Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng: Khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội

16:11 | 06/04/2021 Print
- Năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt vai trò tham mưu, tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Hải Phòng tiếp tục trở thành cực tăng trưởng vững mạnh của miền Bắc.

Nâng cao vai trò và hiệu quả của công tác tham mưu


Ảnh: Tập thể công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Xác định vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham mưu, tổng hợp cho phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã luôn cố gắng theo sát, nắm bắt các chủ trương, chính sách, định hướng của Thành ủy và UBND Thành phố để có kế hoạch tham mưu cho Thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố thực sự hiệu quả và có tầm nhìn. Năm 2020 Sở đã tham mưu Thành phố hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo cấp có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tham mưu Dự thảo báo cáo của Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, Tiểu ban Văn kiện Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố về các nội dung kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Cùng với đó, tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình Biển Đông - Hải đảo, Chương trình phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố...

Trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Sở đã tham mưu trình UBND Thành phố ban hành các Chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Kế hoạch về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của Thành phố; Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020- 2021.

Chủ trì thực hiện các báo cáo khác về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bổ sung, cập nhật thông tin, số liệu vào Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh Thành phố hấp dẫn, năng động”. Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; Kế hoạch về Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng. Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong năm Sở đã trình UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về việc khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại Thành phố; tham mưu Ban Cán sự Đảng, UBND Thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Trong năm 2020, Sở đã tiếp nhận và xử lý 19.263 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó cấp đăng ký thành lập mới cho 2.907 doanh nghiệp và 1.546 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Thời gian trung bình xử lý hồ sơ là 1,75 ngày làm việc, đã rút ngắn khoảng 43% thời gian so với thời gian quy định (03 ngày làm việc). Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện thủ tục trực tuyến tính từ 01/7/2020 đến nay đã đạt 100%. Đẩy mạnh triển khai các tiện ích phục vụ tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đầu tư, Sở đã tham mưu, đề xuất báo cáo Thành phố giao Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và chỉ đạo, đôn đốc hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; kịp thời báo cáo, đề xuất phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án cấp thiết của thành phố; rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016 - 2020. Xây dựng kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021.

Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2021 - 2025. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 5 năm 2021 - 2025.

Bên cạnh đó Sở cũng đã làm tốt công tác tổng hợp việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cho các Sở, ngành, địa phương; các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố phục vụ các phiên họp thường kỳ của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố; tổng hợp, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2021 và 5 năm 2021-2025 trình HĐND Thành phố thông qua. Đồng thời tích cực, chủ động hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021 – 2025…

Phát huy cao vai trò cuả cơ quan “đầu mối”- Kết nối giữa chính quyền Thành phố và nhà đầu tư, Sở tăng cường đảy mạnh công tác xúc tiến đầu tư với nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú; đảm bảo việc tuyên truyền, quảng bá thông tin về tiềm năng đầu tư của Thành phố đến tay các nhà đầu tư nước ngoài một cách có hiệu quả nhất. Trong năm 2020, Sở tiếp và làm việc với 06 đoàn khách từ các quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc; chủ động trao đổi các thông tin về môi trường đầu tư của thành phố với các đầu mối liên lạc của các nhà đầu tư nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam khi đến làm việc.

Kết quả, Sở đã thẩm định cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 89 dự án; thẩm định chủ trương đầu tư cho 23 dự án, thẩm định bổ sung 03 dự án, 04 báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư, là thường trực Hội đồng thẩm định 03 dự án nhóm A; ban hành 06 quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và thực hiện nhiều thủ tục đầu tư khác.

Mặt khác, công tác phối hợp cũng được quan tâm chú trọng. Sở đã tham gia cùng với các sở chuyên ngành trong công tác thẩm định dự án đầu tư có cấu (phần xây dựng. Năm qua đã thẩm định phê duyệt/điều chỉnh 10 dự án của các Tổ chức Phi chính phủ (NGO) với tổng giá trị viện trợ đạt 91.452 triệu đồng. Kiểm tra tình hình thực hiện 01 dự án sử dụng vốn NGO.

Tổng hợp báo cáo của Sở và Ban cán sự Đảng UBND Thành phố theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố. Tham mưu, đề xuất việc giải quyết tình huống phát sinh và các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án PPP; thẩm định/thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án thanh toán quỹ đất BT (dự án được cấp phép xây dựng để chuyển giao lại cho Nhà nước); đề xuất dừng 02 dự án PPP. Trong công tác quản lý nhà nước và tư vấn về đấu thầu, Sở đã thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 dự án; tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố năm 2020. Thẩm định, thẩm định điều chỉnh 80 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tổng hợp công tác đấu thầu, gửi văn bản đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu thầu năm 2019. Giải quyết các kiến nghị trong công tác đấu thầu của huyện Vĩnh Bảo và huyện Cát Hải. Trung tâm Tư vấn đấu thầu của Sở đã ký 64 Hợp đồng tư vấn, đến nay đã hoàn thành 60 hợp đồng tư vấn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư tiếp tục được Tở triển khai thực hiện tốt.

Tính đến 07/12/2020, đã rà soát thủ tục đầu tư của 08 dự án; tổ chức kiểm tra hoạt động đầu tư của 12 dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố; tổ chức kiểm tra hoạt động đầu tư của 30/36 dự án theo kế hoạch. Hoàn thành rà soát 31 dự án trong phạm vi khoanh vùng để quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng. Gửi yêu cầu cho hơn 530 nhà đầu tư thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo định kỳ 6 tháng.

Kiểm tra 51 dự án/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Lập biên bản xác nhận tình trạng không hoạt động của 06 dự án; thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 09 dự án. Thực hiện yêu cầu giải trình tình hình hoạt động đối với 1.855 doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 1.414 doanh nghiệp, 94 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cho biết tiếp tục hoàn thành tốt vai trò tham mưu, tổng hợp để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. Chủ động, tăng cường công tác phối kết hợp với các cấp, các ngành để kịp thời tổng hợp thông tin, báo cáo, tham mưu đề xuất giải pháp bổ sung, điều chỉnh trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo đó, Sở cần triển khai các nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong Thành phố kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021, xây dựng các kế hoạch năm 2022. Tổ chức xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi được thông qua; thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo hướng lựa chọn và triển khai các dự án đầu tư cụ thể hóa các khâu đột phá chiến lược đã xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Tham mưu UBND Thành phố giao kế hoạch và chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 25 dự án trọng điểm năm 2021; 31 dự án, công trình dự kiến khởi công năm 2021; 23 dự án, công trình dự kiến khánh thành năm 2021. Tham mưu đề xuất việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn Thành phố. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai dự án đầu tư, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực phát triển. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 204 nghìn tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,5 - 3,0 tỷ USD. Đổi mới hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tham mưu tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng năm 2021.

Tham mưu rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, đảm bảo thời gian trung bình thẩm định các dự án nhóm B, C khoảng 25 ngày (theo quy định là 30 ngày), Dự án nhóm A là 30 ngày (quy định là 45 ngày), rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp còn 1,5 ngày (quy định là 03 ngày làm việc). Tập trung nghiên cứu, phân công nhiệm vụ hợp lý, khoa học và tăng cường kiểm tra, đôn đốc để hạn chế chậm tiến độ giải quyết công việc theo yêu cầu của UBND Thành phố. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức.

Chú trọng bồi dưỡng công chức theo các ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Tiếp tục đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường. Giữ vững vị trí xếp hạng PCI của Thành phố Hải Phòng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt. Hoàn thành và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020; tổ chức thực hiện đánh giá chỉ số DDCI năm 2021./.

Nguyễn Hằng

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư