Đền Parthenon ở Athens, Hy Lạp.
Tòa nhà quốc hội Brazil tại Brasilia.
Bảo tàng Nghệ thuật São Paulo ở São Paulo, Brazil.
Đền Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tòa nhà Sáng tạo, Khoa học và Công nghệ tại Đại học Florida Bách khoa ở Lakeland.
Tòa nhà Empire State ở New York, New York.
Bảo tàng nghệ thuật đương đại Niterói (MAC) ở Rio de Janeiro, Brazil.
Casa Mila ở Barcelona, Tây Ban Nha.
Bảo tàng Nghệ thuật Kimbell ở Fort Worth, Texas.
Fallingwater ở Mill Run, Pennsylvania.

22 tòa nhà đẹp nhất thế giới

Theo các kiến trúc sư, những người kiếm sống bằng nghề xây dựng thì các tòa nhà này giống như những bức tranh và là tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tuyệt đẹp. (Tham khảo Travel and Leisure)

           

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 16 >>