỉ định thầu tư vấn quy hoạch hệ thống gara ngầm là những văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ngày 23/3/2017. ]]>
2017-03-23 20:34:15 2017-03-23 20:34:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8027-chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-ngay-2332017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước 30/6, thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tuyệt đối không cấp biển số ô tô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào. ]]>
2017-03-22 22:38:08 2017-03-22 22:38:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8015-truoc-306-thu-hoi-bien-so-80a-80b-cua-516-xe-da-cap-cho-cac-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ bãi bỏ nhiều điều kiện trong kinh doanh gas]]>
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) cũng phải thừa nhận, Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí đang tồn tại nhiều bất cập; nhiều quy định bộc lộ rõ sự bất hợp lý. ]]>
2017-03-22 18:24:31 2017-03-22 18:24:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8012-se-bai-bo-nhieu-dieu-kien-trong-kinh-doanh-gas.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 17/3/2017]]>
Xây dựng đường cao tốc từ Ninh Bình đến Nam Định; Nghiên cứu ý kiến về minh bạch trong bán lẻ; Tổ chức Chương trình Xuân Quê hương hàng năm; Năm 2017 cổ phần hóa 4 tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng; Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện; Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Lựa chọn phương án thiết kế sân bay Long Thành là những văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 17/3/2017. ]]>
2017-03-17 22:26:42 2017-03-17 22:26:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7989-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-1732017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cơ quan hành chính nhà nước phải bố trí đầu mối cung cấp thông tin]]>
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân là một trong các nhiệm vụ thường xuyên. ]]>
2017-03-15 08:22:55 2017-03-15 08:22:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7965-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-phai-bo-tri-dau-moi-cung-cap-thong-tin.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 14/03/2017]]>
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; Vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển bị phạt từ 3 triệu đồng; Thay đổi nhân sự Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu; Xây dựng Bắc Ninh thành trung tâm sản xuất điện tử của Châu Á là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 14/03/2017. ]]>
2017-03-14 22:29:58 2017-03-14 22:29:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7966-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-14032017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều loại ô tô và xe máy phải dán nhãn năng lượng]]>
Theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg, ngày 09/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ có 04 phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. ]]>
2017-03-14 16:29:15 2017-03-14 16:29:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7958-nhieu-loai-o-to-va-xe-may-phai-dan-nhan-nang-luong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nới lỏng điều kiện nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ]]>
Theo Thông tư 04/2017/TT-BCT, ngày 09/03/2017 của Bộ Công Thương, khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống không cần phải trình giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận tải cấp như thời gian qua. ]]>
2017-03-14 14:49:20 2017-03-14 14:49:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7956-noi-long-dieu-kien-nhap-khau-o-to-duoi-9-cho.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chấm dứt ngay việc nhận xe ô tô doanh nghiệp biếu, tặng]]>
Việc trang bị xe ô tô phục vụ cho công tác thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, ngày 4/8/2015. ]]>
2017-03-14 09:09:46 2017-03-14 09:09:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7955-cham-dut-ngay-viec-nhan-xe-o-to-doanh-nghiep-bieu-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương còn lại trước ngày 15/3]]>
Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017. ]]>
2017-03-09 22:56:07 2017-03-09 22:56:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7925-giao-ke-hoach-von-ngan-sach-trung-uong-con-lai-truoc-ngay-153.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/