KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2020-05-31 19:23:20 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Công dân 80 nước được cấp thị thực điện tử xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam]]>
Theo đó, công dân của các nước như: Bỉ, Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc… được phép nhập cảnh, xuất cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử qua 8 cửa khẩu đường hàng không, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển. ]]>
2020-05-27 14:26:21 2020-05-27 14:26:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16633-cong-dan-80-nuoc-duoc-cap-thi-thuc-dien-tu-xuat-canh-nhap-canh-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần cơ chế phù hợp để các địa phương trong vùng KTTĐ không làm suy yếu nhau]]>
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm ]]>
2020-05-26 18:53:01 2020-05-26 18:53:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16626-can-co-che-phu-hop-de-cac-dia-phuong-trong-vung-kttd-khong-lam-suy-yeu-nhau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội bàn thảo về chính sách đặc thù giúp TP. Đà Nẵng phát triển]]>
Trong quá trình phát triển, sẽ phát hiện ra những vấn đề đang cản trở một số địa phương, một số vùng miền nên không tránh khỏi cần phải bổ sung những cơ chế, chính sách khác hơn, đặc thù hơn, vượt trội hơn để tạo cho các địa phương, các vùng, miền có điều kiện phát triển... ]]>
2020-05-24 16:36:18 2020-05-24 16:36:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16614-quoc-hoi-ban-thao-ve-chinh-sach-dac-thu-giup-tp--da-nang-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bài 4: Vài suy nghĩ về tích hợp quy hoạch đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia]]>
Thời gian tới, có ít nhất 30 hợp phần quy hoạch được lập để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể quốc gia. Ngoài ra, có thể có các hợp phần quy hoạch về định hướng phát triển lãnh thổ tùy theo ý tưởng lập quy hoạch và quyết định của Hội đồng quy hoạch quốc gia. ]]>
2020-05-15 15:00:25 2020-05-15 15:00:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16562-bai-4--vai-suy-nghi-ve-tich-hop-quy-hoach-doi-voi-quy-hoach-tong-the-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, đã xử lý 5.907 VBQPPL hết hiệu lực, chồng chéo]]>
Cả nước đã thực hiện rà soát 44.376 văn bản trong tổng số văn bản 44.447 văn bản cần phải rà soát. Trong đó, các cơ quan cấp bộ rà soát được 6.762/6.762 văn bản, đạt 100%; các địa phương rà soát được 37.614/37.685 văn bản, đạt 99,8%. ]]>
2020-05-13 22:04:22 2020-05-13 22:04:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16553-nam-2019-da-xu-ly-5-907-vbqppl-het-hieu-luc-chong-cheo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bài 3: Một số giải pháp cấp bách khắc phục các rào cản trong việc thực hiện tích hợp quy hoạch hiện nay]]>
Nhu cầu lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 hiện nay rất lớn. Việc lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp đang gặp phải ba rào cản chính. ]]>
2020-05-08 09:57:52 2020-05-08 09:57:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16524-bai-3--mot-so-giai-phap-cap-bach-khac-phuc-cac-rao-can-trong-viec-thuc-hien-tich-hop-quy-hoach-hien-nay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con]]>
Đối với các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội, ưu tiên cho con vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em… ]]>
2020-05-06 09:46:25 2020-05-06 09:46:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16514-khuyen-khich-cac-cap-vo-chong-sinh-du-2-con.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021]]>
Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam, và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ. ]]>
2020-05-05 11:01:07 2020-05-05 11:01:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16498-lo-trinh-cu-the-tang-tuoi-nghi-huu-tu-nam-2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài]]>
Chính phủ đã đề ra 8 giải pháp lớn nhằm khắc phục khó khăn, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư nước ngoài thời gian tới. ]]>
2020-05-02 10:28:05 2020-05-02 10:28:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16488-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-nang-cao-hieu-qua-hop-tac-dau-tu-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành 3 hình thức công bố hợp quy với thức ăn chăn nuôi truyền thống]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. ]]>
2020-04-24 10:56:17 2020-04-24 10:56:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16444-ban-hanh-3-hinh-thuc-cong-bo-hop-quy-voi-thuc-an-chan-nuoi-truyen-thong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư]]>
Đây là một trong tám nhiệm vụ được đưa ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. ]]>
2020-04-22 10:43:37 2020-04-22 10:43:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16430-hoan-thien-the-che-tao-thuan-loi-cho-chu-dong-tham-gia-cuoc-cmcn-lan-thu-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bài 2: Thực hiện tích hợp quy hoạch đối với quy hoạch tỉnh]]>
Bài viết này, dựa trên sự phân tích các quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 về nội dung quy hoạch tỉnh, quy trình lập quy hoạch tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan và UBND cấp huyện tham gia lập quy hoạch tỉnh để định hướng vận dụng tích hợp quy hoạch vào thực tiễn. ]]>
2020-04-21 15:22:49 2020-04-21 15:22:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16424-bai-2--thuc-hien-tich-hop-quy-hoach-doi-voi-quy-hoach-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những loại công trình nào phải quan trắc khí tượng thủy văn]]>
của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn, trong đó sửa đổi bổ sung quy định công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn. ]]>
2020-04-19 16:39:17 2020-04-19 16:39:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16409-nhung-loai-cong-trinh-nao-phai-quan-trac-khi-tuong-thuy-van.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[12 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao tiếp tục giãn cách xã hội đến 22/4 hoặc 30/4]]>
Nhóm này gồm: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh. ]]>
2020-04-16 14:22:38 2020-04-16 14:22:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16394-12-dia-phuong-thuoc-nhom-nguy-co-cao-tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi-den-224-hoac-304.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng: Đến ngày 15/4 mới quyết định có tiếp tục giãn cách xã hội hay không?]]>
Nói về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng nhấn mạnh, nếu chúng ta lơi lỏng, dễ vỡ trận, xóa đi thành quả mà Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nhân dân đã dày công suốt mấy tháng qua. ]]>
2020-04-14 13:56:04 2020-04-14 13:56:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16384-thu-tuong--den-ngay-154-moi-quyet-dinh-co-tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi-hay-khong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề tài, đề án, dự án sản xuất thử nghiệm phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất]]>
Đây là yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại dự thảo Thông tư quy định quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ]]>
2020-04-10 16:22:22 2020-04-10 16:22:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16365-de-tai-de-an-du-an-san-xuat-thu-nghiem-phai-dap-ung-yeu-cau-thuc-tien-san-xuat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19]]>
Nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự. ]]>
2020-04-09 10:03:53 2020-04-09 10:03:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16357-thu-tuong-chi-dao-xu-ly-nghiem-vi-pham-lien-quan-den-phong-chong-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những nội dung chính của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công]]>
Ngày 06/04/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Đây là một văn bản luật quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện, cũng như thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công. ]]>
2020-04-08 22:41:12 2020-04-08 22:41:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16353-nhung-noi-dung-chinh-cua-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và công bố loại hình cơ sở SXKD phải tạm đình chỉ hoạt động]]>
Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2601/VPCP-KGVX nhằm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là nội dung về cách ly toàn xã hội. ]]>
2020-04-04 11:55:35 2020-04-04 11:55:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16332-chu-tich-ubnd-cap-tinh-quyet-dinh-va-cong-bo-loai-hinh-co-so-sxkd-phai-tam-dinh-chi-hoat-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bài 1: Nhận thức đúng về tích hợp quy hoạch]]>
Cho đến nay, nhiều bộ, ngành và phần lớn các địa phương vẫn chưa thể triển khai hoạt động lập quy hoạch do Nhiệm vụ lập quy hoạch chưa được phê duyệt hoặc chưa được thẩm định. Sự chậm trễ này có nguyên nhân là nhận thức giữa các nhà quản lý và tư vấn quy hoạch về “tích hợp quy hoạch” chưa thống nhất và chưa phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. ]]>
2020-04-01 16:44:31 2020-04-01 16:44:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16307-bai-1--nhan-thuc-dung-ve-tich-hop-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày 01/04]]>
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu cách ly toàn xã hội trong 15 ngày từ 0 giờ ngày 01/04 theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly thôn, xã cách ly xã”. ]]>
2020-03-31 15:12:34 2020-03-31 15:12:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16300-thuc-hien-cach-ly-toan-xa-hoi-15-ngay-tu-0-gio-ngay-0104.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Người lao động ngừng việc do Covid-19 sẽ được giải quyết chế độ như thế nào?]]>
Ngày 25/03/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19. ]]>
2020-03-27 16:02:49 2020-03-27 16:02:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16259-nguoi-lao-dong-ngung-viec-do-covid-19-se-duoc-giai-quyet-che-do-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất giảm 100% học phí cho HSSV trường nghề thuộc gia đình có người nhiễm Covid-19]]>
Tất cả học sinh, sinh viên trường nghề sẽ được giảm học phí từ 15%-20%; đồng thời, miễn học phí cho học sinh, sinh viên thuộc gia đình có người bị nhiễm bệnh do dịch Covid-19. ]]>
2020-03-25 17:03:30 2020-03-25 17:03:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16242-de-xuat-giam-100-hoc-phi-cho-hssv-truong-nghe-thuoc-gia-dinh-co-nguoi-nhiem-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thóc nhập kho dự trữ quốc gia phải đảm bảo những tiêu chuẩn gì?]]>
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia. ]]>
2020-03-23 10:31:28 2020-03-23 10:31:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16215-thóc-nhap-kho-du-tru-quoc-gia-phai-dam-bao-nhung-tieu-chuan-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 0 giờ ngày 22/03: Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam]]>
Cũng từ thời điểm này, tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. ]]>
2020-03-21 20:58:29 2020-03-21 20:58:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16210-tu-0-gio-ngay-2203--tam-dung-nhap-canh-doi-voi-tat-ca-nguoi-nuoc-ngoai-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ xử phạt doanh nghiệp không thực hiện báo cáo lao động về nước]]>
Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc cập nhật thông tin khi lao động trở về nước trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài. ]]>
2020-03-20 15:23:48 2020-03-20 15:23:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16197-se-xu-phat-doanh-nghiep-khong-thuc-hien-bao-cao-lao-dong-ve-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý dứt điểm các văn bản quy định trái luật]]>
Các văn bản trái luật này các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương ban hành đã được phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong các năm 2017, 2018 và 2019. ]]>
2020-03-15 15:48:23 2020-03-15 15:48:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16164-xu-ly-dut-diem-cac-van-ban-quy-dinh-trai-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trình Quốc hội dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trong năm 2020]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. ]]>
2020-03-13 10:05:43 2020-03-13 10:05:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16157-trinh-quoc-hoi-du-an-luat-giao-thong-duong-bo-sua-doi-trong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/08/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ]]>
2020-03-13 09:23:32 2020-03-13 09:23:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16153-3-nhiem-vu-trong-tam-trong-thuc-hien-nghi-quyet-tw7-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công chức có thể mất việc nếu giả mạo, làm sai lệch hồ sơ ]]>
Nghị định số 19 của Chính phủ mới ban hành quy định quá trình xử lý vi phạm hành chính, công chức, viên chức bị buộc thôi việc nếu giả mạo, làm sai lệch hồ sơ của người vi phạm. ]]>
2020-03-06 16:43:37 2020-03-06 16:43:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16105-cong-chuc-co-the-mat-viec-neu-gia-mao-lam-sai-lech-ho-so-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/