KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2020-08-12 13:24:34 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Nhà đầu tư Việt Nam đã có mặt tại 24 quốc gia, vùng lãnh thổ]]>
Trong 7 tháng đầu năm 2020, nhà đầu tư Việt Nam đầu tư nhiều nhất tại Đức, với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 36,6% tổng vốn đầu tư ]]>
2020-08-02 13:54:32 2020-08-02 13:54:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16987-nha-dau-tu-viet-nam-da-co-mat-tai-24-quoc-gia-vung-lanh-tho.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam thu hút được 3,15 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng đầu năm]]>
Sau khi giảm thấp nhất trong tháng 6, vốn đầu tư điều chỉnh tháng 7 đã có sự gia tăng trở lại, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 992,2 triệu USD, tăng gấp gần 3,7 lần so với tháng 6/2020. ]]>
2020-08-02 13:10:00 2020-08-02 13:10:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16986-viet-nam-thu-hut-duoc-315-ty-usd-von-fdi-trong-7-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 7/2020: Các dự án được đẩy nhanh tiến độ, giải ngân đạt mức cao nhất giai đoạn 2016-2020]]>
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7/2020 ước tính đạt 45,7 nghìn tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2020-08-01 12:57:12 2020-08-01 12:57:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16985-thang-72020--cac-du-an-duoc-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-dat-muc-cao-nhat-giai-doan-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam 6,2 triệu USD nghiên cứu vắc xin ngừa COVID-19]]>
Cụ thể, khoản viện trợ này sẽ dùng cho công tác mua sắm và cung cấp thiết bị nhằm nâng cao năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, phục vụ nghiên cứu và phát triển vắc xin mới và xét nghiệm chẩn đoán nhanh. ]]>
2020-07-30 20:30:13 2020-07-30 20:30:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16969-ngan-hang-the-gioi-ho-tro-viet-nam-62-trieu-usd-nghien-cuu-vac-xin-ngua-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 8/2020, sẽ triển khai các hội nghị xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025]]>
Theo quy định tại Điều 59, Điều 65 Luật Đầu tư công năm 2019, thì chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa là Chính phủ phải báo cáo Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. ]]>
2020-07-28 17:11:48 2020-07-28 17:11:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16958-thang-82020-se-trien-khai-cac-hoi-nghi-xay-dung-ke-hoach-trung-han-2021-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sự năng động, sáng tạo trong giải ngân của Thanh Hóa, Nghệ An cần được nhân rộng!]]>
Đây là hai tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, thuộc top đầu cả nước. ]]>
2020-07-28 15:37:20 2020-07-28 15:37:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16956-su-nang-dong-sang-tao-trong-giai-ngan--cua-thanh-hoa-nghe-an-can-duoc-nhan-rong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cuối 2020, Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chính]]>
Đó là: Xúc tiến đầu tư; tham mưu, đề xuất chính sách; và truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. ]]>
2020-07-24 09:45:01 2020-07-24 09:45:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16927-cuoi-2020-to-cong-tac-thuc-day-hop-tac-dau-tu-nuoc-ngoai-se-tap-trung-vao-3-nhiem-vu-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Lâm Đồng]]>
Theo Công văn số 939/TTg-CN, ngày 21/7/2020 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. ]]>
2020-07-24 09:39:01 2020-07-24 09:39:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16926-thu-tuong-dong-y-dieu-chinh-bo-sung-quy-hoach-phat-trien-cac-kcn-tinh-lam-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Bình sắp có sân golf tiêu chuẩn quốc tế]]>
Theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký phê duyệt, Quảng Bình đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sân gofl tiêu chuẩn quốc tế. ]]>
2020-07-24 09:12:17 2020-07-24 09:12:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16925-quang-binh-sap-co-san-golf-tieu-chuan-quoc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hàng tháng, sẽ công khai kết quả giải ngân của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương]]>
Thủ tướng Chính phủ sẽ họp giao ban 1 tháng/lần với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. ]]>
2020-07-20 11:14:56 2020-07-20 11:14:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16906-hang-thang-se-cong-khai-ket-qua-giai-ngan-cua-tung-bo-co-quan-trung-uong-va-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Chính phủ lập đoàn kiểm tra “gỡ” khó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công]]>
Từ ngày 18/7 đến 31/8/2020, 7 đoàn công tác của Chính phủ sẽ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (kể cả vốn ODA) năm 2020. ]]>
2020-07-20 10:21:38 2020-07-20 10:21:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16905--chinh-phu-lap-doan-kiem-tra-go-kho-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra 9 nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư chậm]]>
Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các địa phương trên toàn quốc về công tác giải ngân vốn đầu tư công ngày 17/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra 6 nguyên nhân khách quan và 3 nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng giải ngân chậm. ]]>
2020-07-17 12:02:59 2020-07-17 12:02:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16893-bo-ke-hoach-va-dau-tu-chi-ra-9-nguyen-nhan-dan-den-giai-ngan-von-dau-tu-cham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải ngân đầu tư công: "Chỉ nói chung chung thì khó có thể nêu cao tinh thần trách nhiệm"!]]>
“Năm nay, chúng ta phải giải ngân khoảng 28 tỷ USD, tương đương trên 630.000 tỷ đồng. Trong đó, địa phương chiếm gần 80%, còn lại là các bộ, ngành", Thủ tướng chỉ rõ. ]]>
2020-07-17 11:17:17 2020-07-17 11:17:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16892-giai-ngan-dau-tu-cong---chi-noi-chung-chung-thi-kho-co-the-neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, số lượng dự án PPP giảm 67,77%]]>
Trong năm 2018, trên cả nước thực hiện 90 dự án PPP (trong đó có 51 dự án BT), năm 2019, số lượng dự án PPP được thực hiện giảm xuống còn 29 dự án. ]]>
2020-07-14 18:05:41 2020-07-14 18:05:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16878-nam-2019-so-luong-du-an-ppp-giam-6777.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam hậu Covid-19]]>
Hiện nay, Việt Nam được đánh là quốc gia có thành tích đầy ấn tượng trong việc khống chế đại dịch Covid-19 và là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu của doanh nghiệp Nhật Bản sau đại dịch. ]]>
2020-07-09 20:54:24 2020-07-09 20:54:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16857-thuc-day-dau-tu-nhat-ban-vao-viet-nam-hau-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 295 triệu USD cải thiện giáo dục đại học Việt Nam]]>
Thông qua khoản hỗ trợ này, cơ sở vật chất của các trường đại học vốn quá tải và cũ kỹ sẽ được nâng cấp thành hạ tầng hiện đại, tích hợp, xanh và sẵn sàng cho chuyển đổi kỹ thuật số. ]]>
2020-07-01 14:18:07 2020-07-01 14:18:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16802-ngan-hang-the-gioi-ho-tro-295-trieu-usd-cai-thien-giao-duc-dai-hoc-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nửa đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài tăng 11,4%]]>
Như vậy, bất chấp đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn không "ngại" đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. ]]>
2020-06-27 12:45:30 2020-06-27 12:45:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16778-nua-dau-nam-2020-tong-von-dau-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-tang-114.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhờ LNG Bạc Liêu, vốn FDI tăng trong 6 tháng năm 2020]]>
Với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu chiếm 47,4% tổng vốn đăng ký mới trong nửa đầu năm 2020. ]]>
2020-06-27 12:34:30 2020-06-27 12:34:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16777-nho-lng-bac-lieu-von-fdi-tang-trong-6-thang-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông đạt 81,21%]]>
Bộ Giao thông vận tải vừa phát đi thông cáo báo chí về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng - Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông. ]]>
2020-06-26 14:02:02 2020-06-26 14:02:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16776-cong-tac-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac--nam-phia-dong-dat-8121.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Úc và Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu tác động từ COVID-19]]>
Nhóm Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Úc vừa thống nhất mở rộng hợp tác chiến lược tại Việt Nam với khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 5 triệu Đô la Úc nhằm hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. ]]>
2020-06-24 17:05:22 2020-06-24 17:05:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16766-uc-va-nhom-ngan-hang-the-gioi-ho-tro-viet-nam-giam-thieu-tac-dong-tu-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS 2021-2030]]>
Chiều ngày 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. ]]>
2020-06-20 08:34:02 2020-06-20 08:34:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16749-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-chuong-trinh-mtqg-phat-trien-ktxh-vung-dong-bao-dtts-2021-2030.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[PTTg Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng Tổ "đón đầu và đón bắt được dòng đầu tư mới "]]>
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó thường trực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó. ]]>
2020-06-18 20:51:10 2020-06-18 20:51:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16743-pttg-pham-binh-minh-lam-to-truong-to--don-dau-va-don-bat-duoc-dong-dau-tu-moi--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận phán quyết chung thẩm về nghĩa vụ tài chính tại Việt Nam theo EVIPA]]>
Việt Nam chỉ phải thi hành các “nghĩa vụ về tài chính” theo các phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư. ]]>
2020-06-18 20:47:03 2020-06-18 20:47:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16742-cong-nhan-phan-quyet-chung-tham-ve-nghia-vu-tai-chinh-tai-viet-nam-theo-evipa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng phê chuẩn chủ trương đầu tư 3 sân golf tại miền Bắc]]>
Đó là dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Sân golf Phúc Tiến tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. ]]>
2020-06-17 16:00:06 2020-06-17 16:00:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16736-thu-tuong-phe-chuan-chu-truong-dau-tu-3-san-golf-tai-mien-bac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự kiến, đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cơ bản hoàn thành năm 2022]]>
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1. ]]>
2020-06-17 15:52:08 2020-06-17 15:52:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16735-du-kien-duong-cao-toc-my-thuancan-tho-co-ban-hoan-thanh-nam-2022.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh Hóa: Sẵn sàng đón nhận các dự án đầu tư]]>
Thanh Hoá đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2019 trên địa bàn đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 2 cả nước. ]]>
2020-06-15 17:22:51 2020-06-15 17:22:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16713-thanh-hoa--san-sang-don-nhan-cac-du-an-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho 19 dự án]]>
Số dự án này của 13 địa phương là Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Trà Vinh. ]]>
2020-06-13 15:22:52 2020-06-13 15:22:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16708-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-von-nuoc-ngoai-cho-19-du-an.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuyển đổi Dự án đường tránh phía đông TP. Đông Hà từ PPP sang đầu tư công]]>
Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc chuyển đổi hình thức đầu tư này. ]]>
2020-06-13 14:37:09 2020-06-13 14:37:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16707-chuyen-doi-du-an-duong-tranh-phia-dong-tp--dong-ha-tu-ppp-sang-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vì sao phải chuyển sang đầu tư công 3 dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông?]]>
Chính phủ đề xuất Quốc hội quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư từ hình thức thức PPP sang đầu tư công sử dụng 100% vốn đầu tư công đối với 03 dự án đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. ]]>
2020-06-10 16:53:51 2020-06-10 16:53:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16702-vi-sao-phai-chuyen-sang-dau-tu-cong-3-du-an-thanh-phan-duong-cao-toc-bacnam-phia-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên cả nước đã trở lại trạng thái bình thường]]>
Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. ]]>
2020-05-31 00:24:12 2020-05-31 00:24:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16651-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-co-ban-tren-ca-nuoc-da-tro-lai-trang-thai-binh-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/