KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2020-06-04 05:39:07 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên cả nước đã trở lại trạng thái bình thường]]>
Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. ]]>
2020-05-31 00:24:12 2020-05-31 00:24:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16651-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-co-ban-tren-ca-nuoc-da-tro-lai-trang-thai-binh-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 tháng đầu năm, vốn đăng ký FDI đạt 7,44 tỷ USD]]>
Cụ thể, có 1.212 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 7,44 tỷ USD, tăng 15,2% về số vốn đăng ký. ]]>
2020-05-30 22:07:24 2020-05-30 22:07:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16647-5-thang-dau-nam-von-dang-ky-fdi-dat-744-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không có cơ chế chia sẻ rủi ro, không thể hấp dẫn được các nhà đầu tư]]>
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, chia sẻ rủi ro và phần tăng, giảm doanh thu là cơ chế mang tính cách mạng, hết sức đặc biệt của Luật PPP. ]]>
2020-05-30 20:18:46 2020-05-30 20:18:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16650-khong-co-co-che-chia-se-rui-ro-khong-the-hap-dan-duoc-cac-nha-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý bổ sung KKT ven biển Quảng Yên vào quy hoạch]]>
Như vậy, theo Đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”, nếu tính thêm Khu kinh tế Quảng Yên, cả nước đã có 19 khu kinh tế ven biển. ]]>
2020-05-25 22:39:37 2020-05-25 22:39:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16620-thu-tuong-dong-y-bo-sung-kkt-ven-bien-quang-yen-vao-quy-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hậu Covid-19: Dự báo một làn sóng FDI mới sẽ dịch chuyển vào Việt Nam]]>
“Tuy vậy, nếu Việt Nam "ngồi chờ" thì dòng vốn này chưa chắc đã đến, hoặc có thể có vốn đến với Việt Nam, nhưng lại là dòng vốn không chất lượng”, TS. Nguyễn Đình Cung nêu quan điểm. ]]>
2020-05-14 00:32:21 2020-05-14 00:32:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16556-hau-covid-19--du-bao-mot-lan-song-fdi-moi-se-dich-chuyen-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gần 47% doanh nghiệp FDI kinh doanh thua lỗ trong năm 2018 ]]>
Tuy nhiên, đây là khu vực doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp, với 381,57 nghìn tỷ đồng. ]]>
2020-05-13 23:03:36 2020-05-13 23:03:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16555-gan-47-doanh-nghiep-fdi-kinh-doanh-thua-lo-trong-nam-2018--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thành giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng sân bay Long Thành vào quý I/2021]]>
Thủ tướng yêu cầu, UBND tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo cụ thể, quyết liệt để hoàn thành cơ bản mặt bằng trong năm 2020 để kịp phục vụ khởi công Dự án Cảng hàng không Long Thành; chủ động đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. ]]>
2020-05-02 10:50:38 2020-05-02 10:50:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16489-hoan-thanh-giai-phong-mat-bang-de-khoi-cong-xay-dung-san-bay-long-thanh-vao-quy-i2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu hút FDI 4 tháng đầu năm 2020: Vốn đăng ký cấp mới tăng]]>
Vốn đầu tư tăng là do trong 4 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới ]]>
2020-04-28 11:27:55 2020-04-28 11:27:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16467-thu-hut-fdi-4-thang-dau-nam-2020--von-dang-ky-cap-moi-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuyển đổi hình thức đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ]]>
Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nhằm bảo đảm nhu cầu vốn chuyển đổi sang hình thức đầu tư công cho 08 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. ]]>
2020-04-08 22:37:57 2020-04-08 22:37:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16351-chuyen-doi-hinh-thuc-dau-tu-du-an-cao-toc-bacnam-va-cao-toc-my-thuancan-tho.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng chỉ đạo “gỡ” khó cho dự án sân bay Phan Thiết]]>
Dự án Cảng hàng không Phan Thiết được khởi công từ tháng 1/2015, từ đó đến nay đã hơn 5 năm, nhưng dự án này vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn, chưa thể triển khai xây dựng. ]]>
2020-04-08 21:40:42 2020-04-08 21:40:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16347-pho-thu-tuong-chi-dao-go-kho-cho-du-an-san-bay-phan-thiet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải quyết dứt điểm vướng mắc tại những dự án của các DN do UBQLVNN làm chủ sở hữu]]>
Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp làm việc để xử lý từng vấn đề thuộc trách nhiệm; rà soát lại toàn bộ các vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty. ]]>
2020-03-28 21:53:58 2020-03-28 21:53:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16272-giai-quyet-dut-diem-vuong-mac-tai-nhung-du-an-cua-cac-dn-do-ubqlvnn-lam-chu-so-huu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Do Covid-19, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2020 thấp nhất giai đoạn 2016-2020]]>
Tuy nhiên, điểm tích cực theo Tổng cục Thống kê là vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước quý I/2020 đạt mức tăng khá 13,2%. ]]>
2020-03-27 16:04:49 2020-03-27 16:04:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16261-do-covid-19-von-dau-tu-toan-xa-hoi-thuc-hien-quy-i2020-thap-nhat-giai-doan-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vốn FDI thực hiện quý I/2020 ước tính đạt 3,9 tỷ USD, giảm 6,6%]]>
Ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 4 tỷ USD, chiếm 72,3% tổng vốn đăng ký cấp mới. ]]>
2020-03-27 14:21:45 2020-03-27 14:21:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16263-von-fdi-thuc-hien-quy-i2020-uoc-tinh-dat-39-ty-usd-giam-66.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sớm "gỡ" vướng cơ chế, chính sách cho dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành]]>
Từ tháng 7/2019 đến nay, các gói thầu của dự á nđường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã bị đình trệ do không được bố trí vốn giải phóng mặt bằng và vốn xây lắp. ]]>
2020-03-26 22:46:42 2020-03-26 22:46:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16255-som--go--vuong-co-che-chinh-sach-cho-du-an-duong-cao-toc-ben-luclong-thanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng ]]>
Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương phấn đấu giải ngân 100% số kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Có biện pháp, giải pháp cụ thể và chế tài mạnh mẽ trong triển khai thực hiện. ]]>
2020-03-26 22:31:52 2020-03-26 22:31:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16254-day-manh-thuc-hien-giai-ngan-von-dau-tu-cong-bu-dap-phan-thieu-hut-tang-truong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 49,3 triệu USD]]>
Trong đó, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 14,7 triệu USD, chiếm 29,9% tổng vốn đầu tư ]]>
2020-03-26 17:40:11 2020-03-26 17:40:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16264-3-thang-dau-nam-2020-viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-493-trieu-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự kiến cuối tháng 4, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. ]]>
2020-03-17 14:08:23 2020-03-17 14:08:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16179-du-kien-cuoi-thang-4-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2021: Sẽ khánh thành toàn tuyến Trung Lương-Mỹ Thuận]]>
Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải lập phương án thu phí tuyến TP. Hồ Chí Minh- Trung Lương để giảm tai nạn giao thông, đồng thời có nguồn kinh phí tái đầu tư. ]]>
2020-03-09 12:55:40 2020-03-09 12:55:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16122-nam-2021--se-khanh-thanh-toan-tuyen-trung-luong-my-thuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tết và Covid-19 khiến giải ngân ĐTC tháng 2/2020 chỉ đạt 8,3% kế hoạch]]>
Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2020-02-28 23:37:45 2020-02-28 23:37:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16057-tet-va-covid-19-khien-giai-ngan-dtc-thang-22020-chi-dat-83-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[COVID-19 đã bắt đầu tác động đến thu hút đầu tư nước ngoài ]]>
Tuy nhiên, nếu không tính các dự án lớn trên tỷ USD, thì tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong hai tháng đầu năm 2020 chỉ bằng 53,4% so với cùng kỳ năm 2019 ]]>
2020-02-28 23:23:28 2020-02-28 23:23:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16048-covid-19-da-bat-dau-tac-dong-den-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP có gì mới?]]>
Ngày 28/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. ]]>
2020-02-28 20:43:50 2020-02-28 20:43:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16040-quy-dinh-ve-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-ppp-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiến độ một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc – Nam còn chậm]]>
Đó là nhận định được nêu rõ tại Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Thông báo này vừa được Văn phòng Chính phủ phát hành. ]]>
2020-02-28 20:40:11 2020-02-28 20:40:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16039-tien-do-mot-so-doan-duong-bo-cao-toc-tuyen-bacnam-con-cham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 30 triệu USD]]>
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 30,3 triệu USD. ]]>
2020-02-28 14:07:40 2020-02-28 14:07:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16058-2-thang-dau-nam-viet-nam-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-hon-30-trieu-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dừng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Vinpearl Air]]>
Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Nhà đầu tư về việc dừng phê duyệt chủ trương đầu tư, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật ]]>
2020-02-21 22:41:26 2020-02-21 22:41:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15993-dung-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-van-tai-hang-khong-vinpearl-air.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 3.112.256 triệu đồng cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện 2 dự án lớn]]>
Nguồn vốn này được lấy từ từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Bộ Giao thông vận tải. ]]>
2020-02-20 22:31:27 2020-02-20 22:31:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15992-giao-3-112-256-trieu-dong-cho-bo-giao-thong-van-tai-thuc-hien-2-du-an-lon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội được phép chi 2540,230 tỷ đồng xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2]]>
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2. ]]>
2020-02-11 22:03:29 2020-02-11 22:03:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15909-ha-noi-duoc-phep-chi-2540230-ty-dong-xay-dung-cau-vinh-tuygiai-doan-2.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ sớm ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công ]]>
Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. ]]>
2020-02-04 23:09:26 2020-02-04 23:09:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15860-se-som-ban-hanh-cac-nguyen-tac-tieu-chi-va-dinh-muc-phan-bo-von-dau-tu-cong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh diện tích đất sân bay Long Thành giai đoạn 1 lên khoảng 1.810 ha]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. ]]>
2020-02-03 20:06:26 2020-02-03 20:06:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15857-dieu-chinh-dien-tich-dat-san-bay-long-thanh-giai-doan-1-len-khoang-1-810-ha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng đầu tiên của năm, Việt Nam đầu tư 4 triệu USD ra nước ngoài]]>
Trong các quóc gia nhận đầu tư của Việt Nam, Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 3.538 nghìn USD, chiếm 89,1%. ]]>
2020-02-01 16:56:13 2020-02-01 16:56:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15849-thang-dau-tien-cua-nam-viet-nam-dau-tu-4-trieu-usd-ra-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy mô dự án FDI mới tháng 01/2020 đạt mức 17,3 triệu USD]]>
Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy mô vốn đăng ký bình quân của dự án mới tăng ấn tượng, từ 3,6 triệu USD trong tháng 01/2019 lên 17,3 triệu USD trong tháng 01/2020. ]]>
2020-02-01 15:02:59 2020-02-01 15:02:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15848-quy-mo-du-an-fdi-moi-thang-012020-dat-muc-173-trieu-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/