Cụ thể là, sản lượng tiêu thụ ô tô của toàn thị trường trong tháng 10 đạt mức 22.363 chiếc, tăng 5% so với tháng 9/2015 và tăng 50% so với tháng 10/2014. Tuy nhiên, tổng sản lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA trong tháng 10/2015 giảm nhẹ (75 chiếc) so với tháng 09/2015 (Biểu đồ 1). Như vậy, tính đến hết tháng 10/2015, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 163.855 chiếc, tăng 60.392 chiếc, tương ứng tăng 58% so với cùng kỳ năm 2014.

Chi tiết cho từng chủng loại như sau: Sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 13.109 chiếc, tăng 2,5%; xe thương mại đạt 8.213 chiếc, tăng 8,2% và xe chuyên dụng đạt 1.046 chiếc, tăng 6,4% so với tháng 09/2015. Sản lượng xe lắp ráp trong nước tháng 10/2015 đạt 15.925 xe, giảm 0,1% so với tháng trước, trong khi đó số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.443 xe, tăng 19% so với tháng trước.

Đối với từng thành viên của VAMA, sản lượng tiêu thụ trong tháng 10/2015 có phần chững lại so với tháng 09, nhưng so với cùng kỳ năm 2014, thì tất cả các thành viên đều tăng mạnh, ngoài trừ Vinamotor (giảm 35%).

Cụ thể, Thaco tiếp tục đứng đầu về sản lượng tiêu thụ, với 7.282 chiếc, chiếm 38% thị phần toàn Ngành, giảm 1% so với tháng trước, nhưng tăng 73% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, sản lượng tiêu thụ chủ yếu tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 3.087 chiếc, giảm 2%, Thaco Kia đạt 2.127 chiếc tăng 3%, Vinamazda đạt 1.834 chiếc giảm 5%... so với cùng kỳ năm 2014. Vị trí thứ hai tiếp tục thuộc về Toyoa, với 3.4.372 chiếc, chiếm 22,8% thị phần toàn ngành, giảm 6% so với tháng 09/2015 và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp đến là GM Vietnam đạt 794 chiếc, tăng 119%, Honda đạt 833 chiếc, tăng 71%..., so với cùng kỳ 2014.