Tinh giảm cơ quan phòng, chống tội phạm trong quân đội

11:20 | 19/08/2021 Print
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua phương án tinh giảm số lượng cơ quan phòng, chống tội phạm trong quân đội.

Trong chương trình Phiên họp thứ 2, theo Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự Quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân...

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, mục tiêu của Nghị quyết về thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân, là đảm bảo xây dựng tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra hình sự theo hướng thu gọn đầu mối “tinh, gọn, mạnh”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quân đội.

Tinh giảm cơ quan phòng, chống tội phạm trong quân đội
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: Quốc hội)

Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận thấy việc ban hành nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân là cần thiết

Khi thẩm tra nội dung trên tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận thấy, việc ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân là cần thiết, đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn hoạt động của Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.

Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận thấy nội dung sắp xếp, tổ chức lại Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân đã được báo cáo và có kết luận của cấp có thẩm quyền từ tháng 9/2018, nhưng đến nay Chính phủ mới trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là còn chậm so với yêu cầu.

Tuy nhất trí với tên gọi của Nghị quyết thứ nhất là “Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân”, nhưng Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị chỉnh sửa ngắn gọn và chính xác hơn tên nghị quyết thứ hai thành: “Nghị quyết về việc bãi bỏ các quy định về thành lập Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Do 2 dự thảo Nghị quyết chưa dự kiến thời điểm có hiệu lực thi hành, nên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện 2 dự thảo Nghị quyết, đồng thời các cơ quan đã thống nhất đề nghị thời điểm có hiệu lực thi hành của cả 2 Nghị quyết là ngày 1/11/2021.

Tinh giảm cơ quan phòng, chống tội phạm trong quân đội
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sẽ giảm 12,25% số Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan cảnh sát hình sự khu vực. Ảnh: Quốc hội

Chốt lại nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, theo nội dung của 2 dự thảo Nghị quyết, sẽ thành lập 22 Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, trong đó có 21 Cơ quan là giữ nguyên, chỉ thành lập mới 1 Cơ quan điều tra hình sự cấp quân khu (trên cơ sở hợp nhất 10 cơ quan cũ). Đối với Cơ quan cảnh sát hình sự khu vực, thành lập 63 Cơ quan, trong đó 62 Cơ quan cũ, thành lập 1 Cơ quan mới (trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 2 Cơ quan cũ); giải thể 2 Cơ quan điều tra hình sự khu vực. Sau khi sắp xếp, sẽ giảm từ 98 Cơ quan xuống còn 86 Cơ quan (giảm 12,25% số Cơ quan).

Trên cơ sở thống nhất với những nội dung trong các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề bổ sung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 2 dự thảo Nghị quyết./.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư