KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2017-01-23 03:17:23 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Kinh doanh casino: Sau hơn 7 năm đã chính thức có Nghị định hướng dẫn]]>
Như vậy, sau hơn 7 năm tính từ thời điểm có dự thảo đầu tiên, đến nay, Casino - 1 trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mới chính thức có Nghị định điều chỉnh. ]]>
2017-01-21 08:39:39 2017-01-21 08:39:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7612-kinh-doanh-casino--sau-hon-7-nam-da-chinh-thuc-co-nghi-dinh-huong-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Siết" cấp bảo lãnh chính phủ]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. Theo đó, để được cấp bảo lãnh chính phủ, cần đáp ứng 5 điều kiện. ]]>
2017-01-20 23:48:49 2017-01-20 23:48:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7609--siet--cap-bao-lanh-chinh-phu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030]]>
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo đó, phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. ]]>
2017-01-18 14:47:10 2017-01-18 14:47:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7590-phat-trien-du-lich-thuc-su-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-vao-nam-2030.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mức cao nhất với cây trồng là 30 triệu đồng/ha]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 2/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. ]]>
2017-01-14 23:42:05 2017-01-14 23:42:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7559-muc-cao-nhat-voi-cay-trong-la-30-trieu-dongha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Diện tích lớn hơn khi đo đạc vẫn được cấp sổ đỏ]]>
Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. ]]>
2017-01-14 21:49:51 2017-01-14 21:49:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7558-dien-tich-lon-hon-khi-do-dac-van-duoc-cap-so-do.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 13/1/2017]]>
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Xây 4 công trình thể thao phục vụ công nhân, người lao động; Nghiên cứu giải pháp KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới; Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ; Kiện toàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Lập BCĐ Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công; Tăng cường giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 13/1/2017. ]]>
2017-01-13 22:17:28 2017-01-13 22:17:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7553-thong-tin-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-1312017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý cho Formosa chủ động nhập khẩu than ]]>
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp than cho sản xuất điện. ]]>
2017-01-10 23:04:57 2017-01-10 23:04:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7519-thu-tuong-dong-y-cho-formosa-chu-dong-nhap-khau-than-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế]]>
Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước. ]]>
2017-01-07 21:53:38 2017-01-07 21:53:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7504-day-manh-thuc-hien-chu-truong-tinh-gian-bien-che.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cung ứng dịch vụ công ích: Chính sách còn chưa đi vào thực tế]]>
Đây là nhận định của nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp tham dự hội thảo “Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công tại các đô thị Việt Nam” do Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 05/01/2017 tại Hà Nội. ]]>
2017-01-05 17:28:01 2017-01-05 17:28:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7492-cung-ung-dich-vu-cong-ich--chinh-sach-con-chua-di-vao-thuc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trình dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) tại Phiên họp Chính phủ tháng 2/2017 ]]>
Đó là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Tài chính. Bộ này cũng được giao chủ trì rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước. ]]>
2017-01-05 07:46:22 2017-01-05 07:46:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7478-trinh-du-thao-luat-quan-ly-no-cong-sua-doi-tai-phien-hop-chinh-phu-thang-22017-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Kế toán năm 2015 đã có nghị định hướng dẫn]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán năm 2015. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. ]]>
2017-01-05 07:36:24 2017-01-05 07:36:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7477-luat-ke-toan-nam-2015-da-co-nghi-dinh-huong-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không nợ đọng XDCB, địa phương mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. ]]>
2017-01-03 22:05:57 2017-01-03 22:05:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7462-khong-no-dong-xdcb-dia-phuong-moi-duoc-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiếp tục sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. ]]>
2016-12-31 23:10:19 2016-12-31 23:10:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7454-tiep-tuc-sua-doi-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 01/2017 ]]>
Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, dự kiến có 9 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực kinh tế có hiệu lực từ tháng 01/2017. ]]>
2016-12-29 23:46:28 2016-12-29 23:46:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7446-mot-so-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-012017-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giới hạn tuổi tàu khách nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam]]>
Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2016-12-29 07:26:48 2016-12-29 07:26:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7436-gioi-han-tuoi-tau-khach-nuoc-ngoai-da-qua-su-dung-dang-ky-lan-dau-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 28/12]]>
Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự; Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự; Lập Phân ban hợp tác kinh tế - thương mại, KHKT với Armenia; Xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên; Công nhận thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hoàn thành xây dựng NTM; Lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thoát lũ sông Tân Lâm; Bàn giao dự án QL 50 để TP Hồ Chí Minh triển khai đầu tư; Tăng cường nguồn lực cho công tác dân tộc; Đẩy mạnh phát triển CNTT một cách toàn diện; Xây dựng Trạm Kiểm ngư Phú Quốc là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 28/12. ]]>
2016-12-29 07:14:23 2016-12-29 07:14:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7435-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-2812.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức]]>
Phó Thủ tướng yêu cầu, chỉnh lý Dự thảo Nghị định theo hướng: quy định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm nhận xét và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó không do mình bổ nhiệm; lưu ý quy định đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ để bảo đảm đúng thẩm quyền. ]]>
2016-12-28 19:40:54 2016-12-28 19:40:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7438-sua-doi-nghi-dinh-so-562015nd-cp-ve-danh-gia-phan-loai-can-bo-cong-chuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành Khung chính sách hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo QL53]]>
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. ]]>
2016-12-28 02:42:14 2016-12-28 02:42:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7421-ban-hanh-khung-chinh-sach-ho-tro-tai-dinh-cu-du-an-cai-tao-ql53.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý bổ sung dự án lưới điện 220 kV cho đảo Phú Quốc vào Quy hoạch]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung dự án lưới điện 220 kV cấp điện cho đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. ]]>
2016-12-28 02:33:29 2016-12-28 02:33:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7420-thu-tuong-dong-y-bo-sung-du-an-luoi-dien-220-kv-cho-dao-phu-quoc-vao-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần làm rõ nội dung phân cấp trong quản lý đầu tư xây dựng]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. ]]>
2016-12-24 22:52:11 2016-12-24 22:52:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7403-can-lam-ro-noi-dung-phan-cap-trong-quan-ly-dau-tu-xay-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý nghiêm nhà xe “làm giá” trong dịp Tết Nguyên đán]]>
Mới đây, Bộ Tài chính vừa có Chỉ thị 06 yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp nhận kê khai giá cước vận tải từ ngày 01/01/2017, đồng thời sẽ xử lý nghiêm trường hợp các nhà xe lợi dụng lượng hành khách đông, lớn trong dịp Tết để tăng giá cao. ]]>
2016-12-23 09:27:06 2016-12-23 09:27:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7390-xu-ly-nghiem-nha-xe-lam-gia-trong-dip-tet-nguyen-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Bí thư ra Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017]]>
Ngày 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Tạp chí Kinh tế và Dự báo trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị. ]]>
2016-12-22 08:34:52 2016-12-22 08:34:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7377-ban-bi-thu-ra-chi-thi-ve-viec-to-chuc-tet-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam]]>
Nhằm nhân rộng việc áp dụng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu ra các tỉnh, thành phố trong cả nước, ngày 19/12/2016, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo Tham vấn Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (VN-CRI) và kết quả áp dụng thí điểm tại 5 đô thị tại Hà Nội. ]]>
2016-12-21 16:13:54 2016-12-21 16:13:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7370-xay-dung-bo-chi-so-do-thi-chong-chiu-voi-bien-doi-khi-hau-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quà Tết tặng cho người có công được chia thành 2 mức]]>
Cụ thể, mức 400.000 đồng dành tặng cho 8 đối tượng và mức 200.000 đồng được dành cho 5 đối tượng có công. ]]>
2016-12-20 23:24:23 2016-12-20 23:24:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7360-qua-tet-tang-cho-nguoi-co-cong-duoc-chia-thanh-2-muc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tìm tiêu chí chuyển đổi sở hữu đơn vị sự nghiệp công lập ]]>
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi sở hữu đơn vị sự nghiệp công lập. ]]>
2016-12-18 00:27:22 2016-12-18 00:27:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7340-tim-tieu-chi-chuyen-doi-so-huu-don-vi-su-nghiep-cong-lap-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo điều kiện thuận lợi cho DN, Bộ Công Thương bãi bỏ hàng loạt TTHC]]>
Trong năm 2017, Bộ Công Thương sẽ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý. ]]>
2016-12-14 10:24:55 2016-12-14 10:24:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7306-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-dn-bo-cong-thuong-bai-bo-hang-loat-tthc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 13/12/2016]]>
Tiền lương, phụ cấp cho NLĐ trên các công trình thuỷ điện; Kiểm soát, ngăn chặn đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu; Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa; Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Long An; Bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP. HCM; Thí điểm xe 4 bánh chạy điện chở khách du lịch tại Cần Thơ; Xuất cấp lương thực, hóa chất cho 2 tỉnh… là những văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 13/12/2016. ]]>
2016-12-13 23:42:31 2016-12-13 23:42:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7304-van-ban-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-13122016.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ quyết tâm xóa tình trạng DN bị kiểm tra vô tội vạ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan phải đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo. ]]>
2016-12-12 22:55:43 2016-12-12 22:55:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7300-chinh-phu-quyet-tam-xoa-tinh-trang-dn-bi-kiem-tra-vo-toi-va.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Một số dự án thuộc chương trình MTQG được hưởng cơ chế đặc thù]]>
Cụ thể, một số dự án nhóm C quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 sẽ được hưởng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng. ]]>
2016-12-08 11:40:03 2016-12-08 11:40:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7273-mot-so-du-an-thuoc-chuong-trinh-mtqg-duoc-huong-co-che-dac-thu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 05/12/2016]]>
Báo cáo Thủ tướng hoạt động của Cty Xổ số điện toán Vietlott; Đầu tư 2 dự án giao thông nối Quốc lộ 1; Hỗ trợ giống cây trồng cho 9 tỉnh; Bảo tồn, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê; Tăng cường quan hệ thương mại Việt Nam – ASEAN là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 05/12/2016. ]]>
2016-12-06 07:26:43 2016-12-06 07:26:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-7264-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-05122016.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/