KINHTEVADUBAO.VN - Nhận định 2019-12-15 08:11:54 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Tạo nền tảng vững chắc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020]]>
Đây là nội dung tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019 vừa được Chính phủ ban hành. ]]>
2019-12-13 14:59:55 2019-12-13 14:59:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15525-tao-nen-tang-vung-chac-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-kinh-texa-hoi-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần 09-14/12/2019: Dự báo giá vàng vẫn kẹt dưới mức kháng cự 1.500 USD/ounce]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 27% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có 44% dự báo giá sẽ giảm và 31% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-12-08 15:03:51 2019-12-08 15:03:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15491-tuan-09-14122019--du-bao-gia-vang-van-ket-duoi-muc-khang-cu-1-500-usdounce.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhóm đối tác phát triển góp ý cho Dự thảo Chiến lược phát triển 2021-2030]]>
“Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Nhóm đối tác không chỉ trong việc xây dựng Chiến lược mà còn đồng hành, hỗ trợ nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới”, Bộ trưởng nói. ]]>
2019-12-06 21:12:37 2019-12-06 21:12:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15488-nhom-doi-tac-phat-trien-gop-y-cho-du-thao-chien-luoc-phat-trien-2021-2030.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Chúng ta phải có khát vọng vươn lên”]]>
Khát vọng này phải có ở các cấp, các ngành, tính lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và từng người dân; cả dân tộc Việt Nam với khát vọng vươn lên, đổi mới tư duy, xóa bỏ tư duy cũ lạc hậu, ỷ lại, trông chờ... vượt khó, sáng tạo làm giàu. ]]>
2019-12-02 21:01:21 2019-12-02 21:01:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15454-chung-ta-phai-co-khat-vong-vuon-len.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 02 đến 07/12/2019: Chưa rõ hướng đi của giá vàng ]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 27% ý kiến chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ tăng, trong khi có 33% dự báo giá sẽ giảm và 40% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-11-30 23:32:20 2019-11-30 23:32:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15440-tuan-tu-02-den-07122019--chua-ro-huong-di-cua-gia-vang-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy mô công suất của Nội Bài phải đảm bảo phục vụ 100 triệu hành khách/năm]]>
Đáp ứng yêu cầu vận tải hành khách giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 phù hợp với sự phát triển của Vùng Thủ đô và khu vực các tỉnh phía Bắc, đảm bảo an ninh - an toàn, hiệu quả, đồng thời để bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng... ]]>
2019-11-26 10:41:14 2019-11-26 10:41:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15397-quy-mo-cong-suat-cua-noi-bai-phai-dam-bao-phuc-vu-100-trieu-hanh-khachnam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh nhiệm vụ Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 của 3 địa phương]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1669/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. ]]>
2019-11-26 10:26:21 2019-11-26 10:26:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15396-dieu-chinh-nhiem-vu-chuong-trinh-ntm-giai-doan-2016-2020-cua-3-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 25 đến 30/11/2019: Nhiều chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 38% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có 31% dự báo giá sẽ giảm và 31% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-11-24 09:05:12 2019-11-24 09:05:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15379-tuan-tu-25-den-30112019--nhieu-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NCIF: GDP 2021-2015 dự báo đạt khoảng 7%/năm]]>
Tính chung giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng GDP toàn nền kinh tế khoảng 6,84%/năm (đạt mục tiêu 6,5-7% Kế hoạch 2016-2020 đã đề ra). ]]>
2019-11-21 11:10:04 2019-11-21 11:10:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15361-ncif--gdp-2021-2015-du-bao-dat-khoang-7nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là chìa khóa cho sự phát triển của Việt Nam]]>
“Đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ là yếu tố số 1, hàng đầu, căn cơ cốt lõi và là xu thế tất yếu, không thể thay đổi được. Đây là cơ hội chứ không phải chúng ta muốn hay không. Muốn phát triển phải dựa vào đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói. ]]>
2019-11-13 17:03:22 2019-11-13 17:03:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15311-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-la-chia-khoa-cho-su-phat-trien-cua-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 11-16/11/2019: Đa số chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 62% ý kiến chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ giảm, trong khi chỉ có 31% dự báo giá sẽ tăng và 8% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-11-10 08:47:40 2019-11-10 08:47:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15285-tuan-tu-11-16112019--da-so-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-giam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nguy cơ lớn nhất là không hành động vì sợ trách nhiệm!]]>
“Thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình. Nguy cơ lớn nhất không phải là tụt hậu kinh tế. Mà thách thức lớn nhất của chúng ta chính là thiếu ý chí mạnh mẽ vươn lên và nguy cơ lớn nhất là không hành động vì sợ trách nhiệm”. ]]>
2019-11-09 09:09:50 2019-11-09 09:09:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15287-nguy-co-lon-nhat-la-khong-hanh-dong-vi-so-trach-nhiem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, quyết tâm tăng trưởng GDP đạt trên 6,8%]]>
Tinh thần là phải quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2019, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 3,5%, thu ngân sách vượt mức ở Trung ương và địa phương, tạo dư địa chính sách cho năm tới. ]]>
2019-11-06 07:06:45 2019-11-06 07:06:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15265-nam-2019-quyet-tam-tang-truong-gdp-dat-tren-68.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 04 đến 09/11/2019: Chưa rõ hướng đi của giá vàng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 29% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có 21% dự báo giá sẽ giảm và 50% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-11-03 09:28:32 2019-11-03 09:28:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15238-tuan-tu-04-den-09112019--chua-ro-huong-di-cua-gia-vang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được năm 2019]]>
Kiểm soát lạm phát, nợ công, cán cân xuất nhập khẩu và lao động việc làm đều có kết quả khả quan, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng thu ngân sách vượt dự toán là 3,3%. ]]>
2019-11-01 23:33:33 2019-11-01 23:33:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15235-quoc-hoi-ghi-nhan-va-danh-gia-cao-cac-ket-qua-dat-duoc-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Biến tướng trong cắt giảm ĐKKD: Các bộ “chia phần” quản lý, gây khó cho DN!]]>
...dường như thay đổi, cải cách ít và chậm; có xu hướng mở rộng hoặc thay đổi cách thức thực thi các rào cản kinh doanh. ]]>
2019-10-28 22:10:55 2019-10-28 22:10:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15201-bien-tuong-trong-cat-giam-dkkd--cac-bo-chia-phan-quan-ly-gay-kho-cho-dn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 28/10-02/11/2019: gần 80% chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 78% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 6% dự báo giá sẽ giảm và 17% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-10-27 09:53:44 2019-10-27 09:53:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15190-tuan-tu-2810-02112019--gan-80-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, phấn đấu GDP tăng khoảng 6,8%]]>
Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP. ]]>
2019-10-21 16:16:43 2019-10-21 16:16:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15149-nam-2020-phan-dau-gdp-tang-khoang-68.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Trong bối cảnh khó khăn chung, kết quả phát triển KTXH của chúng ta là điểm sáng”]]>
Kết quả này tạo tiền đề vững chắc bước vào năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. ]]>
2019-10-21 15:32:16 2019-10-21 15:32:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15147-trong-boi-canh-kho-khan-chung-ket-qua-phat-trien-ktxh-cua-chung-ta-la-diem-sang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 21-26/10/2019: Đa số chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 14% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có đến 50% dự báo giá sẽ giảm và 36% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-10-20 08:13:19 2019-10-20 08:13:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15132-tuan-tu-21-26102019--da-so-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-giam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mang lại lợi nhuận “một vốn bốn lời” cho đất nước]]>
“Một đất nước có sân bay cửa ngõ phát triển vươn lên tầm sân bay trung chuyển quốc tế thì sẽ đem lại tác động lan tỏa, cơ hội phát triển kinh tế - xã hội to lớn. Khi đó, các khoản đầu tư ban đầu của Nhà nước vào sân bay không những được thu hồi mà còn mang lại lợi nhuận “một vốn bốn lời” cho đất nước”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quy hoạch và Phát triển Đặng Huy Đông nhìn nhận. ]]>
2019-10-19 21:35:47 2019-10-19 21:35:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15131-mang-lai-loi-nhuan-mot-von-bon-loi-cho-dat-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hiện thực hóa giấc mơ xây dựng trung tâm tài chính quan trọng của quốc gia]]>
"Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang đứng trước cơ hội “có một không hai” để hiện thực hóa giấc mơ xây dựng một Trung tâm tài chính quan trọng của quốc gia, khu vực và thế giới”. ]]>
2019-10-18 15:54:20 2019-10-18 15:54:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15129-hien-thuc-hoa-giac-mo-xay-dung-trung-tam-tai-chinh-quan-trong-cua-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị]]>
Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, diễn ra vào chiều ngày 14/10/2019 do Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức. ]]>
2019-10-15 08:58:50 2019-10-15 08:58:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15105-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-kttt-la-nhiem-vu-cua-ca-he-thong-chinh-tri.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Còn nhiều bất cập trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã]]>
Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức sáng nay (14/10), tại Hà Nội. ]]>
2019-10-14 16:28:27 2019-10-14 16:28:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15100-con-nhieu-bat-cap-trong-phat-trien-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Hợp tác là con đường tất yếu để cùng phát triển]]>
"Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn không có chỗ đứng, không có khả năng cạnh tranh và không thể tồn tại. Vì vậy, hợp tác là con đường tất yếu để cùng phát triển". ]]>
2019-10-14 15:05:03 2019-10-14 15:05:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15098-bo-truong-nguyen-chi-dung--hop-tac-la-con-duong-tat-yeu-de-cung-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 14-19/10/2019: Đa số chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 29% ý kiến chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ tăng, trong khi có 47% dự báo giá sẽ giảm và 24% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-10-13 08:17:32 2019-10-13 08:17:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15089-tuan-tu-14-19102019--da-so-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-giam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều tín hiệu tích cực trong bức tranh kinh tế tập thể]]>
Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp... ]]>
2019-10-09 15:22:25 2019-10-09 15:22:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15068-nhieu-tin-hieu-tich-cuc-trong-buc-tranh-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam tăng 10 bậc trong xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu]]>
Đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Với 61,5 điểm, Việt Nam đã có màn thăng hạng ngoạn mục trong năm 2019. Mức tăng bậc này cao gấp đôi mục tiêu mà Nghị quyết số 02/NQ-CP đặt ra. ]]>
2019-10-09 15:12:30 2019-10-09 15:12:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15067-viet-nam-tang-10-bac-trong-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-toan-cau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 07-12/10/2019: Liệu giá vàng có tăng?]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 71% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 18% dự báo giá sẽ giảm và 12% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-10-06 00:01:47 2019-10-06 00:01:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15051-tuan-tu-07-12102019--lieu-gia-vang-co-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mức độ chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư của Việt Nam còn thấp]]>
Đây là đánh của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019 với chủ đề “Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. ]]>
2019-10-04 09:32:30 2019-10-04 09:32:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-15039-muc-do-chu-dong-tham-gia-cuoc-cmcn-lan-thu-tu-cua-viet-nam-con-thap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/