KINHTEVADUBAO.VN - Nhận định 2020-06-04 06:48:37 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Hoạt động sản xuất, kinh doanh đã thiết lập trạng thái bình thường mới]]>
Nhiều tỉnh, thành phố có quyết tâm rất cao trong phát triển, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch nhà nước năm 2020. ]]>
2020-06-02 19:56:45 2020-06-02 19:56:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16661-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-da-thiet-lap-trang-thai-binh-thuong-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Thời đại COVID-19” đòi hỏi Việt Nam phải cải cách thể chế nhanh và mạnh mẽ]]>
TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng CIEM chỉ rõ, “Đã đến lúc phải chuyển sang môi trường kinh doanh thúc đẩy, chứ không phải là môi trường kinh doanh ngăn chặn” . ]]>
2020-06-01 23:29:01 2020-06-01 23:29:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16657--thoi-dai-covid-19-doi-hoi-viet-nam-phai-cai-cach-the-che-nhanh-va-manh-me.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2030, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam tiếp cận trình độ các nước Asean-4]]>
Điều này được nêu bật tại Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới vừa Thủ tướng Chính phủ ban hành. ]]>
2020-05-30 22:22:26 2020-05-30 22:22:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16648-nam-2030-giao-duc-nghe-nghiep-viet-nam-tiep-can-trinh-do-cac-nuoc-asean-4.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[COVID-19 đã kích động chủ nghĩa bảo hộ phát triển]]>
Một thời kỳ bất ổn toàn cầu làm cho con đường phía trước của tự do hóa thương mại toàn cầu gặp nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phải chuẩn bị đối phó với làn sóng của chủ nghĩa bảo hộ trên toàn thế giới. ]]>
2020-05-25 23:15:19 2020-05-25 23:15:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16621-covid-19-da-kich-dong-chu-nghia-bao-ho-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Liên kết thương mại điện tử và chuỗi cung ứng: Tại sao không?]]>
Phép thử COVID-19 đã cho thấy vai trò quan trọng của thương mại điện tử trong nền kinh tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay là thời điểm để nắm bắt các lỗ hổng của các yếu tố chủ chốt trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. ]]>
2020-05-25 21:44:45 2020-05-25 21:44:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16619-lien-ket-thuong-mai-dien-tu-va-chuoi-cung-ung--tai-sao-khong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sớm phê chuẩn EVFTA, EVIPA, Việt Nam thể hiện sự đối đẳng trong quan hệ với EU]]>
Ngoài ra, trong dịch COVID-19, EVFTA và EVIPA có tác động tích cực, giúp Việt Nam thiết lập các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị mới với EU, bù đắp những thiệt hại do việc đứt gãy các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khác. ]]>
2020-05-24 16:16:48 2020-05-24 16:16:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16613-som-phe-chuan-evfta-evipa-viet-nam-the-hien-su-doi-dang-trong-quan-he-voi-eu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu cá phải đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt Quyết định số 665/QĐ-TTg, ngày 20/05/2020 về nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. ]]>
2020-05-22 09:26:32 2020-05-22 09:26:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16603-quy-hoach-he-thong-cang-ca-khu-neo-dau-tau-ca-phai-dam-bao-an-toan-cho-tau-ca-va-ngu-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ đề xuất điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, cân nhắc chưa tăng lương cơ sở]]>
Những tháng còn lại của năm 2020 và thời gian tới, cùng với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Chính phủ đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới. ]]>
2020-05-20 11:43:37 2020-05-20 11:43:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16592-chinh-phu-de-xuat-dieu-chinh-muc-tieu-tang-truong-can-nhac-chua-tang-luong-co-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030. ]]>
2020-05-20 10:28:26 2020-05-20 10:28:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16589-day-manh-hop-tac-quoc-te-ve-phat-trien-ben-vung-kinh-te-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng năm 2020 xuống còn 4,5%]]>
Cuộc khủng hoảng dịch tễ Covid-19 hiện nay không xuất phát từ khó khăn, yếu kém trong hệ thống tài chính, tiền tệ khu vực và thế giới, mà từ yếu tố khách quan, nhưng tác động và phạm vi ảnh hưởng nặng nề, mạnh mẽ hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Do đó, yêu cầu điều chỉnh mục tiêu của năm 2020 là cần thiết. ]]>
2020-05-15 22:39:05 2020-05-15 22:39:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16569-chinh-phu-de-nghi-dieu-chinh-chi-tieu-tang-truong-nam-2020-xuong-con-45.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trong đại dịch Covid-19, Chính phủ dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng năm 2020]]>
Trên cơ sở dự báo tình hình, rà soát và tính toán các cân đối lớn, ước khả năng thực hiện và với 2 giả định, Chính phủ đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng năm 2020. Theo đó, trong kịch bản 2, GDP của Việt Nam chỉ tăng dự kiến khoảng 3,6-4,4%. ]]>
2020-05-15 22:30:12 2020-05-15 22:30:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16570-trong-dai-dich-covid-19-chinh-phu-du-kien-2-kich-ban-tang-truong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ "đánh giá lại" bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2019 ]]>
Qua đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong số 12 chỉ tiêu đã hoàn thành, có 7 chỉ tiêu vượt (tăng 2 chỉ tiêu) và giảm chỉ còn 5 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch so với báo cáo trước tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. ]]>
2020-05-15 22:00:49 2020-05-15 22:00:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16568-chinh-phu--danh-gia-lai--buc-tranh-kinh-te-viet-nam-nam-2019-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu khởi động lại nền kinh tế với 5 mũi giáp công]]>
Sáng nay (9/5), chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 5 mũi giáp công để khởi động lại kinh tế. ]]>
2020-05-09 16:25:16 2020-05-09 16:25:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16532-thu-tuong-yeu-cau-khoi-dong-lai-nen-kinh-te-voi-5-mui-giap-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Tạo điều kiện phát triển DN và khôi phục nền kinh tế là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách]]>
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2020, diễn ra sáng nay (ngày 9/5) ]]>
2020-05-09 09:55:12 2020-05-09 09:55:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16531-bo-truong-bo-khdt--tao-dieu-kien-phat-trien-dn-va-khoi-phuc-nen-kinh-te-la-nhiem-vu-trong-yeu-cap-bach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Một số kết quả nghiên cứu về thương mại dịch vụ du lịch Việt Nam - Trung Quốc]]>
Bài viết đánh giá hiện trạng và năng lực cạnh tranh của thương mại dịch vụ du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau đó đưa ra phân tích hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho thương mại dịch vụ du lịch của hai nước. ]]>
2020-05-07 14:45:35 2020-05-07 14:45:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16520-mot-so-ket-qua-nghien-cuu-ve-thuong-mai-dich-vu-du-lich-viet-namtrung-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ KH&ĐT kiến nghị kịch bản 3 bước phục hồi nền kinh tế]]>
“Đối với thế giới hiện nay, thì nền kinh tế nào kết thúc dịch sớm nhất sẽ thành công. Do vậy, trong định hướng xây dựng kịch bản này Bộ sẽ chú trọng nghiên cứu việc nắm bắt cơ hội để thúc đẩy kinh tế trong nước", Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh. ]]>
2020-05-05 22:27:08 2020-05-05 22:27:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16511-bo-khdt-kien-nghi-kich-ban-3-buoc-phuc-hoi-nen-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sớm tái khởi động, khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh]]>
Tại phiên họp Chính phủ tháng 4, Thủ tướng kết luận, phải đạt được mục tiêu kép trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đã kiểm soát được dịch bệnh, thì nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh giải quyết việc làm, đời sống, tăng trưởng. ]]>
2020-05-05 21:40:28 2020-05-05 21:40:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16510-som-tái-khỏi-dọng-khoi-phục-thúc-dảy-hoạt-dọng-sản-xuát-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng: Chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi, tạo năng lượng cho dòng chảy phát triển KT-XH]]>
Thủ tướng khẳng định, chúng ta chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, nhưng phải tạo năng lượng cho dòng chảy hàng hóa, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. ]]>
2020-04-23 14:04:06 2020-04-23 14:04:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16440-thu-tuong--chuyen-sang-giai-doan-chong-dich-dai-hoi-tao-nang-luong-cho-dong-chay-phat-trien-kt-xh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020: Kết quả và những hạn chế cần khắc phục]]>
Mặc dù các chỉ tiêu năng suất được cải thiện, cho thấy sự chuyển dịch trong mô hình tăng trưởng theo hướng chiều sâu, nhưng theo đánh giá của CIEM, kết quả này chưa đủ mạnh để đạt được các mục tiêu tăng trưởng cho cả giai đoạn. ]]>
2020-04-16 23:49:11 2020-04-16 23:49:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16406-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-giai-doan-2011-2020--ket-qua-va-nhung-han-che-can-khac-phuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thời kỳ 2011-2020: Còn nhiều "điểm nghẽn" trong phát triển ngành công nghiệp ]]>
Ngành công nghiệp Việt Nam trong thời gian qua còn chạy theo mục tiêu ngắn hạn; nội lực của nền công nghiệp còn yếu. ]]>
2020-04-15 10:37:00 2020-04-15 10:37:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16407-thoi-ky-2011-2020--con-nhieu--diem-nghen--trong-phat-trien-nganh-cong-nghiep-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kế hoạch phát triển KT-XH 2021-2025: Phấn đấu tăng trưởng bình quân 7% ]]>
Cùng với việc đề ra 7 định hướng nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện, Chỉ thị cũng đề ra mục tiêu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả nước bình quân 5 năm 2021-2025 tăng khoảng 7%. ]]>
2020-04-14 13:59:28 2020-04-14 13:59:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16385-ke-hoach-phat-trien-kt-xh-2021-2025--phan-dau-tang-truong-binh-quan-7--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng các kịch bản phục hồi, đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch]]>
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các bộ, ngành khẩn trương xây dựng các kịch bản để phục hồi, đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới. ]]>
2020-04-10 14:58:49 2020-04-10 14:58:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16364-xay-dung-cac-kich-ban-phuc-hoi-dua-nen-kinh-te-bat-day-nhanh-sau-dich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cần sớm hình thành các kịch bản “vực dậy” nền kinh tế]]>
Dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại, nhưng lại là cơ hội cho những nền kinh tế nếu biết tận dụng từ việc điều chỉnh, sắp xếp lại cục diện kinh tế… ]]>
2020-04-10 14:07:24 2020-04-10 14:07:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16361-bo-truong-nguyen-chi-dung--can-som-hinh-thanh-cac-kich-ban-vuc-day-nen-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy hoạch Quảng Ninh phải thể hiện được sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển]]>
Nhất là tư duy phát triển bền vững về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; tư duy về phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có, khác biệt. ]]>
2020-04-08 21:56:46 2020-04-08 21:56:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16349-quy-hoach-quang-ninh-phai-the-hien-duoc-su-doi-moi-manh-me-trong-tu-duy-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy hoạch tỉnh Bình Dương cần hướng đến mục tiêu phát triển bền vững]]>
Nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. ]]>
2020-04-08 19:08:35 2020-04-08 19:08:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16350-quy-hoach-tinh-binh-duong-can-huong-den-muc-tieu-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Khi dịch bệnh lây lan, thì tình người cũng lan tỏa”]]>
Lúc dịch bệnh lây lan và bùng phát, thì những người nghèo, người yếu thế trong xã hội rất dễ bị tổn thương, rất cần những hỗ trợ của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm”, do vậy việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cần phải được triển khai ngay vì đời sống người dân và người lao động đang rất khó khăn. ]]>
2020-04-07 11:28:04 2020-04-07 11:28:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16340-bo-truong-nguyen-chi-dung--khi-dich-benh-lay-lan-thi-tinh-nguoi-cung-lan-toa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 06-11/4/2020: Hơn 90% chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 92% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 0% dự báo giá sẽ giảm và 8% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2020-04-05 19:50:56 2020-04-05 19:50:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16334-tuan-tu-06-1142020--hon-90-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển DNNN: Nhìn lại giai đoạn 2011-2020 và những giải pháp trong thời gian tới]]>
Để chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, trong đó có nội dung về kinh tế nhà nước và cụ thể là DNNN, cần thiết phải nhìn lại, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện cho giai đoạn 10 năm tới. ]]>
2020-04-03 13:52:22 2020-04-03 13:52:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16439-phat-trien-dnnn--nhin-lai-giai-doan-2011-2020-va-nhung-giai-phap-trong-thoi-gian-toi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bất chấp COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ]]>
“Cho dù các hoạt động kinh tế suy giảm và các rủi ro do dịch COVID-19 vẫn còn, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực Đông Nam Á”, ông Eric Sidgwick - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam khẳng định. ]]>
2020-04-03 11:44:14 2020-04-03 11:44:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16323-bat-chap-covid-19-kinh-te-viet-nam-van-tang-truong-manh-me.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý II/2020, phải duy trì mức tăng trưởng cần thiết!]]>
Kinh tế quý I tuy chỉ đạt mức tăng trưởng 3,82%, thấp nhất trong 10 năm qua song trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì đây là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. ]]>
2020-04-02 11:43:39 2020-04-02 11:43:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-16316-quy-ii2020-phai-duy-tri-muc-tang-truong-can-thiet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/