KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2019-08-26 07:38:43 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Điều chỉnh chủ đầu tư Dự án KCN Thịnh Phát (tỉnh Long An)]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện Dự án khu công nghiệp Thịnh Phát, tỉnh Long An sang Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát. Trước đó, Công ty cổ phần địa ốc - cáp điện Thịnh Phát là chủ đầu tư Dự án này. ]]>
2019-08-24 07:42:02 2019-08-24 07:42:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14702-dieu-chinh-chu-dau-tu-du-an-kcn-thinh-phat-tinh-long-an.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đánh giá giữa kỳ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn VII]]>
Tại cuộc họp, các nhóm công tác Việt Nam - Nhật Bản đã cùng thảo luận đánh giá Kế hoạch hành động theo 9 nhóm vấn đề, bao gồm: phát triển công nghiệp hỗ trợ; lao động - tiền lương; khung chính sách về PPP… ]]>
2019-08-22 21:29:21 2019-08-22 21:29:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14696-danh-gia-giua-ky-sang-kien-chung-viet-namnhat-ban-giai-doan-vii.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng “thúc” đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019]]>
Có 35 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 7 tháng năm 2019 đạt dưới 40%; trong đó 18 bộ, cơ quan trung ương và 01 địa phương dưới 20% kế hoạch được Quốc hội giao. ]]>
2019-08-22 09:27:23 2019-08-22 09:27:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14692-thu-tuong-thuc-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đang rất thấp]]>
7 tháng qua, cả nước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 134.494 tỷ đồng, đạt 31,32% so với kế hoạch Quốc hội giao, thấp nhất trong cùng kỳ những năm gần đây. ]]>
2019-08-20 09:15:03 2019-08-20 09:15:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14681-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-cong-dang-rat-thap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật về đầu tư và doanh nghiệp]]>
Đó là một trong số những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019. ]]>
2019-08-20 08:59:18 2019-08-20 08:59:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14676-khan-truong-hoan-thien-cac-du-an-luat-ve-dau-tu-va-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng du lịch]]>
Dự án của ADB được kỳ vọng mang lại lợi ích cho khoảng 168.000 người dân và hơn 8 triệu du khách mỗi năm. ]]>
2019-08-16 08:46:07 2019-08-16 08:46:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14655-adb-ho-tro-viet-nam-phat-trien-ha-tang-du-lich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng]]>
Một trong số đó là Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng... ]]>
2019-08-15 21:57:03 2019-08-15 21:57:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14652-6-nguyen-tac-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT phải được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá]]>
Cụ thể là: Giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán; giá trị Dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu. ]]>
2019-08-15 21:46:59 2019-08-15 21:46:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14651-su-dung-tai-san-cong-de-thanh-toan-cho-nha-dau-tu-bt-phai-duoc-thuc-hien-theo-nguyen-tac-ngang-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vốn đầu tư cho tuyến cao tốc Hữu nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng)]]>
Cao Bằng cam kết đóng góp 20%, Lạng Sơn sẵn sàng bỏ ra 545 tỷ đồng hỗ trợ dự án. ]]>
2019-08-13 22:01:57 2019-08-13 22:01:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14625-von-dau-tu-cho-tuyen-cao-toc-huu-nghichi-lang-va-dong-dang-lang-sontra-linh-cao-bang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Minh Quang có quy mô 150ha]]>
Về tổng vốn đầu tư của Dự án, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị Nhà đầu tư xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện Dự án. ]]>
2019-08-08 10:13:42 2019-08-08 10:13:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14591-du-an-xay-dung-va-kinh-doanh-ket-cau-ha-tang-kcn-minh-quang-co-quy-mo-150ha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch vốn của các DA cải tạo QL1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên]]>
Cụ thể là điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014-2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. ]]>
2019-08-06 21:42:58 2019-08-06 21:42:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14576-thu-tuong-dieu-chinh-ke-hoach-von-cua-cac-da-cai-tao-ql1a-va-duong-ho-chi-minh-qua-tay-nguyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ NNPTNT]]>
Trước đó, tổng số tiền là 2.303.000 triệu đồng, sau khi điều chỉnh tổng số là 3.900.000 triệu đồng. ]]>
2019-08-06 21:40:09 2019-08-06 21:40:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14575-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-tai-bo-nnptnt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trong tháng 8/2019: dứt điểm bàn giao mặt bằng cho Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT. ]]>
2019-08-03 08:27:15 2019-08-03 08:27:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14558-trong-thang-82019--dut-diem-ban-giao-mat-bang-cho-du-an-cao-toc-trung-luongmy-thuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thứ trưởng Bộ KH&ĐT thông tin lại về giao kế hoạch vốn đầu tư công]]>
Nguyên tắc là sẽ chỉ được giao kế hoạch vốn khi được Quốc hội và Chính phủ đồng ý và với những dự án đã hoàn tất thủ tục… ]]>
2019-08-02 07:44:19 2019-08-02 07:44:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14557-thu-truong-bo-khdt-thong-tin-lai-ve-giao-ke-hoach-von-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hỗ trợ vốn phát triển hạ tầng KKT Định An (Trà Vinh)]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thạch Bình Phước thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh về hỗ trợ vốn phát triển hạ tầng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh. ]]>
2019-08-01 10:15:16 2019-08-01 10:15:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14543-ho-tro-von-phat-trien-ha-tang-kkt-dinh-an-tra-vinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lập kế hoạch ĐTCTH phải đảm bảo các cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 29/7/2019 về triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. ]]>
2019-07-30 09:16:01 2019-07-30 09:16:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14525-lap-ke-hoach-dtcth-phai-dam-bao-cac-can-doi-vi-mo-uu-tien-an-toan-no-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng ấn tượng trước dòng vốn đầu tư vào Kiên Giang]]>
Một trong số những ấn tượng đó là: số vốn đổ vào nhiều lĩnh vực đa dạng, từ giáo dục, đào tạo đến nông nghiệp chất lượng cao, du lịch, bất động sản, công nghiệp chế biến… ]]>
2019-07-29 15:47:25 2019-07-29 15:47:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14517-thu-tuong-an-tuong-truoc-dong-von-dau-tu-vao-kien-giang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến 20/7/2019: Đã có hơn 2.000 dự án FDI vào Việt Nam ]]>
Theo Tổng cục Thống kê, đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2019 thu hút được 2.064 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8.272,4 triệu USD, tăng 24,6% về số dự án và giảm 37,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. ]]>
2019-07-29 14:09:32 2019-07-29 14:09:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14515-den-2072019--da-co-hon-2-000-du-an-fdi-vao-viet-nam-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ưu đãi đối với các dự án đầu tư phục vụ công nhân làm việc tại KCN, KKT]]>
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC, ngày 12/7/2019 hướng dẫn quy định tại Khoản 4, Điều 24, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế. ]]>
2019-07-25 23:10:32 2019-07-25 23:10:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14498-uu-dai-doi-voi-cac-du-an-dau-tu-phuc-vu-cong-nhan-lam-viec-tai-kcn-kkt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ phải được khánh thành vào đầu năm 2021]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ bố trí đủ nguồn vốn cho công trình này và nêu rõ, Bộ trưởng Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và 20 triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long về vấn đề này. ]]>
2019-07-25 22:34:09 2019-07-25 22:34:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14496-cao-toc-trung-luongmy-thuancan-tho-phai-duoc-khanh-thanh-vao-dau-nam-2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Thaco - Thái Bình với tổng nguồn vốn 2.132,633 tỷ đồng]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình. ]]>
2019-07-25 22:14:54 2019-07-25 22:14:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14495-dau-tu-ket-cau-ha-tang-kcn-thacothai-binh-voi-tong-nguon-von-2-132633-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được tiếp nhận vốn ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài]]>
Các nguồn vốn này dùng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và chi cho phí quản lý và hoạt động của Trung tâm. ]]>
2019-07-24 22:21:07 2019-07-24 22:21:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14488-trung-tam-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-duoc-tiep-nhan-von-oda-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6,3 tỷ USD vốn đầu tư “rót” vào Lào Cai]]>
Phần lớn số vốn này đến từ các doanh nghiệp trong nước. ]]>
2019-07-20 22:30:18 2019-07-20 22:30:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14470-63-ty-usd-von-dau-tu-rot-vao-lao-cai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng điều chỉnh và giao kế hoạch ĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 và năm 2019]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14. ]]>
2019-07-19 21:51:09 2019-07-19 21:51:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14465-thu-tuong-dieu-chinh-va-giao-ke-hoach-dtcth-von-nstw-giai-doan-2016-2020-va-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Kế hoạch và Đầu tư lý giải nguyên nhân vì sao giải ngân vốn đầu tư bị chậm?]]>
Qua tổng hợp báo cáo các địa phương và kết quả làm việc của các đoàn công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra 6 nguyên nhân khiến việc giải ngân chậm. ]]>
2019-07-18 10:25:52 2019-07-18 10:25:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14449-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ly-giai-nguyen-nhan-vi-sao-giai-ngan-von-dau-tu-bi-cham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ GTVT được giao hơn 5.164 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư năm 2019]]>
Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 4.393.147 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 771.249 triệu đồng. ]]>
2019-07-17 20:06:34 2019-07-17 20:06:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14442-bo-gtvt-duoc-giao-hon-5-164-ty-dong-von-ke-hoach-dau-tu-nam--2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020]]>
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, ngày 03/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4538/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020. ]]>
2019-07-17 10:11:00 2019-07-17 10:11:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14439-can-xac-dinh-ro-muc-tieu-thu-tu-uu-tien-trong-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hầu hết các dự án BOT giao thông mới chỉ thu hút được nhà đầu tư trong nước]]>
Ngoài ra, một số dự án BOT huy động nguồn vốn đầu tư từ các DNNN chủ yếu là vốn tín dụng ngắn hạn, nhưng lại được sử dụng cho đầu tư dài hạn, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro an toàn hệ thống ngân hàng. ]]>
2019-07-15 23:14:43 2019-07-15 23:14:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14426-hau-het-cac-du-an-bot-giao-thong-moi-chi-thu-hut-duoc-nha-dau-tu-trong-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước ngày 31/12/2019: dừng hoạt động với trạm phí không chuyển sang thu phí không dừng]]>
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhà đầu tư tại Công điện số 849/CĐ-TTg, ngày 15/7/2019 việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. ]]>
2019-07-15 22:27:53 2019-07-15 22:27:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14425-truoc-ngay-31122019--dung-hoat-dong-voi-tram-phi-khong-chuyen-sang-thu-phi-khong-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng KHĐT làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam ]]>
Hội đồng thẩm định được thành lập sau khi Bộ Giao thông Vận tải và Kế hoạch Đầu tư đưa ra hai phương án tổng mức đầu tư xây đường sắt cao tốc khác nhau. ]]>
2019-07-12 21:51:39 2019-07-12 21:51:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14410-bo-truong-khdt-lam-chu-tich-hoi-dong-tham-dinh-du-an-duong-sat-cao-toc-bacnam-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/