Quốc hội khóa XV có sự giảm đại biểu kiêm nhiệm

15:34 | 15/07/2021 Print
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách…

Tăng tính chuyên nghiệp của Quốc hội

Sáng nay (ngày 15/7), theo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội khóa XV có sự giảm đại biểu kiêm nhiệm
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ghi nhận nhiều kỷ lục. Ảnh: QH

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%). Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử; đại biểu tự ứng cử có 4 người trúng cử. Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người; số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

“Cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội...”, ông Mẫn cho hay.

Quốc hội khóa XV có sự giảm đại biểu kiêm nhiệm
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao. Ảnh: QH
Liên quan đến cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đại biểu là nữ có 151 người (tỷ lệ 30,26%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 89 người (tỷ lệ 17,84%); đại biểu là người ngoài Đảng: 14 người (tỷ lệ 2,81%); đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước: 203 người (tỷ lệ 40,68%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội: 296 người (tỷ lệ 59,32%)…

Ông Mẫn cho biết thêm, lần đầu tiên trong 15 nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84%, cao nhất từ trước đến nay và đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của 2 dân tộc thiểu số rất ít người là Lự và Brâu.

Cử tri cả nước đã thực hiện bầu được 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong đó tỷ lệ trên đại học là 58,32%; đại học: 39,75%; dưới đại học: 1,93%. Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu được 22.550 đại biểu, trong đó tỷ lệ trên đại học là 28,92%; đại học: 66,39%; dưới đại học: 4,69%. Hội đồng nhân dân cấp xã bầu được 239.788 đại biểu, trong đó tỷ lệ trên đại học 2,56%; đại học: 52,56%; dưới đại học: 44,88%.

Ngoài những kết quả rất nổi bật, Hội nghị đã thẳng thắn làm rõ hơn về một số hạn chế như: trong việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử một số nơi vẫn chưa bảo đảm số dư, vẫn còn một số trường hợp người ứng cử vi phạm pháp luật, cá biệt có nơi phải bầu lại, do bầu thiếu; một số văn bản hướng dẫn còn chậm, phải điều chỉnh; vẫn còn có những sai sót, nhầm lẫn không đáng có khi thực hiện các nghiệp vụ bầu cử… Những hạn chế, tồn tại này là cá biệt và đã được khắc phục, xử lý kịp thời.

Khẩn trương hoàn tất công việc sau bầu cử

Theo Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ, cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu, với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.767 khu vực bỏ phiếu. Cử tri đã lựa chọn trong số gần 45 vạn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp để bầu chọn những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng cả về phẩm chất đạo đức và năng lực, trí tuệ, đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Quốc hội khóa XV có sự giảm đại biểu kiêm nhiệm

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: QH

"Đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại sau bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ có Báo cáo tổng kết bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV để báo cáo tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sắp tới…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư