Tăng kiểm soát chất lượng hàng hóa trên thị trường tài chính

09:52 | 20/04/2021 Print
- Những nội dung hợp tác mới, vừa được Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ký kết với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đang mang lại kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hàng hoá nói riêng, tính minh bạch trên thị trường chứng khoán nói chung.

Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng có vai trò quan trọng trong cải thiện chất lượng hàng hoá, tính minh bạch cho thị trường chứng khoán. Ảnh: VACPA

Theo Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), tổ chức này vừa ký kết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Biên bản hợp tác song phương cho giai đoạn mới 2021 - 2025. Phạm vi hợp tác trong giai đoạn mới được hai bên thống nhất mở rộng trên nhiều mặt, trong đó, tập trung vào: Trao đổi thông tin; kiểm soát chất lượng; đào tạo, hội thảo. Các bên còn tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tài liệu chuyên môn do hai bên biên soạn trên cơ sở thống nhất thành lập Tổ điều phối, để tạo thuận lợi và đẩy nhanh việc triển khai các hoạt động hợp tác hiệu quả.

“Việc ký kết hợp tác lần này có ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi mong muốn bên cạnh việc duy trì phối hợp giữa hai bên trong lĩnh vực truyền thống là thị trường cổ phiếu, sẽ tiếp tục mở ra trang mới cho sự hợp tác giữa hai đơn vị cả trên thị trường phái sinh, các sản phẩm mới và trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới. Việc hợp tác sẽ giúp đảm bảo chất lượng kiểm soát hàng hóa trên thị trường tài chính…”, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho hay.

Theo nhìn nhận của ông Phạm Sỹ Danh, Chủ tịch VACPA, để thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch lành mạnh, phát triển bền vững, thì luôn đòi hỏi sự đồng bộ của 3 yếu tố liên quan đến: Bản cáo bạch của các công ty đại chúng, báo cáo đánh giá của cơ quan kiểm toán độc lập và kiểm soát của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

“VACPA tin tưởng các kết quả đạt được trong thời gian tới tiếp tục góp phần quan trọng vào mục tiêu cải thiện minh bạch hóa thông tin kinh tế tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao lợi ích của nhà đầu tư và các bên liên quan, thúc đẩy thị trường chứng khoán, cũng như nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam phát triển…”, ông Danh kỳ vọng./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư