KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2019-12-15 07:24:19 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái]]>
Theo phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch khu kinh tế khoảng 121.197 ha, trong đó diện tích đất liền là 66.197 ha và diện tích mặt biển là 55.000 ha bao gồm diện tích tự nhiên của thành phố Móng Cái. ]]>
2019-12-14 13:38:26 2019-12-14 13:38:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15531-phe-duyet-nhiem-vu-dieu-chinh-quy-hoach-chung-xay-dung-kkt-cua-khau-mong-cai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản]]>
Chỉ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư và đủ điều kiện giao kế hoạch vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. ]]>
2019-12-13 23:29:03 2019-12-13 23:29:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15530-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-de-phat-sinh-no-dong-xay-dung-co-ban.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam sẽ có thêm 2 sân golf mới]]>
Đó là sân golf Vinpearl Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam và sân golf Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ]]>
2019-12-06 20:56:42 2019-12-06 20:56:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15487-viet-nam-se-co-them-2-san-golf-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương đợt 5]]>
Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm 3.240.137,601 triệu đồng vốn của các dự án được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh tăng 2.528.611,601 triệu đồng cho các dự án trong nội bộ của bộ, ngành và địa phương. ]]>
2019-12-06 20:14:57 2019-12-06 20:14:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15486-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-trung-han-von-ngan-sach-trung-uong-dot-5.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến nay, tại các KCN, KKT, số dự án trong nước lớn hơn số dự án FDI]]>
Lũy kế đến 15/11, tổng số dự án vốn FDI là 9.454 dự án còn tổng số dự án đầu tư trong nước là 9.473 dự án. ]]>
2019-12-01 23:10:56 2019-12-01 23:10:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15447-den-nay-tai-cac-kcn-kkt-so-du-an-trong-nuoc-lon-hon-so-du-an-fdi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[11 tháng 2019, giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất giai đoạn 2016-2019]]>
Theo Tổng cục Thống kê, dù đã nỗ lực, nhưng giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới chỉ đạt 78,6% kế hoạch năm. Đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2019. ]]>
2019-12-01 22:26:30 2019-12-01 22:26:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15446-11-thang-2019-giai-ngan-von-dau-tu-cong-thap-nhat-giai-doan-2016-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam đã đầu tư 458,8 triệu USD ra nước ngoài trong 11 tháng 2019]]>
Australia là là quốc gia hấp dẫn nhà đầu tư Việt Nam nhất, với 141,3 triệu USD, chiếm 30,8% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. ]]>
2019-12-01 22:19:33 2019-12-01 22:19:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15445-viet-nam-da-dau-tu-4588-trieu-usd-ra-nuoc-ngoai-trong-11-thang-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đã có 31,8 tỷ USD vốn FDI được đổ vào Việt Nam]]>
Trong đó, đầu tư từ Trung Quốc, Hồng Kông có xu hướng tăng so với cùng kỳ do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Cụ thể, đầu tư từ Trung Quốc tăng gần 2 lần, từ Hồng Kông tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2018. ]]>
2019-11-28 17:19:53 2019-11-28 17:19:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15415-da-co-318-ty-usd-von-fdi-duoc-do-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sang năm tài khóa 2021: ADB sẽ áp dụng các điều khoản tài trợ mới với Việt Nam]]>
Theo quy định mới, Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia được xem xét cho vay với những điều khoản có lợi hơn so với các quy định trước đây. ]]>
2019-11-24 20:33:30 2019-11-24 20:33:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15387-sang-nam-tai-khoa-2021--adb-se-ap-dung-cac-dieu-khoan-tai-tro-moi-voi-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuyển giao công nghệ từ FDI của Nhật Bản vào Việt Nam vẫn khiêm tốn]]>
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tại Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam – Nhật Bản năm 2019 về “Tăng cường hợp tác công nghiệp Nhật Bản - Việt Nam thông qua thúc đẩy chuyển giao công nghệ”, diễn ra sáng ngày 22/11. ]]>
2019-11-22 18:34:21 2019-11-22 18:34:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15372-chuyen-giao-cong-nghe-tu-fdi-cua-nhat-ban-vao-viet-nam-van-khiem-ton.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao kế hoạch đầu tư vốn cho Bộ Tài chính, Bộ TT&TT và BHXH Việt Nam]]>
Thủ tướng giao cho BHXH Việt Nam 144 tỷ đồng kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư, nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. ]]>
2019-11-15 23:04:47 2019-11-15 23:04:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15325-giao-ke-hoach-dau-tu-von-cho-bo-tai-chinh-bo-tttt-va-bhxh-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháo gỡ khó khăn về vốn cho DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn]]>
Điểm lại tình hình phát triển doanh nghiệp tại nhiều địa phương trong thời gian qua cho thấy, việc khuyến khích phát triển và thành lập mới doanh nghiệp ở khu vực nông thôn gặp nhiều khó khăn và gần như không đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu do chính sách tín dụng dành cho nông nghiệp chưa đủ thuyết phục. ]]>
2019-11-14 10:47:21 2019-11-14 10:47:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15314-thao-go-kho-khan-ve-von-cho-dn-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW đợt 4]]>
Trong đó, điều chỉnh 1977,8 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu chính phủ) giai đoạn 2016-2020 cho 2 bộ và 3 địa phương. ]]>
2019-11-11 20:06:35 2019-11-11 20:06:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15297-giao-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-trung-han-von-nstw-dot-4.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nửa đầu năm 2019, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 10 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 7.710,5 tỷ đồng, bằng 52,8% kế hoạch, giải ngân ước đạt 7.062,8 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch. ]]>
2019-11-11 14:56:30 2019-11-11 14:56:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15295-nua-dau-nam-2019-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-3655-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cắt giảm 3.797,054 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài của 2 bộ, 2 địa phương]]>
Nguồn vốn này thuộc nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Quảng Ninh và Ninh Bình. ]]>
2019-11-09 09:06:45 2019-11-09 09:06:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15286-cat-giam-3-797054-ty-dong-ke-hoach-dau-tu-trung-han-von-nuoc-ngoai-cua-2-bo-2-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Bộ GTVT giải trình về tình trạng chậm tiến độ của các dự án trọng điểm]]>
Năm 2019, Bộ Giao thông vận tải là một trong ba đơn vị có vốn ngân sách lớn giải ngân chậm, một số dự án trọng điểm cũng chậm. ]]>
2019-11-02 00:00:43 2019-11-02 00:00:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15236-bo-truong-bo-gtvt-giai-trinh-ve-tinh-trang-cham-tien-do-cua-cac-du-an-trong-diem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Bộ KH&ĐT kiến nghị ĐBQH tăng cường giám sát về giải ngân vốn đầu tư tại địa phương]]>
Các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công ngay tại địa phương mình vừa để nâng cao hiệu quả giám sát ngay tại cơ sở, vừa giúp chính quyền địa phương thấy rõ được những nguyên nhân và gợi ý đưa ra những giải pháp hết sức hiệu quả… ]]>
2019-11-01 15:31:40 2019-11-01 15:31:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15234-bo-truong-bo-khdt-kien-nghi-dbqh-tang-cuong-giam-sat-ve-giai-ngan-von-dau-tu-tai-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[10 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn đạt thấp]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 260,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2% kế hoạch năm trong khi năm 2019 chỉ còn 2 tháng nữa. ]]>
2019-10-30 23:38:46 2019-10-30 23:38:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15220-10-thang-dau-nam-ty-le-giai-ngan-von-dau-tu-cong-van-dat-thap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý vướng mắc trong đầu tư các dự án giao thông cấp bách: Không đùn đẩy, "né" trách nhiệm]]>
Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chính, chủ động, tích cực xử lý các khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và địa phương phối hợp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. ]]>
2019-10-30 22:33:24 2019-10-30 22:33:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15216-xu-ly-vuong-mac-trong-dau-tu-cac-du-an-giao-thong-cap-bach--khong-dun-day--ne--trach-nhiem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khu kinh tế Thái Bình sẽ thế nào vào năm 2040?]]>
Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì Khu kinh tế Thái Bình sẽ trở thành khu kinh tế tổng hợp. ]]>
2019-10-29 22:08:43 2019-10-29 22:08:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15214-khu-kinh-te-thai-binh-se-the-nao-vao-nam-2040.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong giao vốn, chậm giải ngân]]>
Đó là một trong những yêu cầu được nêu trong Nghị quyết số 94/NQ-CP, ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. ]]>
2019-10-29 21:46:17 2019-10-29 21:46:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15213-lam-ro-trach-nhiem-to-chuc-ca-nhan-gay-cham-tre-trong-giao-von-cham-giai-ngan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư 2 nhà máy điện tại Quảng Ngãi]]>
Đó là dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I và Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất III. Tổng mức đầu tư của 2 dự án là trên 36 nghìn tỷ đồng. ]]>
2019-10-28 20:41:09 2019-10-28 20:41:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15197-thu-tuong-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-2-nha-may-dien-tai-quang-ngai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư ra nước ngoài khởi sắc trong 10 tháng đầu năm]]>
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, tính chung trong 10 tháng năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 411,92 triệu USD ]]>
2019-10-26 23:16:38 2019-10-26 23:16:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15202-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-khoi-sac-trong-10-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu hút FDI 10 tháng 2019: Thực chất hơn!]]>
Thời gian qua, đã có 1.145 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. ]]>
2019-10-26 21:58:24 2019-10-26 21:58:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15200-thu-hut-fdi-10-thang-2019--thuc-chat-hon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vốn xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến là 111.689 tỷ đồng]]>
Con số này thấp hơn tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 94 là 4,782 tỷ USD (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). ]]>
2019-10-26 20:55:32 2019-10-26 20:55:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15198-von-xay-dung-san-bay-long-thanh-giai-doan-1-du-kien-la-111-689-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư UAE vào Việt Nam]]>
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, UAE có nhiều tiềm lực về vốn và công nghệ, trong khi Việt Nam đang là nước phát triển năng động, là thị trường, điểm đến đầu tư, kinh doanh hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới. Vì thế, thị trường Việt Nam còn nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư UAE. ]]>
2019-10-15 20:40:38 2019-10-15 20:40:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15113-nhieu-co-hoi-cho-cac-nha-dau-tu-uae-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vẫn còn tiềm năng vô cùng lớn để nâng tầm hợp tác 2 nước, Việt Nam - Campuchia]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam - Campuchia năm 2019 diễn ra chiều ngày 04/10/2019. ]]>
2019-10-04 22:27:23 2019-10-04 22:27:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15046-van-con-tiem-nang-vo-cung-lon-de-nang-tam-hop-tac-2-nuoc-viet-namcampuchia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu, khởi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong quý I/2020]]>
Bộ Giao thông vận tải phải khẩn trương triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, khởi công trong quý I/2020. ]]>
2019-10-04 22:14:37 2019-10-04 22:14:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15045-thu-tuong-yeu-cau-khoi-cong-du-an-cao-toc-my-thuancan-tho-trong-quy-i2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đường sắt Cát Linh-Hà Đông phải đưa vào vận hành trong năm nay]]>
“Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đưa dự án vào sử dụng với điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn”. ]]>
2019-10-02 08:40:02 2019-10-02 08:40:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15024-duong-sat-cat-linh-ha-dong-phai-dua-vao-van-hanh-trong-nam-nay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các KCN, KKT đã “hút” được 10,1 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng đầu năm]]>
Lũy kế nâng tổng số dự án vốn đầu tư nước ngoài lên 8.970 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 187,4 tỷ USD. ]]>
2019-09-27 15:57:55 2019-09-27 15:57:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14982-cac-kcn-kkt-da-hut-duoc-101-ty-usd-von-fdi-trong-9-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/