Tối đa 7.500 tỷ đồng cho vay tái cấp vốn, hỗ trợ chủ thể gặp khó vì Covid-19

14:27 | 22/07/2021 Print
Ngân hàng Nhà nước dành tối đa 7.500 tỷ đồng cho vay tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ các chủ thể gặp khó vì đại dịch Covid-19. Các chủ thể này được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gồm người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm; lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tối đa 7.500 tỷ đồng cho vay tái cấp vốn, hỗ trợ chủ thể gặp khó vì Covid-19
Covid-19 làm nhiều doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn

Thông tư số 10/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ 21/7/2021 quy định, khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Cũng theo Thông tư số 10, trường hợp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân quy định thì trước ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Trường hợp dư nợ khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội không trả hết nợ theo quy định thì Ngân hàng Nhà nước chuyển dư nợ khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động, trong thời hạn 10 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ của người sử dụng lao động trong tháng để trả nợ vay tái cấp vốn theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất (bao gồm dư nợ vay tái cấp vốn đã chuyển sang theo dõi quá hạn, dư nợ vay tái cấp vốn chưa đến hạn), trừ trường hợp phát sinh tiền thu hồi quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg./.

HL

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư