KINHTEVADUBAO.VN - Chính sách 2019-07-23 17:58:48 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Bổ sung mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP, ngày 18/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. ]]>
2019-07-21 11:08:51 2019-07-21 11:08:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14477-bo-sung-muc-phat-doi-voi-cac-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-van-hanh-cong-trinh-thuy-loi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan trong chỉ đạo điều hành]]>
Đó là một trong những yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019. ]]>
2019-07-18 09:23:35 2019-07-18 09:23:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14448-chinh-phu-yeu-cau-cac-bo-nganh-dia-phuong-tuyet-doi-khong-duoc-chu-quan-trong-chi-dao-dieu-hanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt đến 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí]]>
Đây là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. ]]>
2019-07-16 14:21:26 2019-07-16 14:21:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14434-phat-den-200-trieu-dong-doi-voi-to-chuc-vi-pham-trong-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 01/09/2019, quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có gì mới?]]>
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. ]]>
2019-07-16 09:58:41 2019-07-16 09:58:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14432-tu-ngay-01092019-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy hoạch phải mở ra không gian sáng tạo cho các bộ, ngành, địa phương]]>
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, quy hoạch phải không cứng nhắc, thay vào đó phải mở ra không gian sáng tạo cho các bộ, ngành, địa phương. Đối với quy hoạch các tỉnh cũng vậy, nếu đưa thiếu hay quá chi tiết sẽ rất khó điều chỉnh, bổ sung. ]]>
2019-07-16 08:10:58 2019-07-16 08:10:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14430-quy-hoach-phai-mo-ra-khong-gian-sang-tao-cho-cac-bo-nganh-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng lối sống liêm chính, tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng]]>
Đây là một trong những mục tiêu chung của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 11/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ. ]]>
2019-07-15 23:49:06 2019-07-15 23:49:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14428-xay-dung-loi-song-liem-chinh-tuan-thu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ tháng 11/2019-1/2020, sẽ ban hành Khung định hướng phát triển quốc gia ]]>
Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, Khung định hướng phát triển quốc gia (bao gồm quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng bố trí tổng thể và các ngành then chốt) sẽ được soạn thảo làm căn cứ bước đầu cho việc lập quy hoạch. ]]>
2019-07-15 09:39:11 2019-07-15 09:39:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14421-tu-thang-112019-12020-se-ban-hanh-khung-dinh-huong-phat-trien-quoc-gia-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 giải pháp lớn "gỡ" vướng mắc trong triển khai Luật Quy hoạch]]>
Nhiều bộ, ngành địa phương đã vào cuộc triển khai Luật Quy hoạch, tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, đòi hỏi những hướng dẫn chi tiết hơn. ]]>
2019-07-15 09:14:33 2019-07-15 09:14:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14420-3-giai-phap-lon--go--vuong-mac-trong-trien-khai-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nửa đầu năm 2019, phát hiện 122 văn bản trái pháp luật ]]>
Đó là con số được công bố trong báo cáo của Bộ Tư pháp tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, chiều ngày 12/7/2019. ]]>
2019-07-13 12:27:01 2019-07-13 12:27:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14415-nua-dau-nam-2019-phat-hien-122-van-ban-trai-phap-luat-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ được sử dụng tài chính công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện]]>
Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. ]]>
2019-07-03 14:35:15 2019-07-03 14:35:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14326-chi-duoc-su-dung-tai-chinh-cong-de-lam-qua-tang-vi-muc-dich-tu-thien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[EVFTA – “cửa” giảm giá xe sang hé mở]]>
Lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ các nước châu Âu đang mở ra cơ hội giảm giá các loại xe hạng sang tại Việt Nam. ]]>
2019-07-03 11:55:25 2019-07-03 11:55:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14324-evftacua-giam-gia-xe-sang-he-mo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 01/07/2019]]>
Mức chuẩn mới để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng. ]]>
2019-07-03 11:54:11 2019-07-03 11:54:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14323-tang-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-ngay-01072019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Người có công với cách mạng tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP, ngày 27/06/2019 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ. ]]>
2019-07-01 10:56:51 2019-07-01 10:56:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14309-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tiep-tuc-duoc-huong-chinh-sach-ho-tro-nha-o.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những điểm khác biệt của IPA ]]>
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, IPA giúp Việt Nam tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế, hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư EU kinh doanh tại Việt Nam. ]]>
2019-06-30 16:52:05 2019-06-30 16:52:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14302-nhung-diem-khac-biet-cua-ipa-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không có chuyện xin dừng thi hành Luật Quy hoạch!]]>
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết: “Nội dung trình Quốc hội là để đảm bảo việc điều hành của Chính phủ, địa phương diễn ra một cách liên tục cho đến khi các quy định mới được thông qua, chứ không phải là dừng hoãn thi hành Luật". ]]>
2019-06-27 16:02:40 2019-06-27 16:02:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14280-khong-co-chuyen-xin-dung-thi-hanh-luat-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời"]]>
Ngày 26/06/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 746/TTg-QHĐP trả lời chất vấn của ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội về nội dung liên quan tới chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tình hình tội phạm công nghệ cao. ]]>
2019-06-27 10:29:25 2019-06-27 10:29:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14278-tien-toi-bo-che-do--bien-che-suot-doi-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội "bấm nút" thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)]]>
Tại phiên họp sáng hôm nay (13/6), Quốc hội đã bấm nút thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. ]]>
2019-06-13 10:04:23 2019-06-13 10:04:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14194-quoc-hoi--bam-nut--thong-qua-luat-dau-tu-cong-sua-doi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong quân đội]]>
Ngày 07/06/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội. ]]>
2019-06-11 11:08:38 2019-06-11 11:08:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14170-quy-dinh-moi-ve-cap-chung-chi-hanh-nghe-kham-chua-benh-trong-quan-doi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những điều người làm nghề tự do cần biết để tham gia BHXH tự nguyện]]>
Lo ngại về già khi không còn sức khỏe, chẳng may ốm đau không biết bấu víu vào đâu, nhiều người làm nghề tự do đã tìm đến với loại hình BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về cách thức, cũng như quyền lợi của loại hình bảo hiểm này. ]]>
2019-06-06 21:53:39 2019-06-06 21:53:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14147-nhung-dieu-nguoi-lam-nghe-tu-do-can-biet-de-tham-gia-bhxh-tu-nguyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách về phòng, chống xâm hại trẻ em]]>
Quốc hội đã tiến hành lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về chuyên đề giám sát tại kỳ họp thứ 9 năm 2020. Kết quả, có 383 đại biểu (chiếm 79,13% tổng số đại biểu) biểu quyết tán thành chọn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. ]]>
2019-06-03 22:08:18 2019-06-03 22:08:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14126-quoc-hoi-se-giam-sat-chuyen-de-viec-thuc-hien-chinh-sach-ve-phong-chong-xam-hai-tre-em.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Quy hoạch làm “nóng” nghị trường]]>
Ngày 30 và sáng 31/5, Quốc hội thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018. Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã có những quan điểm trái chiều khi đánh giá về Luật Quy hoạch. ]]>
2019-06-01 21:43:15 2019-06-01 21:43:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14118-luat-quy-hoach-lam-nong-nghi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những chính sách nổi bật của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 6/2019]]>
Quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công; Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trực tiếp tổ chức khai thác tài sản; Giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã; xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp là những chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2019. ]]>
2019-05-31 22:15:05 2019-05-31 22:15:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14109-nhung-chinh-sach-noi-bat-cua-chinh-phu-co-hieu-luc-tu-thang-62019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần áp dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng thể chế]]>
Tại phiên thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, ngày 30/5, nhiều đại biểu chia sẻ những quan ngại về công tác hoàn thiện thể chế. ]]>
2019-05-30 22:22:04 2019-05-30 22:22:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14100-can-ap-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-xay-dung-the-che.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội]]>
Từ ngày 01/07/2019, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm 7,19% trên cơ sở mức lương, trợ cấp hưởng trong tháng 6/2019 với 8 nhóm đối tượng. ]]>
2019-05-23 15:50:30 2019-05-23 15:50:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14074-8-nhom-doi-tuong-duoc-tang-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch có thể bị phạt đến 100 triệu đồng]]>
Quy định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2019. ]]>
2019-05-23 07:55:01 2019-05-23 07:55:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14072-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich-co-the-bi-phat-den-100-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cải cách hành chính phải thực chất]]>
Các bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xử lý các vướng mắc, bất cập trên trong tháng 5/2019, bảo đảm việc cải cách hành chính thực chất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. ]]>
2019-05-22 21:47:25 2019-05-22 21:47:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14070-thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-cai-cach-hanh-chinh-phai-thuc-chat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề án hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg, ngày 17/05/2019 Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. ]]>
2019-05-21 17:11:16 2019-05-21 17:11:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14054-de-an-ho-tro-tre-em-cac-xa-dac-biet-kho-khan-thuoc-vung-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có thể bị phạt tới 500 triệu đồng]]>
Điều này được quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2019-05-19 09:52:17 2019-05-19 09:52:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14035-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thuy-san-co-the-bi-phat-toi-500-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thời kỳ quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là 10 năm]]>
Theo Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, thì tầm nhìn của quy hoạch này là từ 30 năm đến 50 năm. Thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng. ]]>
2019-05-19 09:03:25 2019-05-19 09:03:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14034-thoi-ky-quy-hoach-phat-trien-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu-la-10-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh]]>
Đó là một trong những nhiệm vụ chính được nêu bật tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019. ]]>
2019-05-13 20:04:24 2019-05-13 20:04:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-14008-thao-go-kho-khan-ho-tro-thuc-day-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/