VBMA lần đầu khảo sát về triển vọng kinh tế vĩ mô quý III/2021

08:25 | 02/09/2021 Print
Lần đầu tiên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tiến hành khảo sát các thành viên về thị trường trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô quý III/2021.

Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và có thể dự đoán là một trong các yếu tố cơ bản cho sự thành công đối với hoạt động của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tác động tới kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Việc đánh giá về thị trường, trong đó phản ánh được các tác động của các hiện tượng thay đổi liên tục trên thị trường giúp thành viên thị trường tham khảo trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh là một trong các nhu cầu của thị trường.

VBMA lần đầu khảo sát về triển vọng kinh tế vĩ mô quý III/2021
Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam là thành viên của VBMA

Với mong muốn đó, VBMA sẽ tiến hành khảo sát hàng quý để có các đánh giá của thành viên thị trường về hoạt động của thị trường trái phiếu, nhận định của các thành viên về lãi suất dài hạn và các chỉ số kinh tế vĩ mô, từ đó cung cấp báo cáo kết quả khảo sát cho các thành viên một cách thường xuyên với khối dữ liệu có cấu trúc và có hệ thống. Khảo sát này sẽ được thực hiện hàng quý vào các tháng 2, 5, 8 và 11. Kết quả của khảo sát hàng quý sẽ được công bố vào tuần thứ nhất của tháng tiếp theo của tháng tiến hành khảo sát.

Hiện VBMA đã gửi tới các thành viên bản khảo sát thị trường trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô quý III/2021. Đây là lần khảo sát được thực hiện đầu tiên và kết quả sẽ được cung cấp tới các thành viên trong tháng 9/2021. Đối với khảo sát cho quý IV/2021, VBMA sẽ có thêm bản khảo sát trực tuyến.

Thành viên tham gia VBMA rất đa dạng bao gồm: các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm...

Ngoài mục tiêu khuyến khích việc áp dụng các thông lệ quốc tế giữa các thành viên thị trường tài chính Việt Nam; thiết lập các quy ước thị trường, quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức cho các thành viên thị trường; hoạt động của VBMA còn nhằm đóng vai trò làm cầu nối giữa các cơ quan quản lý và thành viên thị trường qua việc cung cấp thông tin cập nhật về sự phát triển, cũng như xu hướng trên thị trường tài chính.../.

Tân Văn

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư