Công bố Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2021

17:35 | 09/07/2021 Print
Danh sách Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2021 vừa được Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố cùng với nghiên cứu tổng quan về thị trường ngành Bảo hiểm Việt Nam.

Uy tín của các công ty bảo hiểm được đánh giá khách quan và độc lập, căn cứ theo kết quả đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp; đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông theo phương pháp Media coding; và khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 6/2021. Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2021 được công bố theo 02 danh sách: Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín và Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2021.

Danh sách 1: Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2021

Công bố Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2021
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2021, tháng 07/2021

Danh sách 2: Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2021

Công bố Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2021
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2021, tháng 07/2021

Nối tiếp đà tăng trưởng của năm 2020, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong ngành đã ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2021. Tuy nhiên, kể từ khi nước ta bước vào giai đoạn bùng phát dịch thứ tư với những diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp cũng trở nên thận trọng hơn về triển vọng kinh doanh nửa cuối năm.

Theo các doanh nghiệp bảo hiểm, mặc dù đã có vắc-xin phòng ngừa Covid-19, nhưng thử thách phía trước vẫn rất khó lường nên khó có thể đưa ra dự báo cụ thể về mức tăng trưởng năm 2021 của ngành nói chung.

Bảng xếp hạng Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2021 là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report được công bố thường niên từ năm 2016, dựa trên phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí) trên truyền thông, kết hợp nghiên cứu chuyên sâu các ngành trọng điểm.

Phương pháp nghiên cứu phân tích truyền thông để đánh giá uy tín của các công ty dựa trên học thuyết Agenda Setting của 2 giáo sư Maxwell McCombs và Donald L. Shaw về sự ảnh hưởng, tác động của truyền thông đại chúng đến cộng đồng và xã hội, được Vietnam Report và các đối tác hiện thực hóa và áp dụng từ năm 2012. Theo đó, Vietnam Report đã sử dụng phương pháp Branch Coding (đánh giá hình ảnh của công ty trên truyền thông) để tiến hành phân tích uy tín của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.

Vietnam Report tiến hành mã hóa (coding) các bài báo viết về doanh nghiệp bảo hiểm được đăng tải trên các trang báo có ảnh hưởng tại Việt Nam trong thời gian từ tháng 06/2020 đến tháng 05/2021. Các bài báo được phân tích và đánh giá ở cấp độ câu chuyện (story - level) về 24 khía cạnh hoạt động cụ thể của các công ty từ sản phẩm, kết quả kinh doanh, thị trường... tới các hoạt động và uy tín của lãnh đạo công ty. Các thông tin được lựa chọn để mã hóa (coding) dựa trên 2 nguyên tắc cơ bản: Tên công ty xuất hiện ngay trên tiêu đề của bài báo, hoặc tin tức về công ty được đề cập tối thiểu chiếm 5 dòng trong bài báo, đây được gọi là ngưỡng nhận thức – khi thông tin được đánh giá là có giá trị phân tích. Các thông tin được đánh giá ở các cấp độ: Trung lập; Tích cực; Khá tích cực; Không rõ ràng; Khá tiêu cực; Tiêu cực.

Hiếu Phương

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư