KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2019-05-21 19:27:57 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có thể bị phạt tới 500 triệu đồng]]>
Điều này được quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2019-05-19 09:52:17 2019-05-19 09:52:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14035-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thuy-san-co-the-bi-phat-toi-500-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thời kỳ quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là 10 năm]]>
Theo Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, thì tầm nhìn của quy hoạch này là từ 30 năm đến 50 năm. Thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng. ]]>
2019-05-19 09:03:25 2019-05-19 09:03:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14034-thoi-ky-quy-hoach-phat-trien-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu-la-10-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh]]>
Đó là một trong những nhiệm vụ chính được nêu bật tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019. ]]>
2019-05-13 20:04:24 2019-05-13 20:04:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14008-thao-go-kho-khan-ho-tro-thuc-day-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2019]]>
Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng với mức tăng là 7,2%, áp dụng với những người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. ]]>
2019-05-12 22:55:40 2019-05-12 22:55:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14001-tang-luong-co-so-len-1-490-000-dongthang-tu-ngay-01072019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) có nhiều điểm mới]]>
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ tối đa; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; bổ sung 1 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; và thay đổi giờ làm việc, nghỉ trưa. ]]>
2019-05-08 11:15:24 2019-05-08 11:15:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13971-du-thao-bo-luat-lao-dong-sua-doi-co-nhieu-diem-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Quy hoạch đã có Nghị định quy định chi tiết]]>
Ngày hôm nay, 07/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Nghị định lập tức có hiệu lực từ ngày ký. ]]>
2019-05-07 21:44:33 2019-05-07 21:44:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13966-luat-quy-hoach-da-co-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những dự án Luật nào sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7?]]>
Theo văn bản phân công các thành viên chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa được Thủ tướng Chính phủ ký, thì rất nhiều báo cáo, tờ trình, dự án Luật quan trọng sẽ được bàn và quyết định tại Kỳ họp này. ]]>
2019-04-25 21:52:13 2019-04-25 21:52:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13909-nhung-du-an-luat-nao-se-duoc-trinh-tai-ky-hop-thu-7.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thay đổi quy định về thi tuyển công chức cấp xã]]>
Từ ngày 25/06/2019, thi tuyển công chức cấp xã sẽ được thực hiện theo 2 vòng là thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. ]]>
2019-04-25 11:36:26 2019-04-25 11:36:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13905-thay-doi-quy-dinh-ve-thi-tuyen-cong-chuc-cap-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính lý giải về đề xuất xây dựng Nghị quyết giảm thuế TNDN cho DNNVV]]>
Để các doanh nghiệp được hưởng thuế suất ưu đãi, thì phải chờ sửa các Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng theo đúng quy trình. Nhưng nếu chờ sẽ không đảm bảo lộ trình thực hiện của Luật Hỗ trợ DNNVV... ]]>
2019-04-22 23:16:13 2019-04-22 23:16:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13887-bo-tai-chinh-ly-giai-ve-de-xuat-xay-dung-nghi-quyet-giam-thue-tndn-cho-dnnvv.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hình thành mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực VHTTDL tinh gọn]]>
Đây là một trong những mục tiêu Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 429/QĐ-TTg, ngày 18/04/2019 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. ]]>
2019-04-22 16:46:00 2019-04-22 16:46:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13886-hinh-thanh-mang-luoi-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-trong-linh-vuc-vhttdl-tinh-gon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự kiến bỏ hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức được tuyển dụng mới]]>
Đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật án thành phương án tất cả viên chức tuyển dụng mới sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn. ]]>
2019-04-18 17:02:35 2019-04-18 17:02:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13871-du-kien-bo-hop-dong-khong-xac-dinh-thoi-han-voi-vien-chuc-duoc-tuyen-dung-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công]]>
Việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên được giao kinh phí cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. ]]>
2019-04-13 00:12:43 2019-04-13 00:12:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13843-dieu-kien-giao-nhiem-vu-cung-cap-dich-vu-su-nghiep-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[CBCCVC cố tình tố cáo không đúng sự thật có thể bị xử lý hình sự]]>
Đó là một nội dung lớn được nêu tại Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo vừa dduocj Chính phủ ban hành. ]]>
2019-04-13 00:08:25 2019-04-13 00:08:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13842-cbccvc-co-tinh-to-cao-khong-dung-su-that-co-the-bi-xu-ly-hinh-su.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch đến nay đã cơ bản hoàn thiện]]>
Thủ tướng đề nghị ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch về những điểm không bị vướng mắc lớn… ]]>
2019-04-12 20:00:24 2019-04-12 20:00:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13841-du-thao-nghi-dinh-huong-dan-luat-quy-hoach-den-nay-da-co-ban-hoan-thien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ ngày 01/07/2019]]>
Bộ Nội vụ đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ ngày 01/07/2019, theo đó mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng như hiện nay lên 1.490.000 đồng/tháng. ]]>
2019-04-12 11:35:25 2019-04-12 11:35:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13829-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so-moi-tu-ngay-01072019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện 4 dự thảo Luật, Nghị quyết]]>
Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 32, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện 4 dự thảo Luật, Nghị quyết. ]]>
2019-04-01 22:35:55 2019-04-01 22:35:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13772-thu-tuong-chi-dao-hoan-thien-4-du-thao-luat-nghi-quyet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia]]>
Đây là một trong những nội dung trong Thông báo số 105/TB-VPCP, ngày 22/03/2019 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. ]]>
2019-03-25 18:28:51 2019-03-25 18:28:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13721-nam-2019-hoan-thanh-trien-khai-moi-61-thu-tuc-hanh-chinh-tren-co-che-mot-cua-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Định hướng sửa đổi, hoàn thiện một số dự án luật]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2019. Trong đó, nêu rõ nhiệm vụ hoàn thiện dự án Luật đầu tư công (sửa đổi) và một số luật quan trọng khác. ]]>
2019-03-20 23:13:45 2019-03-20 23:13:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13690-dinh-huong-sua-doi-hoan-thien-mot-so-du-an-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, cung cấp, tích hợp 1 triệu tài khoản trong Cổng Dịch vụ công quốc gia]]>
Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó đến năm 2020 tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với người dân, doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, một số đơn vị cung cấp dịch vụ công và tăng dần mỗi năm 20% cho tới khi tích hợp toàn bộ (100%) các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương. ]]>
2019-03-16 20:46:30 2019-03-16 20:46:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13681-nam-2020-cung-cap-tich-hop-1-trieu-tai-khoan-trong-cong-dich-vu-cong-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có thời hạn là 05 năm]]>
Theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ vừa được Chính phủ ban hành, thì có 13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép. ]]>
2019-03-14 23:37:19 2019-03-14 23:37:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13667-giay-phep-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-co-thoi-han-la-05-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị định quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải đảm bảo phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. ]]>
2019-03-14 08:53:58 2019-03-14 08:53:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13658-nghi-dinh-quy-dinh-ve-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-phai-dam-bao-phuc-vu-tot-nhat-loi-ich-cua-nguoi-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không bắt buộc 100% cá nhân có thu nhập trong năm đều phải nộp quyết toán thuế]]>
Chỉ những cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc những người có số thuế được hoàn, có đề nghị hoàn mới phải quyết toán thuế TNCN... ]]>
2019-03-11 21:54:09 2019-03-11 21:54:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13641-khong-bat-buoc-100-ca-nhan-co-thu-nhap-trong-nam-deu-phai-nop-quyet-toan-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra ngay từ quý đầu năm]]>
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019, Chính phủ đã yêu cầu từng thành viên Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết tâm, nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra ngay từ quý đầu, tạo đà vững chắc để thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. ]]>
2019-03-11 21:40:01 2019-03-11 21:40:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13640-no-luc-cao-nhat-phan-dau-hoan-thanh-vuot-muc-ke-hoach-de-ra-ngay-tu-quy-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện Báo cáo môi trường kinh doanh 2020]]>
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì trong việc thu thập thông tin, dữ liệu, trao đổi với Ngân hàng Thế giới trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo môi trường kinh doanh 2020. ]]>
2019-03-08 21:08:55 2019-03-08 21:08:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13630-hoan-thien-bao-cao-moi-truong-kinh-doanh-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp]]>
Sau hơn 3 năm thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cho thấy, vẫn còn những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ và tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định của các luật này để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. ]]>
2019-02-21 00:24:26 2019-02-21 00:24:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13555-sua-doi-luat-dau-tu-luat-doanh-nghiep--tao-moi-truong-thuan-loi-cho-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng tiêu chí và quy định về việc công nhận sản phẩm quốc gia]]>
Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng tiêu chí và quy định về việc công nhận sản phẩm quốc gia; đề xuất cơ chế hỗ trợ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao trong việc thâm nhập thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu ra nước ngoài. ]]>
2019-02-14 16:15:46 2019-02-14 16:15:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13523-xay-dung-tieu-chi-va-quy-dinh-ve-viec-cong-nhan-san-pham-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 20/3/2019, quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt có gì thay đổi?]]>
Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. ]]>
2019-02-13 22:29:50 2019-02-13 22:29:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13508-tu-ngay-2032019-quy-dinh-ve-khau-tru-thue-tieu-thu-dac-biet-co-gi-thay-doi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh đảm bảo đồng bộ và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch]]>
Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch sau khi Luật Quy hoạch được ban hành, năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch tại Kỳ họp thứ 5 ]]>
2019-02-08 11:12:33 2019-02-08 11:12:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13469-sua-doi-bo-sung-cac-luat-phap-lenh-dam-bao-dong-bo-va-co-hieu-luc-dong-thoi-voi-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019]]>
Nhiệm vụ này được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019. ]]>
2019-02-04 22:01:35 2019-02-04 22:01:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13490-trien-khai-giao-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ những nội dung bất cập tại Thông tư 08, 09]]>
Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định, cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật. ]]>
2019-02-03 09:07:58 2019-02-03 09:07:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-13476-thu-tuong-yeu-cau-bai-bo-nhung-noi-dung-bat-cap-tai-thong-tu-08-09.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/