Đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng năng suất lao động trong ngành dệt may Việt Nam

16:14 | 25/10/2021 Print
Ngành dệt may nhiều năm qua luôn nằm trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; nhưng cũng là một trong những ngành đang phải đối mặt với rủi ro về chi phí lao động tăng và năng suất thấp, tác động trực tiếp đến năng lực sản xuất, điều kiện phát triển của ngành. Nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá đóng góp của tiến bộ công nghệ trong tăng năng suất lao động (NSLĐ) của ngành dệt may Việt Nam trên cơ sở chuỗi số liệu điều tra doanh nghiệp (DN) Việt Nam hàng năm của giai đoạn 2010-2018 do Tổng cục Thống kê thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2011-2018, tiến bộ công nghệ của ngành dệt may tăng 5,3% và đóng góp 76,1% vào tăng NSLĐ.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 9, tháng 3 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòngbấm vào đây

TS. Phạm Thị Thu Trang, TS. Lương Văn Khôi - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư