Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thu từ dầu thô năm 2020 đạt 34.576 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán, thu nội địa đạt 1.244.073 tỷ đồng, bằng 102% dự toán (vượt 24.973 tỷ đồng), vượt 173.773 tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội. Trong số 55 địa phương ước hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán, trong đó có một số địa phương vượt trên 10% như Ninh Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thừa Thiến Huế, Lào Cai… Có 41/63 địa phương có tăng trưởng thu.

Năm 2021, Cơ quan thuế cần đạt số thu 1.116.700 tỷ đồng

Năm 2021, dự toán thu Ngân sách Nhà nước mà Quốc hội đã giao cho cơ quan thuế là 1.116.700 tỷ đồng, trong đó, thu dầu thô là 23.200 tỷ đồng, thu nội địa là 1.093.500 tỷ đồng. Ông Cao Tuấn Anh cho rằng, đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh trên thế giới tình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh tế được dự báo tăng trưởng thấp. Trong nước, nền kinh tế vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế và nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo ông Tuấn Anh, Cơ quan thuế sẽ theo dõi sát sao diễn biến tình hình sức khỏe doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ đã triển khai năm 2020, tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục ban hành các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế năm 2021... Năm 2021, ngành thuế sẽ tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế, trong đó sẽ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát kê khai, nộp thuế; triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh. Phấn đấu tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2021 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2021.

Nguồn thu thuế vượt dự toán năm 2020 góp phần đảo bảo nguồn lực chi cho các mục tiêu trọng điểm, như phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai

Trong một chia sẻ mới đây với báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, thu Ngân sách Nhà nước được xem là điểm sáng trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô năm 2020. Đại dịch Covid - 19 đã khiến cả thế giới đối mặt cùng một lúc với khủng hoảng y tế, suy thoái kinh tế và tình hình căng thẳng hơn về địa chính trị trong năm này. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các chỉ tiêu vĩ mô khác như lạm phát, tỷ giá, lãi suất vẫn giữ được ổn định. Xuất nhập khẩu và xuất siêu đều đạt kỷ lục. Thu ngân sách của năm 2020 vượt trên 170.000 tỷ đồng, qua đó đảm bảo nguồn lực để chi cho các mục tiêu trọng điểm như phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai và kích thích tăng trưởng kinh tế./.