Bộ Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu phát triển ngày càng lớn mạnh

22:20 | 04/08/2016 Print
- Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và triển khai công tác năm 2016, ngày 04/08/2016, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Đồng thời, với vai trò là cơ quan thường trực Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Chính phủ và Quốc hội theo quy định. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020 được thực hiện tốt. Công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư nguồn vốn đầu tư công được đảm bảo. Các công tác về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, thống kê, thông tin, báo chí và tuyên truyền,…được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Trình bày đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân cho biết, trong 7 tháng đầu năm, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, nhất là khó khăn do thiên tai, ô nhiễm môi trường,…đã tác động đến kinh tế của cả nước. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nền kinh tế vẫn trên đà phục hồi và phát triển. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới cùng với số vốn đăng ký tăng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị

Về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, bà Phú Hà cho biết, sau khi Nghị quyết được ban hành, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán vốn. Nhờ đó tình hình giải ngân vốn đã có những cải thiện đáng kể.

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, theo đó Nghị quyết xác định mục tiêu cải thiện cả về điểm số và thứ hạng môi trường kinh doanh, cụ thể là đến hết năm 2016, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4; năm 2017 duy trì mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên Doing Business; và phấn đấu đạt trung bình ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới; đến năm 2020 một số chỉ tiêu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 3. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh tới mục tiêu cải cách toàn diện các quy định và điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển mạnh sang hậu kiểm; điện tử hóa các thủ tục, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức và tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp

Trình bày những nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và Đầu tư cho biết, Nghị quyết đã thể hiện những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp, truyền tải thông điệp về một chính phủ đổi mới và hành động, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế. Nội dung của Nghị quyết đề cập đến những nguyên tắc, tư tưởng, như Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh và phát triển; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện; loại bỏ các giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý; giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục sáng tạo, cống hiến, tâm huyết, hiến kế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch, chiến lược cho Đảng, Nhà nước; Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động các nguồn lực cho phát triển hạ tầng; Triển khai toàn diện, hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Bộ trưởng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, Bộ cần tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm tăng trưởng, kiểm soát lạm phát dựa trên tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết đã được ban hành. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình đã đề ra.

“Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao với 8 chữ “Trí, Hành, Kết, Tâm, Chuyên, Danh, Khát vọng” để xây dựng cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh thêm./.

Thanh Hà

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư