Tổ hợp tháp và đền đài tại Thánh địa Mỹ Sơn: Thuộc địa phận của tỉnh Quảng Nam. Nơi đây cũng là địa điểm duy nhất được công nhận là di sản văn hóa thế giới thuộc thể loại này ở Việt Nam.
Cụm tháp xoay quanh Đồ Bàn – Bình Định: Cụm tháp được xây dựng trong thế kỷ 10-11. Các tháp có các phù điêu trang trí đặc sắc.
Tháp Po Klong Garai – Phan Rang: Thuộc địa phận thành phố Phan Rang, các tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14 để tưởng nhớ đến vị vua Po Klong Giarai.
Tháp Bà Po Nagar: Được xây dựng vào khoảng thế kỷ 12, 13, ngôi đền này được xây dựng vào lúc vương quốc đang cường thịnh và có tên là Hoàn Vương.
Tháp Nhạn – Phú Yên: Nằm ở địa phận tỉnh Phú Yên, trên núi Nhạn, tháp khi nhìn xa có hình thù như một chú nhạn đang chuẩn bị cất cánh bay. Tháp Nhạn được xây dựng vào những năm 1578-1580.

Khám phá các tháp chàm nổi tiếng dọc nẻo đất miền Trung Việt Nam

Người Chăm có một lịch sử ghi dấu đậm nét tại dải đất miền Trung của Việt Nam. Một trong số đó là các công trình tháp đồ sộ và độc đáo được xây dựng dọc nẻo đất này.

           

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 18 >>