Ông Vương Đình Huệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV

16:55 | 20/07/2021 Print
Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, chính thức làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Theo Văn phòng Quốc hội, tại phiên làm việc buổi chiều nay (ngày 20/7), với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chính thức làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó…", tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ.

Phát biểu tại Lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tân Chủ tịch Quốc hội khoá XV cho biết, sẽ tập trung tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát, coi đây là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường hoạt động chất vấn ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật và giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường giám sát việc giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri. Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm...

Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước; về mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tài chính - ngân sách...

“Cá nhân Chủ tịch Quốc hội sẽ cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, cầu thị, nghiêm túc lắng nghe, phát huy dân chủ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan; củng cố niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các nhân sỹ trí thức, bạn bè quốc tế, cùng sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí...”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Ông Vương Đình Huệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng Quốc hội Việt Nam khóa XV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Ảnh: QH

Cũng trong chương trình họp chiều này, Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Có 4 nhân sự được xem xét bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải (đều là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV) và Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong tổng số 13 nhân sự được trình để bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV có 10 người được giới thiệu tái cử, 3 nhân sự mới được giới thiệu để bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV gồm: Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước./.

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư