Mông Cổ - đất nước của những thảo nguyên rộng lớn
Một lều đặc trưng của người Mông Cổ giữa thảo nguyên.
Đàn gia súc thảnh thơi gặm cỏ bên bờ hồ.
Một cảnh đi săn với đại bàng.
Dân du mục với công việc của mình.

Vẻ đẹp của thảo nguyên Mông Cổ

Viếng thăm Mông Cổ, đất nước của những thảo nguyên rộng lớn. Đến đây, bạn sẽ cảm thấy hòa mình hơn cùng thiên nhiên với đời sống của dân du mục từ xa xưa còn đến hiện nay.

           

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 17 >>