Chứng khoán APG lý giải lợi nhuận quý I/2021 tăng mạnh

08:13 | 29/04/2021 Print
- Theo báo cáo tài chính quý I/2021, trong kỳ Công ty cổ phần chứng khoán APG ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, đạt hơn 8,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 2,5 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán từ đầu năm 2021 đến nay diễn biến tích cực đã giúp bức tranh lợi nhuận của khối công ty chứng khoán, trong đó có Công ty chứng khoán APG, mã chứng khoán APG niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) có nhiều điểm sáng. Báo cáo tài chính quý I/2021 mà APG công khai mới đây cho thấy, trong kỳ Công ty đạt 13,2 tỷ đồng doanh thu, hơn 8,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với các chỉ tiêu này đạt được trong cùng kỳ năm trước lần lượt là 4,9 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng.

Lý do chủ yếu giúp lợi nhuận trong quý I/2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước là doanh thu từ mảng môi giới tăng, đồng thời lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí hoạt động tăng không đáng kể. Tại thời điểm quý I/2021, APG có khoản lợi nhuận chưa phân phối là 67,3 tỷ đồng.

Đại hội cổ đồng thường niên năm 2021 của APG vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu. APG đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 với tổng doanh thu 79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, lần lượt tăng 214% và 38% so với năm 2020. Năm nay, APG có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ đồng lên 730 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông năm 2021 của APG đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%

Liên quan đến tính khả thi của kế hoạch kinh doanh năm nay, ông Trần Thiên Hà, Tổng giám đốc APG cho biết, cách xây dựng kế hoạch kinh doanh năm được APG tiếp cận theo hướng thận trọng. Chỉ cần thanh khoản của thị trường tiếp tục được duy trì ở mức tích cực như hiện tại, thì việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh là khả thi.

Ông Hà cho biết thêm, bên cạnh củng cố các mảng kinh doanh có lợi thế như tư vấn tài chính, năm nay APG tập trung thúc đẩy mảng môi giới cho khách hàng tổ chức, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), nâng cao năng lực tài chính nhằm hỗ trợ cho thực hiện kế hoạch kinh doanh thành công./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư