KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2019-11-13 21:28:41 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần sẽ được ưu đãi ra sao?]]>
Công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng các chính sách ưu đãi như doanh nghiệp thành lập mới; được hưởng các ưu đãi về lệ phí trước bạ theo quy định của Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn. ]]>
2019-11-08 13:37:14 2019-11-08 13:37:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15293-don-vi-su-nghiep-cong-lap-chuyen-doi-thanh-cong-ty-co-phan-se-duoc-uu-dai-ra-sao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định tiêu chuẩn trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm]]>
Cụ thể, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn cung cấp dịch phụ trợ bảo hiểm. ]]>
2019-11-05 16:33:16 2019-11-05 16:33:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15260-quy-dinh-tieu-chuan-trong-linh-vuc-phu-tro-bao-hiem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sắp trình 4 nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công (sửa đổi)]]>
Việc xây dựng và ban hành các nghị định này là nhằm tháo gỡ những vướng mắc của những hướng dẫn trước đó, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, cũng như không tạo ra những thủ tục không cần thiết trong hoạt động đầu tư công. ]]>
2019-11-04 20:43:04 2019-11-04 20:43:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15254-sap-trinh-4-nghi-dinh-huong-dan-luat-dau-tu-cong-sua-doi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 2016 đến nay, đã ban hành 44 dự án luật, 576 nghị định, 2.400 thông tư]]>
Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo tại phiên thảo luận tại Hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019. ]]>
2019-11-03 00:30:28 2019-11-03 00:30:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15237-tu-2016-den-nay-da-ban-hanh-44-du-an-luat-576-nghi-dinh-2-400-thong-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam được áp dụng hệ số tiền lương gấp 1,8 lần]]>
Theo Quyết định số 32/2019/QĐ-TTg, ngày 29/10/2019 về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam, thì tiền lương bình quân được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định. ]]>
2019-10-30 22:23:03 2019-10-30 22:23:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15215-can-bo-cuc-hang-hai-viet-nam-duoc-ap-dung-he-so-tien-luong-gap-18-lan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước ngày 05/11/2019, trình Nghị định về kinh doanh vận tải bằng ô tô]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu các ý kiến, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP). ]]>
2019-10-30 17:08:23 2019-10-30 17:08:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15209-truoc-ngay-05112019-trinh-nghi-dinh-ve-kinh-doanh-van-tai-bang-o-to.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những hộ gia đình, cá nhân nào được ghi nợ tiền sử dụng đất?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 (ghi nợ tiền sử dụng đất) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. ]]>
2019-10-29 10:24:56 2019-10-29 10:24:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15204-nhung-ho-gia-dinh-ca-nhan-nao-duoc-ghi-no-tien-su-dung-dat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy điện]]>
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban dân tộc và các bộ, ngành khác có liên quan rà soát... ]]>
2019-10-28 20:38:11 2019-10-28 20:38:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15196-ra-soat-de-xuat-hoan-thien-chinh-sach-ve-di-dan-tai-dinh-cu-du-an-thuy-dien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới từ 01/01/2020]]>
Tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật này có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn... ]]>
2019-10-24 16:46:59 2019-10-24 16:46:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15184-de-xuat-thuc-hien-che-do-hop-dong-co-thoi-han-doi-voi-vien-chuc-tuyen-dung-moi-tu-01012020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi Luật Lao động: Phải lắng nghe hơi thở nền kinh tế]]>
“Chúng ta không thể "nhảy cóc" lên nền sản xuất công nghệ cao. Do đó, sửa đổi Luật Lao động phải lắng nghe hơi thở nền kinh tế, phải đứng trên đôi chân ở trên mặt đất, không thể trên trời, không thể là kỳ vọng”, TS. Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh. ]]>
2019-10-15 09:04:50 2019-10-15 09:04:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15106-sua-doi-luat-lao-dong--phai-lang-nghe-hoi-tho-nen-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vẫn còn nhiều vướng mắc trong triển khai Luật HTX năm 2012]]>
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ rõ, trong quá trình triển khai thực hiện Luật HTX vẫn còn những vướng mắc đáng kể về quy định pháp luật, ảnh hưởng đến sự thành lập và phát triển của HTX. ]]>
2019-10-14 10:19:04 2019-10-14 10:19:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15096-van-con-nhieu-vuong-mac-trong-trien-khai-luat-htx-nam-2012.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tìm cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã]]>
Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 đang diễn ra ngày 14/10/2019 sẽ tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với HTX… ]]>
2019-10-14 10:04:03 2019-10-14 10:04:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15093-tim-co-che-chinh-sach-de-phat-trien-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ yêu cầu, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan những tháng cuối năm]]>
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019 nêu rõ yêu cầu này. ]]>
2019-10-12 22:41:19 2019-10-12 22:41:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15090-chinh-phu-yeu-cau-tuyet-doi-khong-duoc-lo-la-chu-quan-nhung-thang-cuoi-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công chức vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở]]>
Ngày 08/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. ]]>
2019-10-10 10:43:57 2019-10-10 10:43:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15074-cong-chuc-vung-dac-biet-kho-khan-duoc-tro-cap-lan-dau-bang-10-thang-luong-co-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và làm lại dấu được thực hiện tại cấp tỉnh]]>
Theo Quyết định 1291/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, thì các thủ tục: Giải quyết thủ tục làm con dấu mới; làm con dấu thứ hai; làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu... được thực hiện tại cấp tỉnh. ]]>
2019-10-09 15:10:55 2019-10-09 15:10:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15066-giai-quyet-thu-tuc-lam-con-dau-moi-va-lam-lai-dau-duoc-thuc-hien-tai-cap-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện dự án Luật Đầu tư PPP trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8]]>
Đó là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37. ]]>
2019-10-09 15:02:08 2019-10-09 15:02:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15065-hoàn-thiẹn-dụ-án-luạt-dau-tu-ppp-trình-quóc-họi-cho-ý-kién-tại-kỳ-họp-thú-8.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Báo cáo kết quả kế hoạch KT-XH năm 2019 sẽ được trình UBTVQH tại Phiên họp thứ 38]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản phân công Bộ trưởng các bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 38 (từ ngày 14-16/10/2019). ]]>
2019-10-02 08:45:36 2019-10-02 08:45:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15025-bao-cao-ket-qua-ke-hoach-kt-xh-nam-2019-se-duoc-trinh-ubtvqh-tai-phien-hop-thu-38.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất tăng giá dịch vụ khám bệnh lên mức từ 28.800-40.600 đồng/lần khám]]>
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. ]]>
2019-09-30 09:07:02 2019-09-30 09:07:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15002-de-xuat-tang-gia-dich-vu-kham-benh-len-muc-tu-28-800-40-600-donglan-kham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chủ động tham gia CMCN lần thứ Tư]]>
Ngày 27/09/2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. ]]>
2019-09-29 20:44:53 2019-09-29 20:44:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-15000-bo-chinh-tri-ban-hanh-nghi-quyet-ve-chu-dong-tham-gia-cmcn-lan-thu-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất chính sách đặc thù trong tuyển dụng công chức với người dân tộc thiểu số]]>
Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số. ]]>
2019-09-18 20:47:02 2019-09-18 20:47:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14891-de-xuat-chinh-sach-dac-thu-trong-tuyen-dung-cong-chuc-voi-nguoi-dan-toc-thieu-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều chính sách về quy hoạch xây dựng được sửa đổi, bổ sung]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. ]]>
2019-09-16 20:16:13 2019-09-16 20:16:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14870-nhieu-chinh-sach-ve-quy-hoach-xay-dung-duoc-sua-doi-bo-sung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khảo sát kinh nghiệm quốc tế, hoạch định chính sách phát triển cho Việt Nam]]>
Trong bối cảnh mới, các mô hình, bài học kinh nghiệm phát triển quốc tế sẽ là kênh tham khảo hữu ích trong xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển của Việt Nam. ]]>
2019-09-15 20:29:06 2019-09-15 20:29:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14865-khao-sat-kinh-nghiem-quoc-te-hoach-dinh-chinh-sach-phat-trien-cho-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP ]]>
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019 đã nêu rõ việc điều chuyển nhiệm vụ này. ]]>
2019-09-15 08:53:04 2019-09-15 08:53:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14861-bo-thong-tin-va-truyen-thong-tiep-nhan-nhiem-vu-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-tu-vpcp--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ yêu cầu đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm]]>
Về các dự án điện, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chính; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm… ]]>
2019-09-15 08:33:58 2019-09-15 08:33:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14860-chinh-phu-yeu-cau-dam-bao-tien-do-cac-du-an-trong-diem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT dùng vốn ngân sách nhà nước]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. ]]>
2019-09-07 08:39:07 2019-09-07 08:39:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14807-nghi-dinh-ve-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cntt-dung-von-ngan-sach-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 1/2020, trình Kế hoạch cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 2020-2025]]>
Thủ tướng yêu cầu báo cáo về việc xây dựng bộ công cụ kiểm soát việc ban hành và cắt giảm quy định hành chính phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam trong tháng 12/2019. ]]>
2019-09-06 23:09:31 2019-09-06 23:09:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14808-thang-12020-trinh-ke-hoach-cat-giam-quy-dinh-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-2020-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng giao một số bộ hoàn thiện một số dự thảo luật]]>
Các dự thảo luật cần hoàn thiện Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện. ]]>
2019-09-05 23:21:50 2019-09-05 23:21:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14788-thu-tuong-giao-mot-so-bo-hoan-thien-mot-so-du-thao-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đưa ra các cơ chế bảo lãnh vào dự Luật PPP để thu hút nhà đầu tư]]>
"Các dự án PPP hiện nay chưa có sức hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, nên trong dự luật có đưa ra các cơ chế bảo lãnh, ví dụ như cơ chế chuyển đổi ngoại tệ, cơ chế chia sẻ rủi ro... Đây là cơ chế thực sự cần thiết để thu hút các dự án PPP”, Thứ trưởng Bộ KHĐT cho biết. ]]>
2019-09-04 20:12:56 2019-09-04 20:12:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14775-dua-ra-cac-co-che-bao-lanh-vao-du-luat-ppp-de-thu-hut-nha-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ bất cập về ghi nợ tiền sử dụng đất]]>
Sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. ]]>
2019-08-30 09:23:33 2019-08-30 09:23:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14744-pho-thu-tuong-chi-dao-thao-go-bat-cap-ve-ghi-no-tien-su-dung-dat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự thảo Luật PPP sẽ được UBTVQH xem xét tại Phiên họp 37]]>
Đây là một trong 3 dự thảo Luật quan trọng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo và thừa ủy quyền của Thủ tướng trình trong phiên họp này. ]]>
2019-08-28 22:20:09 2019-08-28 22:20:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14733-du-thao-luat-ppp-se-duoc-ubtvqh-xem-xet-tai-phien-hop-37.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/