Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới

10:03 | 28/05/2021 Print
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định công nhận huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đức Linh là huyện miền núi, nằm về phía Tây tỉnh Bình Thuận. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện từ khi bắt đầu triển khai năm 2011 còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,81%; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành 16,09 triệu đồng năm; nông nghiệp nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn yếu kém; đời sống vật chất tinh thần của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao 11,47%, chênh lệnh giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị lớn; tiêu chí xã nông thôn mới đạt thấp, bình quân 3,45 tiêu chí/xã, hầu hết các xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Đức Linh

Xác định nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện đã tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu kỹ đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung quyết liệt để thực hiện đạt được những mục tiêu của Chương trình đã đề ra, phấn đấu đến năm 2020, Huyện được công nhận huyện nông thôn mới.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng góp sức của người dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh đã thay đổi rõ nét, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục, y tế hiện đại, mang lại sự hài lòng cho nhân dân. Đến nay, 9/9 tiêu chí nông thôn mới đều đạt, 10/10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nổi bật là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển mạnh, đã cơ bản đáp ứng khá tốt yêu cầu phát triển sản xuất, cũng như sinh hoạt của người dân, là điểm nổi bật, tạo bộ mặt mới khu vực nông thôn: 100% xã đều có đường nhựa đến trung tâm xã và kết nối đến trung tâm huyện, 100% đường huyện quản lý, đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, các tuyến đường còn lại có tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa cao.

Bên cạnh đó, Huyện chú trọng xây dựng mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ gia đình với doanh nghiệp. Điển hình như mô hình chuỗi liên kết sản xuất lúa nếp giữa Hợp tác xã Nông nghiệp Công Thành Đức Linh - xã Đức Chính với nông dân các xã Nam Chính, Đức Chính gắn với bao tiêu sản phẩm lúa và nếp; mô hình chuỗi liên kết sản xuất giống rau giữa Công ty ViNo với nông dân các xã Đức Tín, Mê Pu, Đa Kai; chuỗi liên kết trồng bưởi da xanh của Hợp tác xã Bưởi da xanh Đông Hà với các đơn vị tiêu thụ…

Ngoài ra, công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa được tăng cường vào các khâu sản xuất và tổ chức liên kết phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, hiệu quả và bền vững. Nhiều mô hình mới được thực hiện thí điểm mang lại hiệu quả như: Mô hình trồng chuối ghép mô xã Đức Hạnh, Trà Tân; mô hình trồng dâu nuôi tằm ở xã Sùng Nhơn; huyện cũng tích cực phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông triển khai thực hiện mô hình trồng mới cây điều ghép cao sản 10 ha ở Đức Hạnh, mô hình nuôi cá chép giòn, trồng măng tây ở Tân Hà, mô hình canh tác lúa ở Nam Chính… từ đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cho đến nay, cơ cấu kinh tế của Huyện chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; đời sống vật chất, tinh thần của đại đa số người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện rõ nét, chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên; thu nhập bình quân của người dân nông thôn trên địa bàn huyện tăng 2,8 lần so với năm 2011 (năm 2011 là 16 triệu đồng người năm). Tỷ lệ hộ nghèo cuối giai đoạn 2016-2020 giảm còn 1,20% vào năm 2020. Ngoài ra, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa nông thôn trên địa bàn ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy…

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đức Linh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bải đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Anh Quyền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư