Bộ Tài chính giảm 30 khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7/2021

10:56 | 26/06/2021 Print
Ngày 24/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí.
Bộ Tài chính giảm 30 khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7/2021
Bộ Tài chính tiếp tục giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Thông tư này đã tiếp nối Thông tư số 112/2020/TT-BTC để gia hạn tiếp cho 29 loại phí, lệ phí đã được giảm trong 6 tháng đầu năm 2021 đồng thời bổ sung giảm thêm mức thu 01 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp. Ước tính, số giảm thu từ phí, lệ phí trong 06 tháng cuối năm 2021 khoảng 1.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, Thông tư này được ban hành trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam (một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội) làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế.

Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của Covid-19. Nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ.

(nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải...).

Tại Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán NSNN năm 2021 đã giao Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương: Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện những chính sách cụ thể để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến xảy ra trong năm.

Thông tư số 47/2021/TT-BTC có 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 và bổ sung giảm thêm mức thu 01 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp) với nhiều mức giảm cao như: (i) giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; (ii) giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; (iii) giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; (iv) giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.../.

Hồng Lĩnh

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư