Theo Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, mà Hội đồng bầu cử quốc gia vừa công bố, có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong đó, 4 lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đều trúng cử đại biểu Quốc hội ở các thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trúng cử đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trúng cử đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trúng cử đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

4 lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước trúng cử đại biểu Quốc hội
Từ trái qua phải: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, do Hội đồng bầu cử quốc gia vừa tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021 vừa qua diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%...

4 lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đều trúng cử đại biểu Quốc hội
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Ảnh: QH

Đề cập cụ thể hơn về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường, cho biết, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri (đạt tỷ lệ 99,6% cử tri đi bầu). So với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số cử tri của cuộc bầu cử lần này nhiều hơn 2.037.651 cử tri, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cũng nhiều hơn 2.194.513 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước.

Liên quan đến tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Điểm cầu trực tiếp ở Trung ương dự kiến tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 15/7 tới. Sau sự kiện này mọi công tác chuẩn bị để báo cáo Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ Nhất sẽ hoàn tất...

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử. Với những đơn thư khiếu nại nếu có, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ chỉ đạo Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục làm việc và giải quyết theo quy định pháp luật. Hội đồng bầu cử quốc gia dự kiến họp phiên thứ 8 vào ngày 12/7 tới, để xem xét kết quả việc giải quyết khiếu nại nếu có, đồng thời xem xét thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV và làm các thủ tục liên quan như cấp thẻ cho đại biểu Quốc hội…, cũng như báo cáo trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, dự kiến khai mạc vào ngày 20/7 tới.

Liên quan đến tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Điểm cầu trực tiếp ở Trung ương dự kiến tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 15/7 tới. Sau sự kiện này mọi công tác chuẩn bị để báo cáo Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ Nhất sẽ hoàn tất.../.