Chứng khoán Thiên Việt muốn giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 49%

16:58 | 03/06/2021 Print
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần dành cho nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn, nhưng Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt không muốn duy trì tỷ lệ này ở mức 100% mà thay vào đó là tối đa 49%, nên đang trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, mã chứng khoán TVS đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa chốt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 2 nội dung gồm: tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TVS là 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; chuyển trụ sở chính của TVS từ Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Hà Nội sang Tòa nhà Harec, 4 Láng Hạ, Hà Nội. Hội đồng quản trị của TVS còn đề nghị cổ đông thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc TVS thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về TVS muộn nhất là trước 16h30 ngày 14/6 tới.

Liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài, theo báo cáo thường niên năm 2020 của TVS, nhà đầu tư ngoại sở hữu 24,9% cổ phần của Công ty, còn lại là cổ đông trong nước. Điều này có nghĩa là nếu được đại hội cổ đông thông qua, thì tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TVS vẫn còn nhiều ngay cả khi giảm từ 100% xuống tối đa 49%.

Theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài được phép mua cổ phần để sở hữu đến 100% vốn tại công ty chứng khoán Việt Nam. Điều này có nghĩa nếu các công ty chứng khoán không có quy định khác, thì mặc nhiên, nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu 100% cổ phần của công ty chứng khoán ở Việt Nam. Tuy nhiên, một khi các công ty chứng khoán không muốn mở room sở hữu cổ phần tối đa đến 100% cho nhà đầu tư nước ngoài, thì phải được đại hội cổ đông thông qua.

Mới đây, một tổ chức cùng ngành chứng khoán là Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, mã chứng khoán HCM niêm yết trên HOSE, cũng đã giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần với nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 100% xuống 49%. Sau quyết định này của HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa với mã chứng khoán HCM từ 100% xuống 49% từ ngày 12/5/2021. Lý do HCM đưa ra quyết định này là lo ngại nếu duy trì tỷ lệ room sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài lên tới 100%, thì đối mặt với rủi ro bị hành xử như một nhà đầu tư nước ngoài với nhiều bất lợi so với nhà đầu tư trong nước. Hơn nữa, sau 4 năm thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HCM lên đến 100%, nhưng thực tế tỷ lệ này chỉ xoay quanh 49% - 51%./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư