Phát triển kinh tế tập thể: Tuổi trẻ Vĩnh Phúc đang khẳng định vai trò tiên phong

08:12 | 20/11/2015 Print
- 40 Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên trên các lĩnh vực được thành lập với hơn 600 thành viên tham gia và sẽ còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới đang và sẽ là nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc.

Tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế

Xác định đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, trong những năm qua, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc có nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên, phát triển các mô hình kinh tế, nhất là kinh tế tập thể. Tuổi trẻ Vĩnh Phúc đã và đang xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi.

Đến nay, Vĩnh Phúc đã có 40 Tổ hợp tác, Hợp tác xã (HTX) thanh niên trên các lĩnh vực được thành lập mới như: HTX Cơ khí; HTX Dịch vụ chăn nuôi; HTX Chăn nuôi & chế biến rắn; HTX mộc …với hơn 600 thành viên tham gia. Có thể kể đến một số CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế được duy trì phát triển tốt và hình thành những mô hình mới, tiêu biểu như việc thành lập HTX Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí thanh niên xã Nam Viêm (thị xã Phúc Yên) từ CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế đã duy trì và phát triển hơn 10 năm; HTX Dịch vụ Nông nghiệp, Chăn nuôi & Chế biến Rắn Thanh niên Vĩnh Sơn và HTX Rèn Thanh niên Lý Nhân (thuộc Huyện đoàn Vĩnh Tường) hay HTX nông thôn mới Đại Phúc (thuộc Huyện đoàn Bình Xuyên) kinh doanh và trồng cây dược liệu, thu hút được 10 lao động thường xuyên với mức lương trung bình hơn 3 triệu đồng/tháng.

Điển hình như mô hình sản xuất cơ khí tổng hợp của đoàn viên Quách Xuân Tú (thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc). Năm 2010, với 60 triệu đồng vốn vay từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm của Tỉnh đoàn, anh Tú đã đầu tư sản xuất, phát triển mô hình sản xuất cơ khí tổng hợp: Khung nhôm, cửa kính, cửa cuốn…. và đến năm 2013, anh Tú đã hoàn trả cả vốn và lãi. Đến cuối năm 2014, anh Tú tiếp tục vay thêm 170 triệu đồng để mua máy móc, thiết bị mới, mở rộng quy mô sản xuất. Việc phát triển mô hình kinh tế này giúp gia đình anh thu trên 300 triệu đồng/năm, tạo công ăn, việc làm thường xuyên cho khoảng 4 lao động với mức thu nhập bình quân 5- 6 triệu đồng/tháng.

Điều đáng mừng là dù kinh tế trong nước dù có những giai đoạn khó khăn, song phần lớn các Tổ hợp tác, HTX thanh niên trong các lĩnh vực vẫn duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, có lãi. Nhiều HTX tăng cường năng lực nội tại, chú trọng phát triển và huy động nguồn vốn góp của xã viên; hoạt động liên kết, hợp tác giữa hợp tác xã với HTX, Tổ hợp tác được mở rộng.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc đã và đang khẳng định vai trò tiên phong thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Vai trò của tỉnh đoàn phải là yếu tố then chốt

Là lực lượng trẻ, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý tưởng sáng tạo, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật nhanh, song khó khăn của mỗi đoàn viên, thanh niên khi lập nghiệp không chỉ là thiếu kinh nghiệm mà quan trọng hơn là thiếu vốn.

Xuất phát từ nhu cầu và những khó khăn của thanh niên trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu ngay tại chính mảnh đất quê hương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành, Thị đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tỉnh hướng dẫn các cơ sở Đoàn kiện toàn các tổ vay vốn do Đoàn thanh niên làm chủ, đăng ký cho đoàn viên, thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, vốn HSSV.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 11- 2014, tổng dư nợ vốn ủy thác thông qua NHCSXH tỉnh đạt trên 182 tỷ đồng. Trong năm 2014, Ban chuyên môn chủ động phối hợp với các Huyện, Thị, Thành đoàn giải ngân cho 41 dự án thanh niên phát triển kinh tế từ Quỹ phát triển Tài năng trẻ với tổng số vốn trên 2 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đang vay vốn Quỹ phát triển Tài năng trẻ lên 120 dự án với tổng dư nợ lên gần 6 tỷ đồng và quản lý nguồn vốn vay từ quỹ Quốc gia về việc làm với gần 3 nghìn tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay này, nhiều đoàn viên, thanh niên đã tìm tòi, sáng tạo, tìm ra nhiều hướng phát triển kinh tế, mô hình kinh tế mới; đồng thời, thành lập thêm các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế.

Thông qua các hoạt động và dự án hỗ trợ, đã khơi dậy, phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện của mỗi đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, họ được tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ mới; tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế do Đoàn tổ chức, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế điển hình mang lại giá trị kinh tế cao.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động phối hợp tích cực với Sở KHCN, Sở NN & PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT tại 100% các Huyện, Thị, Thành đoàn về chăn nuôi, trồng trọt, thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và tham gia, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý các Tổ hợp tác và cán bộ nòng cốt để thành lập Hợp tác xã thanh niên; trang bị những kỹ năng, kiến thức, các quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của các mô hình liên kết hợp tác, Tổ hợp tác và Hợp tác xã; phát huy hiệu quả các CLB Khuyến nông, các CLB thanh niên phát triển kinh tế, các tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức cho cán bộ đoàn đi tham quan mô hình HTX điển hình của các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Qua đó, tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên có thêm kinh nghiệm trong việc sản xuất, kinh doanh và định hướng được sự phát triển loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và Hợp tác xã thanh niên; tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đơn vị.

Được biết, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phát triển rộng rãi các mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả, tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các HTX thanh niên hiện có và các HTX mới thành lập, đặc biệt là phát triển mô hình Tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả; tạo điều kiện cho các đoàn viên, thanh niên được tiếp xúc với những nguồn vốn ưu đãi; đổi mới công tác hướng nghiệp và giải quyết việc làm; xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ./.

Anh Đức

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư