KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2017-06-28 19:19:42 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Gần 20 tỷ USD vốn FDI “đổ về” Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017]]>
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-06-27 23:37:56 2017-06-27 23:37:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8707-gan-20-ty-usd-von-fdi-do-ve-viet-nam-trong-6-thang-dau-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng cho các dự án vay vốn khi có đủ 4 điều kiện]]>
Đó là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã mới. ]]>
2017-06-26 23:21:11 2017-06-26 23:21:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8699-chi-xem-xet-cap-bao-lanh-tin-dung-cho-cac-du-an-vay-von-khi-co-du-4-dieu-kien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[WB tài trợ 300 triệu USD cho phát triển giao thông Việt Nam]]>
Bên cạnh tăng cường kết nối giao thông ở những vùng nông thôn, khoản tài trợ 300 triệu USD của Ngân hàng Thế giới còn nhằm giúp Việt Nam bảo vệ rừng tại 8 tỉnh ven biển. ]]>
2017-06-23 16:46:19 2017-06-23 16:46:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8676-wb-tai-tro-300-trieu-usd-cho-phat-trien-giao-thong-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cho phép lập quy hoạch xây dựng KKTCK tỉnh Cao Bằng]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký văn bản đồng ý cho UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh Cao Bằng. ]]>
2017-06-22 23:07:37 2017-06-22 23:07:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8672-cho-phep-lap-quy-hoach-xay-dung-kktck-tinh-cao-bang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2017-2020: Chương trình 135 đầu tư cho 2.139 xã đặc biệt khó khăn]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg công bố danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. ]]>
2017-06-21 23:29:20 2017-06-21 23:29:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8664-2017-2020--chuong-trinh-135-dau-tu-cho-2-139-xa-dac-biet-kho-khan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn về những vấn đề "nóng" trong lĩnh vực KH&ĐT]]>
Phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ngày sáng 15/6 có 37 đại biểu Quốc hội đăng đàn, 19 đại biểu tranh luận trực tiếp. ]]>
2017-06-15 15:55:51 2017-06-15 15:55:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8631-bo-truong-nguyen-chi-dung-tra-loi-chat-van-ve-nhung-van-de--nong--trong-linh-vuc-khdt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhận diện những vướng mắc trong đầu tư công và cách xử lý ]]>
Tại Báo cáo trả lời chất vấn của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã “nhận diện” những vướng mắc, lãng phí trong đầu tư công, đồng thời “hiến kế” các giải pháp để chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công. ]]>
2017-06-12 23:18:05 2017-06-12 23:18:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8605-nhan-dien-nhung-vuong-mac-trong-dau-tu-cong-va-cach-xu-ly-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thí điểm cơ chế tài chính mới đối với các dự án y tế sử dụng vốn ODA ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 19/2017/QĐ-TTg ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế. ]]>
2017-06-06 22:22:14 2017-06-06 22:22:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8566-thi-diem-co-che-tai-chinh-moi-doi-voi-cac-du-an-y-te-su-dung-von-oda-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm 1.349 tỷ đồng vốn của các dự án cải tạo, nâng cấp QL 1A và đường Hồ Chí Minh ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. ]]>
2017-06-01 23:59:13 2017-06-01 23:59:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8530-giam-1-349-ty-dong-von-cua-cac-du-an-cai-tao-nang-cap-ql-1a-va-duong-ho-chi-minh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[WB thông qua chiến lược mới hỗ trợ Việt Nam]]>
Theo đó, Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển và đạt trình độ cao hơn trong nhóm các nước thu nhập trung bình và tốt nghiệp quy chế vay vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế - nguồn vốn dành cho các nước thu nhập thấp của Ngân hàng Thế giới. ]]>
2017-05-31 11:01:44 2017-05-31 11:01:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8518-wb-thong-qua-chien-luoc-moi-ho-tro-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu hút FDI “cán mốc” 12 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm]]>
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 12,13 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-05-30 15:17:56 2017-05-30 15:17:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8506-thu-hut-fdi-can-moc-12-ty-usd-trong-5-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm]]>
Tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm công nghiệp. ]]>
2017-05-27 00:03:30 2017-05-27 00:03:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8486-dau-tu-kinh-doanh-ha-tang-ky-thuat-cum-cong-nghiep-duoc-mien-tien-thue-dat-11-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao hơn 14 nghìn tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư cho các bộ, ngành và địa phương]]>
Cụ thể, giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2) cho bộ, ngành trung ương 2.980,337 tỷ đồng, các địa phương 11.024,396 tỷ đồng. ]]>
2017-05-21 21:09:30 2017-05-21 21:09:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8440-giao-hon-14-nghin-ty-dong-von-ke-hoach-dau-tu-cho-cac-bo-nganh-va-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh Hóa cần trở thành một tỉnh kiểu mẫu trong thu hút đầu tư]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ sẽ trao cơ hội để Thanh Hóa là địa phương mẫu mực và tiên phong trong việc cụ thể hóa mục tiêu và đạt được tầm nhìn sớm nhất cả nước. ]]>
2017-05-19 16:24:29 2017-05-19 16:24:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8427-thanh-hoa-can-tro-thanh-mot-tinh-kieu-mau-trong-thu-hut-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đánh giá cao Samsung dù khó khăn vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam]]>
Khẳng định đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là bộ phận quan trọng của kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong đó có Samsung làm ăn lâu dài. ]]>
2017-05-17 11:44:52 2017-05-17 11:44:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8406-thu-tuong-danh-gia-cao-samsung-du-kho-khan-van-tiep-tuc-dau-tu-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[WB tài trợ 155 triệu USD cho tự chủ giáo dục đại học tại Việt Nam]]>
Bên cạnh hỗ trợ tăng cường thể chế tự chủ, khoản tín dụng này còn giúp cải thiện quản lý hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. ]]>
2017-05-16 15:14:31 2017-05-16 15:14:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8399-wb-tai-tro-155-trieu-usd-cho-tu-chu-giao-duc-dai-hoc-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đặt mục tiêu kim ngạch thương mại Việt - Trung lên 100 tỷ USD]]>
Bên cạnh mục tiêu kim ngạch xuất - nhập khẩu, lãnh đạo hai nước còn mong muốn đẩy thúc cân bằng cán cân thương mại song phương. ]]>
2017-05-12 16:56:02 2017-05-12 16:56:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8379-dat-muc-tieu-kim-ngach-thuong-mai-viettrung-len-100-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc tiến độ thẩm định Dự án cao tốc Bắc-Nam]]>
Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện (khởi công và hoàn thành); phân tích sự cần thiết, hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù gắn với tiến độ thực hiện Dự án. ]]>
2017-05-12 07:43:19 2017-05-12 07:43:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8376-thuc-tien-do-tham-dinh-du-an-cao-toc-bac-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công]]>
Ngày 25/04/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công của các Bộ, ngành trung ương và địa phương. ]]>
2017-05-11 23:50:48 2017-05-11 23:50:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8392-quy-dinh-che-do-bao-cao-thuc-hien-ke-hoach-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[WB duyệt khoản vay 315 triệu USD cho hạ tầng giao thông Việt Nam]]>
Bên cạnh cải thiện hệ thống giao thông đường thuỷ phía Bắc và các công trình giao thông, khoản vay này còn hỗ trợ vấn đề vệ sinh môi trường một số thành phố ven biển miền trung Việt Nam. ]]>
2017-05-07 07:59:31 2017-05-07 07:59:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8344-wb-duyet-khoan-vay-315-trieu-usd-cho-ha-tang-giao-thong-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đã có 130 doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư tại Việt Nam]]>
Đây là con số rất ấn tượng so với một quốc gia có chưa đến 6 triệu dân như Đan Mạch. ]]>
2017-05-05 08:24:27 2017-05-05 08:24:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8333-da-co-130-doanh-nghiep-dan-mach-dau-tu-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu hút gần 11 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng]]>
Ngoài vốn đăng ký mới có giảm một chút so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại các chỉ tiêu khác đều tăng. Khu vực này vẫn tiếp tục xuất siêu, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng cán cân thương mại của nước ta. ]]>
2017-04-30 15:29:17 2017-04-30 15:29:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8493-thu-hut-gan-11-ty-usd-von-fdi-trong-4-thang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[FLC tiếp tục đầu tư dự án 5.300 tỷ vào Hải Phòng]]>
Sau hàng loạt các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở các tỉnh/thành, như: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bình Thuận… FLC tiếp tục đầu tư một dự án khác tại Đồ Sơn, Hải Phòng. ]]>
2017-04-27 10:47:04 2017-04-27 10:47:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8288-flc-tiep-tuc-dau-tu-du-an-5-300-ty-vao-hai-phong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[700 triệu USD vốn ODA đã được ký kết trong 4 tháng đầu năm]]>
Đặc biệt, theo lộ trình thì từ sau ngày 1/7/2017, Việt Nam cũng sẽ không còn được tiếp cận được nguồn vốn kém ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc World Bank. ]]>
2017-04-27 09:14:19 2017-04-27 09:14:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8285-700-trieu-usd-von-oda-da-duoc-ky-ket-trong-4-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 16.638.035 triệu đồng vốn kế hoạch đầu tư 19 dự án giao thông]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ và danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 từ nguồn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 vừa được. ]]>
2017-04-27 00:25:44 2017-04-27 00:25:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8277-giao-16-638-035-trieu-dong-von-ke-hoach-dau-tu-19-du-an-giao-thong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Liệu có kỳ tích sông Tiền, sông Hậu ở Trà Vinh?]]>
Đó là câu hỏi mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt ra trước những điều kiện trù phú của Tỉnh mà chúng ta chưa có điều kiện khai thác, xây dựng. ]]>
2017-04-25 07:48:18 2017-04-25 07:48:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8255-lieu-co-ky-tich-song-tien-song-hau-o-tra-vinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật khi dừng DA điện hạt nhân Ninh Thuận]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định thành lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Ban công tác) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. ]]>
2017-04-21 23:34:54 2017-04-21 23:34:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8232-xu-ly-cac-van-de-ve-kinh-tetai-chinh-va-ky-thuat-khi-dung-da-dien-hat-nhan-ninh-thuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung mới KCN Hòa Nhơn vào quy hoạch các KCN TP. Đà Nẵng]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký công văn đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. ]]>
2017-04-19 23:18:01 2017-04-19 23:18:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8214-bo-sung-moi-kcn-hoa-nhon-vao-quy-hoach-cac-kcn-tp--da-nang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bình Thuận là mảnh đất “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này trước các nhà đầu tư đã, đang và sẽ có kế hoạch đầu tư tại mảnh đất giàu tiềm năng này. ]]>
2017-04-19 21:13:03 2017-04-19 21:13:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8211-binh-thuan-la-manh-dat-thien-thoi-dia-loi-nhan-hoa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạm dừng việc đề xuất Dự án thép Cà Ná]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo thực hiện yêu cầu này tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Dự án thép Hoa Sen Cà Ná. ]]>
2017-04-19 10:22:18 2017-04-19 10:22:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-8310-tam-dung-viec-de-xuat-du-an-thep-ca-na.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/