Vốn đăng ký tăng mạnh so với cùng kỳ

Dẫn nguồn số liệu từ Cục quản lý đăng ký kinh doanh, Tổng cục Thống kê cho biết số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2021 là 8.038 doanh nghiệp, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2020, giảm 20,3% so với tháng 01/2021. Nguyên nhân là do tháng Hai trùng với thời điểm Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, đáng chú ý, số vốn đăng ký trong tháng 2/2021 tăng 15,9% so với tháng trước và tăng 85,6% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 80,1% và giảm 21,3%; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chờ làm thủ tục giải thể giảm 53,5% và giảm 32,2%. Đây những tín hiệu hết sức tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02/2021 tuy giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước song số vốn đăng ký tăng mạnh

Tính riêng trong tháng 02/2021, tương ứng với 8.038 doanh nghiệp thành lập là số vốn đăng ký đạt 179,7 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 56,9 nghìn người, giảm 20,3% về số doanh nghiệp, tăng 15,9% về vốn đăng ký và giảm 50,9% về số lao động so với tháng 01/2021. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2 đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 45,5% so với tháng trước và tăng tới 111,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, cả nước còn có 4.604 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 29,2% so với tháng trước và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; 3.593 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 80,1% và giảm 21,3%; 2.606 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 53,5% và giảm 32,2%; 1.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 28,4% và tăng 26,5%.

Như vậy, tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 334,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 172,8 nghìn lao động, tăng 4% về số doanh nghiệp, tăng 52,2% về vốn đăng ký và tăng 9,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 385,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6,5 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2021 là 720,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có hơn 11 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng năm 2021 lên 29,2 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 14,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 2 tháng đầu năm nay, có 33,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: 21,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 34%; 8,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 10,7%; 3,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 28,1%. Trung bình mỗi tháng có 16,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm do ảnh hưởng bởi dịch

Đáng chú ý, số liệu thống kê cho thấy số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm ở 12/17 lĩnh vực, trong đó, chủ yếu là các ngành nghề chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 90 doanh nghiệp quay lại hoạt động, chiếm 0,8%, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2020; Giáo dục và đào tạo (196 doanh nghiệp, chiếm 1,8%, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2020); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (486 doanh nghiệp, chiếm 4,4%, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2020); Khai khoáng (94 doanh nghiệp, chiếm 0,9%, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2020); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (160 doanh nghiệp, chiếm 1,5%, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2020);

Vận tải kho bãi (574 doanh nghiệp, chiếm 5,2%, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (3.954 doanh nghiệp, chiếm 35,8%, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2020); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (721 doanh nghiệp, chiếm 6,5%, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2020); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (582 doanh nghiệp, chiếm 5,3%, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2020); Xây dựng (1.760 doanh nghiệp, chiếm 16%, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2021, 16/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng. Các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là Sản xuất phân phối, điện, nước, gas; Vận tải kho bãi và Khai khoáng với tỷ lệ tăng lần lượt là 220%; 53,2% và 50%.

Trên cả nước có 5.564 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là những doanh nghiệp không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, qua kiểm tra của cơ quan thuế thì không tìm thấy và không liên lạc được. Những doanh nghiệp này có thể đang hoạt động, đã chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan nhà nước hoặc đã ngừng hoạt động nhưng không đăng ký./.