KINHTEVADUBAO.VN - Nhận định 2018-12-19 00:50:28 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Tuần 17-22/12/2018: Trái chiều dự đoán giá vàng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, 39% ý kiến cho rằng, giá vàng sẽ tăng, trong khi 39% ý kiến dự báo giá sẽ giảm và 22% quan điểm trung lập. ]]>
2018-12-15 15:35:47 2018-12-15 15:35:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13171-tuan-17-22122018--trai-chieu-du-doan-gia-vang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Động lực tăng trưởng chính là khu vực tư nhân vẫn bị kìm hãm!]]>
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan lưu ý, nếu không cải cách được triệt để bộ máy nhà nước, thì khó có thể phát triển kinh tế tư nhân. ]]>
2018-12-13 00:48:00 2018-12-13 00:48:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13148-dong-luc-tang-truong-chinh-la-khu-vuc-tu-nhan-van-bi-kim-ham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết 19 sắp có “version 5”: Chúng ta đã lãng phí tới 5 năm cho một việc tưởng rất đơn giản...]]>
“5 năm thực hiện nghị quyết 19 là một sự hoài phí về thời gian, trong khi năm 1999 chỉ cần cắt 1 lần đã được 50%”... ]]>
2018-12-13 00:11:20 2018-12-13 00:11:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13147-nghi-quyet-19-sap-co-version-5--chung-ta-da-lang-phi-toi-5-nam-cho-mot-viec-tuong-rat-don-gian---.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu, báo cáo NQ 01 năm 2019 tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương]]>
Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết 01 năm 2019) sẽ được xây dựng theo tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, phục vụ nhân dân, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ. ]]>
2018-12-12 23:30:19 2018-12-12 23:30:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13145-thu-tuong-yeu-cau-bao-cao-nq-01-nam-2019-tai-hoi-nghi-chinh-phu-voi-cac-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đánh thuế tài sản sẽ làm giảm thu nhập và chi tiêu của người dân]]>
Cụ thể, theo nghiên cứu của TS. Nguyễn Việt Cường – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thuế tài sản sẽ làm giảm 0,9% thu nhập khả dụng và 0,7% chi tiêu thực tế. ]]>
2018-12-12 16:27:59 2018-12-12 16:27:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13139-danh-thue-tai-san-se-lam-giam-thu-nhap-va-chi-tieu-cua-nguoi-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Số liệu sai lệch sẽ “giết chết” các quyết định”]]>
Tại Hội nghị Thống kê bộ, ngành năm 2018, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thống kê là một ngành có vị trí quan trọng khi nền kinh tế đang chuyển đổi sang kinh tế thị trường để đo lường và đánh giá nền kinh tế. ]]>
2018-12-10 21:48:07 2018-12-10 21:48:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13124-so-lieu-sai-lech-se-giet-chet-cac-quyet-dinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần 10-15/12/2018: Đa số chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, 57% ý kiến cho rằng, giá vàng sẽ tăng, trong khi 21% ý kiến dự báo giá sẽ giảm và 21% quan điểm trung lập. ]]>
2018-12-08 11:59:38 2018-12-08 11:59:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13108-tuan-10-15122018--da-so-chuyen-gia-du-bao-gia-vang-se-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[CMCN 4.0 sẽ không còn ý nghĩa nếu chúng ta thiếu vắng con người 4.0]]>
Tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2018, ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "con người và công nghệ ví như chiếc chìa khóa và cái ổ khóa, phải tương thích với nhau. Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không còn ý nghĩa nếu nếu chúng ta thiếu vắng con người 4.0”, ]]>
2018-12-05 12:12:37 2018-12-05 12:12:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13092-cmcn-4-0-se-khong-con-y-nghia-neu-chung-ta-thieu-vang-con-nguoi-4-0.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Những thành tựu trong quá khứ không đảm bảo cho sự thành công trong tương lai”]]>
Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2018, ngày 05/12/2018 chỉ rõ, hành trình trở thành một nền kinh tế hiện đại hoá, công nghiệp hoá của Việt Nam mới chỉ mới bắt đầu và những thành tựu trong quá khứ không đảm bảo cho sự thành công trong tương lai. ]]>
2018-12-05 10:42:27 2018-12-05 10:42:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13091-nhung-thanh-tuu-trong-qua-khu-khong-dam-bao-cho-su-thanh-cong-trong-tuong-lai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không thực hiện đồng thời cải cách và phát triển, chúng ta sẽ ngay lập tức bị tụt hậu]]>
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh điều này tại Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) lần thứ nhất - “Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới”, ngày hôm nay (05/12/2018). ]]>
2018-12-05 08:30:06 2018-12-05 08:30:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13089-khong-thuc-hien-dong-thoi-cai-cach-va-phat-trien-chung-ta-se-ngay-lap-tuc-bi-tut-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng: “Tôi cảm nhận ngọn lửa nhiệt huyết trong các bạn”!]]>
“Qua nhiều lần tham dự Diễn đàn VBF, tôi cảm nhận ngọn lửa nhiệt huyết trong các bạn vẫn không ngừng cháy bỏng”, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã mở đầu bài phát biểu đầy cảm xúc của mình tại VBF 2018. ]]>
2018-12-04 11:01:23 2018-12-04 11:01:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13077-thu-tuong--toi-cam-nhan-ngon-lua-nhiet-huyet-trong-cac-ban.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công Thương: Không xem xét nếu EVN đề xuất tăng giá điện năm 2018]]>
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khi trả lời về kịch bản tăng giá điện tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều tối ngày hôm nay, 3/12. ]]>
2018-12-03 20:58:13 2018-12-03 20:58:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13066-bo-cong-thuong--khong-xem-xet-neu-evn-de-xuat-tang-gia-dien-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2018]]>
Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra tại Hà Nội chiều tối 3/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ cùng ngày rằng, năm 2018 có thể hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có chỉ tiêu cao hơn Quốc hội giao, cao hơn chỉ tiêu ghi trong Nghị quyết 01 của Chính phủ. ]]>
2018-12-03 20:46:05 2018-12-03 20:46:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13065-se-hoan-thanh-tat-ca-cac-muc-tieu-ke-hoach-da-de-ra-cho-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng tiền lương toàn cầu thấp nhất kể từ năm 2008]]>
Mức tăng trưởng tiền lương thực tế của các nước trong nhóm các nền kinh tế phát triển (G20) đã giảm từ 0,9% năm 2016 xuống còn 0,4% năm 2017. Ngược lại, ở các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi thuộc G20, mức tăng trưởng tiền lương thực tế dao động từ trong khoảng 4,9% năm 2016 xuống 4,3% năm 2017. ]]>
2018-11-28 11:09:47 2018-11-28 11:09:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13037-tang-truong-tien-luong-toan-cau-thap-nhat-ke-tu-nam-2008.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết số 01 năm 2019, sẽ ưu tiên những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá]]>
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, dự thảo Nghị quyết số 01 tiếp tục cô đọng, ngắn gọn hơn; ưu tiên nêu những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có tác động lan toả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cần triển khai ngay năm 2019 và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo. ]]>
2018-11-28 10:03:33 2018-11-28 10:03:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13038-nghi-quyet-so-01-nam-2019-se-uu-tien-nhung-nhiem-vu-giai-phap-co-tinh-dot-pha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[GDP của Việt Nam có thể tăng thêm 62,1 tỷ USD nhờ CMCN 4.0]]>
Cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 có thể thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng thêm 28,5-62,1 tỷ USD, tương đương mức tăng GDP từ 7%-16% đến năm 2030, tùy theo từng kịch bản. ]]>
2018-11-27 15:35:34 2018-11-27 15:35:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13030-gdp-cua-viet-nam-co-the-tang-them-621-ty-usd-nho-cmcn-4-0.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thông tư 19: Còn nhiều điểm băn khoăn sau câu trả lời của Thống đốc?!!]]>
Thông tư 19 nên được đưa ra thảo luận, chất vấn chuyên đề do Lãnh đạo Quốc hội chủ trì với các Ủy ban Pháp luật, Kinh tế, An ninh Quốc phòng và Đối ngoại... ]]>
2018-11-27 15:09:25 2018-11-27 15:09:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13041-thong-tu-19--con-nhieu-diem-ban-khoan-sau-cau-tra-loi-cua-thong-doc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần 26/11-01/12/2018: Liệu giá vàng có tăng?]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 50% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi 19% ý kiến dự báo giá sẽ giảm và 31% quan điểm trung lập. ]]>
2018-11-25 11:10:46 2018-11-25 11:10:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13015-tuan-2611-01122018--lieu-gia-vang-co-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[10 nhiệm vụ và giải pháp chính trong Kế hoạch Phát triển KT-XH 2019]]>
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với 10 nhiệm vụ và giải pháp lớn. ]]>
2018-11-23 20:53:25 2018-11-23 20:53:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-13002-10-nhiem-vu-va-giai-phap-chinh-trong-ke-hoach-phat-trien-kt-xh-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8-16 triệu lao động sẽ ảnh hưởng bởi Cách mạng Công nghiệp 4.0]]>
Theo tính toán của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF), trong giai đoạn 2018-2025, khoảng 8-16 triệu lao động Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc Cách mạng này. ]]>
2018-11-22 16:43:59 2018-11-22 16:43:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12990-8-16-trieu-lao-dong-se-anh-huong-boi-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thời điểm “chín muồi” để tăng tốc thực hiện tích tụ và tập trung ruộng đât]]>
Đây là đánh giá của một số chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tham dự hội thảo Quyền và lợi ích của hộ nông dân trong tích tụ ruộng đất do Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức sáng ngày 22/11/2018. ]]>
2018-11-22 15:52:31 2018-11-22 15:52:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12989-thoi-diem-chin-muoi-de-tang-toc-thuc-hien-tich-tu-va-tap-trung-ruong-dat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam ơi! Sao chưa kịp giàu đã già…!]]>
Theo The Economist, độ tuổi trung bình của Việt Nam ở thời điểm hiện tại là 26. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan lắm, khi màu xám đang dần phủ lên những mái đầu người Việt. Những người trên tuổi 60 chiếm 12% tổng số dân. Con số này được dự báo sẽ tăng lên 21% vào năm 2040. ]]>
2018-11-21 22:45:24 2018-11-21 22:45:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12987-viet-nam-oi-sao-chua-kip-giau-da-gia….html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2030]]>
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức việc lập, thẩm định Đồ án quy hoạch này. ]]>
2018-11-19 22:22:38 2018-11-19 22:22:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12974-lap-quy-hoach-xay-dung-khu-du-lich-quoc-gia-ho-nui-coc-den-nam-2030.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 19-24/11/2018: 60% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 60% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có 20% ý kiến dự báo giá sẽ giảm và 20% quan điểm trung lập. ]]>
2018-11-17 23:01:43 2018-11-17 23:01:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12961-tuan-tu-19-24112018--60-chuyen-gia-du-bao-gia-vang-se-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 12/11 đến 17/11/2018: Giá vàng được dự báo sẽ giảm]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 20% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có 60% ý kiến dự báo giá sẽ giảm và 20% quan điểm trung lập. ]]>
2018-11-10 20:23:08 2018-11-10 20:23:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12919-tuan-tu-1211-den-17112018--gia-vang-duoc-du-bao-se-giam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019]]>
Sáng ngày 08/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 447/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,16% tổng số đại biểu Quốc hội. ]]>
2018-11-08 11:16:21 2018-11-08 11:16:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12879-quoc-hoi-thong-qua-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-texa-hoi-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hiệu quả của DNNN chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư]]>
Đây là nhận định của ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Diễn đàn “Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hôm nay (06/11). ]]>
2018-11-06 15:00:04 2018-11-06 15:00:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12868-hieu-qua-cua-dnnn-chua-tuong-xung-voi-nguon-luc-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kinh tế - xã hội 10 tháng 2018 chuyển biến tích cực, nhưng không được lơ là, chủ quan]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lưu ý điều này tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018, ngày 3/11/2018. ]]>
2018-11-03 22:55:28 2018-11-03 22:55:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12853-kinh-texa-hoi-10-thang-2018-chuyen-bien-tich-cuc-nhung-khong-duoc-lo-la-chu-quan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam là phù hợp]]>
Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, các nội dung trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng không trái với các cam kết quốc tế, phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước. ]]>
2018-11-03 20:26:31 2018-11-03 20:26:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12852-quy-dinh-luu-tru-du-lieu-dat-chi-nhanhvan-phong-dai-dien-tai-viet-nam-la-phu-hop.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần 05/11-10/11/2018: Giá vàng được dự báo sẽ tăng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 53% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có 13% ý kiến dự báo giá sẽ giảm và 33% quan điểm trung lập. ]]>
2018-11-03 11:34:35 2018-11-03 11:34:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-12847-tuan-0511-10112018--gia-vang-duoc-du-bao-se-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/