KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2018-03-21 10:01:07 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Tháng 3, trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30]]>
Văn phòng Chính phủ vừa phát thông tin về chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư. ]]>
2018-03-19 23:11:33 2018-03-19 23:11:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10926-thang-3-trinh-du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-30.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân ]]>
Theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, thì quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. ]]>
2018-03-19 23:06:44 2018-03-19 23:06:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10925-quy-dau-tu-khoi-nghiep-sang-tao-khong-co-tu-cach-phap-nhan-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giả mạo báo cáo tài chính bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng ]]>
Từ 1/5/2018, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập của cá nhân có thể lên tới 50 triệu đồng. ]]>
2018-03-17 23:11:58 2018-03-17 23:11:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10908-gia-mao-bao-cao-tai-chinh-bi-phat-tien-tu-4050-trieu-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân]]>
Theo Nghị định 29/2018/NĐ-CP, ngày 05/03/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, thì có 6 tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân. ]]>
2018-03-16 23:20:31 2018-03-16 23:20:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10909-tai-san-bi-tich-thu-duoc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thời gian cấp phép xây dựng tối đa không quá 120 ngày]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg, ngày 13/03/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. ]]>
2018-03-14 17:06:40 2018-03-14 17:06:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10890-thoi-gian-cap-phep-xay-dung-toi-da-khong-qua-120-ngay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều nhiệm vụ lớn được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018]]>
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới, kịp thời có phản ứng chính sách phù hợp, tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững... ]]>
2018-03-12 23:28:58 2018-03-12 23:28:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10869-nhieu-nhiem-vu-lon-duoc-neu-tai-nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-22018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thế nào là hàng hóa được coi là có xuất xứ?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, ngày 08/03/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá. ]]>
2018-03-12 23:18:42 2018-03-12 23:18:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10868-the-nao-la-hang-hoa-duoc-coi-la-co-xuat-xu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những công trình nào kiến nghị miễn giấy phép xây dựng?]]>
Bộ Xây dựng đang tiến hành soạn thảo Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều lủa Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị. Theo đó, Bộ Xây dựng kiến nghị 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng. ]]>
2018-03-09 14:14:36 2018-03-09 14:14:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10849-nhung-cong-trinh-nao-kien-nghi-mien-giay-phep-xay-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định mới về điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô của đối tượng ưu đãi]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg, ngày 01/03/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013. ]]>
2018-03-08 11:20:35 2018-03-08 11:20:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10836-quy-dinh-moi-ve-dieu-kien-tam-nhap-khau-mien-thue-xe-o-to-cua-doi-tuong-uu-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ KHĐT là cơ quan thường trực BCĐQG xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. ]]>
2018-03-07 23:38:14 2018-03-07 23:38:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10835-bo-khdt-la-co-quan-thuong-truc-bcdqg-xay-dung-don-vi-hanh-chinhkinh-te-dac-biet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định điều kiện công nhận điểm, khu du lịch]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Trong đó, Chính phủ quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch. ]]>
2018-03-06 10:11:57 2018-03-06 10:11:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10818-quy-dinh-dieu-kien-cong-nhan-diem-khu-du-lich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trách nhiệm đối với mạng lưới thông tin phòng, chống thiên tai]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2014/NĐ-CP, ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. ]]>
2018-03-05 10:51:28 2018-03-05 10:51:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10807-tang-trach-nhiem-doi-voi-mang-luoi-thong-tin-phong-chong-thien-tai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018: Dừng giao bổ sung biên chế, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị SNCL]]>
Là những nhiệm vụ được nêu tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. ]]>
2018-02-22 21:02:16 2018-02-22 21:02:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10733-nam-2018--dung-giao-bo-sung-bien-che-phan-dau-giam-khoang-25-so-don-vi-sncl.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VCCI đề xuất phương pháp tính về giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ]]>
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BGTVT về giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ. ]]>
2018-02-22 15:54:24 2018-02-22 15:54:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10719-vcci-de-xuat-phuong-phap-tinh-ve-gia-toi-da-dich-vu-su-dung-duong-bo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp bán xăng E5]]>
Bộ Tài chính đang dự thảo báo cáo Chính phủ liên quan đến đề xuất hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng khoáng dùng để sản xuất xăng sinh học E5. ]]>
2018-02-22 09:06:29 2018-02-22 09:06:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10712-se-hoan-thue-tieu-thu-dac-biet-cho-doanh-nghiep-ban-xang-e5.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để hành nghề hướng dẫn viên du lịch cần những điều kiện gì?]]>
Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 trong lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch. ]]>
2018-02-21 11:24:55 2018-02-21 11:24:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10705-de-hanh-nghe-huong-dan-vien-du-lich-can-nhung-dieu-kien-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Dấu ấn trên chặng đường 16 năm]]>
Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành kỳ vọng sẽ đem lại sức sống mới cho khu vực DNNVV Việt Nam, góp phần mạnh mẽ và tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. ]]>
2018-02-17 08:30:49 2018-02-17 08:30:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10688-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua--dau-an-tren-chang-duong-16-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi chính sách cho vay phát triển thủy sản]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.\ Nghị định cũng bổ sung quy định cơ chế xử lý rủi ro trong chính sách tín dụng. ]]>
2018-02-10 19:41:50 2018-02-10 19:41:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10668-sua-doi-chinh-sach-cho-vay-phat-trien-thuy-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 02/2018, trình Chính phủ Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. ]]>
2018-02-10 19:23:24 2018-02-10 19:23:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10666-thang-022018-trinh-chinh-phu-nghi-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng giao Bộ KHĐT xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf]]>
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch sân golf trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đúng quy định về điều kiện hiện hành, tiêu chí xây dựng nêu tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg. ]]>
2018-02-09 20:13:52 2018-02-09 20:13:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10670-thu-tuong-giao-bo-khdt-xay-dung-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-san-golf.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2018]]>
Nghị quyết cũng nêu rõ: Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau dịp nghỉ Tết; không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến công việc. ]]>
2018-02-09 19:34:23 2018-02-09 19:34:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10667-nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-012018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VCCI kiến nghị bỏ các quy định về phân loại đất đô thị ]]>
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn góp ý cho Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. ]]>
2018-02-07 09:58:13 2018-02-07 09:58:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10636-vcci-kien-nghi-bo-cac-quy-dinh-ve-phan-loai-dat-do-thi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất cơ chế chính sách đặc thù về nhà ở, đất ở cho cán bộ công chức, viên chức]]>
Đây là góp ý của cử chi tỉnh Gia Lai gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV về vấn đề nhà ở cho các đối tượng trong hệ thống chính trị hiện nay. ]]>
2018-02-05 10:03:32 2018-02-05 10:03:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10617-de-xuat-co-che-chinh-sach-dac-thu-ve-nha-o-dat-o-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 02/2018]]>
Ưu đãi dành cho khu công nghệ cao Đà Nẵng; Chính sách đối với giáo viên mầm non; Vi phạm lĩnh vực hàng hải có thể bị phạt tới 100 triệu đồng; Quy định bảo vệ công trình hàng hải; Quy định mới về thuế giá trị gia tăng; Sửa đổi quy định bảo đảm kinh phí hoạt động của bảo hiểm xã hội; Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics là những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 02/2018. ]]>
2018-02-04 21:15:23 2018-02-04 21:15:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10604-mot-so-chinh-sach-moi-cua-chinh-phu-co-hieu-luc-tu-thang-022018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm]]>
Các điều kiện này được nêu rõ tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2018-02-03 22:01:30 2018-02-03 22:01:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10607-3-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-doi-voi-phu-gia-thuc-pham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị sửa đổi, bổ sung 3 đạo luật]]>
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi. ]]>
2018-02-01 10:07:35 2018-02-01 10:07:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10574-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-kien-nghi-sua-doi-bo-sung-3-dao-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghiêm cấm việc “phạt cho tồn tại”]]>
Chính phủ và chính quyền nhiều địa phương đã có các văn bản chỉ đạo và các biện pháp để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nghiêm cấm việc “phạt cho tồn tại”, nên tình trạng này đã từng bước được hạn chế. ]]>
2018-02-01 00:04:43 2018-02-01 00:04:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10570-nghiem-cam-viec-phat-cho-ton-tai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định một số vấn đề về thương mại biên giới ]]>
Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới không phải kiểm dịch; công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới cần được phối hợp chặt chẽ hơn nữa... là những vấn đề được quy định tại Nghị định số 14/2018/NĐ-CP và Nghị định số 12/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2018-01-30 09:48:50 2018-01-30 09:48:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10549-quy-dinh-mot-so-van-de-ve-thuong-mai-bien-gioi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định chi tiết về các biện pháp phòng vệ thương mại]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, ngày 15/01/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. ]]>
2018-01-25 10:35:56 2018-01-25 10:35:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10524-quy-dinh-chi-tiet-ve-cac-bien-phap-phong-ve-thuong-mai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 78/QĐ-TTg, ngày 16/01/2018 về Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến năm 2025. ]]>
2018-01-24 10:12:26 2018-01-24 10:12:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-10501-ngan-chan-giam-thieu-va-loai-bo-hoat-dong-khai-thac-iuu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/