KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2021-04-17 17:28:55 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn]]>
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. ]]>
2021-04-17 09:56:18 2021-04-17 09:56:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18645-chinh-phu-trien-khai-cong-viec-sau-khi-duoc-kien-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ tại các sở kế hoạch và đầu tư]]>
Theo Dự thảo Thông tư mới, thì số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của sở kế hoạch và đầu tư chỉ là 5 phòng, thay vì không quá 7 phòng đối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, còn các tỉnh, thành phố khác không quá 6 phòng như quy định hiện hành. ]]>
2021-04-13 17:13:18 2021-04-13 17:13:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18608-giam-so-luong-phong-chuyen-mon-nghiep-vu-tai-cac-so-ke-hoach-va-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thông tư 03 tác động tích cực đến các doanh nghiệp và ngân hàng]]>
Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ban hành Thông tư số 03 hướng dẫn việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, Khối phân tích Công ty Chứng khoán VNDIRECT đã ra báo cáo đánh giá tác động của Thông tư 03 với góc nhìn tích cực. ]]>
2021-04-07 18:22:27 2021-04-07 18:22:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18562-thong-tu-03-tac-dong-tich-cuc-den-cac-doanh-nghiep-va-ngan-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kỳ vọng Quỹ Ðổi mới công nghệ quốc gia sớm đi vào hoạt động]]>
Đại diện Quỹ Ðổi mới công nghệ quốc gia cho biết, Cơ quan này đang xây dựng các quy định cụ thể, chuẩn bị cho việc vận hành Quỹ. Quỹ có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. ]]>
2021-04-07 17:56:31 2021-04-07 17:56:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18561-ky-vong-quy-Ðoi-moi-cong-nghe-quoc-gia-som-di-vao-hoat-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phấn đấu đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất lâm sản hàng đầu thế giới]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược chỉ ra rằng, phát triển khoa học công nghệ là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững và cần huy động đa đạng các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp. ]]>
2021-04-06 17:03:26 2021-04-06 17:03:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18550-phan-dau-dua-viet-nam-thanh-trung-tam-san-xuat-lam-san-hang-dau-the-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hiện thực hóa thông điệp "Vì một Việt Nam xanh"]]>
Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025". Đề án nhằm hiện thực hóa thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra ngày 20/2/2021, nhân việc tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu. ]]>
2021-04-06 14:13:42 2021-04-06 14:13:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18544-hien-thuc-hoa-thong-diep--vi-mot-viet-nam-xanh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm 50% GDP ]]>
Đây là một trong những mục tiêu cụ thể của Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tại Việt Nam, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 531/QĐ-TTg. ]]>
2021-04-05 14:47:34 2021-04-05 14:47:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18532-dén-nam-2030-tỷ-trong-cua-khu-vuc-dich-vu-chiem-50-gdp-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Được vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội]]>
Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.Theo đó, từ 1/4/2021, việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội sẽ tuân thủ cả Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP. ]]>
2021-04-05 10:56:57 2021-04-05 10:56:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18525-duoc-vay-toi-da-bang-80-gia-tri-hop-dong-mua-thue-mua-nha-o-xa-hoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 26/3/2021, thay đổi nhiều quy định về đầu tư kinh doanh]]>
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, từ 26/3/2021, 08 nghị định về đầu tư kinh doanh bị sửa đổi, bổ sung; 6 nghị định hết hiệu lực thi hành. ]]>
2021-04-03 21:58:22 2021-04-03 21:58:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18500-tu-2632021-thay-doi-nhieu-quy-dinh-ve-dau-tu-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án trọng điểm; Sớm ban hành "hộ chiếu vắc-xin"...]]>
Đó là những nhiệm vụ quan trọng được nêu bật tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021. ]]>
2021-04-03 21:44:13 2021-04-03 21:44:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18499-day-nhanh-tien-do-cong-trinh-du-an-trong-diem;-som-ban-hanh--ho-chieu-vac-xin----.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp]]>
Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định có hiệu lực từ 15/5/2021 với mức hỗ trợ mới là 1,5 triệu đồng/tháng. ]]>
2021-04-02 23:25:33 2021-04-02 23:25:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18495-tang-muc-ho-tro-hoc-nghe-voi-nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-that-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự án PPP lĩnh vực giao thông vận tải phải có quy mô từ 1.500 tỷ đồng trở lên]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). ]]>
2021-04-01 00:11:10 2021-04-01 00:11:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18479-du-an-ppp-linh-vuc-giao-thong-van-tai-phai-co-quy-mo-tu-1-500-ty-dong-tro-len.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thi hành Luật Cư trú]]>
Từ ngày 1/7/2021 Luật Cư trú sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, để Luật được triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể. ]]>
2021-03-31 22:10:47 2021-03-31 22:10:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18475-thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-viec-thi-hanh-luat-cu-tru.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiếp tục cải cách hành chính, giảm khó cho người dân và doanh nghiệp]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-BCĐCCHC ban hành Kế hoạch hành động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. ]]>
2021-03-31 21:46:37 2021-03-31 21:46:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18474-tiep-tuc-cai-cach-hanh-chinh-giam-kho-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân sách Trung ương hỗ trợ nhiều địa phương phòng, chống COVID-19]]>
Quyết định số 482/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định. ]]>
2021-03-31 21:36:50 2021-03-31 21:36:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18473-ngan-sach-trung-uong-ho-tro-nhieu-dia-phuong-phong-chong-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp cần những điều kiện gì?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2021/NĐ-CP, ngày 25/3/2021 về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. ]]>
2021-03-31 09:41:55 2021-03-31 09:41:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18459-san-xuat-kinh-doanh-giong-cay-trong-lam-nghiep-can-nhung-dieu-kien-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng. ]]>
2021-03-29 22:59:17 2021-03-29 22:59:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18449-thi-diem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-tai-tp--da-nang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính thức ban hành Nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội]]>
Chính quyền đô thị thí điểm tại TP. Hà Nội sắp tới sẽ có số lượng công chức bình quân tại mỗi phường là 15 người. Chủ tịch phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục… ]]>
2021-03-29 22:31:54 2021-03-29 22:31:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18447-chinh-thuc-ban-hanh-nghi-dinh-ve-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-tai-tp--ha-noi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục người khuyết tật]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 427/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. ]]>
2021-03-29 15:35:52 2021-03-29 15:35:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18441-thu-tuong-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-he-thong-co-so-giao-duc-nguoi-khuyet-tat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quản lý cơ sở giáo dục phải đảm bảo công khai, minh bạch]]>
Việc quản lý trong cơ sở giáo dục phải đảm bảo thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch về chất lượng giáo dục và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, phù hợp với loại hình nhà trường và quy định của pháp luật về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. ]]>
2021-03-24 22:17:10 2021-03-24 22:17:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18405-quan-ly-co-so-giao-duc-phai-dam-bao-cong-khai-minh-bach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp]]>
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thay thế các quy định cũ để phù hợp với khung pháp lý mới. ]]>
2021-03-24 17:26:51 2021-03-24 17:26:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18404-ban-hanh-thong-tu-sua-doi-bo-sung-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng từ 1/1/2022]]>
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với 8 đối tượng. ]]>
2021-03-22 10:38:30 2021-03-22 10:38:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18362-de-xuat-tang-15-luong-huu-tro-cap-cho-8-doi-tuong-tu-112022.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 1/7/2021, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó, điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2021 lên 360.000 đồng/tháng. ]]>
2021-03-18 15:34:42 2021-03-18 15:34:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18342-tu-172021-tang-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-len-360-000-dongthang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển đảo và hải đảo]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 15/03/2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển đảo và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân. ]]>
2021-03-17 16:37:36 2021-03-17 16:37:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18331-thu-hut-cac-nguon-luc-xa-hoi-cho-nhiem-vu-phat-trien-kinh-texa-hoi-vung-bien-gioi-dat-lien-tren-bien-dao-va-hai-dao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành cơ chế hỗ trợ phòng, chống khắc phục hậu quả hạn mặn]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 305/QĐ-TTg, ngày 05/3/2021 quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. ]]>
2021-03-09 09:48:00 2021-03-09 09:48:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18247-ban-hanh-co-che-ho-tro-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-han-man.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi bị phạt như thế nào?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. ]]>
2021-03-03 09:04:02 2021-03-03 09:04:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18214-vi-pham-quy-dinh-ve-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-bi-phat-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gói hỗ trợ thứ 2: Rà soát các đối tượng để chính sách đi đúng chỗ, khả thi]]>
Năm 2021, đối tượng bị tác động trong xã hội cũng có sự thay đổi so với thời điểm trước đây, thị trường trong nước dần được khôi phục. ]]>
2021-03-02 22:44:24 2021-03-02 22:44:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18212-goi-ho-tro-thu-2--ra-soat-cac-doi-tuong-de-chinh-sach-di-dung-cho-kha-thi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Vũ trụ quốc gia]]>
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chiến lược Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, ban hành tháng 2/2021. Thủ tướng cũng chỉ đạo việc thúc đẩy nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tiềm năng phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ. ]]>
2021-03-01 15:40:28 2021-03-01 15:40:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18199-nghien-cuu-de-xuat-xay-dung-luat-vu-tru-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung yêu cầu điều kiện hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá]]>
Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá bổ sung yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá. ]]>
2021-02-26 16:14:00 2021-02-26 16:14:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18185-bo-sung-yeu-cau-dieu-kien-hanh-nghe-cua-doanh-nghiep-tham-dinh-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần mua, nhập khẩu khoảng 150 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021]]>
Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2021-02-26 14:46:31 2021-02-26 14:46:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-18179-can-mua-nhap-khau-khoang-150-trieu-lieu-vac-xin-phong-covid-19-trong-nam-2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/