Theo Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 53 chiều nay, ngày 22/2.

Tuy phiên họp chỉ diễn ra 1 ngày (chiều ngày 22/2 và sáng ngày 23/2), nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét nhiều nội dung quan trọng như: Cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ; cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng (ảnh: TTXVN)

Liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tại Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, thì dự kiến trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%).

Số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương được phân bổ gồm: Các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (2%), cơ quan Chủ tịch nước: 3 đại biểu (0,6%); các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 133 đại biểu (26,6%); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 đại biểu (3%)... Dự kiến trong tổng số 95 đại biểu Quốc hội là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng, thì có 12-14 đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Một điểm đáng chú ý nữa trong cơ cấu đại biểu là số đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu (5%-10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 đại biểu (10%), đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu (32%)./.