KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2017-09-25 05:44:00 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Rượu “tự nấu” phải có giấy phép]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Tại đó nhấn mạnh, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. ]]>
2017-09-18 22:41:19 2017-09-18 22:41:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9285-ruou-tu-nau-phai-co-giay-phep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gấp rút soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết]]>
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thông qua 13 luật, nghị quyết. Để đưa các luật và nghị quyết này đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết các luật đó. ]]>
2017-09-15 11:23:04 2017-09-15 11:23:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9262-gap-rut-soan-thao-89-van-ban-quy-dinh-chi-tiet-13-luat-nghi-quyet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10]]>
Đây là một trong 4 hội nghị quan trọng nhất của Chính phủ trong năm 2017, sẽ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì vào đầu tháng 10/2017, nhằm thống nhất các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tập thể nói riêng và chuỗi sản xuất kinh tế nói chung. ]]>
2017-09-14 01:01:03 2017-09-14 01:01:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9250-hoi-nghi-so-ket-5-nam-thuc-hien-luat-htx-du-kien-to-chuc-vao-dau-thang-10.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chủ tịch Quốc hội: Tăng thuế BVMT đối với xăng dầu thời điểm này là… không thuận]]>
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đánh giá tác động của việc sửa đổi lần này vẫn chủ yếu tập trung vào việc tăng thu NSNN, hoặc để thuận tiện cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước nên sẽ khó thuyết phục dư luận và sự đồng tình của xã hội. ]]>
2017-09-14 00:34:04 2017-09-14 00:34:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9249-chu-tich-quoc-hoi--tang-thue-bvmt-doi-voi-xang-dau-thoi-diem-nay-la…-khong-thuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh thuế có nhiều cách để làm]]>
TS. Vũ Đình Ánh nhấn mạnh vấn đề này khi nói về việc tăng thuế GTGT, nhất là tại thời điểm hiện nay, chưa đủ cơ sở để kết luận tăng thuế GTGT từ 10-12% là phù hợp hay chưa. ]]>
2017-09-13 08:30:24 2017-09-13 08:30:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9241-dieu-chinh-thue-co-nhieu-cach-de-lam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phương án sửa đổi, bổ sung các liên quan đến hoạt động quy hoạch]]>
Chính phủ đề nghị bổ sung thêm một điều về sửa đổi, bổ sung các luật quy định về quy hoạch tại Điều 69 mới và chuyển Điều 69 cũ thành Điều 70 mới trong dự thảo Luật Quy hoạch. ]]>
2017-09-12 23:53:38 2017-09-12 23:53:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9236-phuong-an-sua-doi-bo-sung-cac-lien-quan-den-hoat-dong-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ yêu cầu tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay]]>
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017. ]]>
2017-09-11 22:50:50 2017-09-11 22:50:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9225-chinh-phu-yeu-cau-tiep-tuc-giam-05-lai-suat-cho-vay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được UBTVQH bàn tại phiên họp tới]]>
Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ trình tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 11-20/9/2017). ]]>
2017-09-08 22:03:50 2017-09-08 22:03:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9212-luat-don-vi-hanh-chinhkinh-te-dac-biet-se-duoc-ubtvqh-ban-tai-phien-hop-toi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 01/01/2018, ôtô từ 7 đến 9 chỗ ngồi phải dán nhãn năng lượng]]>
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải Dự thảo Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, thực hiện theo Quyết định 04/2017/QĐ-TTg được Thủ tướng ban hành ngày 09/03/2017. ]]>
2017-09-06 17:41:21 2017-09-06 17:41:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9187-tu-ngay-01012018-oto-tu-7-den-9-cho-ngoi-phai-dan-nhan-nang-luong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thái Bình, Hà Nam được chọn để thí điểm cơ chế tích tụ đất đai]]>
Nước ta hiện có 4.030 nghìn ha đất lúa với hơn 19 triệu thửa đất, diện tích đất trồng lúa phân tán và manh mún làm giảm hiệu quả sử dụng đất, khó khăn cho ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hoá đồng ruộng dẫn đến năng suất thấp, hiệu quả sử dụng đất không cao... ]]>
2017-09-04 23:01:05 2017-09-04 23:01:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9179-thai-binh-ha-nam-duoc-chon-de-thi-diem-co-che-tich-tu-dat-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn TCTD cấp giấy biên nhận thế chấp]]>
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngày 31/8/ 2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 7000/NHNN-PC hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Giấy biên nhận thế chấp). ]]>
2017-09-04 22:18:13 2017-09-04 22:18:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9177-ngan-hang-nha-nuoc-huong-dan-tctd-cap-giay-bien-nhan-the-chap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt]]>
Đó là một trong những nội dung chính được nêu bật tại Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2017. ]]>
2017-09-01 00:45:53 2017-09-01 00:45:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9163-chinh-phu-thong-nhat-thong-qua-du-an-luat-don-vi-hanh-chinhkinh-te-dac-biet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiện toàn Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ]]>
Tổ công tác bao gồm 11 thành viên, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng; được Thủ tướng ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. ]]>
2017-08-30 23:03:19 2017-08-30 23:03:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9151-kien-toan-to-cong-tac-cua-thu-tuong-chinh-phu-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng yêu cầu cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành ]]>
Trong số các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành, có tới 58% phải thực hiện 2-3 lần bộ thủ tục kiểm tra. Điển hình như một mặt hàng chocolate cần 13 loại giấy phép, 12 nguyên liệu cần 12 loại giấy phép, cuối cùng phải xác nhận công bố thành phẩm. ]]>
2017-08-25 22:34:16 2017-08-25 22:34:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9122-pho-thu-tuong-yeu-cau-cai-cach-toan-dien-cong-tac-kiem-tra-chuyen-nganh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của một số bộ]]>
Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường . ]]>
2017-08-23 00:16:11 2017-08-23 00:16:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9097-chinh-phu-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-tthc-cua-mot-so-bo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ tập trung khơi thông các "điểm nghẽn” về thể chế]]>
“Chúng ta phải gỡ ra dần để thể chế pháp luật, chính sách sát hơn nữa với cuộc sống, với tinh thần kinh tế thị trường định hướng XHCN”, Thủ tướng nói. ]]>
2017-08-22 23:06:05 2017-08-22 23:06:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9095-chinh-phu-tap-trung-khoi-thong-cac--diem-nghen-ve-the-che.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công Thương thu gọn còn 30 đơn vị]]>
Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới. ]]>
2017-08-18 16:57:47 2017-08-18 16:57:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9071-bo-cong-thuong-thu-gon-con-30-don-vi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu địa phương thực hiện giải pháp phát triển KTXH]]>
Sau khi có văn bản yêu cầu các "trưởng ngành", Thủ tướng cũng đã có một văn bản riêng “nhắc nhở” người đứng đầu địa phương thực hiện giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. ]]>
2017-08-17 23:22:01 2017-08-17 23:22:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9065-thu-tuong-yeu-cau-nguoi-dung-dau-dia-phuong-thuc-hien-giai-phap-phat-trien-ktxh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thuế VAT: Bộ Tài chính phải rà soát kỹ nhóm hàng hóa cần nâng lên 11-12%]]>
Đó là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự án Luật sửa đổi bổ sung các luật về thuế. ]]>
2017-08-17 00:58:43 2017-08-17 00:58:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9058-thue-vat---bo-tai-chinh-phai-ra-soat-ky-nhom-hang-hoa-can-nang-len-11-12.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Người tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực giấy đăng ký]]>
Vừa qua, việc cảnh sát giao thông kiểm tra, xử phạt các chủ phương tiện không có giấy đăng ký xe bản chính khi tham gia giao thông đã tạo một làn sóng trái chiều. Bởi, theo quy định của pháp luật, thì việc xử phạt là đúng. ]]>
2017-08-15 23:39:01 2017-08-15 23:39:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9040-nguoi-tham-gia-giao-thong-duoc-su-dung-ban-sao-chung-thuc-giay-dang-ky.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%]]>
Siết chặt kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 3,05%; tháo gỡ các rào cản, điều kiện kinh doanh không phù hợp; kiểm soát dịch sốt xuất huyết… là những nội dung nổi bật được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. ]]>
2017-08-10 22:41:26 2017-08-10 22:41:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-9008-yeu-cau-thuc-hien-quyet-liet-cac-giai-phap-de-dat-muc-tieu-tang-truong-67.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Số "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 15% tổng số "Lao động tiên tiến" ]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/07/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. ]]>
2017-08-04 10:33:00 2017-08-04 10:33:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8972-so--chien-si-thi-dua-co-so--khong-qua-15-tong-so--lao-dong-tien-tien--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Đặc khu: "Không nên chỉ nhìn vào mặt bất cập rồi bàn lùi!"]]>
Thủ tướng nhất trí việc cần tạo lập khung thể chế vượt trội, vượt trên các luật hiện hành, có chính sách đặc thù trên tinh thần kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, giảm thiểu việc áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh tại đặc khu… ]]>
2017-08-02 23:10:01 2017-08-02 23:10:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8958-luat-dac-khu---khong-nen-chi-nhin-vao-mat-bat-cap-roi-ban-lui-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thú y lên đến 100 triệu đồng]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. ]]>
2017-08-02 05:57:47 2017-08-02 05:57:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8954-muc-phat-tien-toi-da-trong-linh-vuc-thu-y-len-den-100-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bỏ tiêu chí sáng kiến trong đánh giá viên chức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ]]>
Chỉ viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí về công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến. ]]>
2017-08-01 07:32:49 2017-08-01 07:32:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8941-bo-tieu-chi-sang-kien-trong-danh-gia-vien-chuc-hoan-thanh-va-hoan-thanh-tot-nhiem-vu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hệ thống tổ chức thống kê tập trung gồm 2 cấp ]]>
Hệ thống tổ chức thống kê tập trung gồm cơ quan thống kê trung ương và cơ quan thống kê địa phương. Cơ quan thống kê địa phương gồm cơ quan thống kê cấp tỉnh và cơ quan thống kê cấp huyện. ]]>
2017-07-23 09:58:37 2017-07-23 09:58:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8873-he-thong-to-chuc-thong-ke-tap-trung-gom-2-cap-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP. HCM]]>
Cụ thể, Thủ tướng là Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các Phó Trưởng ban bao gồm: 1 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. ]]>
2017-07-22 20:35:37 2017-07-22 20:35:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8876-thu-tuong-truc-tiep-chi-dao-chong-un-tac-giao-thong-tai-ha-noi-va-tp--hcm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt từ 40-50 triệu đồng với hành vi phát sai bản tin dự báo thiên tai ]]>
Đây là mức phạt tăng cao hơn so với mức phạt hiện hành. ]]>
2017-07-22 20:27:05 2017-07-22 20:27:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8875-phat-tu-40-50-trieu-dong-voi-hanh-vi-phat-sai-ban-tin-du-bao-thien-tai-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. ]]>
2017-07-19 15:02:26 2017-07-19 15:02:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8858-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-xay-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lập lại quy hoạch KKT Vân Đồn theo hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt]]>
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để thực hiện. ]]>
2017-07-18 00:43:16 2017-07-18 00:43:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8851-lap-lai-quy-hoach-kkt-van-don-theo-huong-la-don-vi-hanh-chinhkinh-te-dac-biet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/