Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

15:50 | 15/09/2021 Print
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1495/QĐ-TTg, ngày 10/9/2021 công nhận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Cẩm Xuyên đã huy động các nguồn lực được hơn 3.322 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền, ngày công, tài sản giá trị hơn 750 tỷ đồng; hiến trên 953 nghìn m2 để xây dựng nông thôn mới.

Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
Giao thông trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh ngày càng khang trang

Cho đến nay, Cẩm Xuyên đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn Huyện xây dựng được 104 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và 1.037 vườn mẫu, xây dựng 11 sản phẩm OCOP 3 sao; 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đạt chuẩn; 100% tuyến đường huyện, trục xã, liên xã đạt chuẩn. Các tuyến trục thôn, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa với tỉ lệ đạt chuẩn trên 90%, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2010.

Toàn huyện hiện có 413 doanh nghiệp, 120 HTX đang hoạt động. Phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu được lan tỏa, tạo bộ mặt khang trang, sạch đẹp, văn minh cho khu vực nông thôn, với 104 khu dân cư đạt chuẩn, 1.037 vườn mẫu đạt chuẩn… Hệ thống thủy lợi liên xã, kênh mương nội đồng được đầu tư kiên cố, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất. Các trạm y tế, trường học ở các xã có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; 100% xã có nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn đạt chuẩn… Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm và đạt được nhiều kết quả, hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41,31 triệu đồng/năm, tăng 2,75 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,41%, thấp hơn so với bình quân của tỉnh, giảm 10,36% so với năm 2010. Tổng đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với 2010.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Cẩm Xuyên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Anh Quyền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư