KINHTEVADUBAO.VN - Nhận định 2017-02-25 20:56:55 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Việt Nam hưởng lợi gì từ Hiệp định TFA vừa có hiệu lực?]]>
Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có hiệu lực ngày 22/02/2017 sẽ giúp giảm chi phí thương mại của các nước thành viên thêm 14,3% và tăng kim ngạch giao dịch hàng hóa toàn cầu lên 1.000 tỷ USD mỗi năm. Vậy Việt Nam sẽ có được cơ hội gì từ Hiệp định này? ]]>
2017-02-24 16:09:51 2017-02-24 16:09:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7835-viet-nam-huong-loi-gi-tu-hiep-dinh-tfa-vua-co-hieu-luc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều bất cập tại các dự án BOT giao thông: Đâu là giải pháp?]]>
Trong số 27 dự án BOT được Kiểm toán Nhà nước kiểm tra có đến 11 dự án xác định dự phòng trượt giá chưa phù hợp, áp dụng lương công nhân không đúng quy định, áp sai giá vật liệu, tính sai khối lượng làm tăng 465,5 tỷ đồng. ]]>
2017-02-24 16:02:53 2017-02-24 16:02:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7834-nhieu-bat-cap-tai-cac-du-an-bot-giao-thong--dau-la-giai-phap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Nghĩ về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo kinh tế thị trường]]>
Trong thực tế khi có một mức lãi suất thấp cũng không hẳn đó là sự phản ánh một nền kinh tế mạnh, mà nhiều khi lại phản ánh một chính sách kinh tế vĩ mô chủ động... ]]>
2017-02-24 10:40:30 2017-02-24 10:40:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7832--nghi-ve-tai-cau-truc-he-thong-ngan-hang-theo-kinh-te-thi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhà nước chỉ tạo hệ sinh thái để các DNNVV phát triển]]>
“Chúng ta không đi hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp cá thể, mà chỉ tạo hệ sinh thái để các doanh nghiệp này phát triển, bởi chúng ta không có đủ nguồn lực để hỗ trợ”. ]]>
2017-02-24 09:33:08 2017-02-24 09:33:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7829-nha-nuoc-chi-tao-he-sinh-thai-de-cac-dnnvv-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Quy hoạch: Quan trọng vẫn là cơ chế phối hợp]]>
Tại hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Quy hoạch do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức sáng 22/2, GS. TSKH Đặng Hùng Võ cho rằng, để giải quyết các xung đột, tạo sự đồng thuận cho Luật, cần quy định cơ chế phối hợp trong Luật. ]]>
2017-02-23 10:50:44 2017-02-23 10:50:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7819-luat-quy-hoach--quan-trong-van-la-co-che-phoi-hop.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng]]>
Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. ]]>
2017-02-23 07:12:21 2017-02-23 07:12:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7816-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-nang-cao-chat-luong-tang-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển kinh tế tư nhân: Nỗ lực có, nhưng chưa đủ!]]>
Muốn kinh tế Việt Nam cạnh tranh được, thì kinh tế tư nhân (cụ thể là doanh nghiệp tư nhân) phải mạnh. Tuy nhiên, lực lượng này ở Việt Nam vô cùng èo uột do gặp phải nhiều rào cản. ]]>
2017-02-21 07:27:05 2017-02-21 07:27:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7786-phat-trien-kinh-te-tu-nhan--no-luc-co-nhung-chua-du.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Giải” bài toán cung vượt cầu của ngành xi măng: Thế nào?]]>
Nhiều dự báo cho thấy, với năng lực sản xuất của các doanh nghiệp như hiện nay, thì nguồn cung của ngành xi măng sẽ dư thừa ngay từ năm 2017. Chính vì vậy, nếu không có những giải pháp kịp thời, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của ngành công nghiệp quan trọng này. ]]>
2017-02-16 15:21:05 2017-02-16 15:21:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7764--giai-bai-toan-cung-vuot-cau-cua-nganh-xi-mang--the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành logistics vào GDP đạt 8%-10%]]>
Đó là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-TTg, ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ. ]]>
2017-02-15 16:51:30 2017-02-15 16:51:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7758-den-nam-2025-ty-trong-dong-gop-cua-nganh-logistics-vao-gdp-dat-8-10.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự thảo danh mục 20 ngành độc quyền nhà nước: Nhiều ý kiến trái chiều]]>
Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo Nghị định về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, đang có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh Dự thảo này. ]]>
2017-02-13 14:17:34 2017-02-13 14:17:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7739-du-thao-danh-muc-20-nganh-doc-quyen-nha-nuoc--nhieu-y-kien-trai-chieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp chế biến, chế tạo nhiều khả năng bứt phá trong năm 2017]]>
Những tín hiệu khả quan của công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2016 sẽ là tiền đề để cho các doanh nghiệp ngành này bứt phá vào năm 2017. ]]>
2017-02-08 12:22:05 2017-02-08 12:22:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7689-doanh-nghiep-che-bien-che-tao-nhieu-kha-nang-but-pha-trong-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kịch bản nào cho Việt Nam khi TPP đi vào “ngõ cụt”?]]>
Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khiến cơ chế liên kết kinh tế, tự do hóa thương mại… lớn nhất thế giới đi vào “ngõ cụt”. Vậy, các nước, trong đó có Việt Nam sẽ kỳ vọng vào đâu về một cơ chế hợp tác mới? ]]>
2017-02-08 10:21:51 2017-02-08 10:21:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7708-kich-ban-nao-cho-viet-nam-khi-tpp-di-vao-ngo-cut.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Luật Quy hoạch và sự đồng thuận]]>
Thủ tướng Chính phủ khẳng định, dự thảo Luật Quy hoạch đã được Chính phủ xem xét kỹ và trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội. ]]>
2017-02-04 16:31:54 2017-02-04 16:31:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7684-luat-quy-hoach-va-su-dong-thuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng GDP năm 2017]]>
Qua 10 tháng hoạt động, Chính phủ nhiệm kỳ mới đã có được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp. Phải nhân niềm tin đó lên hơn nữa bằng các hành động cụ thể, đặc biệt phải tiếp tục trong năm nay việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động mạnh mẽ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. ]]>
2017-02-04 05:46:12 2017-02-04 05:46:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7682-chinh-phu-quyet-tam-hoan-thanh-muc-tieu-tang-gdp-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[HSBC: Để phát triển, Việt Nam phải tư nhân hóa nhanh các doanh nghiệp nhà nước]]>
Cải cách xung quanh tài chính công không nên chỉ bao gồm quản lý hiệu quả hơn các nguồn quỹ công và quản lý tốt hơn các khoản nợ, mà còn phải cổ phần hóa nhanh (hoặc tư nhân) các doanh nghiệp nhà nước. ]]>
2017-02-03 03:52:17 2017-02-03 03:52:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7674-hsbc--de-phat-trien-viet-nam-phai-tu-nhan-hoa-nhanh-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2025]]>
Sử dụng chỉ số năng lực cạnh tranh (NLCT) toàn cầu (GCI) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tác giả dự báo triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam từ nay đến năm 2025 theo 3 kịch bản chính, phụ thuộc tốc độ cải thiện NLCT quốc gia nhanh hay chậm. ]]>
2017-02-02 15:58:34 2017-02-02 15:58:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7636-trien-vong-tang-truong-kinh-te-viet-nam-den-nam-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kinh tế Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017]]>
Năm 2017, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi độ trễ của các chính sách điều hành kích thích tăng trưởng 2016 phát huy tác dụng. ]]>
2017-02-02 08:59:06 2017-02-02 08:59:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7666-kinh-te-viet-nam-nam-2016-trien-vong-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự báo diễn biến thị trường năm 2017 từ khía cạnh phân tích luồng tiền]]>
Ngoài thị trường hàng hóa dịch vụ thông thường, các thị trường bộ phận, như: ngoại tệ, vàng, bất động sản, chứng khoán không những là những thị trường thu hút các nguồn vốn, mà còn được xem là các chỉ báo của nền kinh tế ]]>
2017-02-02 08:53:55 2017-02-02 08:53:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7665-du-bao-dien-bien-thi-truong-nam-2017-tu-khia-canh-phan-tich-luong-tien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển vọng hoạt động ngoại thương của Việt Nam năm 2017]]>
Với độ mở cửa cao, kinh tế và ngoại thương của Việt Nam năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn. ]]>
2017-02-01 16:27:34 2017-02-01 16:27:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7638-trien-vong-hoat-dong-ngoai-thuong-cua-viet-nam-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững ]]>
Năm 2017 dự báo nền kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc. Để có thể tăng trưởng kinh tế cao, phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi phải tái cơ cấu một cách toàn diện, đồng bộ nền kinh tế, lấy hiệu quả kinh tế và năng suất lao động làm thước đo của sự thành công. ]]>
2017-01-31 08:44:32 2017-01-31 08:44:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7642-day-manh-tai-co-cau-nen-kinh-te-theo-huong-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Một số dự báo về CPI năm 2017]]>
Năm 2017, do giá cả trên thị trường quốc tế phục hồi, nhưng chậm và cầu trong nước chưa tăng mạnh, nên CPI trong năm 2017 được dự báo tiếp tục duy trì ở mức như năm 2016. ]]>
2017-01-28 15:51:29 2017-01-28 15:51:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7635-mot-so-du-bao-ve-cpi-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nền kinh tế phải sớm chuyển sang trạng thái mới để phát triển ở trình độ cao hơn]]>
Điểm nổi bật của năm 2016 là sự điều hành năng động, hiệu quả của Chính phủ ngay sau khi được kiện toàn và thành lập mới. ]]>
2017-01-28 00:00:00 2017-01-28 00:00:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7655-nen-kinh-te-phai-som-chuyen-sang-trang-thai-moi-de-phat-trien-o-trinh-do-cao-hon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng cục Thể dục, Thể thao quản lý Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia ]]>
Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký văn bản giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sau đó đề xuất việc xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. ]]>
2017-01-24 05:26:03 2017-01-24 05:26:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7628-tong-cuc-the-duc-the-thao-quan-ly-khu-lien-hop-the-thao-quoc-gia-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trump và dự báo về chiến tranh thương mại với Trung Quốc]]>
Trong ngắn hạn, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khó có thể nổ ra một cách khốc liệt như Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, do khả năng đáp trả của Trung Quốc là rất mạnh. ]]>
2017-01-23 11:59:35 2017-01-23 11:59:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7627-trump-va-du-bao-ve-chien-tranh-thuong-mai-voi-trung-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[EVFTA: Động lực thúc đẩy cải cách thể chế cho Việt Nam]]>
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là một hiệp định có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao; thực hiện EVFTA sẽ thúc đẩy cải cách thể chế của Việt Nam. ]]>
2017-01-20 21:31:06 2017-01-20 21:31:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7607-evfta--dong-luc-thuc-day-cai-cach-the-che-cho-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng GDP ước đạt 6,43%, tăng trưởng xuất khẩu ở mức 7,2%]]>
Tăng trưởng kinh tế đã tới hạn, đòi hỏi các cải cách thực chất, sâu rộng đối với nền tảng kinh tế vi mô, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh. ]]>
2017-01-18 18:38:34 2017-01-18 18:38:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7593-tang-truong-gdp-uoc-dat-643-tang-truong-xuat-khau-o-muc-72.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất tăng thuế xăng dầu: Nhiều nỗi lo!]]>
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến đóng góp với mức đề nghị tăng thuế môi trường với xăng từ 4.000-8.000 đồng/lít đang tạo nên nhiều lo ngại về việc giá xăng sẽ tăng cao. ]]>
2017-01-18 11:04:00 2017-01-18 11:04:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7589-de-xuat-tang-thue-xang-dau--nhieu-noi-lo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ không có "cuộc dạo chơi lãng mạn" nào trong năm 2017!]]>
Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, 2017 sẽ là một năm không dễ dàng, không có cuộc dạo chơi lãng mạn, do đó cần đề cao tinh thần chiến đấu. Nội lực phải mạnh, để chuẩn bị đối phó với các cú sốc mới của nền kinh tế. ]]>
2017-01-16 22:27:59 2017-01-16 22:27:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7541-se-khong-co--cuoc-dao-choi-lang-man--nao-trong-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017: Tăng trưởng kinh tế có thể đạt 6,4%]]>
Đó là nhận định được Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Nguyễn Đức Thành đưa ra tại Tọa đàm Công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý 4 và cả năm 2016 được tổ chức vào chiều 16/01/2017. ]]>
2017-01-16 16:57:19 2017-01-16 16:57:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7570-nam-2017--tang-truong-kinh-te-co-the-dat-64.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần tới giá vàng sẽ tiếp tục tăng?]]>
Tuần qua, giá vàng trong nước đã có nhiều điều chỉnh tăng nhẹ bất chấp đà leo thang của thị trường quốc tế. Dự đoán về giá vàng tuần tới, nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. ]]>
2017-01-15 14:37:26 2017-01-15 14:37:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-7550-tuan-toi-gia-vang-se-tiep-tuc-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/