Phạt tới 100 triệu đồng đối với vi phạm quy định về tuyển sinh

21:59 | 25/01/2021 Print
- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP, ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, Nghị định quy định các mức phạt đối với vi phạm quy định về tổ chức và đối tượng tuyển sinh.

Vi phạm quy định về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Ảnh: Internet.

Phạt tới 60 triệu đồng đối với vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh

Theo đó, Nghị định quy định phạt tiền đối với vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh theo các mức phạt sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: Thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; Thông báo tuyển sinh không đủ thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh; không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được phép thực hiện.

Phạt tới 100 triệu đồng đối với vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh

Nghị định quy định phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học;

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học;

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.

Nghị định cũng quy định, phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 05 người học;

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 05 người học đến dưới 10 người học;

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khai man, sửa chữa giấy tờ trong hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động tuyển sinh và biện pháp khắc phục hậu quả như buộc trả lại cho người học số tiền đã thu…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021./.

Hồng Ánh

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư