KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2020-03-29 09:02:45 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Người lao động ngừng việc do Covid-19 sẽ được giải quyết chế độ như thế nào?]]>
Ngày 25/03/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19. ]]>
2020-03-27 16:02:49 2020-03-27 16:02:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16259-nguoi-lao-dong-ngung-viec-do-covid-19-se-duoc-giai-quyet-che-do-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất giảm 100% học phí cho HSSV trường nghề thuộc gia đình có người nhiễm Covid-19]]>
Tất cả học sinh, sinh viên trường nghề sẽ được giảm học phí từ 15%-20%; đồng thời, miễn học phí cho học sinh, sinh viên thuộc gia đình có người bị nhiễm bệnh do dịch Covid-19. ]]>
2020-03-25 17:03:30 2020-03-25 17:03:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16242-de-xuat-giam-100-hoc-phi-cho-hssv-truong-nghe-thuoc-gia-dinh-co-nguoi-nhiem-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thóc nhập kho dự trữ quốc gia phải đảm bảo những tiêu chuẩn gì?]]>
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia. ]]>
2020-03-23 10:31:28 2020-03-23 10:31:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16215-thóc-nhap-kho-du-tru-quoc-gia-phai-dam-bao-nhung-tieu-chuan-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 0 giờ ngày 22/03: Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam]]>
Cũng từ thời điểm này, tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. ]]>
2020-03-21 20:58:29 2020-03-21 20:58:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16210-tu-0-gio-ngay-2203--tam-dung-nhap-canh-doi-voi-tat-ca-nguoi-nuoc-ngoai-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ xử phạt doanh nghiệp không thực hiện báo cáo lao động về nước]]>
Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc cập nhật thông tin khi lao động trở về nước trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài. ]]>
2020-03-20 15:23:48 2020-03-20 15:23:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16197-se-xu-phat-doanh-nghiep-khong-thuc-hien-bao-cao-lao-dong-ve-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý dứt điểm các văn bản quy định trái luật]]>
Các văn bản trái luật này các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương ban hành đã được phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong các năm 2017, 2018 và 2019. ]]>
2020-03-15 15:48:23 2020-03-15 15:48:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16164-xu-ly-dut-diem-cac-van-ban-quy-dinh-trai-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trình Quốc hội dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trong năm 2020]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. ]]>
2020-03-13 10:05:43 2020-03-13 10:05:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16157-trinh-quoc-hoi-du-an-luat-giao-thong-duong-bo-sua-doi-trong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/08/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ]]>
2020-03-13 09:23:32 2020-03-13 09:23:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16153-3-nhiem-vu-trong-tam-trong-thuc-hien-nghi-quyet-tw7-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công chức có thể mất việc nếu giả mạo, làm sai lệch hồ sơ ]]>
Nghị định số 19 của Chính phủ mới ban hành quy định quá trình xử lý vi phạm hành chính, công chức, viên chức bị buộc thôi việc nếu giả mạo, làm sai lệch hồ sơ của người vi phạm. ]]>
2020-03-06 16:43:37 2020-03-06 16:43:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16105-cong-chuc-co-the-mat-viec-neu-gia-mao-lam-sai-lech-ho-so-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 5 năm]]>
Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể là, sẽ kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31/12/2025. ]]>
2020-03-05 17:39:52 2020-03-05 17:39:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16102-se-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-them-5-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhà khoa học xuất sắc có thể được đặc cách bổ nhiệm chức danh cao hơn]]>
Từ ngày 15/4/2020, nhiều quy định trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) sẽ có hiệu lực. ]]>
2020-03-03 15:53:56 2020-03-03 15:53:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16079-nha-khoa-hoc-xuat-sac-co-the-duoc-dac-cach-bo-nhiem-chuc-danh-cao-hon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính sách xây dựng cụm dân cư vùng ngập lũ ĐBSCL được điều chỉnh như thế nào?]]>
Tỉnh Cà Mau được bổ sung vào danh sách địa phương được thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 kéo dài. ]]>
2020-03-03 10:32:33 2020-03-03 10:32:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16072-chinh-sach-xay-dung-cum-dan-cu-vung-ngap-lu-dbscl-duoc-dieu-chinh-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hàng loạt dự thảo luật sẽ được thảo luận tại phiên họp 43 của UBTVQH]]>
Theo văn bản Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 43 (từ ngày 10-13/3/2020), thì có 2 luật mới trình và 7 dự án luật còn ý kiến khác sẽ được thảo luận tại Phiên họp này. ]]>
2020-03-03 10:25:06 2020-03-03 10:25:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16071-hang-loat-du-thao-luat-se-duoc-thao-luan-tai-phien-hop-43-cua-ubtvqh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành chế độ xuất khẩu khẩu trang y tế giai đoạn phòng, chống dịch Covi-19]]>
Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, ngoài việc phải có giấy phép, các cơ sở sản xuất xuất khẩu khẩu trang y tế còn chịu sự giám sát của hải quan. ]]>
2020-03-01 20:21:29 2020-03-01 20:21:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16059-ban-hanh-che-do-xuat-khau-khau-trang-y-te-giai-doan-phong-chong-dich-covi-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Bộ Y tế có quyền quyết định chưa cho nhập cảnh vì lý do dịch bệnh]]>
Đó là một trong những đề xuất của Bộ Công an tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh. ]]>
2020-02-28 21:26:08 2020-02-28 21:26:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16044-bo-truong-bo-y-te-co-quyen-quyet-dinh-chua-cho-nhap-canh-vi-ly-do-dich-benh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 29/02, tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương với công dân Hàn Quốc]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 28/02/2020 về việc điều chỉnh tạm thời chính sách miễn thị thực, nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ nước có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. ]]>
2020-02-28 21:03:47 2020-02-28 21:03:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16042-tu-ngay-2902-tam-dung-chinh-sach-mien-thi-thuc-don-phuong-voi-cong-dan-han-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khẩn trương đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ các gói chính sách hỗ trợ]]>
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm nhưng nhiệm vụ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cũng cần phải được quan tâm chỉ đạo. ]]>
2020-02-28 21:00:10 2020-02-28 21:00:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16051-khan-truong-de-xuat-trinh-thu-tuong-chinh-phu-cac-goi-chinh-sach-ho-tro.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến 25/02/2020, đã có hơn 1,3 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia]]>
Con số này được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng công bố tại Hội thảo thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, ngày 27/2/2020. ]]>
2020-02-27 17:17:40 2020-02-27 17:17:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16034-den-25022020-da-co-hon-13-trieu-van-ban-dien-tu-gui-nhan-qua-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phải làm chuyên môn tối thiểu 3 năm, mới được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng]]>
Đó là đề xuất của của Bộ Nội vụ trong dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. ]]>
2020-02-27 17:08:51 2020-02-27 17:08:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16033-phải-làm-chuyen-mon-tói-thiẻu-3-nam-moi-duoc-bo-nhiem-lãnh-dạo-cáp-phòng.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lao động thời vụ có ít nhất 4 ngày nghỉ trong một tháng]]>
Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động. ]]>
2020-02-27 15:48:19 2020-02-27 15:48:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16027-lao-dong-thoi-vu-co-it-nhat-4-ngay-nghi-trong-mot-thang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề cao cảnh giác, không được lơ trong phòng, chống dịch Covid - 19]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19. ]]>
2020-02-25 22:14:40 2020-02-25 22:14:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16022-de-cao-canh-giac-khong-duoc-lo-trong-phong-chong-dich-covid19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo về KTXH phục vụ điều hành gồm 200 chỉ tiêu]]>
200 chỉ tiêuâhuộc 9 lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế, tài chính công, ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh, lao động việc làm, các vấn đề xã hội, môi trường, hành chính công phục vụ người dân, kết cấu hạ tầng và khoa học công nghệ. ]]>
2020-02-25 20:51:59 2020-02-25 20:51:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16020-bo-chi-tieu-tong-hop-bao-cao-ve-ktxh-phuc-vu-dieu-hanh-gom-200-chi-tieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thẩm quyền cho phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế]]>
Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. ]]>
2020-02-25 11:18:01 2020-02-25 11:18:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16009-tham-quyen-cho-phep-to-chuc-hoi-thao-hoi-nghi-quoc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các loại thuốc thú y nào dự kiến phải kê đơn?]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; kê đơn, đơn thuốc thú y. ]]>
2020-02-24 14:34:37 2020-02-24 14:34:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-16003-cac-loai-thuoc-thu-y-nao-du-kien-phai-ke-don.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc thú y chứa chất gây nghiện]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; kê đơn, đơn thuốc thú y ]]>
2020-02-21 15:56:17 2020-02-21 15:56:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15990-quy-dinh-ve-san-xuat-buon-ban-su-dung-thuoc-thu-y-chua-chat-gay-nghien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Theo đó, phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. ]]>
2020-02-20 15:44:37 2020-02-20 15:44:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15976-phat-100-trieu-dong-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 1/4/2020, bỏ quy định xử phạt một số hành vi tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP]]>
Cụ thể bãi bỏ quy định phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng... ]]>
2020-02-20 10:25:12 2020-02-20 10:25:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15966-tu-142020-bo-quy-dinh-xu-phat-mot-so-hanh-vi-tai-nghi-dinh-1392017nd-cp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử phạt lên đến 200 triệu đồng đối với vi phạm về buôn bán phân bón]]>
Đây là đè xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt. ]]>
2020-02-19 14:03:24 2020-02-19 14:03:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15960-xu-phat-len-den-200-trieu-dong-doi-voi-vi-pham-ve-buon-ban-phan-bon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ có Chỉ thị của Thủ tướng về ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19]]>
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19. ]]>
2020-02-18 10:22:57 2020-02-18 10:22:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15951-se-co-chi-thi-cua-thu-tuong-ve-ung-pho-voi-dien-bien-cua-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ông Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định). ]]>
2020-02-15 21:18:19 2020-02-15 21:18:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15939-ong-trinh-dinh-dung-lam-chu-tich-hoi-dong-tham-dinh-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tong-the-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/