Cảnh báo về hành vi mạo danh cán bộ đăng ký kinh doanh

14:31 | 28/03/2017 Print
- Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư, thời gian qua, Cục đã nhận được phản ánh của một số phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố về các hiện tượng mạo danh cán bộ đăng ký kinh doanh để liên hệ với doanh nghiệp.

Cụ thể: Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố nhận được điện thoại mạo danh cán bộ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh yêu cầu hỗ trợ việc bán tài liệu pháp luật cho doanh nghiệp; Doanh nghiệp (chủ yếu là các doanh nghiệp mới thành lập) nhận được điện thoại mạo danh cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc cán bộ Cục thuế thông báo doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và yêu cầu doanh nghiệp phải mua các tài liệu pháp luật, cài đặt phần mềm, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt; Doanh nghiệp thường xuyên nhận được văn bản, điện thoại, thư điện tử... yêu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức có nộp phí, hoặc mua tài liệu, cài đặt phần mềm.

Báo động về hành vi mạo danh cán bộ đăng ký kinh doanh để vòi vĩnh doanh nghiệp

Về vấn đều này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh khẳng định, không có bất kỳ yêu cầu nào đối với Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố về việc bán tài liệu pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng thời, theo phản ánh của các Phòng Đăng ký kinh doanh, cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh cũng không gọi điện cho doanh nghiệp để thông báo mã số thuế, yêu cầu doanh nghiệp mua tài liệu pháp luật và xử phạt doanh nghiệp nếu không mua các tài liệu đó.

Ngày 10/3/2017, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã có thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố, yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố phổ biến thông tin, thông báo niêm yết công khai hiện tượng nêu trên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các doanh nghiệp trên địa bàn được biết.

Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh khuyến cáo: Các doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần cảnh giác các trường hợp mạo danh, lừa đảo; kiểm tra, xác thực chính xác thông tin yêu cầu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ có trả phí. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan công an tiến hành điều tra, xử lý các hành động mạo danh, lừa đảo theo quy định của pháp luật./.

Kim Hiền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư