KINHTEVADUBAO.VN - Nhận định 2019-08-22 01:57:56 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Động lực tăng trưởng vùng KTTĐ miền Trung còn yếu]]>
Để thúc đẩy kinh tế miền Trung trở thành vùng động lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 9 giải pháp lớn. ]]>
2019-08-20 10:27:32 2019-08-20 10:27:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14683-dong-luc-tang-truong-vung-kttd-mien-trung-con-yeu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 19-24/8/2019: Đa số chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 59% ý kiến chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 18% dự báo giá sẽ giảm và 24% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-08-18 19:14:45 2019-08-18 19:14:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14668-tuan-tu-19-2482019--da-so-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chính thức về việc đánh giá lại quy mô GDP]]>
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, TS. Nguyễn Bích Lâm khẳng định, việc đánh giá lại quy mô GDP nhằm phản ánh xác thực quy mô, năng lực của nền kinh tế, nâng cao vị thế kinh tế của đất nước trong khu vực và trên thế giới. ]]>
2019-08-16 21:33:24 2019-08-16 21:33:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14664-bo-ke-hoach-va-dau-tu-thong-tin-chinh-thuc-ve-viec-danh-gia-lai-quy-mo-gdp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL “gỡ” khó, tạo động lực phát triển]]>
"Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của quý vị đại biểu để nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long". ]]>
2019-08-14 16:55:49 2019-08-14 16:55:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14633-cung-dong-nam-bo-va-dbscl-go-kho-tao-dong-luc-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thử nghiệm chính sách mới triển khai công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ]]>
Nâng cao năng lực quản lý của bộ máy nhà nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. ]]>
2019-08-13 21:31:35 2019-08-13 21:31:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14624-thu-nghiem-chinh-sach-moi-trien-khai-cong-nghe-moi-trong-mo-hinh-kinh-te-chia-se.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 12-17/8/2019: 75% chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng ]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có tới 75% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 13% dự báo giá sẽ giảm và 13% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-08-11 20:16:03 2019-08-11 20:16:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14616-tuan-tu-12-1782019--75-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-tang--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi Luật Lao động: Cần “cân bằng” lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động]]>
"Doanh nghiệp và người lao động đang trên cùng một con thuyền, doanh nghiệp không trụ được thì người lao động cũng không có việc làm", ”, TS. Vũ Tiến Lộc chia sẻ. ]]>
2019-08-09 11:17:34 2019-08-09 11:17:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14606-sua-doi-luat-lao-dong--can-can-bang-loi-ich-giua-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cùng vùng miền núi phía Bắc "tháo gỡ" các nút thắt, xây dựng Kế hoạch năm 2020]]>
Lãnh đạo Bộ KHĐT yêu cầu, các địa phương xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 phải bám sát tình hình thực tế, đặc biệt là các chỉ tiêu: GRDP; thu ngân sách… nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch, tạo tiền đề phát triển giai đoạn 2021-2025. ]]>
2019-08-08 14:27:51 2019-08-08 14:27:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14597-cung-vung-mien-nui-phia-bac--thao-go--cac-nut-that-xay-dung-ke-hoach-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ 7 "điểm nghẽn" lớn kéo năng suất lao động Việt Nam xuống thấp]]>
Báo cáo tại Hội nghị Cải thiện năng suất lao động quốc gia ngày 7/8/2019, TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chỉ rõ 7 nguyên nhân lớn khiến năng suất lao động Việt Nam thấp. ]]>
2019-08-07 22:41:06 2019-08-07 22:41:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14588--7--diem-nghen--lon-keo-nang-suat-lao-dong-viet-nam-xuong-thap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NSLĐ chưa cao một phần vì các điểm nghẽn về thể chế kinh tế]]>
Với nhận định đó, Thủ tướng nêu các định hướng lớn để thúc đẩy tăng NSLĐ, mà đầu tiên là phải cải cách thể chế... Cùng nhau tạo nên một cuộc bứt phá mới trong NSLĐ, đưa đất nước Việt Nam vượt lên, phát triển nhanh và bền vững... ]]>
2019-08-07 20:23:46 2019-08-07 20:23:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14587-nsld-chua-cao-mot-phan-vi-cac-diem-nghen-ve-the-che-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tìm lời giải cho bài toán nâng cao năng suất lao động]]>
Tính theo giá trị sức mua tương đương (PPP) năm 2018, năng suất lao động nước ta còn rất thấp, mới chỉ bằng 7,3% năng suất lao động của Singapore; 19% của Malaysia; 37% của Thái Lan; 44,8% của Indonesia; 55,9% của Phillipines. ]]>
2019-08-07 09:42:47 2019-08-07 09:42:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14581-tim-loi-giai-cho-bai-toan-nang-cao-nang-suat-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 05-10/8/2019: Hơn 90% chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng ]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có tới 93% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 7% dự báo giá sẽ giảm và 0% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-08-03 22:46:49 2019-08-03 22:46:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14560-tuan-tu-05-1082019--hon-90-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-tang--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đăng ký gia nhập hay rời thị trường là việc hết sức bình thường của doanh nghiệp]]>
Trước câu hỏi của phóng viên rằng, có giảm được số doanh nghiệp xin giải thể không?, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định, việc đăng ký gia nhập hay rời thị trường là việc bình thường và là quyết định mang tính cá nhân của doanh nghiệp. ]]>
2019-08-01 23:34:17 2019-08-01 23:34:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14549-dang-ky-gia-nhap-hay-roi-thi-truong-la-viec-het-suc-binh-thuong-cua-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019]]>
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020 cần phải được triển khai bài bản, hệ thống, chủ động hơn ở các địa phương để thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển. ]]>
2019-08-01 22:59:50 2019-08-01 22:59:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14546-thu-tuong--yeu-cau-hoan-thanh-toan-dien-cac-muc-tieu-nhiem-vu-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần 29/7-03/8/2019: Đa số chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng ]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 50% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 19% dự báo giá sẽ giảm và 31% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-07-27 20:10:59 2019-07-27 20:10:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14511-tuan-297-0382019--da-so-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-tang--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[GRDP của 4 vùng kinh tế trọng điểm bình quân mỗi năm tăng 7,14%]]>
Tăng 1% GRDP của vùng KTTĐ Bắc Bộ và vùng KTTĐ phía Nam làm GDP của toàn nền kinh tế tăng lần lượt là 0,49% và 1,12%. ]]>
2019-07-26 20:32:41 2019-07-26 20:32:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14508-grdp-cua-4-vung-kinh-te-trong-diem-binh-quan-moi-nam-tang-714.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để hoạt động liên kết vùng đi vào thực chất]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy vùng, trao đủ thực quyền ra quyết định cho các hội đồng vùng kinh tế trọng điểm. ]]>
2019-07-25 22:17:18 2019-07-25 22:17:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14450-de-hoat-dong-lien-ket-vung-di-vao-thuc-chat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới]]>
Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 53/NQ-CP, ngày 17/07/2019 về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. ]]>
2019-07-21 11:03:51 2019-07-21 11:03:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14476-den-nam-2030-nong-nghiep-viet-nam-dung-trong-so-15-nuoc-phat-trien-nhat-the-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần 22-27/7/2019: Đa số chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 67% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 25% dự báo giá sẽ giảm và 11% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-07-20 23:11:10 2019-07-20 23:11:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14473-tuan-22-2772019--da-so-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý II/2019: Kinh tế Việt Nam "sáng" trong bối cảnh thế giới bất định]]>
Tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: Kết quả và Góc nhìn”, ngày 12/07/2019, ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Ban nghiên cứu Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nhận định, 6 tháng qua, tình hình kinh tế thế giới rất bất định. ]]>
2019-07-12 09:24:16 2019-07-12 09:24:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14404-quy-ii2019--kinh-te-viet-nam--sang--trong-boi-canh-the-gioi-bat-dinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NCIF: Giai đoạn 2021-2030, tăng trưởng GDP giảm nhẹ]]>
Tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trong xu hướng giảm nhẹ, mặc vẫn duy trì được mức khá, tương ứng khoảng 7% và 6,5% tương ứng trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. ]]>
2019-07-11 16:15:12 2019-07-11 16:15:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14398-ncif--giai-doan-2021-2030-tang-truong-gdp-giam-nhe.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần 08-13/7/2019: Đa số chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 50% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 25% dự báo giá sẽ giảm và 25% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-07-07 12:32:58 2019-07-07 12:32:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14366-tuan-08-1372019--da-so-chuyen-gia-du-doan-gia-vang-se-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dứt khoát không điều chỉnh bất cứ một chỉ tiêu nào đã giao!]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này khi kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, ngày 04/7/2019. ]]>
2019-07-04 22:09:59 2019-07-04 22:09:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14361-dut-khoat-khong-dieu-chinh-bat-cu-mot-chi-tieu-nao-da-giao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[CPI năm 2019 ở mức dưới 4% là khả thi]]>
Đó là khẳng định của chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long tại hội thảo “Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019”, tổ chức bởi Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) vào sáng nay (4/7). ]]>
2019-07-04 20:14:17 2019-07-04 20:14:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14358-cpi-nam-2019-o-muc-duoi-4-la-kha-thi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng: Vẫn còn tình trạng nói hay làm dở, làm chậm, trách nhiệm thấp]]>
Phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng ngày 04/07/2019, Thủ tướng yêu cầu, kiên quyết không để vướng mắc kéo dài… cần có thái độ nhìn nhận nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm nhưng đặc biệt là tìm giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm. ]]>
2019-07-04 11:08:48 2019-07-04 11:08:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14347-thu-tuong--van-con-tinh-trang-noi-hay-lam-do-lam-cham-trach-nhiem-thap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Điều kiện kinh doanh vẫn còn là trở ngại lớn của doanh nghiệp]]>
Qua hoạt động khảo sát thực tế, hầu hết các sở, ngành ở địa phương đều lúng túng khi được hỏi về những cảỉ cách điều kiện kinh doanh. ]]>
2019-07-04 10:48:02 2019-07-04 10:48:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14342--dieu-kien-kinh-doanh-van-con-la-tro-ngai-lon-cua-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các động lực tăng trưởng đang chạm ngưỡng, có dấu hiệu suy giảm]]>
Động lực tăng trưởng từ phía doanh nghiệp Samsung còn là một ẩn số trước những lo ngại về mức giảm quy mô sản xuất của doanh nghiệp này so với cùng kỳ. ]]>
2019-07-04 09:39:19 2019-07-04 09:39:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14331-cac-dong-luc-tang-truong-dang-cham-nguong-co-dau-hieu-suy-giam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vẫn còn tới 15 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 10%]]>
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra con số trên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố đang diễn ra ngày hôm nay, 4/7. ]]>
2019-07-04 09:07:27 2019-07-04 09:07:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14330-van-con-toi-15-bo-nganh-co-ty-le-giai-ngan-dat-duoi-10.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới]]>
Theo Ngân hàng Thế giới, hoạt động thương mại sôi động với tỷ lệ thương mại trên GDP trong năm 2018 đạt gần 200% đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất. ]]>
2019-07-02 08:17:39 2019-07-02 08:17:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14313-viet-nam-la-mot-trong-nhung-nen-kinh-te-co-do-mo-lon-nhat-the-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ dùng cơ chế đối thoại khi xử lý các vi phạm trong thực thi EVFTA]]>
Bà Cecilia Malmstrom, Cao uỷ Thương mại của Liên minh châu Âu khẳng định, tại buổi họp báo quốc tế sau khi 2 hiệp định EVFTA và IPA giữa Việt Nam và EU được ký kết chiều 30/6. ]]>
2019-06-30 22:54:30 2019-06-30 22:54:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-14307-se-dung-co-che-doi-thoai-khi-xu-ly-cac-vi-pham-trong-thuc-thi-evfta.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/