KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2020-10-28 18:44:07 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Dự án đường nối Vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình được điều chỉnh tăng thêm vốn]]>
Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2017-2021): 2.839 tỷ đồng (tăng 243 tỷ đồng). Giai đoạn II (2021-2025): 2.487,5 tỷ đồng (tăng 97,5 tỷ đồng). ]]>
2020-10-17 11:30:53 2020-10-17 11:30:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17341-du-an-duong-noi-vung-kinh-te-bien-nam-dinh-voi-cao-toc-cau-gie-ninh-binh-duoc-dieu-chinh-tang-them-von.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[9 tháng đầu năm 2020: Điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công]]>
Tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng Chín và 9 tháng đều đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. ]]>
2020-09-29 09:58:52 2020-09-29 09:58:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17245-9-thang-dau-nam-2020--diem-sang-giai-ngan-von-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chú trọng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao từ Pháp]]>
Đây là lĩnh vực mà Việt Nam đang rất quan tâm và đồng thời cũng là thế mạnh của nhiều tập đoàn đến từ Pháp. ]]>
2020-09-28 21:41:02 2020-09-28 21:41:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17237-chu-trong-thu-hut-cac-du-an-dau-tu-cong-nghe-cao-tu-phap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ]]>
Kiên quyết không để tình trạng còn rào cản, còn cơ chế, chính sách, quy định bất cập, không phù hợp với tình hình thực tiễn đối với đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội. ]]>
2020-09-18 14:46:28 2020-09-18 14:46:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17207-thao-go-kho-khan-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh-va-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong---.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam]]>
Theo bà Tào Thị Thanh Hương, Đại sứ Việt Nam tại Singapore, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Singapore đầu tư tại Việt Nam. ]]>
2020-09-17 16:57:19 2020-09-17 16:57:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17202-khuyen-khich-doanh-nghiep-singapore-dau-tu-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tìm chiến lược để tối ưu cơ hội đầu tư vào Việt Nam sau đại dịch COVID-19 ]]>
“...chúng tôi nhận thức, Việt Nam cần phải có quyết tâm cao hơn nữa, đổi mới tư duy, hành động mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo trong quá trình triển khai”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ quan điểm. ]]>
2020-09-08 08:11:22 2020-09-08 08:11:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17166-tim-chien-luoc-de-toi-uu-co-hoi-dau-tu-vao-viet-nam-sau-dai-dich-covid-19-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 8, số vốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tăng 15,8%]]>
Dẫn đầu là thị trường Đức với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 28% tổng vốn đầu tư. ]]>
2020-08-30 18:11:06 2020-08-30 18:11:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17125-thang-8-so-von-doanh-nghiep-viet-nam-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-tang-158.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhu cầu vốn đầu tư công của miền Trung 2021-2025 cao gấp 3,1 lần so với giai đoạn trước]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, việc xác định nhu cầu đầu tư của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là khá cao so với khả năng cân đối nguồn vốn NSNN và chưa phù hợp với khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công năm 2019. ]]>
2020-08-27 15:55:34 2020-08-27 15:55:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17113-nhu-cau-von-dau-tu-cong-cua-mien-trung-2021-2025-cao-gap-31-lan-so-voi-giai-doan-truoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giai đoạn 2016-2020: NSTW giao cho vùng Tây Nguyên thực tế giảm 3.424,48 tỷ đồng]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thực tế giao cho các địa phương trong vùng Tây Nguyên hàng năm thấp hơn phương án ban đầu là 585,229 tỷ đồng do ngân sách trung ương bị hụt thu. ]]>
2020-08-27 11:28:19 2020-08-27 11:28:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17110-giai-doan-2016-2020--nstw-giao-cho-vung-tay-nguyen-thuc-te-giam-3-42448-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng nhu cầu vốn kế hoạch năm 2021 vùng TD&MNPB tăng 1,49 lần năm 2020]]>
Ngược lại, các địa phương có nhu cầu vốn ODA thấp hơn Kế hoạch 2020 do một dự án đã hoàn thành; chỉ tập trung bố trí cho các dự án chuyển tiếp và các dự án đã ký hiệp định. ]]>
2020-08-27 10:02:58 2020-08-27 10:02:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17108-tong-nhu-cau-von-ke-hoach-nam-2021-vung-tdmnpb-tang-149-lan-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Covid-19 tái bùng phát ở Việt Nam, vốn thực hiện các dự án FDI tiếp tục giảm]]>
Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài giảm trong 8 tháng năm 2020, chỉ bằng 94,9% so với cùng kỳ, đạt 11,35 tỷ USD. ]]>
2020-08-26 17:22:48 2020-08-26 17:22:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17101-covid-19-tai-bung-phat-o-viet-nam-von-thuc-hien-cac-du-an-fdi-tiep-tuc-giam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[4 tháng cuối năm 2020: Chúng ta phải giải ngân khoảng 350.000 tỷ đồng!]]>
Khi chỉ còn 20 tuần nữa, tức là hơn 4 tháng là kết thúc năm 2020, nhiệm vụ giải ngân hết trên 55% số vốn đầu tư còn lại (khoảng 350.000 tỷ đồng) là rất nặng nề. ]]>
2020-08-21 15:48:02 2020-08-21 15:48:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17072-4-thang-cuoi-nam-2020--chung-ta-phai-giai-ngan-khoang-350-000-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiến độ giải ngân từ cuối tháng 7 đến nay đã có sự chuyển biến]]>
Vẫn có 29 bộ, cơ quan trung ương và 06 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%, trong đó, có 15 bộ, cơ quan trung ương và 01 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. ]]>
2020-08-21 13:59:34 2020-08-21 13:59:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-17069-tien-do-giai-ngan-tu-cuoi-thang-7-den-nay-da-co-su-chuyen-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhà đầu tư Việt Nam đã có mặt tại 24 quốc gia, vùng lãnh thổ]]>
Trong 7 tháng đầu năm 2020, nhà đầu tư Việt Nam đầu tư nhiều nhất tại Đức, với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 36,6% tổng vốn đầu tư ]]>
2020-08-02 13:54:32 2020-08-02 13:54:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16987-nha-dau-tu-viet-nam-da-co-mat-tai-24-quoc-gia-vung-lanh-tho.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việt Nam thu hút được 3,15 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng đầu năm]]>
Sau khi giảm thấp nhất trong tháng 6, vốn đầu tư điều chỉnh tháng 7 đã có sự gia tăng trở lại, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 992,2 triệu USD, tăng gấp gần 3,7 lần so với tháng 6/2020. ]]>
2020-08-02 13:10:00 2020-08-02 13:10:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16986-viet-nam-thu-hut-duoc-315-ty-usd-von-fdi-trong-7-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 7/2020: Các dự án được đẩy nhanh tiến độ, giải ngân đạt mức cao nhất giai đoạn 2016-2020]]>
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7/2020 ước tính đạt 45,7 nghìn tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2020-08-01 12:57:12 2020-08-01 12:57:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16985-thang-72020--cac-du-an-duoc-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-dat-muc-cao-nhat-giai-doan-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam 6,2 triệu USD nghiên cứu vắc xin ngừa COVID-19]]>
Cụ thể, khoản viện trợ này sẽ dùng cho công tác mua sắm và cung cấp thiết bị nhằm nâng cao năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, phục vụ nghiên cứu và phát triển vắc xin mới và xét nghiệm chẩn đoán nhanh. ]]>
2020-07-30 20:30:13 2020-07-30 20:30:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16969-ngan-hang-the-gioi-ho-tro-viet-nam-62-trieu-usd-nghien-cuu-vac-xin-ngua-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 8/2020, sẽ triển khai các hội nghị xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025]]>
Theo quy định tại Điều 59, Điều 65 Luật Đầu tư công năm 2019, thì chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa là Chính phủ phải báo cáo Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. ]]>
2020-07-28 17:11:48 2020-07-28 17:11:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16958-thang-82020-se-trien-khai-cac-hoi-nghi-xay-dung-ke-hoach-trung-han-2021-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sự năng động, sáng tạo trong giải ngân của Thanh Hóa, Nghệ An cần được nhân rộng!]]>
Đây là hai tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, thuộc top đầu cả nước. ]]>
2020-07-28 15:37:20 2020-07-28 15:37:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16956-su-nang-dong-sang-tao-trong-giai-ngan--cua-thanh-hoa-nghe-an-can-duoc-nhan-rong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cuối 2020, Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chính]]>
Đó là: Xúc tiến đầu tư; tham mưu, đề xuất chính sách; và truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. ]]>
2020-07-24 09:45:01 2020-07-24 09:45:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16927-cuoi-2020-to-cong-tac-thuc-day-hop-tac-dau-tu-nuoc-ngoai-se-tap-trung-vao-3-nhiem-vu-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Lâm Đồng]]>
Theo Công văn số 939/TTg-CN, ngày 21/7/2020 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. ]]>
2020-07-24 09:39:01 2020-07-24 09:39:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16926-thu-tuong-dong-y-dieu-chinh-bo-sung-quy-hoach-phat-trien-cac-kcn-tinh-lam-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Bình sắp có sân golf tiêu chuẩn quốc tế]]>
Theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký phê duyệt, Quảng Bình đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sân gofl tiêu chuẩn quốc tế. ]]>
2020-07-24 09:12:17 2020-07-24 09:12:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16925-quang-binh-sap-co-san-golf-tieu-chuan-quoc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hàng tháng, sẽ công khai kết quả giải ngân của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương]]>
Thủ tướng Chính phủ sẽ họp giao ban 1 tháng/lần với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. ]]>
2020-07-20 11:14:56 2020-07-20 11:14:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16906-hang-thang-se-cong-khai-ket-qua-giai-ngan-cua-tung-bo-co-quan-trung-uong-va-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Chính phủ lập đoàn kiểm tra “gỡ” khó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công]]>
Từ ngày 18/7 đến 31/8/2020, 7 đoàn công tác của Chính phủ sẽ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (kể cả vốn ODA) năm 2020. ]]>
2020-07-20 10:21:38 2020-07-20 10:21:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16905--chinh-phu-lap-doan-kiem-tra-go-kho-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra 9 nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư chậm]]>
Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các địa phương trên toàn quốc về công tác giải ngân vốn đầu tư công ngày 17/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra 6 nguyên nhân khách quan và 3 nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng giải ngân chậm. ]]>
2020-07-17 12:02:59 2020-07-17 12:02:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16893-bo-ke-hoach-va-dau-tu-chi-ra-9-nguyen-nhan-dan-den-giai-ngan-von-dau-tu-cham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải ngân đầu tư công: "Chỉ nói chung chung thì khó có thể nêu cao tinh thần trách nhiệm"!]]>
“Năm nay, chúng ta phải giải ngân khoảng 28 tỷ USD, tương đương trên 630.000 tỷ đồng. Trong đó, địa phương chiếm gần 80%, còn lại là các bộ, ngành", Thủ tướng chỉ rõ. ]]>
2020-07-17 11:17:17 2020-07-17 11:17:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16892-giai-ngan-dau-tu-cong---chi-noi-chung-chung-thi-kho-co-the-neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, số lượng dự án PPP giảm 67,77%]]>
Trong năm 2018, trên cả nước thực hiện 90 dự án PPP (trong đó có 51 dự án BT), năm 2019, số lượng dự án PPP được thực hiện giảm xuống còn 29 dự án. ]]>
2020-07-14 18:05:41 2020-07-14 18:05:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16878-nam-2019-so-luong-du-an-ppp-giam-6777.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam hậu Covid-19]]>
Hiện nay, Việt Nam được đánh là quốc gia có thành tích đầy ấn tượng trong việc khống chế đại dịch Covid-19 và là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu của doanh nghiệp Nhật Bản sau đại dịch. ]]>
2020-07-09 20:54:24 2020-07-09 20:54:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16857-thuc-day-dau-tu-nhat-ban-vao-viet-nam-hau-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 295 triệu USD cải thiện giáo dục đại học Việt Nam]]>
Thông qua khoản hỗ trợ này, cơ sở vật chất của các trường đại học vốn quá tải và cũ kỹ sẽ được nâng cấp thành hạ tầng hiện đại, tích hợp, xanh và sẵn sàng cho chuyển đổi kỹ thuật số. ]]>
2020-07-01 14:18:07 2020-07-01 14:18:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16802-ngan-hang-the-gioi-ho-tro-295-trieu-usd-cai-thien-giao-duc-dai-hoc-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nửa đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài tăng 11,4%]]>
Như vậy, bất chấp đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn không "ngại" đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. ]]>
2020-06-27 12:45:30 2020-06-27 12:45:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16778-nua-dau-nam-2020-tong-von-dau-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-tang-114.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/