KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2017-07-21 09:50:59 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. ]]>
2017-07-19 15:02:26 2017-07-19 15:02:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8858-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-xay-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lập lại quy hoạch KKT Vân Đồn theo hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt]]>
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để thực hiện. ]]>
2017-07-18 00:43:16 2017-07-18 00:43:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8851-lap-lai-quy-hoach-kkt-van-don-theo-huong-la-don-vi-hanh-chinhkinh-te-dac-biet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2017]]>
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2017, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến tích cực trong 6 tháng cuối năm 2017. ]]>
2017-07-14 23:44:14 2017-07-14 23:44:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8842-nhung-chi-dao-noi-bat-cua-chinh-phu-tai-phien-hop-thuong-ky-thang-62017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công bố 12 luật mới được Quốc hội thông qua]]>
Ngày 12/7, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 12 luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. ]]>
2017-07-12 17:16:33 2017-07-12 17:16:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8818-cong-bo-12-luat-moi-duoc-quoc-hoi-thong-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VCCI kiến nghị giảm điều kiện kinh doanh đối với hạt gạo]]>
VCCI vừa có văn bản góp ý đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó những điều kiện kinh doanh không phù hợp VCCI đề nghị loại bỏ. ]]>
2017-07-12 10:00:08 2017-07-12 10:00:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8810-vcci-kien-nghi-giam-dieu-kien-kinh-doanh-doi-voi-hat-gao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 01/07]]>
Chính phủ ban hành vừa ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. ]]>
2017-07-06 10:11:32 2017-07-06 10:11:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8790-8-doi-tuong-duoc-tang-luong-huu-tu-ngay-0107.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa Nghị định 15 và 30: Gỡ “vướng mắc” cho các dự án PPP]]>
Sau 2 năm thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP cho thấy, còn một số điểm vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, đồng thời tạo sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. ]]>
2017-06-27 22:47:58 2017-06-27 22:47:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8706-sua-nghi-dinh-15-va-30--go-vuong-mac-cho-cac-du-an-ppp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư, làm việc tại KCN Hòa Lạc được hưởng nhiều chính sách ưu đãi]]>
Đó là nội dung chính tại Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2017-06-21 23:37:22 2017-06-21 23:37:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8665-dau-tu-lam-viec-tai-kcn-hoa-lac-duoc-huong-nhieu-chinh-sach-uu-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công]]>
Đó là một trong những quyết nghị của Quốc hội tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. ]]>
2017-06-21 23:21:48 2017-06-21 23:21:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8663-quoc-hoi-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-ky-luat-ky-cuong-trong-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 1/1/2018, Luật quản lý, sử dụng tài sản công sẽ có hiệu lực ]]>
Sáng 21/6, Quốc hội đã thông qua Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản công, với 460 đại biểu quốc hội tán thành, bằng 93,69% tổng số đại biểu. ]]>
2017-06-21 22:55:42 2017-06-21 22:55:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8660-tu-112018-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-se-co-hieu-luc-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VCCI góp ý dự thảo điều kiện kinh doanh sản xuất lắp ráp ô tô]]>
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) về Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. ]]>
2017-06-14 14:12:09 2017-06-14 14:12:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8614-vcci-gop-y-du-thao-dieu-kien-kinh-doanh-san-xuat-lap-rap-o-to.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ yêu cầu nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 24]]>
Tại Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6/2017 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. ]]>
2017-06-12 20:20:46 2017-06-12 20:20:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8601-chinh-phu-yeu-cau-nghiem-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-24.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 25/07, tăng mức hỗ trợ đối với người có công]]>
Theo Nghị định số 70/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ, thì mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng. ]]>
2017-06-08 23:51:42 2017-06-08 23:51:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8578-tu-ngay-2507-tang-muc-ho-tro-doi-voi-nguoi-co-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Chuyển giao Công nghệ nên đơn giản hóa các thủ tục để tránh chi phí cho DN]]>
Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội sau nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này tại kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XIV, ngày 02/06/2017. ]]>
2017-06-05 16:51:52 2017-06-05 16:51:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8546-luat-chuyen-giao-cong-nghe-nen-don-gian-hoa-cac-thu-tuc-de-tranh-chi-phi-cho-dn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã sắp cán “đích”!]]>
Nếu Luật được thông qua trong kỳ họp này và đi vào thực tế, thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đồng thời phát huy hiệu quả cao nhất vai trò và nguồn lực có hạn của Nhà nước. ]]>
2017-06-01 14:53:08 2017-06-01 14:53:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8525-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-da-sap-can-dich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng mức phạt hành chính trong kinh doanh xăng dầu và khí]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thay thế Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013. Theo đó, Chính phủ đã tăng mức phạt hành chính của nhiều hành vi vi phạm. ]]>
2017-05-26 23:57:04 2017-05-26 23:57:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8485-nang-muc-phat-hanh-chinh-trong-kinh-doanh-xang-dau-va-khi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 26/5/2017]]>
Thủ tướng chỉ thị thực hiện nghiêm số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp; 100% các trường phải có giáo viên dạy môn pháp luật; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; Hỗ trợ gạo cho Phú Yên; Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Hải Dương; Phương án đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; Xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo là những văn bản, chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 26/5/2017. ]]>
2017-05-26 23:48:15 2017-05-26 23:48:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8484-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-2652017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần có quy hoạch tổng thể quốc gia để tạo lập không gian phát triển ]]>
Ở Việt Nam đã có chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia, nhưng không có quy hoạch tổng thể quốc gia đã dẫn tới việc hoạch định phát triển không có sự cân đối chung, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Đây là nguyên nhân chính làm lãng phí, hoặc phân tán nguồn lực, giảm năng lực cạnh tranh của quốc gia. ]]>
2017-05-26 17:40:31 2017-05-26 17:40:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8487-can-co-quy-hoach-tỏng-thẻ-quoc-gia-de-tao-lap-khong-gian-phat-trien-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Chớ vội thông qua khi còn nhiều lúng túng]]>
Đây là một trong nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi 2017 được đưa ra tại buổi tọa đàm “Tạo đột phá cho Du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" tổ chức ngày 25/05 tại Hà Nội. ]]>
2017-05-25 23:47:09 2017-05-25 23:47:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8477--cho-voi-thong-qua-khi-con-nhieu-lung-tung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khi Luật Quy hoạch được thông qua, hàng loạt quy hoạch treo sẽ bị “xóa sổ” ]]>
Theo Ban soạn thảo Dự thảo Luật Quy hoạch, khi Luật này được Quốc hội thông qua sẽ loại bỏ hơn 8.400 quy hoạch không hiệu quả, hoặc chỉ vẽ ra cho có. ]]>
2017-05-24 21:57:46 2017-05-24 21:57:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8466-khi-luat-quy-hoach-duoc-thong-qua-hang-loat-quy-hoach-treo-se-bi-xoa-so-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý tổ chức tín dụng yếu kém]]>
Do khuôn khổ pháp lý của việc xử lý tổ chức tín dụng yếu kém còn chưa hoàn thiện và còn nhiều bất cập, nên việc phục hồi và củng cố hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém còn gặp rất nhiều khó khăn. ]]>
2017-05-23 08:39:56 2017-05-23 08:39:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8456-hoan-thien-khuon-kho-phap-ly-xu-ly-to-chuc-tin-dung-yeu-kem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020]]>
Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 với 15 tiêu chí. ]]>
2017-05-22 23:23:50 2017-05-22 23:23:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8452-ban-hanh-bo-tieu-chi-giam-sat-danh-gia-ve-co-cau-lai-nganh-nong-nghiep-den-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: Sẽ có 25 tiêu chuẩn và 7 mức đánh giá]]>
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT, ngày 19/05/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Trong đó bao gồm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. ]]>
2017-05-22 16:27:53 2017-05-22 16:27:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8448-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-dai-hoc--se-co-25-tieu-chuan-va-7-muc-danh-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[10 trường hợp được làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập]]>
Từ ngày 1/7/2017, thuốc lá điếu, xì gà… nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. ]]>
2017-05-16 20:16:39 2017-05-16 20:16:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8402-10-truong-hop-duoc-lam-thu-tuc-hai-quan-ngoai-cua-khau-nhap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để thị trường bất động sản hấp dẫn nhà đầu tư]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. ]]>
2017-05-15 23:41:29 2017-05-15 23:41:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8398-de--thi-truong-bat-dong-san-hap-dan-nha-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 15/05/2017]]>
Sửa chữa, khôi phục tuyến đường ĐT.601, TP Đà Nẵng; Xây dựng các thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất; Bàn giao mỏ đá núi Bền về tỉnh Thanh Hóa quản lý; Kiểm tra hệ thống giết mổ, tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi lợn; Hỗ trợ hoàn thành đường tránh phía Đông TP Đông Hà; Giải quyết khiếu nại về đất đai của công dân là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 15/05/2017. ]]>
2017-05-15 20:18:09 2017-05-15 20:18:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8396-chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-chinh-phu-ngay-15052017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, trình đề án xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở]]>
Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị Đề án nghiên cứu xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019. ]]>
2017-05-13 07:56:14 2017-05-13 07:56:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8383-nam-2019-trinh-de-an-xay-dung-luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ra đời hơn 10 năm, Luật Cạnh tranh vẫn chưa đi vào cuộc sống]]>
Được ban hành từ năm 2004, đến nay sau hơn 1 thập kỷ, vai trò của Luật Cạnh tranh vẫn còn khá mờ nhạt, nhiều doanh nghiệp nghĩ về cạnh tranh như một cái gì đó xa vời và không hiểu Luật Cạnh tranh sẽ được áp dụng như thế nào. ]]>
2017-05-10 21:52:26 2017-05-10 21:52:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8367-ra-doi-hon-10-nam-luat-canh-tranh-van-chua-di-vao-cuoc-song.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nỗ lực cởi trói cho xuất khẩu gạo Việt Nam]]>
Sau khi bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, việc Bộ Công Thương công bố dự thảo sửa đổi Nghị định 109/2010/NĐ/CP cho thấy sự nỗ lực của Bộ này trong việc “cởi trói” cho hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam. ]]>
2017-05-10 00:23:23 2017-05-10 00:23:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8360-no-luc-coi-troi-cho-xuat-khau-gao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp “gỡ khó” cho chăn nuôi]]>
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển chăn nuôi. ]]>
2017-05-01 17:36:37 2017-05-01 17:36:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-8308-thu-tuong-chi-dao-thuc-hien-cac-giai-phap-go-kho-cho-chan-nuoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/