Theo Chỉ số phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi (EMI) của HSBC ngày 9/6, các thị trường mới nổi tiếp tục tăng trưởng sản lượng một cách chậm chạp và tháng Năm.

Cụ thể là, chỉ số EMI tháng 5 đạt 50,6 từ mức 50,4 trong tháng 4, mức cao nhất trong vòng ba tháng nhưng vẫn dưới mức xu hướng 53,8 trong vòng tám năm rưỡi khi khảo sát chỉ số này.

Sản lượng sản xuất tăng lần đầu tiên trong vòng ba tháng mặc dù ở tốc độ còn yếu. Tại khu vực dịch vụ, các hoạt động gia tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.

Trong số các thị trường mới nổi lớn nhất, Trung Quốc tăng trưởng nhiều về sản lượng lần đầu tiên trong vòng bốn tháng, Ấn Độ đạt tăng trưởng đáng kể nhất từ tháng Sáu năm 2013 tới giờ mặc dù tốc độ còn yếu. Sản lượng của Brazil trì trệ nhất trong khi khu vực tư nhân của Nga sụt giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5/2009.

Đơn hàng mới tăng nhẹ hơn trong tháng 5 nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức trung bình yếu của năm 2014. Công việc tồn đọng giảm sút 5 tháng liên tiếp mặc dù ở mức nhẹ. Trong khi đó, việc làm tiếp tục giảm và với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 6/2009.

Áp lực lạm phát vẫn còn khá nhẹ trong tháng 5 với lạm phát giá đầu vào không thay đổi từ mức tháng 4, mức thấp trong vòng mười tháng gần đây. Giá cả tăng ở tốc độ cao nhất trong vòng 5 tháng mặc dù chỉ ở mức nhẹ.

Chỉ số sản lượng tương lai của các thị trường mới nổi HSBC, khảo sát kỳ vọng của các doanh nghiệp trong vòng 12 tháng tới, giảm mạnh xuống mức thấp mới trong tháng 5, với lòng tin trong khu vực dịch vụ yếu đáng kể./.