Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp dệt may

08:00 | 21/11/2021 Print
Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sàn thương mại điện tử (TMĐT) của các doanh nghiệp dệt may. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 yếu tố có ảnh hưởng đến Quyết định lựa chọn sàn TMĐT của các doanh nghiệp dệt may. Trong đó, 4 yếu tố có ảnh hưởng thuận chiều đến Quyết định lựa chọn TMĐT của các doanh nghiệp dệt may, đó là: (i) Các yếu tố thuộc về tổ chức; (ii) Các yếu tố thuộc về lãnh đạo; (iii) Đặc điểm ngữ cảnh và yếu tố bên ngoài; (iv) Nhận thức lợi ích của TMĐT; còn yếu tố Nhận thức rủi ro của TMĐT có ảnh hưởng ngược chiều đến Quyết định lựa chọn sàn TMĐT của các doanh nghiệp dệt may.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24, tháng 8 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

PGS, TS. Nguyễn Xuân Minh; Trần Thị Xuân Hoài - Trường Đại học Ngoại thương

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư