KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2019-04-22 23:27:25 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Có 27 bộ, ngành và 1 địa phương gần như chưa giải ngân được kế hoạch vốn]]>
Tỷ lệ của các bộ, ngành địa phương không đồng đều. Có bộ ngành và địa phương giải ngân đạt trên 21%, song vẫn còn có bộ, ngành và địa phương gần như chưa giải ngân kế hoạch vốn (tỷ lệ giải ngân đạt dưới 1%). ]]>
2019-04-04 23:32:26 2019-04-04 23:32:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13799-co-27-bo-nganh-va-1-dia-phuong-gan-nhu-chua-giai-ngan-duoc-ke-hoach-von.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 3 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 1.012,8 tỷ đồng, bằng 7,11% kế hoạch, giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng, bằng 2,6% kế hoạch. ]]>
2019-04-03 10:51:57 2019-04-03 10:51:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13784-3-thang-dau-nam-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-3655-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Tiếp vốn” cho dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc]]>
Cụ thể, chuyển 335,018 tỷ đồng từ số vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng và 59 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng sang thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. ]]>
2019-04-02 23:17:07 2019-04-02 23:17:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13781-tiep-von-cho-du-an-xay-dung-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-tai-hoa-lac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút FDI trong quý I]]>
Trong số 39 tỉnh, thành phố có dự án FDI được cấp phép mới trong 3 tháng đầu năm, Bắc Ninh có số vốn đăng ký lớn nhất với 455,7 triệu USD, chiếm 11,9% tổng vốn đăng ký cấp mới. ]]>
2019-03-30 16:56:53 2019-03-30 16:56:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13755-bac-ninh-dan-dau-ve-thu-hut-fdi-trong-quy-i.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực công tác quản lý nhà nước về đầu tư]]>
Ngày 28/03/2019 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. ]]>
2019-03-28 09:50:17 2019-03-28 09:50:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13735-han-quoc-ho-tro-viet-nam-tang-cuong-nang-luc-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu tập trung GPMB cho đường bộ cao tốc Bắc – Nam]]>
Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch tái định cư, triển khai các thủ tục xây dựng các khu tái định cư; chỉ đạo triển khai các thủ tục về thu hồi đất, lập và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. ]]>
2019-03-23 09:20:19 2019-03-23 09:20:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13701-thu-tuong-yeu-cau-tap-trung-gpmb-cho-duong-bo-cao-toc-bacnam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019]]>
Tới nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao vốn hơn 355.617 tỷ đồng, vẫn còn hơn 58.319 tỷ đồng chưa được giao vốn do chưa đủ điều kiện. ]]>
2019-03-11 23:35:57 2019-03-11 23:35:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13644-day-manh-thuc-hien-va-thanh-toan-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư đạt khoảng 16.210,314 tỷ đồng]]>
Như vậy, so với kế hoạch được giao, số liệu ước giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN của các bộ, ngành địa phương 02 tháng năm 2019 đạt 3,89% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,52% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. ]]>
2019-03-03 12:07:02 2019-03-03 12:07:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13604-2-thang-dau-nam-giai-ngan-von-dau-tu-dat-khoang-16-210314-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý tình trạng doanh nghiệp FDI “vốn mỏng, nhưng tay không bắt giặc”]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh yêu cầu này đối với Bộ Tài chính và các bộ, ngành tại buổi làm việc về thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; chính sách ưu đãi thuế, tài chính đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/2. ]]>
2019-03-01 13:19:36 2019-03-01 13:19:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13603-xu-ly-tinh-trang-doanh-nghiep-fdi-von-mong-nhung-tay-khong-bat-giac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Gỡ vướng", thúc đẩy tiến độ Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc]]>
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội. ]]>
2019-01-30 21:58:13 2019-01-30 21:58:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13452--go-vuong--thuc-day-tien-do-du-an-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-tai-hoa-lac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 1,55 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 1]]>
So với cùng kỳ tháng 1/2018, vốn FDI vào Việt Nam tăng 9,2%. ]]>
2019-01-30 09:02:33 2019-01-30 09:02:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13438-hon-155-ty-usd-von-fdi-vao-viet-nam-trong-thang-1.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến nay, Việt Nam đã thu hút 150 dự án PPP cho cơ sở hạ tầng]]>
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, tổng giá trị của các dự án này lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng (khoảng 50 tỷ USD). ]]>
2019-01-16 16:47:00 2019-01-16 16:47:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13357-den-nay-viet-nam-da-thu-hut-150-du-an-ppp-cho-co-so-ha-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đắk Nông: Cần khơi dậy cảm hứng của sự phát triển, xóa bỏ mặc cảm khó khăn để nâng tầm trong đầu tư]]>
Để làm được điều này, cần cả trí tuệ, nghị lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, cũng như các nhà đầu tư trong việc tiếp thêm động lực để khơi dậy tiềm năng với những lĩnh vực lợi thế. ]]>
2019-01-15 00:02:51 2019-01-15 00:02:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13340-dak-nong--can-khoi-day-cam-hung-cua-su-phat-trien-xoa-bo-mac-cam-kho-khan-de-nang-tam-trong-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý dừng thực hiện Dự án Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo – Giai đoạn 2]]>
Theo đó,, Bộ Giao thông vận tải được giao chịu trách nhiệm giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến việc dừng Dự án theo quy định của pháp luật. ]]>
2019-01-12 22:42:41 2019-01-12 22:42:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13338-thu-tuong-dong-y-dung-thuc-hien-du-an-nang-cap-tuyen-kenh-cho-gaogiai-doan-2.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Samsung tiếp tục thực hiện cam kết mở rộng các cơ sở sản xuất tại Việt Nam]]>
Đó là khẳng định của ông Shim Won Hwan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung, Hàn Quốc, tại buổi tiếp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 11/1. ]]>
2019-01-12 22:12:44 2019-01-12 22:12:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13336-samsung-tiep-tuc-thuc-hien-cam-ket-mo-rong-cac-co-so-san-xuat-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Rà soát 9 nhóm vấn đề trong Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn VII]]>
Chiều ngày 10/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (Keidanren) tổ chức cuộc họp đánh giá giữa kỳ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn VII, chủ trì bởi Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Nhất Hoàng và Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Daisuke Okabe. ]]>
2019-01-10 22:30:28 2019-01-10 22:30:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13328-ra-soat-9-nhom-van-de-trong-sang-kien-chung-viet-namnhat-ban-giai-doan-vii.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xóa bỏ mọi rào cản, mọi định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh]]>
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai trương Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và thông tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn sáng ngày 30/12/2018. ]]>
2018-12-30 20:11:48 2018-12-30 20:11:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13266-xoa-bo-moi-rao-can-moi-dinh-kien-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-de-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-lanh-manh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu hút FDI trong bối cảnh mới: Việt Nam đang có lợi thế để lựa chọn]]>
Việt Nam đang có nhiều lợi thế để ra điều kiện với các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN), từ đó chọn lọc những dự án chất lượng mà Việt Nam mong muốn. ]]>
2018-12-22 08:53:46 2018-12-22 08:53:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13208-thu-hut-fdi-trong-boi-canh-moi---viet-nam-dang-co-loi-the-de-lua-chon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sau 15 năm, Khu kinh tế mở Chu Lai đã trở thành khu kinh tế có thương hiệu quốc tế]]>
Từ vùng cát trắng, khô cằn, khu vực “4 không”- không hạ tầng, không nguồn nhân lực, không nhà đầu tư và không có thị trường, đến nay, Khu kinh tế mở Chu Laivđã trở thành một khu kinh tế có quy mô lớn với trên 100 dự án... ]]>
2018-12-16 21:37:01 2018-12-16 21:37:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13175-sau-15-nam-khu-kinh-te-mo-chu-lai-da-tro-thanh-khu-kinh-te-co-thuong-hieu-quoc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy hoạch phát triển giao thông tới 2030 sẽ có thêm 5 tuyến quốc lộ]]>
Cụ thể, các tuyến Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 48E, Quốc lộ 49C, Quốc lộ 14H đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt bổ sung vào hệ thống quốc lộ khu vực miền Trung thuộc Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. ]]>
2018-12-15 15:21:25 2018-12-15 15:21:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13169-quy-hoach-phat-trien-giao-thong-toi-2030-se-co-them-5-tuyen-quoc-lo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Google đang tìm hiểu các bước để mở văn phòng đại diện tại Việt Nam]]>
Đó là thông tin được ông Kent Walker, Phó Chủ tịch tập đoàn Google (Hoa Kỳ) tiết lộ tại buổi gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. ]]>
2018-12-12 09:19:24 2018-12-12 09:19:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13133-google-dang-tim-hieu-cac-buoc-de-mo-van-phong-dai-dien-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[94.000 tỷ đồng được ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đấu tư tỉnh Hòa Bình]]>
Tại Hội nghị, UBND tỉnh Hòa Bình đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 09 nhà đầu tư, thực hiện 09 dự án và ký Bản ghi nhớ đầu tư với 15 nhà đầu tư, thực hiện 19 dự án trên địa bàn tỉnh. ]]>
2018-12-12 06:56:52 2018-12-12 06:56:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13130-94-000-ty-dong-duoc-ky-ket-tai-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-tinh-hoa-binh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[World Bank dành 200 tỷ USD cho ứng phó biến đổi khí hậu]]>
Nguồn vốn này sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2021-2025 và sẽ dành phần lớn cho các hoạt động thích ứng và nâng cao khả năng chịu đựng với biến đổi khí hậu. ]]>
2018-12-04 11:20:23 2018-12-04 11:20:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13076-world-bank-danh-200-ty-usd-cho-ung-pho-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện Quyết định “gỡ vướng” cho lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt]]>
Để bảo đảm việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kỹ về hình thức, nội dung văn bản... ]]>
2018-12-03 22:08:19 2018-12-03 22:08:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13068-hoan-thien-quyet-dinh-go-vuong-cho-lua-chon-nha-thau-trong-truong-hop-dac-biet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính sách ưu đãi đầu tư đang có vấn đề]]>
Đó là nhận định chung của nhiều chuyên gia nghiên cứu tại hội thảo “Đánh giá hiệu quả chính sách thu hút và ưu đãi đầu tư tại Việt Nam”, ngày 30/11 do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức. ]]>
2018-11-30 23:26:17 2018-11-30 23:26:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13051-chinh-sach-uu-dai-dau-tu-dang-co-van-de.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[11 tháng: Vốn FDI vào Việt Nam đạt 30,8 tỷ USD]]>
Trong đó, Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư gần 8 tỷ USD, chiếm 25,9% tổng vốn đầu tư. ]]>
2018-11-28 08:51:32 2018-11-28 08:51:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13033-11-thang--von-fdi-vao-viet-nam-dat-308-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hải Phòng: Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô 32,3 triệu USD]]>
Ngày 23/11/2018 tại Khu đất CN1A, khu công nghiệp (KCN) DEEP C 2A, (phường Đông Hải 2, quận Hải An), TP. Hải Phòng, Công ty TNHH PHA Việt Nam tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô PHA Việt Nam với quy mô 32,3 triệu USD. ]]>
2018-11-24 08:52:15 2018-11-24 08:52:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13007-hai-phong--khoi-cong-xay-dung-nha-may-san-xuat-phu-tung-o-to-323-trieu-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết quý III/2018, tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài chưa đạt 40% kế hoạch]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nguyên nhân của việc giải ngân vốn chậm là do công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án chậm hơn so với kế hoạch dự kiến. Nhiều dự án triển khai tốt, có khả năng giải ngân cao nhưng không thể bố trí kế hoạch vốn giải ngân vượt hạn mức đã phân giao… ]]>
2018-11-23 22:13:09 2018-11-23 22:13:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-13001-het-quy-iii2018-ty-le-giai-ngan-von-vay-nuoc-ngoai-chua-dat-40-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giai đoạn 2018-2020: ưu tiên sử dụng ODA để xóa đói giảm nghèo]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025. ]]>
2018-11-08 20:52:42 2018-11-08 20:52:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12885-giai-doan-2018-2020--uu-tien-su-dung-oda-de-xoa-doi-giam-ngheo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, nhà đầu tư, người dân ở các dự án BOT]]>
Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về các dự án BOT vào sáng nay (08/11). ]]>
2018-11-08 16:26:52 2018-11-08 16:26:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12883-dam-bao-quyen-loi-cua-nha-nuoc-nha-dau-tu-nguoi-dan-o-cac-du-an-bot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/