KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2017-05-23 15:39:12 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Giao hơn 14 nghìn tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư cho các bộ, ngành và địa phương]]>
Cụ thể, giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2) cho bộ, ngành trung ương 2.980,337 tỷ đồng, các địa phương 11.024,396 tỷ đồng. ]]>
2017-05-21 21:09:30 2017-05-21 21:09:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8440-giao-hon-14-nghin-ty-dong-von-ke-hoach-dau-tu-cho-cac-bo-nganh-va-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh Hóa cần trở thành một tỉnh kiểu mẫu trong thu hút đầu tư]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ sẽ trao cơ hội để Thanh Hóa là địa phương mẫu mực và tiên phong trong việc cụ thể hóa mục tiêu và đạt được tầm nhìn sớm nhất cả nước. ]]>
2017-05-19 16:24:29 2017-05-19 16:24:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8427-thanh-hoa-can-tro-thanh-mot-tinh-kieu-mau-trong-thu-hut-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đánh giá cao Samsung dù khó khăn vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam]]>
Khẳng định đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là bộ phận quan trọng của kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong đó có Samsung làm ăn lâu dài. ]]>
2017-05-17 11:44:52 2017-05-17 11:44:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8406-thu-tuong-danh-gia-cao-samsung-du-kho-khan-van-tiep-tuc-dau-tu-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[WB tài trợ 155 triệu USD cho tự chủ giáo dục đại học tại Việt Nam]]>
Bên cạnh hỗ trợ tăng cường thể chế tự chủ, khoản tín dụng này còn giúp cải thiện quản lý hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. ]]>
2017-05-16 15:14:31 2017-05-16 15:14:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8399-wb-tai-tro-155-trieu-usd-cho-tu-chu-giao-duc-dai-hoc-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đặt mục tiêu kim ngạch thương mại Việt - Trung lên 100 tỷ USD]]>
Bên cạnh mục tiêu kim ngạch xuất - nhập khẩu, lãnh đạo hai nước còn mong muốn đẩy thúc cân bằng cán cân thương mại song phương. ]]>
2017-05-12 16:56:02 2017-05-12 16:56:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8379-dat-muc-tieu-kim-ngach-thuong-mai-viettrung-len-100-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc tiến độ thẩm định Dự án cao tốc Bắc-Nam]]>
Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện (khởi công và hoàn thành); phân tích sự cần thiết, hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù gắn với tiến độ thực hiện Dự án. ]]>
2017-05-12 07:43:19 2017-05-12 07:43:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8376-thuc-tien-do-tham-dinh-du-an-cao-toc-bac-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công]]>
Ngày 25/04/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công của các Bộ, ngành trung ương và địa phương. ]]>
2017-05-11 23:50:48 2017-05-11 23:50:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8392-quy-dinh-che-do-bao-cao-thuc-hien-ke-hoach-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[WB duyệt khoản vay 315 triệu USD cho hạ tầng giao thông Việt Nam]]>
Bên cạnh cải thiện hệ thống giao thông đường thuỷ phía Bắc và các công trình giao thông, khoản vay này còn hỗ trợ vấn đề vệ sinh môi trường một số thành phố ven biển miền trung Việt Nam. ]]>
2017-05-07 07:59:31 2017-05-07 07:59:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8344-wb-duyet-khoan-vay-315-trieu-usd-cho-ha-tang-giao-thong-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đã có 130 doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư tại Việt Nam]]>
Đây là con số rất ấn tượng so với một quốc gia có chưa đến 6 triệu dân như Đan Mạch. ]]>
2017-05-05 08:24:27 2017-05-05 08:24:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8333-da-co-130-doanh-nghiep-dan-mach-dau-tu-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[FLC tiếp tục đầu tư dự án 5.300 tỷ vào Hải Phòng]]>
Sau hàng loạt các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở các tỉnh/thành, như: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bình Thuận… FLC tiếp tục đầu tư một dự án khác tại Đồ Sơn, Hải Phòng. ]]>
2017-04-27 10:47:04 2017-04-27 10:47:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8288-flc-tiep-tuc-dau-tu-du-an-5-300-ty-vao-hai-phong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[700 triệu USD vốn ODA đã được ký kết trong 4 tháng đầu năm]]>
Đặc biệt, theo lộ trình thì từ sau ngày 1/7/2017, Việt Nam cũng sẽ không còn được tiếp cận được nguồn vốn kém ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc World Bank. ]]>
2017-04-27 09:14:19 2017-04-27 09:14:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8285-700-trieu-usd-von-oda-da-duoc-ky-ket-trong-4-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 16.638.035 triệu đồng vốn kế hoạch đầu tư 19 dự án giao thông]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ và danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 từ nguồn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 vừa được. ]]>
2017-04-27 00:25:44 2017-04-27 00:25:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8277-giao-16-638-035-trieu-dong-von-ke-hoach-dau-tu-19-du-an-giao-thong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Liệu có kỳ tích sông Tiền, sông Hậu ở Trà Vinh?]]>
Đó là câu hỏi mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt ra trước những điều kiện trù phú của Tỉnh mà chúng ta chưa có điều kiện khai thác, xây dựng. ]]>
2017-04-25 07:48:18 2017-04-25 07:48:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8255-lieu-co-ky-tich-song-tien-song-hau-o-tra-vinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật khi dừng DA điện hạt nhân Ninh Thuận]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định thành lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Ban công tác) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. ]]>
2017-04-21 23:34:54 2017-04-21 23:34:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8232-xu-ly-cac-van-de-ve-kinh-tetai-chinh-va-ky-thuat-khi-dung-da-dien-hat-nhan-ninh-thuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung mới KCN Hòa Nhơn vào quy hoạch các KCN TP. Đà Nẵng]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký công văn đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. ]]>
2017-04-19 23:18:01 2017-04-19 23:18:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8214-bo-sung-moi-kcn-hoa-nhon-vao-quy-hoach-cac-kcn-tp--da-nang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bình Thuận là mảnh đất “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này trước các nhà đầu tư đã, đang và sẽ có kế hoạch đầu tư tại mảnh đất giàu tiềm năng này. ]]>
2017-04-19 21:13:03 2017-04-19 21:13:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8211-binh-thuan-la-manh-dat-thien-thoi-dia-loi-nhan-hoa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạm dừng việc đề xuất Dự án thép Cà Ná]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo thực hiện yêu cầu này tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Dự án thép Hoa Sen Cà Ná. ]]>
2017-04-19 10:22:18 2017-04-19 10:22:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8310-tam-dung-viec-de-xuat-du-an-thep-ca-na.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển các dự án điện mặt trời được hưởng nhiều ưu đãi ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg. Theo Quyết định, các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai. ]]>
2017-04-15 13:33:52 2017-04-15 13:33:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8188-phat-trien-cac-du-an-dien-mat-troi-duoc-huong-nhieu-uu-dai-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư hạ tầng vận tải biển ở Quảng Ninh và Quảng Trị]]>
Ngày 13/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu cảng số 1 thuộc Bến cảng hành khách Hòn Gai, Cảng biển Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh. ]]>
2017-04-14 15:38:44 2017-04-14 15:38:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8311-dau-tu-ha-tang-van-tai-bien-o-quang-ninh-va-quang-tri.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phê duyệt chủ trương đầu tư 7 dự án giáo dục nghề nghiệp]]>
Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 405/QĐ-TTg về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp và vốn từ nguồn thu để lại của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. ]]>
2017-04-14 13:55:37 2017-04-14 13:55:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8312-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-7-du-an-giao-duc-nghe-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đồng ý chủ trương đầu tư dự án Cảng biển Mỹ Thủy]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư dự án này sau khi UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về quy mô và công năng của Cảng biển Mỹ Thủy. ]]>
2017-04-14 08:53:08 2017-04-14 08:53:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8198-dong-y-chu-truong-dau-tu-du-an-cang-bien-my-thuy.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư 187 tỷ đồng xây dựng 3 trụ sở cơ quan nhà nước]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 3 dự án đầu tư, cải tạo trụ sở cơ quan nhà nước với tổng mức vốn đầu tư hơn 187 tỷ đồng. ]]>
2017-04-13 08:40:03 2017-04-13 08:40:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8177-dau-tu-187-ty-dong-xay-dung-3-tru-so-co-quan-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Australia và Ngân hàng Thế giới ký văn kiện đối tác mới hỗ trợ Việt Nam phát triển]]>
Mới đây, Đại sứ Australia, ông Craig Chittick, và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Ousmane Dione, đã ký văn kiện đối tác mới trong vòng năm năm nhằm tiếp tục cùng hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam. ]]>
2017-04-12 20:02:34 2017-04-12 20:02:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8174-australia-va-ngan-hang-the-gioi-ky-van-kien-doi-tac-moi-ho-tro-viet-nam-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giá thuê sử dụng mặt nước cố định tại KKT: 20-300 triệu đồng/km2/năm]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. ]]>
2017-04-05 23:32:14 2017-04-05 23:32:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8128-gia-thue-su-dung-mat-nuoc-co-dinh-tai-kkt--20-300-trieu-dongkm2nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Hà Nam]]>
Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020. ]]>
2017-04-05 15:12:58 2017-04-05 15:12:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8313-dieu-chinh-quy-hoach-cac-kcn-tinh-ha-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng "thúc" tiến độ Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ]]>
Đến thời điểm này, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận triển khai thi công rất chậm. Riêng đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ mới ở giai đoạn làm thủ tục… ]]>
2017-04-01 23:33:20 2017-04-01 23:33:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8098-pho-thu-tuong--thuc--tien-do-du-an-duong-cao-toc-trung-luongmy-thuan-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[FDI là điểm sáng trong kinh tế quý I/2017]]>
Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố cho thấy, trong quý I/2017 đã thu hút được hơn 7,7 tỷ USD vốn FDI, tăng tới 77,6 so với cùng kỳ. ]]>
2017-03-30 09:27:28 2017-03-30 09:27:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8081-fdi-la-diem-sang-trong-kinh-te-quy-i2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Nam: Cần thu hút nhiều hơn những "con sếu" lớn]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quảng Nam cần có cơ chế để thu hút nhiều hơn những con "sếu đầu đàn” trong các lĩnh vực mà Quảng Nam có thế mạnh. ]]>
2017-03-26 18:17:06 2017-03-26 18:17:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8045-quang-nam--can-thu-hut-nhieu-hon-nhung--con-seu--lon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gần 1800 tỷ đồng được đầu tư vào xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 353/QĐ-TTg, ngày 23/03/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. ]]>
2017-03-25 23:16:35 2017-03-25 23:16:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8049-gan-1800-ty-dong-duoc-dau-tu-vao-xay-dung-ha-tang-kcn-song-cong-ii.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Singapore hỗ trợ vốn đầu tư cho các start-up Việt]]>
Singapore sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) Việt Nam tiếp cận được dòng vốn từ các quỹ đầu tư, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và kết nối giữa một số thành phố lớn của Việt Nam, như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Singapore thời gian tới. ]]>
2017-03-23 20:08:19 2017-03-23 20:08:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8024-singapore-ho-tro-von-dau-tu-cho-cac-start-up-viet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/