Công nhận TP. Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

16:23 | 30/06/2020 Print
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 901/QĐ-TTg, ngày 26/06/2020 công nhận TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

TP. Yên Bái có 8 xã là Tuy Lộc, Minh Bảo, Tân Thịnh, Âu Lâu, Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Tiến và Văn Phú. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân, đến hết năm 2019, thành phố Yên Bái đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kinh tế - xã hội, hạ tầng giao TP. Yên Bái ngày càng khang trang

Bộ mặt nông thôn của thành phố có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Giao thông nông thôn của các xã đã có bước phát triển với 100% đường liên xã, đường đến thành phố được kiên cố hóa đạt chuẩn; tất cả các tuyến đường trục chính liên thôn được kiên cố hóa đảm bảo đi lại thuận tiện cho nhân dân. Trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới vừa qua, TP. Yên Bái đã được đầu tư nâng cấp, xây mới được gần 212km đường nhựa, đường bê tông xi măng; đầu tư xây dựng, sửa chữa được 12 công trình thủy lợi, kiên cố hóa trên 10 km kênh mương; hệ thống thủy lợi của xã đảm bảo nhu cầu tưới tiêu cho trên 900ha đất sản xuất nông nghiệp.

Trong giai đoạn 2011-2019, TP. Yên Bái đã tập trung ưu tiên các nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế của Tỉnh và Thành phố để đầu tư hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới với 780 dự án chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ máy móc phát triển ngành nghề nông thôn, thực hiện an toàn thực phẩm… với tổng kinh phí hỗ trợ là 13,8 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,36%. TP. Yên Bái không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Trên địa bàn TP. Yên Bái đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng như: mô hình sản xuất rau an toàn của HTX sản xuất rau an toàn trên địa bàn các xã Âu Lâu, Tuy Lộc, Văn Phú với quy mô trên 10ha; mô hình trồng đào cảnh của các hộ dân xã Giới Phiên, mô hình chăn nuôi lợn rừng Thái Lan tại xã Văn Phú; mô hình chăn nuôi gà tại thôn Trấn Ninh… Việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của Tỉnh đã giúp người chăn nuôi, trồng trọt có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

UBND tỉnh Yên Bái có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo TP. Yên Bái tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Anh Quyền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư