Nghiên cứu tác động của các nhân tố tới quyết định thanh toán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội

08:00 | 22/11/2021 Print
Thông qua khảo 224 cá nhân với độ tuổi trung bình từ 18-30 tuổi, nghiên cứu đánh giá tác động của các nhân tố tới quyết định thanh toán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố tác động lên Quyết định sử dụng thanh toán trực tuyến khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội, gồm: Nhận thức rủi ro; Nhận thức kiến thức; Nhận thức tài chính; Ảnh hưởng xã hội và Nhận thức tiện lợi. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán trực tuyến khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24, tháng 8 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Đặng Phong Nguyên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư