Thị phần sàn phái sinh vẫn nghiêng hẳn về một chủ thể

15:23 | 16/07/2021 Print
Với 385.943 tài khoản tham gia sàn phái sinh đến hết quý II/2021, thị phần môi giới phái sinh tiếp tục tình trạng lệch hẳn về Công ty Chứng khoán VPS khi chiếm 54,58% thị phần.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, tính đến hết 30/6/2021, TTCK phái sinh Việt Nam có 22 CTCK thành viên. Trong quý II/2021, thị phần môi giới trên TTCK phái sinh biến động không đáng kể so với quý I/2021, chủ yếu tập trung ở TOP 5 CTCK gồm VPS, HSC, VnDirect, SSI, và MBS, cụ thể như hình 1.

Thị phần sàn phái sinh vẫn nghiêng hẳn về một chủ thể
thị phần môi giới trên TTCK phái sinh quý II/2021

Cùng với thị trường cơ sở, TTCK phái sinh Việt Nam tiếp tục thu hút nhà đầu tư với giao dịch sôi động trong quý II/2021, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 12,6 triệu hợp đồng, khối lượng giao dịch bình quân đạt 203.721 hợp đồng/phiên, tăng 17,7% so với quý I/2021.

Thị phần sàn phái sinh vẫn nghiêng hẳn về một chủ thể
Giao dịch sản phẩm HĐLT VN30

Với 62 phiên giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong quý II/2021, khối lượng giao dịch cao nhất/ngày đạt 345.296 hợp đồng, vào ngày 10/6/2021. Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 10 năm là sản phẩm được HNX khai trương giao dịch ngày 28/6/2021, nhưng tính đến hết ngày 30/6/2021, tổng đã có 823 hợp đồng được giao dịch, OI cuối quý đạt 99 hợp đồng. Riêng sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 5 năm thì không có giao dịch nào diễn ra trong cả 62 phiên quý II/2021.

Về cơ cấu nhà đầu tư TTCK phái sinh, số lượng các tài khoản mở mới duy trì đà tăng trưởng bền vững kể từ thời điểm khai trương thị trường năm 2017. Đến nay có 385.943 tài khoản hoạt động trên thị trường này.

Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong quý II, TTCK phái sinh có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Thứ nhất, ngày 13/4/2021, SGDCK Hà Nội chấp thuận tư cách thành viên giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS). Thứ hai, ngày 14/04/2021, SGDCK Hà Nội phối hợp UBCKNN và VSD tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm.

Ngày 19/5/2021, Liên đoàn Sở giao dịch Thế giới (WFE) đã công bố Báo cáo Phái sinh WFE năm 2020, báo cáo này dựa trên việc khảo sát TTCKPS của 49 Sở Giao dịch phái sinh trên toàn thế giới. Năm 2020 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch sản phẩm phái sinh trên toàn thế giới với 40,4%. WFE lý giải cho hiện tượng tăng này do dịch bệnh Covid-19 khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng mạnh.

Thị phần sàn phái sinh vẫn nghiêng hẳn về một chủ thể

Dịch bệnh Covid-19 khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng mạnh

HL

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư