Ngoại giao phải rất sáng tạo để “thi đua” với bạn bè quốc tế

17:13 | 27/10/2015 Print
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong tiến trình đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thi đua yêu nước trong ngành Ngoại giao phải rất sáng tạo để “thi đua” với bạn bè quốc tế, cùng với các nước đóng góp có trách nhiệm vào gìn giữ hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác, phát triển trong khu vực và quốc tế.

Sáng 27/10/2015, Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua-Khen thưởng Trung ương nêu rõ: Thi đua yêu nước là truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. Dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại: “thi đua là tinh thần quốc tế”, “thi đua chẳng những bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước của dân tộc ta, mà lại làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới”, “thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong công tác đối ngoại luôn được Lãnh đạo Bộ Ngoại giao quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, toàn diện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua của Bộ Ngoại giao đã lan rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần quốc tế trong sáng “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế”; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để ngành ngoại giao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mặt trận đối ngoại. Đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các mặt công tác như: nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách; đàm phán phân định, cắm mốc biên giới với các nước láng giềng; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, ngoại giao đa phương - kinh tế - văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và thông tin công tác đối ngoại...

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân điểm hình tiên tiến với tinh thần trách nhiệm cao, bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, tận tụy vì sự nghiệp đối ngoại của đất nước, đã tiếp bước các thế hệ đi trước làm vẻ vang truyền thống 70 năm của ngành Ngoại giao Việt Nam 1945-2015, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn môi trường hòa bình; tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước; nâng cao vai trò, uy tín của nước ta trên trường quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cùng với khoa học công nghệ phát triển rất nhanh đã tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Kinh tế thị trường; tiến bộ công bằng xã hội; dân chủ - pháp quyền; hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, vì hoà bình - phát triển và cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu là xu hướng chung của nhân loại. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là trung tâm phát triển năng động của kinh tế thế giới; các nước lớn tăng cường sức mạnh quân sự, tập hợp lực lượng, tranh giành ảnh hưởng trong khu vực ngày càng quyết liệt. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố có biểu hiện gia tăng. Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường.

Trải qua 30 năm Đổi mới, mặc dù vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhưng thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều. Thời gian tới, thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đều lớn, đan xen nhau và chuyển hóa lẫn nhau. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra là rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết và tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, các Hiệp định FTA giữa Việt Nam với EU, với Hàn Quốc, với Liên minh kinh tế Á-Âu cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, bối cảnh quốc tế và trong nước đòi hỏi chúng ta phải kiên định mục tiêu lợi ích quốc gia, dân tộc là cao nhất, đoàn kết nhất trí, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh; hội nhập và phát triển, tiến cùng thời đại, sánh vai với bạn bè trên thế giới - như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đã đề ra.

“Trong tình hình mới, nhiệm vụ của ngành Ngoại giao là rất nặng nề, đòi hỏi các đồng chí phải luôn kiên định mục tiêu và quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; nỗ lực hành động quyết liệt và lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần thiết thực với hiệu quả ngày càng cao để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ đất nước” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu thực sự, thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào công tác của mình. Trong tiến trình đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thi đua yêu nước trong ngành Ngoại giao phải rất sáng tạo để “thi đua” với bạn bè quốc tế, cùng với các nước đóng góp có trách nhiệm vào gìn giữ hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác, phát triển trong khu vực và quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn./.

Trang Trần

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư