Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2021, HNX đã tiếp nhận 16 doanh nghiệp chuyển giao dịch từ Sở GDCK TP.HCM (HOSE) sang HNX theo hướng dẫn tại Công văn 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm giảm tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE.

Ngày 5/8/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 4236/UBCK - PTTT hướng dẫn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HNX về HOSE. Theo đó, HNX đã thông báo cho 16 doanh nghiệp này và chốt ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu các doanh nghiệp này tại HNX là ngày 27/8/2021. Danh sách 16 doanh nghiệp bao gồm:

STT

Tên công ty

Mã CK

Vốn điều lệ (đồng)

Khối lượng cổ phiếu niêm yết (CP)

1

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

ABT

141,072,070,000

14,107,207

2

CTCP Bibica

BBC

154,207,820,000

15,420,782

3

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BSI

1,220,700,780,000

122,070,078

4

CTCP Dây cáp điện Việt Nam

CAV

576,000,000,000

57,600,000

5

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

DXS

3,582,012,080,000

358,201,208

6

CTCP Tập đoàn HAPACO

HAP

556,266,210,000

55,626,621

7

CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land

KHG

1,748,175,470,000

174,817,547

8

CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An

LAF

147,280,190,000

14,728,019

9

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

NSC

175,869,880,000

17,586,988

10

CTCP Tập đoàn PAN

PAN

2,163,585,800,000

216,358,580

11

CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình

QBS

693,299,280,000

69,329,928

12

CTCP Giống cây trồng Miền Nam

SSC

149,923,670,000

14,992,367

13

CTCP Thiết bị điện

THI

488,000,000,000

48 ,800,000

14

CTCP Chứng khoán Trí Việt

TVB

1,067,154,610,000

106,715,461

15

CTCP Khử trùng Việt Nam

VFG

320,888,640,000

32,088,864

16

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

VND

4,349,446,870,000

434,944,687

HNX cho biết, Sở đã đề nghị 16 doanh nghiệp trên liên hệ với Sở GDCK TP.HCM để đăng ký ngày giao dịch trở lại./.