PCC1 nhắm đích đầu tư các dự án năng lượng quy mô lớn

14:02 | 26/04/2021 Print
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Xây lắp điện I (PCC1) mới đây đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu tăng trưởng tương đối linh hoạt và thận trọng phù hợp với bối cảnh tăng trưởng kinh tế chung năm 2021. Công ty xác định tập trung đầu tư phát triển mới hiệu quả các dự án trọng tâm trong lĩnh vực năng lượng và bất động sản trong năm bản lề khởi đầu giai đoạn tăng trưởng bứt phá 2021-2025.

Các lĩnh vực tăng trưởng tốt, tợi nhuận vượt kế hoạch

Năm 2020, sản xuất kinh doanh của PCC1 nhìn chung đạt kết quả khá khả quan bất chấp những khó khăn trong lĩnh vực cốt lõi là đầu tư năng lượng và xây lắp do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covidd 19 kéo dài.

ĐHĐCĐ PCC1 thống nhất thông qua các chỉ tiêu SXKD 2021

Tổng doanh thu năm 2020 ghi nhận đạt 6.679 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 544 tỷ đồng, tương đương 116%, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu là 8,15%. Năm 2020, công ty đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.593 tỷ đồng tăng lên 1.912 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Báo cáo của HĐQT do Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn trình bày tại ĐHCCD cho thấy năm 2020, doanh nghiệp đã hoàn thành đưa vào vận hành 2 nhà máy điện, góp phần duy trì mức tăng trưởng cao về qui mô đầu tư năng lượng. Cụ thể là 2 nhà máy thủy điện Bảo Lạc B và Sông Nhiệm 4 đã hoàn thành trong nửa đầu năm 2020 vượt kế hoạch từ 1-3 tháng song song với kiểm soát chất lượng đầu tư, vận hành an toàn và hiệu quả công trình, đồng thời hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư thủy điện Thượng Hà, Bảo Lạc A.

Về đầu tư dự án điện gió, PCC1 đã hoàn thành phát triển 3 nhà máy điện gió tại Quảng Trị gồm dự án Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên, bám sát tiến độ tổng thể công trình. Việc triển khai mua sắm, đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị Tuabin điện gió cũng đã triển khai hiệu quả.

Trong mảng sản xuất, dịch vụ và kinh doanh thương mại, doanh nghiệp đã hoàn thiện năng lực trong việc cung cấp vật tư thiết bị điện đến cấp điện áp 500kV, hỗ trợ cho các hợp đồng tổng thầu EPC. Công ty TNHH Cột thép Đông Anh (DAST) đơn vị thành viên đã ký được đơn hàng xuất khẩu cột viễn thông MonoPole đi Úc, đã xuất lô cột mẫu và đang thương thảo hợp đồng sản xuất hàng loạt.

Trong năm 2020 PCC1 đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với 3 hãng sản xuất vật tư thiết bị điện: ABB, Siemens, LS Electric để được hưởng chính sách tài chính, ưu đãi giá.Công tác thương mại tiêu thụ sản phẩm đầu ra và cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho công ty gang thép Cao Bằng đã triển khai hiệu quả bước đầu giúp tham gia kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty liên kết; thâm nhập thị trường khoáng sản và luyện kim; bổ sung doanh thu và lợi nhuận cho hoạt động SXKD.

Đáng chú ý, xếp hạng tín dụng tiếp tục được nâng cao đã giúp doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục về thu xếp vốn tín dụng cho các dự án điện gió cả ngắn hạn, dài hạn, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ đầu tư.

Với kết quả sản xuất doanh tích cực này, ĐHCĐ PCC1 đã thống nhất thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 theo đề xuất tại tờ trình của HĐQT PCC1 là 20%/vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng cổ phiếu việc với thời gian hoàn thành không muộn hơn quý IV/2021. Như vậy, phương án chi trả cổ tức năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua cao hơn so với tỷ lệ kế hoạch 15% nhờ lợi nhuận năm 2020 đạt vượt chỉ tiêu đã đặt ra với mức đạt tương đương 116% kế hoạch năm.

Tiếp tục đầu tư mới các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản

Năm 2021, Ban lãnh đạo PCC1 đặt mục tiêu linh hoạt phù hợp với bối cảnh phục hồi của nền kinh tế. Theo đó các chi tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản đưa ra đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua với tổng doanh thu năm 2021 dự kiến đạt 8.003 tỷ đồng, tương đương 120% kế hoạch năm 2021, lợi nhuận sau thuế dự kiến 513 tỷ đồng, đạt tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 6,38%.

Theo nhận định của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn, nhu cầu phụ tải điện năm 2021 và các năm tiếp theo sẽ tăng trở lại theo tăng trưởng GDP, các chính sách của Chính phủ tiếp tục theo hướng ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), điện khí (LNG), đầu tư lưới truyền tải theo hình thức BOO, đây là cơ hội cho công ty tiếp tục chiến lược đầu tư, hợp tác đầu tư các dự án năng lượng và lưới truyền tải điện. Đây cũng là cơ hội cho PCC1 phát triển qui mô tổng thầu EPC với các công trình lưới điện, đa dạng hoá quy mô thầu một phần hay toàn bộ các nhà máy điện NLTT, các dự án điện gió ngoài khơi, các nhà máy LNG.

Về mục tiêu đầu tư phát triển các dự án năng lượng mới, năm 2021 PCC1 sẽ tập trung lên kế hoạch đầu tư phát triển các dự án điện gió và thuỷ điện với tổng công suất dự kiến khoảng 300 MW. Thời gian dự kiến khởi công và đầu tư trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Trong đó vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 30% cơ cấu nguồn vốn đầu tư, còn lại vốn vay là 70%, t ỷ lệ sở hữu của PCC1 tại mỗi dự án giữ mức chi phối tối thiểu là 51%.

Trong lĩnh vực bất động sản, ông Tuấn đánh giá thị trường bất động sản sau một thời gian khó khăn cấp phép dự án mới tiếp tục mở ra cơ hội cho PCC1 triển khai nhanh các dự án đã cơ bản sẵn sàng về thủ tục pháp lý đầu tư để đưa sản phẩm ra thị trường, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực nhiều dư địa này.

Theo đó, Chủ tịch PCC1 nhấn mạnh mục tiêu tập trung phát triển mới trong chiến lược trung và dài hạn loạt dự án với sản phẩm đa dạng thuộc các phân khúc sản phẩm hỗn hợp cao tầng như chung cư, diện tích văn phòng và thương mại cùng với các loại nhà thấp tầng gồm biệt thự, nhà liền kề. Quy mô dự án từ 1-50 ha với tổng mức đầu tư/dự án dự kiến 1.000 đến 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ 2021-2030. Với lợi thế kinh nghiệm và các dự án đã có, PCC1 kỳ vọng lĩnh vực bất động sản có thể duy trì tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu trên 15%, góp phần đáng kể vào tăng trưởng trong cơ cấu doanh thu của toàn doanh nghiệp.

Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn theo ESOP

Bên cạnh đó, phương án phát hành cổ phiếu mới và bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP cũng được HĐQT PCC1 trình ĐHĐCĐ 2021 với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương 3% tổng số lượng cổ phiếu PCC1 đang lưu hành và bằng 5.735.631 cổ phiếu, theo đó tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến phát hành là 57.356.310.000 đồng, giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.Tổng số tiền thu được theo chương trình ESOP sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty chuẩn bị cho chiến lược tăng trưởng đột phá giai đoạn 2021-2025 của công ty.

Đáng chú ĐHĐCĐ 2021 cũng đã thông qua việc thay đổi tên Công ty; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế theo tờ trình của HĐQT. Theo đó, thay đổi tên công ty hiện nay là Công ty CP Xây lắp điện I thành Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1 Group). Mục tiêu để phù hợp với qui mô, ngành nghề, sản phẩm với các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh, tăng nhận diện thương hiệu, nâng cao vị thế và hình ảnh của Công ty trên thị trường cạnh tranh mức độ ngày một gia tăng.

Hiếu Phương

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư