Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra trong ba ngày (27-29/10/2015) với sự tham dự của 343 đại biểu đại diện cho trên 84.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 13%/năm

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đều đạt và vượt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao, đứng ở tốp đầu của cả nước.

Qua 5 năm, kinh tế tăng trưởng bình quân hằng năm của Thái Nguyên ước đạt 13,1%, cao hơn 7,28% so với mức bình quân chung của cả nước, GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 46,4 triệu đồng… Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng.

Tình hình thu ngân sách Nhà nước, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều tăng trưởng mạnh. Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định (cây chè tiếp tục được đầu tư cải tạo).

Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị được tăng cường đầu tư, nhất là về hạ tầng giao thông; hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được cải thiện; hạ tầng thuỷ lợi và công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư đảm bảo. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng.

Ghi nhận những kết quả Tỉnh đã đạt được, đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhận định, thời gian qua Thái Nguyên đã có nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo; quá trình chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm và tìm ra một số khâu đột phá phát triển, nên đã tạo được bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của Tỉnh; hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên một số lĩnh vực còn bất cập; công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn ở mức độ cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên còn hạn chế; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền trên một số mặt hiệu quả chưa cao.

Thẳng thắn nhìn vào những khó khăn, hạn chế chính là động lực để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới (2015-2020) nỗ lực hơn nữa, đạt được mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên Khóa XVIII

Tăng tốc nhanh và bền vững

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó xác định rõ 15 chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 10%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: công nghiệp và xây dựng 53%; dịch vụ 36% và nông - lâm - thủy sản 11%...

Thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 16%/năm. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng (tương đương 3.300 USD); đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới (có 80% trở lên số đơn vị cấp huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới).

Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; phấn đấu đến năm 2020, có 80% số trường đạt chuẩn quốc gia; 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú…

Tạo việc làm tăng thêm cho 15.000 lao động/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 70%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2% trở lên (theo chuẩn mới)…

Kết nạp đảng viên tăng 4%/năm trên tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ; hơn 80% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của toàn thể đảng viên Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị đã kiện toàn các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó:

- Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND Tỉnh

- Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Bí thư Thành ủy TP. Thái Nguyên được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

- Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII tái cử khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.