KINHTEVADUBAO.VN - Đầu tư 2020-04-07 04:39:08 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Giải quyết dứt điểm vướng mắc tại những dự án của các DN do UBQLVNN làm chủ sở hữu]]>
Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp làm việc để xử lý từng vấn đề thuộc trách nhiệm; rà soát lại toàn bộ các vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty. ]]>
2020-03-28 21:53:58 2020-03-28 21:53:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16272-giai-quyet-dut-diem-vuong-mac-tai-nhung-du-an-cua-cac-dn-do-ubqlvnn-lam-chu-so-huu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Do Covid-19, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2020 thấp nhất giai đoạn 2016-2020]]>
Tuy nhiên, điểm tích cực theo Tổng cục Thống kê là vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước quý I/2020 đạt mức tăng khá 13,2%. ]]>
2020-03-27 16:04:49 2020-03-27 16:04:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16261-do-covid-19-von-dau-tu-toan-xa-hoi-thuc-hien-quy-i2020-thap-nhat-giai-doan-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vốn FDI thực hiện quý I/2020 ước tính đạt 3,9 tỷ USD, giảm 6,6%]]>
Ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 4 tỷ USD, chiếm 72,3% tổng vốn đăng ký cấp mới. ]]>
2020-03-27 14:21:45 2020-03-27 14:21:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16263-von-fdi-thuc-hien-quy-i2020-uoc-tinh-dat-39-ty-usd-giam-66.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sớm "gỡ" vướng cơ chế, chính sách cho dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành]]>
Từ tháng 7/2019 đến nay, các gói thầu của dự á nđường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã bị đình trệ do không được bố trí vốn giải phóng mặt bằng và vốn xây lắp. ]]>
2020-03-26 22:46:42 2020-03-26 22:46:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16255-som--go--vuong-co-che-chinh-sach-cho-du-an-duong-cao-toc-ben-luclong-thanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng ]]>
Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương phấn đấu giải ngân 100% số kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Có biện pháp, giải pháp cụ thể và chế tài mạnh mẽ trong triển khai thực hiện. ]]>
2020-03-26 22:31:52 2020-03-26 22:31:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16254-day-manh-thuc-hien-giai-ngan-von-dau-tu-cong-bu-dap-phan-thieu-hut-tang-truong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 49,3 triệu USD]]>
Trong đó, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 14,7 triệu USD, chiếm 29,9% tổng vốn đầu tư ]]>
2020-03-26 17:40:11 2020-03-26 17:40:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16264-3-thang-dau-nam-2020-viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-493-trieu-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự kiến cuối tháng 4, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. ]]>
2020-03-17 14:08:23 2020-03-17 14:08:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16179-du-kien-cuoi-thang-4-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2021: Sẽ khánh thành toàn tuyến Trung Lương-Mỹ Thuận]]>
Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải lập phương án thu phí tuyến TP. Hồ Chí Minh- Trung Lương để giảm tai nạn giao thông, đồng thời có nguồn kinh phí tái đầu tư. ]]>
2020-03-09 12:55:40 2020-03-09 12:55:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16122-nam-2021--se-khanh-thanh-toan-tuyen-trung-luong-my-thuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tết và Covid-19 khiến giải ngân ĐTC tháng 2/2020 chỉ đạt 8,3% kế hoạch]]>
Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2020-02-28 23:37:45 2020-02-28 23:37:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16057-tet-va-covid-19-khien-giai-ngan-dtc-thang-22020-chi-dat-83-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[COVID-19 đã bắt đầu tác động đến thu hút đầu tư nước ngoài ]]>
Tuy nhiên, nếu không tính các dự án lớn trên tỷ USD, thì tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong hai tháng đầu năm 2020 chỉ bằng 53,4% so với cùng kỳ năm 2019 ]]>
2020-02-28 23:23:28 2020-02-28 23:23:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16048-covid-19-da-bat-dau-tac-dong-den-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP có gì mới?]]>
Ngày 28/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. ]]>
2020-02-28 20:43:50 2020-02-28 20:43:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16040-quy-dinh-ve-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-ppp-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiến độ một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc – Nam còn chậm]]>
Đó là nhận định được nêu rõ tại Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Thông báo này vừa được Văn phòng Chính phủ phát hành. ]]>
2020-02-28 20:40:11 2020-02-28 20:40:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16039-tien-do-mot-so-doan-duong-bo-cao-toc-tuyen-bacnam-con-cham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 30 triệu USD]]>
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 30,3 triệu USD. ]]>
2020-02-28 14:07:40 2020-02-28 14:07:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-16058-2-thang-dau-nam-viet-nam-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-hon-30-trieu-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dừng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Vinpearl Air]]>
Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Nhà đầu tư về việc dừng phê duyệt chủ trương đầu tư, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật ]]>
2020-02-21 22:41:26 2020-02-21 22:41:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15993-dung-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-van-tai-hang-khong-vinpearl-air.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 3.112.256 triệu đồng cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện 2 dự án lớn]]>
Nguồn vốn này được lấy từ từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Bộ Giao thông vận tải. ]]>
2020-02-20 22:31:27 2020-02-20 22:31:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15992-giao-3-112-256-trieu-dong-cho-bo-giao-thong-van-tai-thuc-hien-2-du-an-lon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội được phép chi 2540,230 tỷ đồng xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2]]>
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2. ]]>
2020-02-11 22:03:29 2020-02-11 22:03:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15909-ha-noi-duoc-phep-chi-2540230-ty-dong-xay-dung-cau-vinh-tuygiai-doan-2.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ sớm ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công ]]>
Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. ]]>
2020-02-04 23:09:26 2020-02-04 23:09:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15860-se-som-ban-hanh-cac-nguyen-tac-tieu-chi-va-dinh-muc-phan-bo-von-dau-tu-cong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh diện tích đất sân bay Long Thành giai đoạn 1 lên khoảng 1.810 ha]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. ]]>
2020-02-03 20:06:26 2020-02-03 20:06:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15857-dieu-chinh-dien-tich-dat-san-bay-long-thanh-giai-doan-1-len-khoang-1-810-ha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng đầu tiên của năm, Việt Nam đầu tư 4 triệu USD ra nước ngoài]]>
Trong các quóc gia nhận đầu tư của Việt Nam, Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 3.538 nghìn USD, chiếm 89,1%. ]]>
2020-02-01 16:56:13 2020-02-01 16:56:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15849-thang-dau-tien-cua-nam-viet-nam-dau-tu-4-trieu-usd-ra-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy mô dự án FDI mới tháng 01/2020 đạt mức 17,3 triệu USD]]>
Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy mô vốn đăng ký bình quân của dự án mới tăng ấn tượng, từ 3,6 triệu USD trong tháng 01/2019 lên 17,3 triệu USD trong tháng 01/2020. ]]>
2020-02-01 15:02:59 2020-02-01 15:02:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15848-quy-mo-du-an-fdi-moi-thang-012020-dat-muc-173-trieu-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung 1.862,929 tỷ đồng vốn ngân sách 2016-2020 cho một số bộ, địa phương]]>
Nguồn vốn được lấy từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại các bộ, ngành và địa phương. ]]>
2020-02-01 14:34:15 2020-02-01 14:34:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15846-bo-sung-1-862929-ty-dong-von-ngan-sach-2016-2020-cho-mot-so-bo-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hạn chế tối đa tình trạng điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án]]>
Đó là một trong những nhiệm vụ được nêu bật tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, theo Quyết định 166/QĐ-TTg. ]]>
2020-02-01 14:16:42 2020-02-01 14:16:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15843-han-che-toi-da-tinh-trang-dieu-chinh-tong-muc-dau-tu-du-an.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng đầu tiên của năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp]]>
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nướcđạt thấp so với kế hoạch năm (4,2%). ]]>
2020-01-30 16:11:19 2020-01-30 16:11:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15834-thang-dau-tien-cua-nam-2020-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-thap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[FDI 2019 và dự báo năm 2020]]>
Năm 2019, bức tranh kinh tế Việt Nam tiếp tục chứng kiến nhiều điểm sáng, 12/12 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). ]]>
2020-01-30 06:03:28 2020-01-30 06:03:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15826-fdi-2019-va-du-bao-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phê duyệt chủ trương xây dựng tuyến đường bộ ven biển 2.791,4 tỷ đồng]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định. ]]>
2020-01-22 14:57:43 2020-01-22 14:57:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15819-phe-duyet-chu-truong-xay-dung-tuyen-duong-bo-ven-bien-2-7914-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu EVN đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 dự án nguồn điện]]>
Cụ thể là các nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, Quảng Trạch 2, Dung Quất 1, Dung Quất 3, Ô Môn 3, Ô Môn 4; các dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, Yaly mở rộng, Trị An mở rộng; dự án thủy điện tích năng Bác Ái. ]]>
2020-01-22 14:29:53 2020-01-22 14:29:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15816-thu-tuong-yeu-cau-evn-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-10-du-an-nguon-dien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Thế giới và Thụy Sỹ viện trợ 10,5 triệu USD cho hành lang xe buýt nhanh mới tại TP. Hồ Chí Minh]]>
Tuyến buýt này, với 28 bến đỗ trên quãng đường 23km, sẽ cung cấp dịch vụ vận tải tin cậy nối trung tâm thành phố và các khu vực ngoại thành phía Đông Nam và Tây Bắc. ]]>
2020-01-15 16:25:18 2020-01-15 16:25:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15770-ngan-hang-the-gioi-va-thuy-sy-vien-tro-105-trieu-usd-cho-hanh-lang-xe-buyt-nhanh-moi-tai-tp--ho-chi-minh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất: Không sử dụng vốn nhà nước]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Dự án). ]]>
2020-01-14 10:16:43 2020-01-14 10:16:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15762-du-an-nha-ga-t3-san-bay-tan-son-nhat--khong-su-dung-von-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DFC mong muốn hợp tác với Việt Nam để đầu tư vào hạ tầng kết nối 5 nước khu vực sông Mekong]]>
Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Adam Boehle đã chia sẻ điều này với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp chiều ngày 08/-1/2020. ]]>
2020-01-09 11:50:43 2020-01-09 11:50:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15724-dfc-mong-muon-hop-tac-voi-viet-nam-de-dau-tu-vao-ha-tang-ket-noi-5-nuoc-khu-vuc-song-mekong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thứ 5 trên toàn quốc]]>
Ngày 06/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 27/QĐ-TTg thành lập Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1. Như vậy, đến nay đã có 5 khu CNTT tập trung trên toàn quốc. ]]>
2020-01-09 11:35:29 2020-01-09 11:35:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-15723-thanh-lap-khu-cong-nghe-thong-tin-tap-trung-thu-5-tren-toan-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/