Công ty quản lý quỹ thứ ba bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt trong năm 2020

17:12 | 21/12/2020 Print
- Cuối tuần qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã ban hành Quyết định số 334/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt. Đây là công ty quản lý quỹ thứ 3 bị nhà quản lý xử phạt năm 2020.

Theo quyết định của UBCK, Quản lý quỹ Thiên Việt bị phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Lý do bị phạt là vì báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định. Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2020 không có xác nhận của tổ chức lưu ký theo quy định tại Thông tư 212/2012/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Hầu hết các vi phạm của công ty quản lý quỹ là về không công bố thông tin đúng hạn

Trước đó, ngày 27/11/2020, Thanh tra UBCK cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ Amber. Mức phạt tiền với Công ty này là 70.000.000 đồng. CTCP Quản lý quỹ Amber đã có hành vi vi phạm hành chính khi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 soát xét, Báo cáo tài chính quý IV năm 2018, quý II năm 2019, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% quý IV năm 2018 so với quý IV năm 2017, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% quý II năm 2019 so với quý II năm 2018; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019…

Cũng trong ngành quản lý quỹ, năm 2020, công ty đầu tiên bị nhà quản lý xử phạt là Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge. Công ty này bị phạt 85.000.000 đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật về báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2019; Công ty báo cáo UBCKkhông đúng thời hạn quy định về: Báo cáo tài chính quý II/2019, các Báo cáo định kỳ tháng 1,5,6,10,11/2019, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên soát xét năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 kiểm toán.

Trong một trao đổi mới đây với báo chí, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCK cho biết, đại dịch Covid-19 xảy ra năm 2020 khiến một số khoảng thời gian hoạt động thanh tra, giám sát TTCK phải chịu chung quy định về giãn cách xã hội. Vì phải hạn chế đến vùng có dịch nên ngành chứng khoán tập trung giám sát online, kiểm tra online qua hồ sơ, yêu cầu báo cáo bằng văn bản, nếu có nghi ngờ. Theo đó, công tác thanh tra, giám sát, đảm bảo sự tuân thủ, minh bạch và liêm chính của TTCK được thực hiện liên tục, kết quả là số vụ xử lý vi phạm trên TTCK năm 2020 không giảm so với các năm trước đó.

Sang năm 2021, công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 95/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, với nhiều quy định mới và đặc biệt là bổ sung thêm chủ thể giám sát là Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam./.

Hồng Lĩnh

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư