KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2018-10-16 08:33:49 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Tăng công suất cho Cảng Nội Bài lên 100 triệu hành khách/năm vào năm 2050]]>
Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi đến kiểm tra hoạt động khai thác, bảo đảm an toàn bay tại sân bay Nội Bài và làm việc với các bộ, ngành và đơn vị liên quan vào ngày 12/10/2018. ]]>
2018-10-13 08:23:05 2018-10-13 08:23:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12643-tang-cong-suat-cho-cang-noi-bai-len-100-trieu-hanh-khachnam-vao-nam-2050.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 10/2018: Báo cáo Thủ tướng Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)]]>
Theo Bộ Giao thông vận tải, kinh phí di dời Bến cảng Hoàng Diệu dự kiến là 1.826,2 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 492,1 tỷ đồng; giai đoạn 2 khoảng 1.334,1 tỷ đồng. ]]>
2018-10-10 21:43:58 2018-10-10 21:43:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12625-thang-102018--bao-cao-thu-tuong-de-an-di-doi-ben-cang-hoang-dieu-hai-phong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các doanh nghiệp Nhật Bản hãy đến Việt Nam để cùng phát triển bền vững!]]>
Thủ tướng tin tưởng, các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ có nhiều ý tưởng và đề xuất mới, đặc biệt là đề xuất các giải pháp, khuyến nghị, cách thức để biến các ý tưởng đó thành các dự án đầu tư cụ thể tại Việt Nam. ]]>
2018-10-10 17:27:31 2018-10-10 17:27:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12622-cac-doanh-nghiep-nhat-ban-hay-den-viet-nam-de-cung-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các DN Nhật Bản đầu tư BĐS và hạ tầng ở Việt Nam]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất về chính sách trong đó sẽ ban hành luật đầu tư theo hình thức công - tư và tạo điều kiện về tín dụng tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này. ]]>
2018-10-10 10:10:40 2018-10-10 10:10:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12621-se-tao-dieu-kien-tot-nhat-cho-cac-dn-nhat-ban-dau-tu-bds-va-ha-tang-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng nêu 5 quan điểm đối với đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới]]>
Một trong số đó là Việt Nam khẳng định nhất quán khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một bộ quan trọng của nền kinh tế. Sau 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, nay Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài với nội hàm mở rộng hơn. ]]>
2018-10-04 14:33:08 2018-10-04 14:33:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12583-thu-tuong-neu-5-quan-diem-doi-voi-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-giai-doan-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[30 năm thu hút FDI: Định hướng mới trong kỷ nguyên mới]]>
Việt Nam tiếp tục khẳng định khu vực đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, được khuyến khích phát triển lâu dài phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong trung và dài hạn. ]]>
2018-10-04 10:47:30 2018-10-04 10:47:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12580-30-nam-thu-hut-fdi--dinh-huong-moi-trong-ky-nguyen-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“30 năm thu hút FDI tại Việt Nam - Tầm nhìn và cơ hội mới trong kỷ nguyên mới”]]>
Đây là chủ đề của Hội nghị 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào ngày mai, 04/10/2018, tại Hà Nội. ]]>
2018-10-03 11:00:12 2018-10-03 11:00:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12572-30-nam-thu-hut-fdi-tai-viet-namtam-nhin-va-co-hoi-moi-trong-ky-nguyen-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung quy định kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP, ngày 01/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. ]]>
2018-10-03 09:48:46 2018-10-03 09:48:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12566-bo-sung-quy-dinh-kiem-soat-chi-nguon-von-oda-von-vay-uu-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Bộ GTVT giải đáp về phương án sẽ đặt thêm trạm thu phí BOT Cai Lậy]]>
Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ này đang hoàn thiện các phương án thu phí BOT Cai Lậy để so sánh, đánh giá tác động, từ đó mới đưa ra quyết định. ]]>
2018-10-01 22:04:57 2018-10-01 22:04:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12556--bo-gtvt-giai-dap-ve-phuong-an-se-dat-them-tram-thu-phi-bot-cai-lay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai thu phí tự động không dừng: Không làm tăng mức phí BOT]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg, ngày 27/3/2017. ]]>
2018-09-29 08:50:32 2018-09-29 08:50:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12530-trien-khai-thu-phi-tu-dong-khong-dung--khong-lam-tang-muc-phi-bot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 25 tỷ USD vốn FDI "rót" vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2018]]>
Trong đó, các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm khoảng 50% tổng số vốn nói trên. ]]>
2018-09-27 15:08:34 2018-09-27 15:08:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12520-hon-25-ty-usd-von-fdi--rot--vao-viet-nam-trong-9-thang-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên theo quy hoạch đã được phê duyệt. ]]>
2018-09-26 09:27:55 2018-09-26 09:27:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12507-dau-tu-nang-cap-cang-hang-khong-dien-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[30 năm thu hút FDI: Nhìn lại để hướng tới tương lai]]>
Để tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong thời gian tới, cần hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh để lựa chọn, thu hút các dự án FDI chất lượng cao, cũng như những biến đổi của khoa học công nghệ trong CMCN 4.0 và xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư quốc tế... ]]>
2018-09-25 09:18:57 2018-09-25 09:18:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12503-30-nam-thu-hut-fdi--nhin-lai-de-huong-toi-tuong-lai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sớm triển khai Trung tâm logistics, cảng tổng hợp Cái Mép hạ]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ và Dự án cảng tổng hợp container Cái Mép hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ]]>
2018-09-24 21:39:52 2018-09-24 21:39:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12499-som-trien-khai-trung-tam-logistics-cang-tong-hop-cai-mep-ha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh quy hoạch Khu bến cảng Lạch Huyện để thu hút đầu tư]]>
Theo đó, việc điều chỉnh phải đảm bảo tạo sức thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển các bến cảng và khu dịch vụ logistics; đảm bảo và nâng cao tính cạnh tranh quốc gia trong việc thu hút lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu và hàng hóa trung chuyển thông qua cảng. ]]>
2018-09-24 21:29:04 2018-09-24 21:29:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12498-dieu-chinh-quy-hoach-khu-ben-cang-lach-huyen-de-thu-hut-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ được khởi công xây dựng vào quý III/2019]]>
Dự kiến sẽ hoàn thành cầu chính trong khoảng 42 tháng. ]]>
2018-09-24 21:14:51 2018-09-24 21:14:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12497-cau-my-thuan-2-se-duoc-khoi-cong-xay-dung-vao-quy-iii2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Làm đường BOT nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa]]>
Dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao (đặc biệt khi một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp tại Sa Pa hoàn thành), xóa các điểm đen, giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 4D, rút ngắn thời gian đi từ Lào Cai đến Sa Pa. ]]>
2018-09-20 22:14:12 2018-09-20 22:14:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12475-lam-duong-bot-noi-cao-toc-noi-bailao-cai-den-sa-pa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[WB hỗ trợ Văn phòng Chính phủ đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử]]>
Theo đó, Ngân hàng Thế giới sẽ giúp Văn phòng Chính phủ thực hiện đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018-2020. ]]>
2018-09-20 16:45:15 2018-09-20 16:45:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12474-wb-ho-tro-van-phong-chinh-phu-doi-moi-thu-tuc-hanh-chinh-va-trien-khai-chinh-phu-dien-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ưu tiên, dành quỹ đất đáp ứng yêu cầu mở rộng Cảng HKQT Tân Sơn Nhất]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về báo cáo kết quả làm việc giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. ]]>
2018-09-18 22:27:25 2018-09-18 22:27:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12453-uu-tien-danh-quy-dat-dap-ung-yeu-cau-mo-rong-cang-hkqt-tan-son-nhat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam luôn sử dụng đúng mục đích vốn ODA của Nhật Bản]]>
Thủ tướng tin tưởng, với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hiện nay, hai bên sẽ vượt qua mọi khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt vấn đề liên quan dự án sử dụng vốn ODA, với mục tiêu sử dụng hiệu quả vốn ODA của Nhật Bản, hỗ trợ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. ]]>
2018-09-15 15:51:03 2018-09-15 15:51:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12433-viet-nam-luon-su-dung-dung-muc-dich-von-oda-cua-nhat-ban.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1157/QĐ-TTg, ngày 13/9/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II). ]]>
2018-09-15 09:22:48 2018-09-15 09:22:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12425-dau-tu-xay-dung-he-thong-ha-tang-ky-thuat-kcn-nam-tan-uyen-mo-rong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Hưng Yên]]>
Theo đó, bổ sung KCN Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020; giảm diện tích KCN Yên Mỹ II từ 190ha xuống 97,5ha. ]]>
2018-09-15 09:08:30 2018-09-15 09:08:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12424-thu-tuong-dong-y-dieu-chinh-quy-hoach-cac-kcn-tinh-hung-yen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung một số điều kiện đối với dự án đầu tư công mới khởi công]]>
Phải xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối các nguồn vốn; Bảo đảm bố trí đủ vốn theo tiến độ hoàn thành quy định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; Bố trí đủ vốn theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm đầu thực hiện dự án. ]]>
2018-09-15 08:54:07 2018-09-15 08:54:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12423-bo-sung-mot-so-dieu-kien-doi-voi-du-an-dau-tu-cong-moi-khoi-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong II-C]]>
Nhà đầu tư của Dự án là Tổng Công ty Viglacera - Công ty cổ phần. Dự án có quy mô 219,22ha với vốn đầu tư dự án 2.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 357,4 tỷ đồng, vốn vay là 558,5 tỷ đồng và vốn khác là 1.318 tỷ đồng. ]]>
2018-09-13 08:57:39 2018-09-13 08:57:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12409-dau-tu-xay-dung-he-thong-ha-tang-ky-thuat-kcn-yen-phong-ii-c.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhanh chóng chuyển giao KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp về tỉnh Tiền Giang]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang. ]]>
2018-09-11 21:17:03 2018-09-11 21:17:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12396-nhanh-chong-chuyen-giao-kcn-dich-vu-dau-khi-soai-rap-ve-tinh-tien-giang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động lò gạch thủ công, lạc hậu]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung. ]]>
2018-09-10 22:23:26 2018-09-10 22:23:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12385-thuc-hien-lo-trinh-cham-dut-hoat-dong-lo-gach-thu-cong-lac-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch]]>
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái thực hiện việc bổ sung quy hoạch Tuyến đường theo trình tự, thủ tục đúng quy định hiện hành. ]]>
2018-09-10 22:03:05 2018-09-10 22:03:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12384-thu-tuong-dong-y-bo-sung-tuyen-noi-nghia-lo-voi-cao-toc-noi-bailao-cai-vao-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung KCN Sông Hậu vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. ]]>
2018-09-07 08:06:28 2018-09-07 08:06:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12357-bo-sung-kcn-song-hau-vao-quy-hoach-phat-trien-cac-kcn-ca-nuoc-den-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng kêu gọi các DN đầu tư vào sứ mệnh phát triển sâm Ngọc Linh]]>
Cần đầu tư nghiên cứu, sản xuất, chế biến nhân sâm, phát triển ngành công nghiệp sâm bằng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ có chọn lọc, đặc biệt khuyến khích các hình thức liên doanh liên kết để cùng nhau cộng hưởng sức mạnh. ]]>
2018-09-06 15:57:17 2018-09-06 15:57:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12356-thu-tuong-keu-goi-cac-dn-dau-tu-vao-su-menh-phat-trien-sam-ngoc-linh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy hoạch KKT Thái Bình với diện tích 30.583ha]]>
Theo dự báo, đến năm 2040, Khu kinh tế có khoảng 300.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60%-70%. ]]>
2018-09-04 21:53:53 2018-09-04 21:53:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-12340-quy-hoach-kkt-thai-binh-voi-dien-tich-30-583ha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/