KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2020-01-18 16:09:00 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam]]>
Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2020. ]]>
2020-01-16 10:16:44 2020-01-16 10:16:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15775-12-giai-phap-thuc-day-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng]]>
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Trong đó, nâng mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng lên 500 tỷ đồng. ]]>
2020-01-14 23:14:00 2020-01-14 23:14:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15765-nang-muc-von-dieu-le-toi-thieu-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-tro-choi-dien-tu-co-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phí quản lý đối với một số doanh nghiệp bảo hiểm là 0,03%]]>
Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTC, ngày 03/01/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm. ]]>
2020-01-14 16:04:07 2020-01-14 16:04:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15764-phi-quan-ly-doi-voi-mot-so-doanh-nghiep-bao-hiem-la-003.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2030, diện tích cây trồng cạn được tưới đạt 70%]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 33/QĐ-TTg, ngày 07/01/2020 phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. ]]>
2020-01-10 09:45:34 2020-01-10 09:45:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15738-den-nam-2030-dien-tich-cay-trong-can-duoc-tuoi-dat-70.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung quy định về phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công]]>
Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Mức độ đạt được mục tiêu đầu tư dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt; chỉ số khai thác, vận hành thực tế của dự án so với các chỉ số khai thác, vận hành của dự án đã được phê duyệt; tỷ suất hoàn vốn nội bộ (EIRR)... ]]>
2020-01-08 11:01:39 2020-01-08 11:01:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15716-bo-sung-quy-dinh-ve-phuong-phap-tieu-chi-danh-gia-hieu-qua-du-an-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có gì mới?]]>
Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. ]]>
2020-01-08 10:55:27 2020-01-08 10:55:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15713-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 01/07/2020, 9 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương cơ sở]]>
Từ ngày 01/07/2020, khi mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng thì 9 nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ đồng loạt được tăng các khoản thu nhập, như: lương, phụ cấp… tính theo mức lương cơ sở. ]]>
2020-01-08 10:37:41 2020-01-08 10:37:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15712-tu-ngay-01072020-9-doi-tuong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-duoc-tang-luong-co-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ ]]>
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị định, quyết định bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật. ]]>
2020-01-07 20:56:49 2020-01-07 20:56:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15714-hang-loat-van-ban-quy-pham-phap-luat-bi-bai-bo-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải đạt 6 tiêu chí]]>
Trong 3 năm gần nhất, cơ sở giáo dục đại học công bố trung bình mỗi năm từ 100 bài báo trở lên và đạt tỷ lệ trung bình một giảng viên cơ hữu công bố mỗi năm từ 0,3 bài trở lên trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới. ]]>
2020-01-02 09:04:37 2020-01-02 09:04:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15681-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-dinh-huong-nghien-cuu-phai-dat-6-tieu-chi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cán bộ, công chức, viên chức tố cáo được bảo vệ vị trí công tác]]>
Tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ. ]]>
2020-01-02 09:00:19 2020-01-02 09:00:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15679-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-to-cao-duoc-bao-ve-vi-tri-cong-tac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý dứt điểm các vướng mắc trong triển khai chính sách phát triển thủy sản]]>
Đó là một trong những nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. ]]>
2019-12-30 16:40:23 2019-12-30 16:40:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15666-xu-ly-dut-diem-cac-vuong-mac-trong-trien-khai-chinh-sach-phat-trien-thuy-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất, buôn bán giống cây trồng cần những điều kiện gì?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. ]]>
2019-12-25 09:39:57 2019-12-25 09:39:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15612-san-xuat-buon-ban-giong-cay-trong-can-nhung-dieu-kien-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không để “cài cắm” lợi ích trong ban hành văn bản pháp luật]]>
Việc xây dựng thể chế phải được quan tâm hơn nữa, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp trong kinh doanh và đời sống. ]]>
2019-12-24 23:52:01 2019-12-24 23:52:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15620-khong-de-cai-cam-loi-ich-trong-ban-hanh-van-ban-phap-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khung giá đất mới được quy định như thế nào?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Theo đó, mức giá tối đa đối với đất ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 162 triệu đồng/m2. ]]>
2019-12-23 09:29:59 2019-12-23 09:29:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15596-khung-gia-dat-moi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành Danh mục 257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh]]>
Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch. ]]>
2019-12-05 10:45:12 2019-12-05 10:45:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15470-ban-hanh-danh-muc-257-quy-hoach-duoc-tich-hop-vao-quy-hoach-cap-quoc-gia-vung-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất sớm áp dụng thuế xuất 0% đối với nguyên liệu sản xuất linh kiện ô tô]]>
Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 12, trình Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 125. Tại Nghị định mới, bổ sung quy định thuế xuất 0% đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô. ]]>
2019-12-02 22:15:33 2019-12-02 22:15:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15458-de-xuat-som-ap-dung-thue-xuat-0-doi-voi-nguyen-lieu-san-xuat-linh-kien-o-to.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thường trực Chính phủ góp ý cho “kim chỉ nam” cho hoạt động cả năm]]>
Dự thảo Nghị quyết 01 thường được ban hành ngay đầu năm, là “kim chỉ nam” cho hoạt động cả năm, gồm phương châm hành động và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành. ]]>
2019-11-30 08:42:06 2019-11-30 08:42:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15441-thuong-truc-chinh-phu-gop-y-cho-kim-chi-nam-cho-hoat-dong-ca-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN]]>
Ngày 26/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1694/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ được cử làm Trưởng ban. ]]>
2019-11-28 22:45:38 2019-11-28 22:45:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15421-pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-lam-truong-ban-ban-chi-dao-doi-moi-va-phat-trien-dn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi Luật doanh nghiệp 2014: An toàn hơn và rẻ hơn!]]>
Tại Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) ngày 28/11/2019, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho hay, Luật Doanh nghiệp 2014 sau 4 năm đi vào thực thi đã bộc lộ những điểm hạn chế. ]]>
2019-11-28 22:28:21 2019-11-28 22:28:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15420-sua-doi-luat-doanh-nghiep-2014--an-toan-hon-va-re-hon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DNNVV bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai được xem xét xử lý rủi ro]]>
Đây là một trong 4 trường hợp được xem xét xử lý rủi ro theo dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý. ]]>
2019-11-28 22:17:08 2019-11-28 22:17:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15419-dnnvv-bi-thiet-hai-ve-tai-chinh-tai-san-do-thien-tai-duoc-xem-xet-xu-ly-rui-ro.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trường hợp lấn, chiếm đất sẽ bị phạt như thế nào?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. ]]>
2019-11-25 16:47:20 2019-11-25 16:47:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15391-truong-hop-lan-chiem-dat-se-bi-phat-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hộ kinh doanh không phải là nội dung mới hoàn toàn trong Luật Doanh nghiệp]]>
Tại phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Doanh nghiệp mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trên cơ sở Điều 212 này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78 để hướng dẫn 1 chương về các vấn đề liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. ]]>
2019-11-22 21:29:24 2019-11-22 21:29:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15386-ho-kinh-doanh-khong-phai-la-noi-dung-moi-hoan-toan-trong-luat-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp]]>
Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. ]]>
2019-11-21 11:10:52 2019-11-21 11:10:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15360-huong-dan-moi-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiếp tục nghiên cứu, rà soát việc cấm kinh doanh đòi nợ, bào thai, bóng cười, shisha, thám tử tư…]]>
“Khi chúng tôi làm thì chưa có ai đề xuất vấn đề này, bây giờ mới phát sinh những vấn đề này thì chúng tôi ghi nhận và sẽ tiếp tục nghiên cứu và phải đánh giá tác động và sẽ thống nhất bổ sung các ngành, nghề cần phải cấm vào trong Luật trong thời gian đang hoàn thiện…” ]]>
2019-11-21 10:33:49 2019-11-21 10:33:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15383-tiep-tuc-nghien-cuu-ra-soat-viec-cam-kinh-doanh-doi-no-bao-thai-bong-cuoi-shisha-tham-tu-tu….html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại: Chính phủ đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu ]]>
Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu phải khắc phục được những hạn chế, thể hiện rõ vai trò kiến tạo, chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình của Chính phủ và cơ quan nhà nước các cấp trước Quốc hội và nhân dân. ]]>
2019-11-21 09:21:08 2019-11-21 09:21:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15381--dua-nuoc-ta-tro-thanh-nuoc-cong-nghiep-theo-huong-hien-dai--chinh-phu-de-ra-6-nhiem-vu-chu-yeu-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu DN thuộc Bộ Quốc phòng]]>
Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý. ]]>
2019-11-19 21:39:50 2019-11-19 21:39:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15350-huong-dan-thuc-hien-quyen-trach-nhiem-cua-dai-dien-chu-so-huu-dn-thuoc-bo-quoc-phong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ yêu cầu, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành thắng lợi kế hoạch 2019]]>
Yêu cầu này được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019. ]]>
2019-11-14 11:17:26 2019-11-14 11:17:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15316-chinh-phu-yeu-cau-thao-go-kho-khan-hoan-thanh-thang-loi-ke-hoach-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần sẽ được ưu đãi ra sao?]]>
Công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng các chính sách ưu đãi như doanh nghiệp thành lập mới; được hưởng các ưu đãi về lệ phí trước bạ theo quy định của Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn. ]]>
2019-11-08 13:37:14 2019-11-08 13:37:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15293-don-vi-su-nghiep-cong-lap-chuyen-doi-thanh-cong-ty-co-phan-se-duoc-uu-dai-ra-sao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định tiêu chuẩn trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm]]>
Cụ thể, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn cung cấp dịch phụ trợ bảo hiểm. ]]>
2019-11-05 16:33:16 2019-11-05 16:33:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15260-quy-dinh-tieu-chuan-trong-linh-vuc-phu-tro-bao-hiem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sắp trình 4 nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công (sửa đổi)]]>
Việc xây dựng và ban hành các nghị định này là nhằm tháo gỡ những vướng mắc của những hướng dẫn trước đó, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, cũng như không tạo ra những thủ tục không cần thiết trong hoạt động đầu tư công. ]]>
2019-11-04 20:43:04 2019-11-04 20:43:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15254-sap-trinh-4-nghi-dinh-huong-dan-luat-dau-tu-cong-sua-doi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/