Manila: Hòa trộn đông tây

07:00 | 28/11/2019 Print
Manila là thủ đô và là trung tâm kinh tế, chính trị của Philippines. Đây là thành phố có mật độ dân số thuộc dạng cao nhất của thế giới. Manila có lịch sử lâu đời và sau đó từng là trung tâm của người Tây Ban Nha ở vùng Viễn Đông. Nhiều công trình tại Manila được ghi nhận là các địa văn hóa lịch sử có giá trị quan trọng. Kiến trúc Manila là sự pha trộn giữa phương Tây và châu Á.

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư