"Dự chi” 12.000 tỷ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sỹ

16:15 | 10/11/2017 Print
- Bộ Giáo dục và Đào tạo dự định “xin chi” 12.000 tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sỹ trong thời gian tới.

Đây là một trong những nội dung của dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030” vừa được đưa ra lấy ý kiến dư luận.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải, nguyên nhân cần đào tạo thêm 9.000 tiến sỹ trong thời gian tới là nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018–2025, tầm nhìn 2030. Theo đó, Việt Nam cần đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ đạt tỷ lệ 35% tổng số giảng viên các cơ sở giáo dục đại học (tương đương với khoảng 9.000 tiến sỹ).

Theo dự thảo, trong tổng số 9.000 tiến sỹ cần đào tạo, thì sẽ đào tạo khoảng 5.000 tiến sỹ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới. Bắt đầu từ năm 2017 đến 2025 mỗi năm tuyển chọn khoảng từ 600 - 700 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài;

Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian tới cần đào tạo 9.000 tiến sỹ để phục vụ đổi mới giáo dục

Đào tạo khoảng 500 tiến sỹ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và trường đại học nước ngoài. Từ năm 2017 đến năm 2025 mỗi năm tuyển chọn khoảng 60-70 người;

Đồng thời, đào tạo khoảng 2.000 tiến sỹ tại các trường đại học đã được kiểm định ở Việt Nam; Thu hút khoảng 1.500 tiến sỹ đang công tác ở nước ngoài hoặc đang làm việc ngoài các cơ sở giáo dục đại học đến làm việc tại các trường đại học tại Việt Nam.

Muốn đạt được mục tiêu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát đánh giá nhu cầu đào tạo tiến sỹ của các cơ sở giáo dục đại học về số lượng, cơ cấu (theo lĩnh vực, ngành, chuyên ngành), xác định các lĩnh vực, ngành, chuyên ngành trọng tâm cần ưu tiên đầu tư đào tạo.

Tuyển chọn, cử giảng viên đủ điều kiện để đào tạo đạt trình độ tiến sỹ theo các phương thức: Đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; đào tạo theo hình thức liên kết, phối hợp với các cơ sở đại học nước ngoài và đào tạo tiến sỹ ở trong nước.

Đồng thời, đề án cũng đưa ra mục tiêu 100% cán bộ quản lý là chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng/viện trưởng, hiệu phó/phó viện trưởng được bồi dưỡng về quản trị trường đại học; 100% giảng viên được bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, về năng lực phát triển chương trình đào tạo, năng lực giảng dạy theo phương pháp hiện đại, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Ước tính, tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là khoảng 12.000 tỷ đồng, bao gồm 10.200 tỷ đồng từ kinh phí còn lại của Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 911/QĐ-TTg, ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ và 1.800 tỷ từ các cơ sở giáo dục đại học và đối tượng thụ hưởng Đề án.

Trước đó, để siết chặt đào tạo tiến sỹ sau khi nhiều luận án kém vẫn được cấp bằng, tháng 04/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ. Nhờ đó, tiêu chuẩn đầu vào và bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh, tiêu chuẩn với người hướng dẫn, đều đã được nâng lên.

Theo đó, người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sỹ.

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh;

Hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh;

Hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

đ) Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

Hoặc đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh.

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định./.

Hà Giang

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư