Talkshow "Kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán"

11:52 | 29/06/2021 Print
“Kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán” là phiên tọa đàm thứ hai trong Chuỗi talkshow “Thị trường chứng khoán và dự báo” diễn ra trong 3 ngày, 28-29-30/6.

Anh Quyền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư