Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo Văn phòng Quốc hội, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự- Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật. Cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 1 tỉnh Bình Dương. Như vậy có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV…

6 người có đơn phản ánh đều đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự- Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: QH

Tính đến ngày 12/7/2021, có 493 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Sau khi xem xét đơn phản ánh, các cơ quan có thẩm quyền kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Dẫu vậy, với tinh thần thận trọng, lắng nghe để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo- Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về 6 người có đơn phản ánh đều đảm bảo tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV./.